foto František Drtikol, 1927

Alfons Maria Mucha

* 24. 7. 1860, Ivančice (Brno-venkov), Česká republika (Czech Republic)
† 14. 7. 1939, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, painter, Illustrator, graphic artist, Photographer

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01082370
WIKIDATA: Q146691
VIAF: 54279412

Alfons Maria Mucha
Indiánka s péry a květy
1905
malba
akvarel, tempera, lepenka
63,3 c 33,3 cm
Alfons Maria Mucha
Slovanská epopej 1 - Slované v pravlasti
1910-1928


610 x 810 cm
Alfons Maria Mucha
Slovanská epopej 2 - Slavnost Svantovítova na Rujaně
1910-1928


610 x 810 cm
Alfons Maria Mucha
Slovanská epopej 4 - Bratrská škola v Ivančicích
1910-1928


610 x 810 cm
 

notes:
Odkaz. forma
Mucha, A. M., 1860-1939
Mucha, Alfonz Maria, 1860-1939
Mucha, Alphonse, 1860-1939

Alfons Maria Mucha

Malíř, grafik a návrhář. Jako malíř bez profesionálního školení nastoupil patrně v roce 1880 do malířské dílny divadelních dekorací vídeňské firmy Kautský-Brioschi-Burghardt. V letech 1881-1882 působil na Moravě u Hraběte Khuena, pro kterého vyzdobil jídelnu zámku v Hrušovanech. 1883-1885 pracoval na jeho zámku Gandegg u Bolzana. Od roku 1885 studoval na mnichovské Akademii. 1887 odjel do Paříže, kde studoval rok na Akademii Julian. Od roku 1888 pracoval samostatně, živil se převážně ilustrátorskou prací pro pařížská nakladatelství a časopisy. V Paříži měl vlastní školu v ulici Grande Chaumière. 1900 se účastnil přípravy světové výstavy v Paříži. 1902 doprovázel Augusta Rodina při jeho návštěvě Čech, 1904 se poprvé vydal do Spojených států amerických. Střídavě působil v Americe a v Paříži. Ve Spojených státech byl činný jako malíř a pedagog. 1910 se vrátil do Prahy. Muchovo dílo představuje jeden z nejpříznačnějších projevů evropského secesního umění, pro které v Paříži kolem 1900 vznikla přezdívka Le styl Mucha. Bezprostředně vyjadřuje problematiku dvou epoch. Je zároveň vyvrcholením akademického malířství a jeho snad o veristický přepis skutečnosti i novou redukovanou strukturou, založenou na stylizaci a ornamentu. Současně dokončuje výboj salonního malířství 19. století a otevírá cestu masovému projevu. Vyjadřuje se esoterickou symbolikou i prostřednictvím emotivně komunikativních a masově sdělných symbolů. Spojením prvků českého umění, s jeho sklonem k lyričnosti i dobovým zaujetím pro lidové umění, a pařížské výtvarné kultury konce století nalezl Mucha svébytný projev, který sice nepředstavuje mezník či posun v proměnách struktur moderního umění, který je však hlubokou rezonancí doby označované Le Belle Epoque a jejím mytizujícím spolutvůrcem. Kromě ilustrace se zabýval malířstvím historických obrazů akademického aranžmá. Teprve ke konci 80. let začínají se v Muchově tvorbě projevovat náznaky proměny jeho projevu. Postupně se osamostatňuje linie jako autonomní dekorativní prvek a dosavadní alegorické vyjadřování přechází k symbolickým nápovědím. Muchova tvorba, citlivě reagující na mýty dobového života, byla připravena stát se účinným prostředkem masové komunikace. Příležitost k takovému projevu naskytla se Muchovi v zakázce plakátu pro inscenaci Gismondy v divadle Sarah Bernhardtové (1894). Tento plakát přinesl autorovi okamžitý úspěch a určil jeho další tvorbu, je to doba několika roků po polovině devadesátých let, kdy vznikla řada plakátů pro divadlo Sarah Bernhardtové (Dáma s kaméliemi, 1896, Lorenzaccio, 1896, Samaritánka, 1897, Médea, 1898 a další), plakáty pro Salon des Cents (1896-1897) ad. Z této doby pochází řada návrhů na dekorační grafické práce – panó Čtyři roční období (1896), Čtvero umění (1898), Květiny (1897), Denní doby (1898), Měsíce (1899) a řada návrhů pro viněty, kalendáře, divadelní programy, jídelní lístky, ilustrace a knižní grafika, z nich nejzajímavější jsou bohatě vypravené knihy Ilsea Princezna tripolská od Roberta des Fleurs (1897) a Otčenáš (1899), které vyšly v Paříži a o něco později v Praze. Všechny Muchovy práce z tohoto období nesou znaky stylu spojujícího prvky idealizujícího klasicismu s hybnou ornamentikou, tvořenou rytmy linií a arabeskami přírodních forem. V Muchově symbolice se odráží neklidná doba a její touha po nečasovosti přírodního mýtu. Kolem roku 1900 se jeho tvorba vyčerpává a začíná ztrácet kontakty se svou dobou. Práce pro Světovou výstavu (projekt stavby pavilónu člověka, malířská výzdoba pavilónu Bosny a Hercegoviny) a návrhy pro užité umění znamenají dokončení a vyznění Muchovy stylově jednotné tvorby. Mucha setrvával u svého projevu, který v opakování již ztrácel svou účinnost. V jeho malířské tvorbě se opět ve větší míře prosadila popisnost ve smyslu pokusu o prohloubení literární sdílnosti, v níž se autor navrací k ideám a mýtům historie člověka a národa. Po svém návratu do Čech 1910 věnoval se mýtu historie slovanských národů v cyklu dvaceti obrazů Slovanská epopej. Grafický design posledního Muchova období, věnovaný československým zakázkám (plakáty, známky, bankovky) využívá při zachování charakteristické Muchovy obrysové linie naturalistického detailu, literárního námětu a jeho sdílnost, aniž by dosáhl účinnosti prací před rokem 1900.
TV (Tomáš Vlček), Nová Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995, s. 536
-
Narodil se v Ivančicích v rodině soudního zřízence Ondřeje Muchy a jeho manželky Amálie rozené Malé. Měl dvě vlastní sestry, Annu a Andělu. Studoval na Slovanském gymnáziu v Brně, kde si přivydělával jako chrámový zpěvák v petrovském chlapeckém sboru. Po neúspěchu u přijímacích zkoušek na pražskou Akademii krátce pracoval jako písař u ivančického soudu. V této době připravoval ochotnická divadelní představení, maloval dekorace a plakáty, navrhoval pozvánky. Z roku 1875 pochází Muchova první známá přesně datovaná kresba, jedná se o pastel představující Janu z Arku na hranici.
Roku 1879 odchází do Vídně pracovat jako malíř divadelních dekorací do firmy Kautský-Brioschi-Burghardt. Poté odešel do Mikulova, kde maloval portréty místních obyvatel. Roku 1883 byl pozván hrabětem Khuen-Belassim k vytvoření dekorací interiérů zámku Emmahof či Emín nedaleko Hrušovan nad Jevišovkou. V roce 1885 odešel na akademii výtvarných umění do Mnichova (Akademie der Bildenden Künste München) a o dva roky později do Paříže na Julianovu akademii (Académie Julian), z níž však přešel na Colarossiho akademii (Académie Colarossi). Roku 1892 byl pověřen ilustrovat Scènes et épisodes de l'histoire d'Allemagne (Výjevy a epizody z německé historie) od Charlese Seignobose. K osudovému zlomu v jeho kariéře došlo roku 1894, když získal objednávku na plakát pro Sarah Bernhardtovou.
Nejslavnější Muchovo období nastalo kolem přelomu 19. a 20. století, kdy pracoval v Paříži. V roce 1906 se oženil s Marií Chytilovou a odjel do Spojených států, aby si vydělal na realizaci svého velkého snu, Slovanské epopeje. Dostalo se mu tam uvítání jako největšímu dekorativnímu umělci světa, přesto se toužil vrátit do vlasti. Stal se autorem prvních poštovních známek a bankovek samostatné Československé republiky. Mucha však nebyl pouze grafikem a tvůrcem světoznámých plakátů ve stylu art nouveau. Všestranným nadáním zasahoval do všech uměleckých oborů, sochařstvím počínaje a divadlem konče.
Mucha se stal známým jako umělec pracující v oboru užitého umění, kromě reklamních plakátů tvořil i návrhy obalů pro celou řadu spotřebních předmětů, maloval návrhy jídelních menu, kalendářů a dekorativních zástěn, doplňoval knihy svými ilustracemi, např. Otčenáš (Le Pater, 1899), navrhoval československé známky (mimo jiné vytvořil grafickou předlohu k první československé poštovní známce) i bankovky. Jeho tvorba zahrnuje návrhy interiérů, nádobí, šperků, ale i návrh okna v katedrále sv. Víta (1931) v Praze.
Alfons Mucha byl velkým vlastencem a celý život snil o realizaci cyklu velkoformátových obrazů Slovanská epopej, kterým chtěl shrnout dějiny Slovanského národa. Cyklus velkých pláten maloval na zámku Zbiroh od roku 1910. Epopej byla dokončena v roce 1928 a Muchův americký mecenáš Charles Crane ji věnoval Praze. Dříve byl tento cyklus k vidění na zámku v Moravském Krumlově, nyní je umístěn v Praze ve Veletržním paláci (výstava otevřena v květnu 2012).
Alfons Mucha byl také dobrým fotografem, který své snímky využíval jako předlohu při své malířské tvorbě, jeho snímky se tak kompozičně velmi podobají jeho slavným obrazům. Muchova dokumentace z cest z Ruska, z období před Říjnovou revolucí, tvořila důležité podklady právě pro cyklus Slovanská epopej. Když dostal od komisaře pařížské Světové výstavy v roce 1900 za úkol vyzdobit pavilon Bosny a Hercegoviny, vypravil se s fotoaparátem na Balkán a až poté začal malovat obří dekorativní panel (panó), které bylo dominantou vídeňské expozice. Je považován za zakladatele české školy klasického fotografického aktu.[7] Jeho fotografie jsou také součástí sbírky Fotografis, která byla představena na začátku roku 2009 v Praze.
Alfons Mucha zemřel v Praze 14. července 1939 po výslechu gestapem na zápal plic. Pochován je na hřbitově na Vyšehradě.
cs.wikipedia.org, 2013/03/03

