Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století

date of exhibition: 2004/06/30 - 2004/09/19
institution: České muzeum výtvarných umění
type of exhibition: kolektivní