Alfons Maria Mucha

foto František Drtikol, 1927
cs.wikipedia.org
Max Švabinský: Alfons Mucha, 1960, kresba křídou
Zdeněk Kratochvíl: Alfons Mucha
 

Alfons Maria Mucha

Alfons Maria Mucha
Indiánka s péry a květy
1905
malba
akvarel, tempera, lepenka
63,3 c 33,3 cm
Alfons Maria Mucha
Slovanská epopej 1 - Slované v pravlasti
1910-1928


610 x 810 cm
Alfons Maria Mucha
Slovanská epopej 2 - Slavnost Svantovítova na Rujaně
1910-1928


610 x 810 cm
Alfons Maria Mucha
Slovanská epopej 4 - Bratrská škola v Ivančicích
1910-1928


610 x 810 cm
Alfons Maria Mucha
Slovanská epopej 8 - Po bitvě u Grunwaldu (1410)
1910-1928


610 x 405 cm
Alfons Maria Mucha
Slovanská epopej 9 - Car Simeon Bulharský (889-927)
1910-1928


405 x 480 cm
Alfons Maria Mucha
Slovanská epopej 10 - Jan Milíč z Kroměříže
1910-1928


620 x 405 cm
Alfons Maria Mucha
Slovanská epopej 11 - Schůzka na Křížkách (1419)
1910-1928


405 x 620 cm
Alfons Maria Mucha
Slovanská epopej 14 - Petr Chelčický
1910-1928


405 x 620 cm
Alfons Maria Mucha
Slovanská epopej 15 - Jan Ámos KOmenský, učitel národů
1910-1928


405 x 620 cm
Alfons Maria Mucha
Slovanská epopej 16 - Mont Athos (Svatá Hora)
1910-1928


405 x 480 cm
Alfons Maria Mucha
Slovanská epopej 17 - Po bitvě na Vítkově (1420)
1910-1928


405 x 480 cm
Alfons Maria Mucha
Slovanská epopej 18 - Jiří z Poděbrad, král obojího lidu
1910-1928


405 x 480 cm
Alfons Maria Mucha
Apotheosa z dějiny Slovanstva
1910-1928


480 x 405 cm
Alfons Maria Mucha
Slovanská epopej 3 - Zrušení nevolnictví na Rusi (1861)
1914-1915


610 x 810 cm
 

Alfons Maria Mucha

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1873 - 1877   Slovanské gymnásium, Brno (Brno-město), Zelený Josef, *1824
1886 - 1887   Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Mnichov (München), Herterich Johann, *1843
1887 - 1888   Académie Julian, Paříž (Paris), Laurens Jean, *1838

Alfons Maria Mucha

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Praha, Praha, ateliér - V Tišinách 781
???? - ????   Zbiroh (Rokycany), Zbiroh (Rokycany), pobýval
1873 - 1877   Slovanské gymnásium, Brno (Brno-město), studium zanedbával, druhý a třetí ročník opakoval, ve čtvrtem měl zameškaných 230 hodin, byl vyloučen
1880 - 1881   Vídeň (Wien), Vídeň (Wien), činný v malířské dílně divadelních dekorací firmy Kautsky-Brioschi-Burghardt
1881 - 1882   Hrušovany nad Jeviškou, Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo), pro hraběte Khuena vyzdobil zámeckou jídelnu
1883 - 1885   Zámek Gandegg u Bolzana, činný při výzdobě zámku pro hraběte Khuena
1885 - 1887   Mnichov (München), Mnichov (München), studia na Akademie der bildenden Künste
1887 - 1910   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), v l. 1887-1888 studia na Academie Julian, od r. 1888 činný pro různá nakladatelství a vydavatelství jako ilustrátor, pedagogem na Académie Colarossi, vlastní malířská škola v ul. Grande Chaumiere, účast na přípravách světové výstavy v Paříži r. 1900, střídavé působení jako malíř a pedagog
1904 - 1910   Spojené státy americké (USA), střídavé působení v New Yorku, Chicagu, Philadelphii jako malíř a pedagog

Alfons Maria Mucha

from - to   student, school, city
???? - ????   Menšík Stanislav, *1912
???? - ????   Hromádková Zimková Marie, *1905
???? - ????   Voborník Vendelín, *1885
???? - ????   Heřman Jiří, *1892, Akademie výtvarných umění, Praha
1898 - ????   Preissig Vojtěch, *1873, Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), malířství
1914 - 1919   Štěrba Antonín, *1898
1926 - ????   Šebek Jan, *1890, Akademie výtvarných umění, Praha, monumentální malba

Alfons Maria Mucha

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Jednota umělců výtvarných (1898-1952), *1898
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *
???? - ????   Sdružení výtvarných umělců moravských (SVUM), *1907
???? - ????   Škréta, spolek mladých českých výtvarníků, *1885
1901 - ????   Česká akademie věd a umění, *, 1924 - 1926 jednatel výtvarného odboru IV. třídy

Alfons Maria Mucha

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1897/12/01 - 1898/01/02   Alfons Mucha: Souborná výstava obrazů, kreseb a plakátů, Topičův salon (1894-1899), Praha
1898/01/25 - 1898/02/07   Alfons Mucha, Západočeské umělecko-průmyslové museum, Plzeň (Plzeň-město)
1919   Alfons Mucha: Výstava obrazů z cyklu Slovanská epopej, Klementinum, Praha
1933/06/04 - 1933/07/09   Alfons Mucha: Souborná výstava obrazů a kreseb, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1963   Art Nouveau and Alphonse Mucha, Victoria and Albert Museum, Londýn (London)
1963/05/21 - 1963/06/29   Alphonse Mucha, Grosvenor Gallery, Londýn (London)
1963/05/21 - 1963/06/29   Alphonse Mucha, Arthur Jeffress Gallery, Londýn (London)
1965/03/28 - 1965/04/18   Alfons Mucha, Jednotný závodní klub ROH, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
1966   Alfons Mucha, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1966/03/03 - 1966/04/24   Alphonse Mucha, Hôtel des archevêques de Sens, Paříž (Paris)
1966/06/28 -   Alfons Mucha: Knižní grafika, Památník národního písemnictví, Praha
1978/08 - 1978/09   Alfons Mucha: Plakáty, Okresní muzeum, Chrudim (Chrudim)
1979/01/19 -   Alfons Mucha: Plakáty, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1979/11/15 - 1980/03/31   Alfons Mucha: Soubor užité grafiky, Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)
1980/02 - 1980/03   Alfons Mucha: Soubor užité grafiky ze sbírek Okresního muzea v Chrudimi, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1980/04/25 - 1980/07/konec   Alfons Mucha: Z ateliéru, Muzeum Cheb, Cheb (Cheb)
1980/06/08 - 1980/08/03   Alfons Mucha, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1980/10 - 1980/11   Alfons Mucha 1860 - 1939, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1980/11 - 1981/01   Alfons Mucha 1860 - 1939, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1981/01/08 - 1981/02/15   Alfons Mucha: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1981/04/30 - 1981/05/31   Alfons Mucha: Z malířského díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1981/12/18 - 1982/03/07   Alfons Mucha, Malmö Konsthall, Malmö
1982/06   Alfons Mucha fotografem, Muzeum Cheb, Cheb (Cheb)
1983/07/07 - 1983/08/31   Alfons Mucha fotografem, Hornické muzeum (Okresní muzeum Příbram), Příbram (Příbram)
1984/02/17 - 1984/08/30   Alfons Mucha: Cesty k dnešku, Žilina (Žilina), Žilina (Žilina)
1988   Alfons Mucha 1860 - 1939, Kupferstichkabinett, Berlín (Berlin)
1989/06/16 - 1989/09/15   Alfons Mucha, Městské kulturní středisko, Ivančice (Brno-venkov)
1989/07/02 - 1989/10/01   Alfons Mucha: Meditation und Botschaft, Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH, Kassel
1990/06/24 - 1990/08   Alfons Mucha: Kresby a pastely, Okresní muzeum Brno-venkov, Ivančice (Brno-venkov)
1994/06/01 - 1994/10/30   Alfonf Mucha: Pastely, plakáty, kresby a fotografie / Pastels, posters, drawings and photographs, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
1994/07/02 - 1994/10/26   Alfons Mucha: Das Slawische Epos, Kunsthalle Krems, Krems an der Donau
1995/06/18 - 1995/10/08   Alfons Mucha: Kresby, Okresní muzeum Brno-venkov, Ivančice (Brno-venkov)
1995/10/07 - 1995/11/26   Alphonse Mucha: His Life and Art, Bunkamura Gallery, Tokio (Tokyo)
1995/11/30 - 1995/12/19   Alphonse Mucha: His Life and Art, Takashimaya Grandhall, Kyoto-Shijo, Kyoto, Kjóto (Kyoto)
1996/02/23 - 1996/04/07   Alphonse Mucha: His Life and Art, Shimonoseki City Art Museum, Shimonoseki
1996/03/15 - 1996/04/04   Alfons Mucha: Plakáty, Galerie Novoměstská radnice, Praha
1996/05/18 - 1996/06/23   Alphonse Mucha: His Life and Art, Chiba Prefectural Museum of Art, Čiba (Chiba)
1996/06/10 - 1996/07/28   Alfons Mucha: Moje rodina, Galerie Miro, Praha
1996/06/28 - 1996/08/05   Alphonse Mucha: His Life and Art, The Museum of Art, Kochi, Kochi
1996/08/10 - 1996/08/30   Alphonse Mucha: His Life and Art, Kitami Region Museum of Science, History and Art, Kitami
1996/09/04 - 1996/09/23   Alphonse Mucha: His Life and Art, Daimaru Museum Umeda, Osaka
1996/09/27 - 1996/11/10   Alphonse Mucha: His Life and Art, Dennki Cultural Hall, Nagoja (Nagoya)
1996/11/16 - 1996/12/23   Alphonse Mucha: His Life and Art, Koriyama City Museum of Art, Koriyama
1997/01/02 - 1997/02/02   Alphonse Mucha: His Life and Art, Sogo Museum of Art, Jokohama (Yokohama)
1998/06/03 - 1998/09   Alfons Mucha: Fotografické studie, Galerie Josefa Sudka, Praha
1998/07/01 - 1998/12/31   Alfons Mucha známý i neznámý, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1998/10/16 - 1999/01/17   Alfons Mucha (1860-1939): The Path to Slavonic Epopée, Historiska Museet, Stockholm
2000/09/08 - 2000/11/05   Alfons Mucha v Čechách a na Moravě, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
2000/11/16 - 2001/01/10   Alfons Mucha: Z parížského obdobia, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2002/06/12 - 2002/09/29   Alfons Mucha - Paříž 1900 / Paris 1900: Pavilon Bosny a Hercegoviny na světové výstavě / The Pavilion of Bosnia and Herzegovina at the World Exhibition, Obecní dům, Praha
2005/05/05 - 2005/07/03   Alfons Mucha, Galerie JBK, Praha
2005/10/26 - 2006/02/26   Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2008/03/06 - 2008/03/09   Kamélie a Alfons Mucha, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2009/02/11 - 2009/06/01   Alfons Mucha, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
2009/03/20 - 2009/06/07   Alfons Mucha: Český mistr Belle Epoque / Czech Master of the Belle Epoque, Szépművészeti Múzeum (Muzeum výtvarného umění, Museum of Fine Arts), Budapešť (Budapest)
2009/06/20 - 2009/09/20   Alfons Mucha (1860-1939), Musée Fabre, Montpellier
2009/10/09 - 2010/01/24   Alfons Mucha: Meister des Jugendstils – Retrospektive, Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, Mnichov (München)
2009/10/15 - 2010/01/24   Alfons Mucha: Český mistr Belle Epoque / Czech Master of the Belle Epoque, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2010/01/14 - 2010/03/12   Plakate von Alfons Mucha, Tschechisches Zentrum Berlin (České centrum Berlín), Berlín (Berlin)
2010/06/17 - 2010/09/26   Alfons Mucha, Zámek Holešov, Holešov (Kroměříž)
2010/07/02 - 2010/09/30   Alfons Mucha: Apoteóza lásky / The Apotheosis of Love, Obecní dům, Praha
2010/07/23 - 2010/10/31   Alfons Mucha 1860 - 1939, Památník Alfonse Muchy, Ivančice (Brno-venkov)
2010/07/29 - 2010/11/21   Alphonse Mucha: Modernista e visionario / Modernist visionary, Forte di Bard
2010/11/09 - 2011/02/28   Alfons Mucha: Tváře, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2011/03/23 - 2011/06/05   Alfons Mucha: 150 let, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/03/21 - 2012/06/03   Alfons Mucha, Dům Gustava Mahlera, Jihlava (Jihlava)
2012/09/27 - 2012/09/07   Alfons Mucha: Plakáty, Regionální muzeum, Chrudim (Chrudim)
2013/04/10 - 2013/07/31   Ivan Lendl : Alfons Mucha, Obecní dům, Praha
2014/01/31 - 2014/05/11   Alfons Mucha: Cesta ku sláve, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2014/06/28 - 2014/09/28   Alfons Mucha: V zrcadle doby, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2017/03/07 - 2017/06/05   Alfons Mucha: Slovanská epopej, National Center of Art, Tokio (Tokyo)
2018/05/31 - 2018/07/22   Alfons Mucha: Shaping The Czech Identity, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York)
2018/07/19 - 2019/01/13   Alfons Mucha: Slovanská epopej / The Slav Epic, Obecní dům, Praha
2018/10/16 -   Alfons Mucha: Alegorie bohatství, Oblastní muzeum v Mostě (Oblastní muzeum a galerie v Mostě), Most (Most)
2020/03/12 - 2020/05/03   Předehra ke slávě: Alfons Mucha, raná tvorba 1881-1895, Muzeum Boskovicka (Muzeum regionu Boskovicka), Boskovice (Blansko)
neuvedeno   Díla Alonse Muchy, Muzeum Alfonse Muchy, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1897/10/03 - 1897/11/01   Návrhy na plakát výstavy architektury a inženýrství v r. 1898 (23 návrhy); Saša Schneider (Nová serie obrazů); Hans Thoma (20 orig. litografií), Topičův salon (1894-1899), Praha
1904   Expo 1904, Saint Louis, St. Louis
1913/12/10 - 1914/01/01   XI. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských, Dům umělců, Hodonín (Hodonín)
1919/09   Výstava českých výtvarných umělců ve Slaném, Občanská záložna, Slaný (Kladno)
1921/08/21 - 1921/10/02   Výstava originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1924/04/24 - 1924/06/15   International Exhibition of Paintings, Carnegie Mellon Art Gallery, Pittsburgh
1926/06 - 1926/08   III. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1928   Československé výtvarné umění 1918 - 1928, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1932/06 - 1932/07   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy, Obecní dům, Praha
1932/06/05 - 1932/07/10   I. výstava obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1935/10/31 - 1935/12/01   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1936/10/15 - 1936/10/25   Výstava poštovních známek, Mánes, Praha
1938/09   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století, Obecní dům, Praha
1940/09/06 - 1940/09/26   Umění 1900. Obrazy, plastiky, plakáty a knihy, Topičův salon (1937-1949), Praha
1941/01/21 - 1941/02/23   Umělci o sobě: Výstava autoportrétů, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1944/07 - 1944/09   Letní výstava 1944, Salon Výtvarné dílo, Praha
1945/11/10 - 1945/12/30   Jednota umělců výtvarných: 134. výstava, Palác Myslbek, Praha
1946/01/20 - 1946/02/10   Česká kresba, Vinšova vila, Litoměřice (Litoměřice)
1947/02/05 - 1947/04   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1947/05/07 - 1947/06/15   Výstava nové bytové kultury v Československu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1948/06/26 - 1948/08/26   100 let výtvarné Moravy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1949   Česká kresba 19. století, Praha, Praha
1949   Česká kresba 19. století, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1949   Česká kresba 19. století, Ostrava (Ostrava-město), Ostrava (Ostrava-město)
1949   Česká kresba 19. století, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1949/04 - 1949/05   Moderní malířství v kostce (Od realismu k socialistickému realismu), Síň Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
1950/03/17 -   Česká akademie věd a umění dělníkům, Dům výtvarného umění, Praha
1961/02/05 - 1961/03/12   Škola vidění - Výmluvnost kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1962/01/18 -   Škola vidění - kresba, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/10/21 - 1962/12/09   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1963/06/06 - 1963/07   Francouzská kresba 19. a 20. století z československých sbírek, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1965/02/16 - 1965/03/20   Plakate aus der Tschechoslowakei, Münchner Stadtmuseum, Mnichov (München)
1965/05/13 - 1965/08/29   Moderní česká kresba, Palác Kinských, Praha
1965/07 - 1965/08   Tanec v moderním českém výtvarném umění, Zámek Strážnice, Strážnice (Hodonín)
1965/09/07 - 1965/10/03   Škola vidění: Výmluvnost kresby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1965/09/12 - 1965/10/10   Moderní česká kresba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966   Secesní plakát, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1966/05 - 1966/10   Česká secese - Umění 1900, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1966/08/13 - 1966/09/11   100 secesních plakátů, Galerie na Betlémském náměstí, Praha
1966/12 - 1967/01   Česká secese - Umění 1900, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967   Mistrovská díla českého malířství (výstava reprodukcí), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1967/09/12 - 1967/10   Na rozhraní století, Památník národního písemnictví, Praha
1968/08   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia, Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México (Mexico City)
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1970/01 - 1970/02   Slovo a obraz: Z dějin a současnosti plakátové tvorby, Palác Kinských, Praha
1970/05/26 - 1970/06/28   Art tchèque du XXe siècle, Musée Rath, Ženeva (Genève)
1970/08/22 - 1970/09/27   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts: Einige Aspekte der Entwicklung, Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
1971   České malířství konce 19. a začátku 20. stol. ze sbírek Okresní galerie v Náchodě, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1971   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie: díl I. generace devadesátých let, Městská knihovna Praha, Praha
1971/12 - 1972/02   Český plakát 1890-1914, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1971/12/16 - 1972/03/15   České malířství 1850-1918 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Obecní dům, Praha
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
1973/06/21 - 1973/10/21   Osobnosti české fotografie I, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1973/08/23 - 1973/09/30   Tjeckiskt avantgarde 1900-1939, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
1973/09/06 - 1973/09/27   Český divadelní plakát na přelomu 19. a 20. století, Divadlo na Vinohradech, Praha
1973/10/20 - 1973/11/18   Tjeckiskt avantgarde 1900-1939, Konstmuseum, Göteborg (Gothenburg)
1973/11   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1974/02/28 - 1974/05   Osobnosti české fotografie I, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1974/09/20 - 1974/10/20   Češki i Evropski crtež XX veka iz zbirke Narodne galerije u Pragu, Muzej savremene umetnosti (Museum of Contemporary Art of Belgrade MoCAB / Музеј савремене уметности у Београду), Bělehrad (Beograd)
1974/10   Česká kresba z přelomu století - I. symbolismus, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1975/04/24 - 1975/07/01   Češko slikarstvo 19. in začetka 20. stoletja, Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1975/10/05 - 1975/12/08   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
1976/02/10 - 1976/05/30   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1976/08 - 1976/09   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
1977/05/03 - 1977/07/03   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Městská knihovna Praha, Praha
1977/06   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Dresdner Schloß, Drážďany (Dresden)
1977/06/21 - 1977/08/28   Meisterzeichnungen aus der graphischen Sammlung der Nationalgalerie Prag, Albertinum, Drážďany (Dresden)
1977/07 - 1977/08   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Ausstellungshallen Suhl, Suhl
1977/11/15 - 1977/12/15   Cseh grafika és kisplasztika 1900, Magyar Nemzeti Galéria / Hungarian National Gallery / Maďarská národní galerie, Budapešť (Budapest)
1978/04/07 - 1978/05/05   České umenie XX. storočia zo sbierok GVU Olomouc (malířství a sochařství), Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/07/19 - 1978/09/10   300 Jahre Malerei in Prag, Albertinum, Drážďany (Dresden)
1978/09/08 - 1978/10/31   Umění a známka, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1979/01   České malířství 19. a 20. století, Spojený závodní klub, Nové Město nad Metují (Náchod)
1979/04   Portrét v českém malířství a sochařství, Okresní galerie výtvarného umění, Náchod (Náchod)
1979/08 - 1979/09   Krása a význam české knihy: od prvotisků k secesní knize, Středočeská galerie, Praha
1980/04/02 - 1980/04/27   Rukopisy slavných českých umělců - výtvarníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1980/04/08 - 1980/05/25   Sursum - sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914, Dům umění, Zlín (Zlín)
1980/09/30 - 1980/10/04   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen
1981/06/27 - 1981/09/20   Arte Maestra: Da Monet a Picasso. Cento capolavori della Galleria Nazionale di Praga, Palazzo Pitti, Florencie (Firenze)
1981/07 - 1981/08   Malířství druhé poloviny 19. století na Moravě, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1981/09/06 - 1981/10/11   České moderní malířství I. - ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1981/12/15 - 1982/01/31   České ex libris z přelomu století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1981/12/18 - 1982/03/07   Alfons Mucha och Tjeckisk Art Nouveau / Alfons Mucha and Czech Art Nouveau, Malmö Konsthall, Malmö
1982/04/27 - 1982/05/30   Světlo v českém malířství generace 80. a 90. let 19. století, Staroměstská radnice, Praha
1982/06 - 1982/08   Světlo v českém malířství generace 80. a 90. let 19. století, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1982/07/07 - 1982/08/03   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II, Takashimaya Nihonbashi, Tokio (Tokyo)
1982/08/14 - 1982/09/12   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II, Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts, Ucunomija (Utsunomiya)
1982/09/09 -   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
1982/09/18 - 1982/10/17   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II, Nara Prefectural Museum of Art, Nara
1982/10/28 - 1982/11/21   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II, Kitakyushu City Museum of Art, Kitakjúšú (Kitakyushu)
1982/11/23 - 1982/12/09   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II, Aichi Prefectural Museum of Art, Nagoja (Nagoya)
1983/01/25 - 1983/02/20   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století (korespondence), Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1983/09/15 - 1983/12/04   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/09/29 - 1983/11/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/10/23 - 1984/01/15   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1983/11/04 - 1983/11/20   Alfons Mucha und die tschechische Graphik um 1900, Nordico Stadtmuseums Linz, Linec (Linz)
1983/11/05 - 1983/11/20   Tschechoslowakische Fotografen 1900 bis 1940, Galerie am Sachsenplatz, Lipsko (Leipzig)
1983/12/16 - 1984/02/05   České umění z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov, Dům umění, Zlín (Zlín)
1984   České malířství od konce 19. století po současnost ze sbírek Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1984/01/10 - 1984/04/08   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 1. část), Dům U Hybernů, Praha
1984/03   České malířství z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/05 - 1984/07   Czeska książka na przełomie XIX a XX wieku, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1984/06/06 - 1984/07/15   Die tschechische Malerei des XIX. Jahrhunderts, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
1984/07/12 - 1984/09/30   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (I. diel), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1984/11/18 - 1985/02/03   Tschechische Kunst 1878 - 1914, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1985/04/20 - 1985/04/28   České malířství od konce 19. století po současnost, Divadlo Josefa Kajetána Tyla, Červený Kostelec (Náchod)
1985/06/10 - 1985/07/07   Sztuka czeska przelomu XIX/XX wieku, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1986/09/18 - 1986/10/26   Česká kresba 20. století, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1987/04/29 - 1987/06/28   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
1987/12 - 1988/04   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově: Přírůstky sbírek 1976-1986, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1988 - 1988/04   Květinové motivy ve výtvarném umění, Československé kulturní a informační středisko, Budapešť (Budapest)
1988/04/19 - 1988/06/06   České maliarstvo XX. storočia: Generácia 90. rokov I. zo zbierok Národnej galérie v Prahe, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1988/05/01 - 1988/06/14   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung. Von der Gotik bis zur Moderne, Altes Rathaus, Ingelheim am Rhein
1988/06 - 1988/08   České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1988/06/29 - 1988/09/11   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století ze sbírek Středočeské galerie, Středočeská galerie, Praha
1988/08/26 - 1988/10/16   Umění na známkách, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1988/09/22 - 1988/11   Pražská nároží 1890 - 1940, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1988/11/01 - 1988/11/18   Moderní české exlibris a příležitostná grafika, Malá galerie Melantrich, Praha
1988/12/22 - 1989/01/22   Česká kresba XX. století I, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1989/03/10 - 1989/04/16   České maliarstvo XX. storočia (I. diel - generácia 90. rokov), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1989/07/27 - 1989/09   Sbírka Bohuslava Duška: Obrazy, sochy, kresby, grafika (Dar Národní galerii v Praze), Městská knihovna Praha, Praha
1989/10/08 - 1990/01/07   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
1990/03/02 - 1990/05/13   Czech Modernism 1900-1945, International Center of Photography, New York City (New York)
1990/06/23 - 1990/08/26   Czech Modernism 1900-1945, Akron Art Museum, Akron
1991   Nerealizované návrhy československých papírových platidel 1918-1988, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1991/06/11 -   Mucha a LU / Mucha et LU, Obecní dům, Praha
1991/11/21 -   Umění a sušenky včetně obrazů v Alfonze Muchy / L´Art et les biscuits avec les oeuvres d´Alfons Mucha, Obecní dům, Praha
1992/03/05 - 1992/04/20   Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG, Palác Kinských, Praha
1993/01/21 - 1993/02/28   Žena přelomu století, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1993/12/08 - 1994/01/23   Objevená díla, Karolinum, Praha
1994/03/14 - 1994/04/17   Praha na Seině, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
1995/02/23 - 1995/04/16   Olomoucká sbírka české grafiky 20. století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/05/01 - 1995/06/30   Krajina duše: České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1995/06/08 - 1995/10/15   Lost Paradise: Symbolist Europe, Musée des beaux-arts de Montréal / The Montreal Museum of Fine Arts, Montreal (Québec)
1995/06/22 - 1995/07/30   Krajina duše: České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
1995/11/16 - 1996/01/14   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1996/02/08 - 1996/04/08   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1996/02/22 - 1996/04/14   Krajina duše: České výtvarné umenie na prelome 19. a 20. storočia, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1996/05/03 - 1996/06/02   Bankovková grafika - výstava k 70. výročí zahájení činnosti Národní banky československé, Galerie Hollar, Praha
1996/05/03 - 1996/06/23   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1996/06/27 - 1996/09/15   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1997   Ars Longa Vita Brevis, Palác Kinských, Praha
1997   Ars Longa Vita Brevis, Český Krumlov (Český Krumlov), Český Krumlov (Český Krumlov)
1997   Ars Longa Vita Brevis, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
1997/05/03 - 1997/10/19   Důvěrný prostor / Nová dálka: Umění pražské secese, Obecní dům, Praha
1997/06/15 - 1997/10/13   Prague 1900-1938: Capitale secrète des avant-gardes, Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
1998/06/25 - 1998/11/01   Hodiny a hodinky ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1998/11/19 - 1999/02/28   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/12/17 - 2000/03/26   Prague 1900: Poetry and ecstasy, Van Gogh Museum, Amsterdam
2000/05/11 - 2000/08/27   Prag 1900: Poesie und Ekstase, Museum für Angewandte Kunst, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
2000/08/01 - 2000/09/23   České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Státní galerie ve Zlíně, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/09/14 - 2001/01/14   Křídla slávy. Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie, Galerie Rudolfinum, Praha
2000/11/30 - 2001/02/04   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2001/10/19 - 2002/02/03   Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha
2001/12/11 - 2002/02/03   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Dům umění, Zlín (Zlín)
2002/06/18 - 2002/10/20   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2002/07/19 - 2002/09/15   Fuite et exil dans l'art, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2002/07/19 - 2002/09/15   Útěk a exil v umění, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2003/01/09 - 2003/02/09   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Mánes, Praha
2003/04/09 - 2003/05/18   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Galerie Stará radnice, Vsetín (Vsetín)
2003/05/08 - 2003/06/14   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York)
2003/06/05 - 2003/09/07   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2003/06/12 - 2003/08/17   Umění grafiky. Grafické techniky v průběhu šesti století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/10/25 - 2003/11/13   Metamorfozy człowieka: Figuratywne motywy w grafice i rysunku ze zbiorów Czeskiego Muzeum Sztuk Pięknych w Pradze 1892-1948, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
2003/12/15 - 2003/12/19   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
2004/01/23 - 2004/04/18   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Los Angeles (California)
2004/02/09 - 2004/03/04   Svet hviezd a ilúzií. Český filmový plagát 20. storočia, České kultúrné centrum, Bratislava (Bratislava)
2004/04/16 - 2004/06/13   Akt v české fotografii 1900 - 2000, Dům umění, Opava (Opava)
2004/04/27 - 2004/05/29   Sterne und Illusionen: Tschechisches Filmplakat des 20. Jahrhundert, Tschechisches Zentrum Dresden (České centrum Drážďany), Drážďany (Dresden)
2004/05/06 - 2004/06/16   Proměny člověka: Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892 - 1951, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2004/06/12 - 2004/06/26   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Hongkong (Hong Kong)
2004/06/25 - 2004/09/19   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/06/30 - 2004/09/19   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, České muzeum výtvarných umění, Praha
2004/07 - 2004/08   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2004/07/09 - 2004/10/03   Showtime: A Century of the Czech Film Posters, Museu de Arte de Macau / Macao Museum of Art, Macao
2004/08/23 - 2004/09/04   Secese a Art deco, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2004/10/07 - 2004/11/28   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/10/21 - 2004/12/31   V zajetí vášně: Sbírka Patrika Šimona, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/11   Akt v české fotografii 1900 - 2000, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
2004/12/08 - 2005/02/27   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2004/12/16 - 2005/01/14   Nesnesitelný půvab buržoazie, Galerie České pojišťovny, Praha
2005/02 - 2005/03   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2005/03/11 - 2005/06/06   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
2005/03/17- 2005/05/17   Florálie, Mezi idylou a halucinací, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
2005/11/13 - 2006/02/26   Praagse schilderkunst 1890-1939: Van symbolisme tot abstractie, Drents Museum, Assen
2005/11/29 - 2006/02/26   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, 2. část, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2005/12/02 - 2005/12/31   Zrození múzy / the Birth of a Muse, 20 výročí založení Galerie 4 / 20th. Anniversary of the foundation of Gallery 4, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
2006/05/04 - 2006/06/11   Alfons Mucha, Jarmila Plocková: Vzácné dědictví, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2006/06/17 - 2006/07/04   Klenoty českého umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2006/11/15 - 2007/02/18   V barvách chorobných: Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914 / In Morbid Colours: Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880–1914, Obecní dům, Praha
2006/11/28 - 2007/03/04   Křičte ústa! Předpoklady expresionismu / Mouth scream! Roots of Expressionism, Městská knihovna Praha, Praha
2007/02/20 - 2007/04/01   Altes, Neues, Allerneuestes: Sammeln um 1900: Eine Ausstellung zu Ehren von H. H. Meier jr. und Heinrich Wiegand, Kunsthalle Bremen, Brémy (Bremen)
2007/07/01 - 2007/09/02   Alfons Mucha a Jarmila Mucha Plocková: Vzácné dědictví, Městské muzeum a galerie, Hustopeče (Břeclav)
2007/09/14 - 2007/11/23   100. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2007/10/03 - 2008/01/13   Wien - Paris: Van Gogh, Cézanne und Österreichs Moderne 1880-1960, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
2007/11/08 - 2008/02/04   Grund, Mucha, Čapek... Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa, Leopold Museum, Vídeň (Wien)
2007/12/06 - 2008/02/03   100. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
2007/12/12 - 2008/02/17   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/03/05 - 2008/04/27   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2008/05/15 - 2008/07/20   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2008/06/28 - 2008/11/02   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-portrait in the Czech Art of the 20th a 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2008/07/09 - 2008/09/19   Česká secese, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2008/09/18 - 2008/11/30   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2008/11/06 - 2009/02/08   Pole tvůrčí a válečná, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/12/03 - 2009/02/28   Sváry zření: Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2008/12/04 - 2009/03/08   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/01/30 - 2009/05/10   Dekadence: Bohemian Lands 1880-1914, Musée Félicien Rops, Namur
2009/01/30 - 2009/05/10   Dekadence: Bohemian Lands 1880-1914, Hôtel de Ville / Stadhuis, Brusel (Brussels)
2009/02/17 - 2009/04/26   Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2009/03/13 - 2009/07/26   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
2009/06/18 - 2009/08/23   Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Klementinum, Praha
2009/07/16 - 2009/10/18   Příjemné závislosti / Sweet Fixation, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2009/09/10 - 2010/01/11   Antimodernisté, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/11/19 - 2010/03/07   Ze sbírky II. Člověk ve 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/11/31 - 2010/01/24   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2010/02/01 - 2010/04/25   Dom miłośnika sztuki: Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870–1930, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2010/06/08 - 2010/08/08   Alfons Mucha a česká secese, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2010/09/22 - 2011/01/02   50 let hodonínské galerie: Výstava ze sbírek, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2010/12/09 - 2011/01/31   Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/12/14 - 2011/01/22   20/11, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2011/06/24 - 2011/10/30   Moravská národní galerie: 194 let od založení, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2011/10/20 - 2011/12/08   Čeští umělci ve Francii 1900-1918, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2011/12/07 - 2012/01/14   20/12, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2012/02/24 - 2012/05/06   Člověk a stroj, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2012/04/04 - 2012/05/27   Klasikové 19. století (ze sbírky Karlštejnské, a.s), Galerie Diamant, Praha
2012/05/31 - 2012/06/24   Slet sokolských plakátů 1901-1948: Výstava ke 150. výročí Sokola, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2012/10/24 - 2013/01/31   1912: 100 let od otevření Obecního domu v Praze, Obecní dům, Praha
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/01/30 - 2013/04/28   Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2013/02/13 - 2013/05/05   Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2013/04/04 - 2013/05/31   Metamorphoses. Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant, Praha
2013/06/08 - 2013/07/14   Mistrovské doteky českého symbolismu a secese, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
2013/06/28 - 2013/09/22   Judita na Kampě: Klimt / Mucha / Kupka, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2013/11/01 - 2015/12/31   Secese: Vitální umění 1900 / Vital Art Nouveau 1900, Obecní dům, Praha
2014/02/14 - 2014/05/19   Plakát v souboji ideologií 1914-2014, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2014/02/21 - 2014/05/04   Na okraji davu: Umění a sociální otázka v 19. století, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2014/05/01 - 2014/06/08   Zpátky na výsluní - České malířství od 19. století do současnosti, Galerie Goltzova tvrz, Golčův Jeníkov (Havlíčkův Brod)
2014/05/07 - 2014/09/07   Władcy snów: Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Master of Dreams: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2014/06/28 - 2014/09/28   Alfons Mucha v zrcadle doby, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2014/11/06 - 2015/02/22   Tajemné dálky: Symbolismus v českých zemích 1880-1914 / Mysterious Distances: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/12/09 - 2015/01/23   120 let od vzniku Topičova salonu 1894–2014, Topičův salon (2007-), Praha
2015/01/28 - 2015/04/06   Mnichov - zářící metropole umění 1870-1918, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2015/02/04 - 2015/02/20   Plakáty doby secese, Akademie věd České republiky, Praha
2015/04/22 - 2015/09/27   Tajemné dálky: Symbolismus v českých zemích 1880-1914 / Mysterious Distances: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Klášter sv. Anežky České, Praha
2015/07/10 - 2015/10/27   Český plakát ... ze sbírky Agentury ProVás, Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2016/04/10 - 2016/05/29   Mistři české kresby, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2016/04/15 - 2016/10/25   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/05/16 -   Otčenáš Františka Bílka a Alfonse Muchy, Bílkova vila, Praha
2016/06/17 - 2016/09/30   Za Československo: Pocta neexistující zemi, Galerie Pro arte, Praha
2016/09/15 - 2016/11/27   Ticho kresby, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2016/10/27 - 2017/03/12   Šumění andělských křídel, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/11/11 - 2017/03/31   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2017/03/25 - 2017/06/25   Colours of Art (Z kolekcji Svetlik Art Foudation / From the Collection of Svetlik Art Foundation), Państwowa galeria sztuki, Sopot
2017/06/23 - 2018/01/07   Il Liberty e la rivoluzione europea delle arti: Dal Museo delle arti decorative di Praga, Castello di Miramare, Terst (Trieste)
2017/11/25 - 2018/03/25   Alfons Mucha and the Others: Treasures of Art Nouveau, Guangdong Museum, Guangzhou
2017/12/01 - 2018/02/04   Umění secese, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
2018/03/23 - 2018/08/26   Klimt ist nicht das Ende: Aufbruch in Mitteleuropa / Beyond Klimt: New Horizons in Central Europe, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
2018/03/25 - 2018/09/09   Tato kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945, Národní památník na Vítkově (Památník osvobození), Praha
2018/05/11 - 2018/10/31   Naše Francie, Letohrádek Hvězda, Praha
2018/06/16 - 2018/09/30   Artistes tchèques en Bretagne: De l'art nouveau au surréalisme, Musée départemental breton, Quimper
2018/07/06 - 2018/10/08   Alfons Mucha and the Others: Treasures of Art Nouveau, Nanjing Museum, Nanjing
2018/09/21 - 2019/01/21   Beyond Klimt: New Horizons in Central Europe, BOZAR - Palais des Beaux-Art / Paleis voor Schone Kunsten / Centre for Fine Arts, Brusel (Brussels)
2018/10/10 - 2018/11/23   České výtvarné umění 1900-1940 (Osobnosti, které formovaly domácí výtvarnou scénu od počátku 20. století až do konce první republiky), Galerie Chodovská tvrz, Praha
2018/10/24 - 2019/02/03   Pravda vítězí(vá)! Obrazy nejen z českých dějin, Veletržní palác, Praha
2019/05/07 - 2019/09/07   Vrcholení: Nejvyšší polohy českého výtvarného umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2019/06/20 - 2019/10/13   Sousedé v knize: Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Nachbarn im Buch: Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/12/18 - 2020/03/22   Portrét v Čechách pohledem dvou staletí, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2020/02/20 - 2020/05/10   Od práce k zábavě: Podoby volného času v umění XIX. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2020/06/23 - 2020/10/25   Alfons Mucha, Pasta Oner: Elusive fusion, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2020/12/20 - 2021/03/28   Comenius 1592–1670: Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2021/06/17 - 2021/07/12   Metafyzika fotografie, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
2022/02/26 - 2022/03/20   Kupka - Mucha, Expo 58 Art, Praha 7
2022/09/23 - 2023/01/08   V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce, Veletržní palác, Praha
2022/09/23 - 2023/02/26   Moravská zemská obrazárna (1817–1961), Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2022/12/08 - 2023/04/30   Řeč plakátu 1890–1938, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2023/04/05 - 2023/09/03   Zlaté časy: Umění doby fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2023/12/07 - 2024/04/14   Belles Choses: Art Nouveau um 1900, Bröhan-Museum, Berlín (Berlin)
2024/02/24 - 2024/04/21   Secese a symbolismus ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Náchodě, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
stálá expozice   České malířství 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
stálá expozice   Stálá expozice uměleckého řemesla, užitého umění a designu v proměnách historie. Místo paměti, prostor orientace. Možná sdělení - kolekce uměleckých děl Moravské galerie pro nevidomé a slabozraké, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1991/11/29   Auktion - Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum, Kunstpalais, Vídeň (Wien)
1996/10/05   5. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/03/08   8. aukce - Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol., Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/04/26   9. aukce - Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/05/17   3. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
1997/09/21   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting), Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1998/05/16   16. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
1999/02/27   Aukce 1/1999, Hotel Intercontinental, Praha
2000/05/21   Mistrovská díla 19. a 20. století, aukce, Palác Žofín, Praha
2001/10/13   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2002/03/09   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2002/12/13   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění, Galerie Rudolfinum, Praha
2003/10/04   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2003/11/29   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2004/11/28   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/05/22   Aukce 2/2005 - Výtvarné umění ( Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.), Hotel Intercontinental, Praha
2005/10/02   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), Palác Žofín, Praha
2005/12/03   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2007/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění (31. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2007/05/27   Aukce 2/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o), Hotel Holiday Inn, Praha
2007/10/07   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (33. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/04/27   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Palác Žofín, Praha
2008/05/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (35. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/11/30   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2009/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (38. aukce), Palác Žofín, Praha
2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění (40. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2010/04/28   III. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale), Topičův salon (2007-), Praha
2010/06/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I), Topičův salon (2007-), Praha
2010/10/20   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/10   IV. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale), Topičův salon (2007-), Praha
2010/11/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II), Topičův salon (2007-), Praha
2010/12/11   České výtvarné umění 15. - 20- století, Kaiserštejnský palác, Praha
2011/03/23   V. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale), Topičův salon (2007-), Praha
2011/06/13   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art, Sotheby's, Londýn (London)
2011/11/22   European Paintings, Sotheby's, Londýn (London)
2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, Restaurace Dynamo, Praha
2012/04/19   25. aukce výtvarného umění, Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/05/26   Aukce Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Prague Marriott Hotel, Praha
2012/06/13   26. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/09/22   Výtvarné umění / Fine Art, Prague Marriott Hotel, Praha
2012/10/10   27. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/11/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/12/13   28. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/02/10   Exkluzivní výběr výtvarného umění (Day Sale Prague VII), Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/14   29. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/05/30   Mimořádná aukce z díla Alfonse Muchy, Obecní dům, Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/06   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX), Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/13   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2013/12/01   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/12/08   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2014/02/16   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/15   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Evening Sale 2014), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/20   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/11/12   Czech Avant-Garde Art from the Roy and Mary Cullen Collection, Sotheby's, Londýn (London)
2015/02/22   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/03/21   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/05/24   Výtvarné umění, starožitnosti a design - aukce 39, Palác Žofín, Praha
2015/05/28   Aukce - Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2015/05/31   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/10/18   Aukce 40, Palác Žofín, Praha
2015/11/22   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2016/05/29   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2016/10/09   Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI), Topičův salon (2007-), Praha
2017/03/26   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII), Topičův salon (2007-), Praha
2017/04/22   Etcetera 2½, aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2017/06/13   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/10/08   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale 2017), Topičův salon (2007-), Praha
2018/05/27   80. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, Topičův salon (2007-), Praha
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/12/13   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73), Topičův salon (2007-), Praha
2019/11/02   Velká sálová aukce, Obecní dům, Praha
2019/11/07   169. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/12/01   83. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2020/02/26   70. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/04/18   Aukce vybraných uměleckých děl, Mánes, Praha
2022/05/08   Aukce umění ve výstavní síni Expo 58 Art, Expo 58 Art, Praha 7
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/11/27   88. aukce Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2023/03/19   Výběrová aukce moderního a současného umění, Expo 58 Art, Praha 7
2023/05/28   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery, Palác Žofín, Praha
filmová projekce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/11/15   O Slovanské epopeji Alfonse Muchy: Danajský dar - Návrat do Prahy - Kam s ní, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
komentovaná prohlídka
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/03/01   Alfons Mucha a Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/03/15   Alfons Mucha a Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/03/29   Alfons Mucha a Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/04/12   Alfons Mucha a Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/04/26   Alfons Mucha a Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1996/09/30 - 1996/10/04   5. aukce výtvarného umění - výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
1997/04/17 - 1997/05/16   3. aukční salon výtvarníků, 223 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
1997/09/17 - 1997/09/20   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
1998/01/14 - 1998/01/16   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/01/20 - 1998/01/23   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1999/02/24 - 1999/02/26   Výstava dražených předmětů, Hotel Intercontinental, Praha
2000/05/10 - 2000/05/13   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/05/17 - 2000/05/20   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Palác Žofín, Praha
2002/03/01 - 2002/03/09   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
2003/09/26 - 2003/10/04   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
2005/05/18 - 2005/05/21   Aukce 2/2005 - Výtvarné umění, výstava, Hotel Intercontinental, Praha
2005/09/21 - 2005/09/25   Výstava dražených předmětů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/09/28 - 2005/10/01   Výstava dražených předmětů, 1. Art Consulting Praha, Praha
2005/11/28 - 2005/12/02   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2006/04/16 - 2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2007/01/15 - 2007/01/19   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/23 - 2007/01/27   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/04/07 - 2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2007/05/24 - 2007/05/27   Aukce 2/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o) - výstava, Hotel Holiday Inn, Praha
2007/09/24 - 2007/09/28   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/10/02 - 2007/10/06   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/04/14 - 2008/04/26   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, výstava aukčních děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2008/05/07 - 2008/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2009/05/08 - 2009/05/16   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/02/15 - 2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/04/19 - 2010/04/28   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/06/14 - 2010/06/20   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/10/18 - 2010/10/20   17. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/01 - 2010/11/10   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/11/13 - 2010/11/19   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/12/09 - 2010/12/11   České výtvarné umění 15. - 20- století (předaukční výstava), Kaiserštejnský palác, Praha
2011/03/14 - 2011/03/23   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/05/23 - 2011/05/26   The Hascoe Family Collection, Hotel Intercontinental, Praha
2011/12/15 - 2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie D&V Art, Praha
2012/04/16 - 2012/04/19   25. aukce výtvarného umění - předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/04/22 - 2012/04/28   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2012/05/19 - 2012/05/26   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
2012/06/11 - 2012/06/13   26. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/09/15 - 2012/09/22   Výtvarné umění: Předaukční výstava, Dorotheum, Praha 1
2012/11/18 - 2012/11/24   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2012/12/10 - 2012/12/13   28. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/02/01 - 2013/02/10   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/11 - 2013/03/14   29. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/05/25 - 2013/05/29   Alfons Mucha: Výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2013/09/27 - 2013/10/06   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/07 - 2013/10/13   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2013/12/02 - 2013/12/08   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2014/02/07 - 2014/02/16   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/05 - 2014/05/15   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/12 - 2014/05/20   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/02/12 - 2015/02/22   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/03/09 - 2015/03/20   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/05/18 - 2015/05/27   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2015/05/18 - 2015/05/31   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/10/05 - 2015/10/09   Aukce 40, předaukční výstava, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
2015/10/10 - 2015/10/17   Aukce 40, předaukční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2015/10/18   Aukce 40, předaukční výstava, Palác Žofín, Praha
2015/11/09 - 2015/11/22   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/09/29 - 2016/10/09   Mistrovská díla 19.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/03/16 - 2017/03/26   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/04/12 - 2017/04/16   Etcetera 2½, předaukční výstava, Etcetera, Brno (Brno-město)
2017/04/19 - 2017/04/22   Etcetera 2½, předaukční výstava, Galerie Kvalitář, Praha
2017/06/07 - 2017/06/12   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/09/29 - 2017/10/08   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2018/01/11 - 2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2018/04/30 - 2018/05/26   80. aukční den Galerie Kodl: Předaukční výstava, Galerie Kodl, Praha
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/12/03 - 2018/12/12   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/10/09 - 2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2019/10/21 - 2019/11/02   Výběr výtvarného umění: Aukce listopad 2019, European Arts Investments, Praha 1
2019/10/28 - 2019/11/30   Výstava aukčních děl (83. aukční den), Galerie Kodl, Praha
2020/02/17 - 2020/02/26   70. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/03/19 - 2021/04/17   Předaukční výstava Aukce vybraných uměleckých děl, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha
2022/04/09 - 2022/05/07   Předaukční výstava exponátů, Expo 58 Art, Praha 7
2022/04/25 - 2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl: Výstava děl, Galerie Kodl, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/09/12 - 2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/24 - 2022/11/26   Předaukční výstava 88. aukce, Galerie Kodl, Praha
2023/02/18 - 2023/03/18   Výběrová aukce moderního a současného umění, Expo 58 Art, Praha 7
2023/05/01 - 2023/05/27   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery - výstava, Galerie Kodl, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
???? - ????   Galerie Peithner-Lichtenfels, Dům U Zlatého melounu, Praha
1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
2003/11/06 - 2012   Dům milovníka umění: Umění a řemeslo přelomu 19. a 20. století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/05/10 - 2016/12/31   Alfons Mucha: Slovanská epopej, Veletržní palác, Praha
2013/05/01 - stálá expozice   Prostor Zlín, Řády vidění, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2019/11/13 -   1796–1918: Umění dlouhého století, Veletržní palác, Praha
2019/11/15 - 2023/02/23   Brno předměstí Vídně, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2023/02/08 -   ART, LIFE: Umění pro život, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
dlouhodobá expozice   Alfons Mucha: Mistr secese - výběr z díla / Master of Art Nouveau - A selection of his work, Dům U bílého jednorožce, Praha
neuveden   Stálá expozice Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
stálá expozice   Alfons Mucha: Slovanská epopej, Zámek Moravský Krumlov, Moravský Krumlov (Znojmo)

Alfons Maria Mucha

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1919   Katalog výstavy obrazů Alfonse M. Muchy
  1928   Alfons Mucha: Slovanská epopeje, Národní galerie v Praze, Praha
  1933   Katalog souborné výstavy obrazů a kreseb Alfonse Muchy, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1950   Neznámý Alfons Mucha, Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
  1965   Alfons Mucha, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  1966   Alfons Mucha: Plakáty, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1968   Muchova Slovanská epopej, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Brno (Brno-město)
  1975   Alfons Mucha: Slovanská epopej (Stálá výstava, zámek - Moravský Krumlov), Městský národní výbor, Moravský Krumlov (Znojmo)
  1978   Alfons Mucha: Plakáty, Okresní muzeum, Chrudim (Chrudim)
  1979   Alfons Mucha: Plakáty / Plakati / Posters, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   Alfons Mucha (1860 - 1939), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1980   Alfons Mucha 1860 - 1939, Národní galerie v Praze, Praha
  1980   Alfons Mucha 1860 - 1939, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1980   Alfons Mucha: Soubor užité grafiky, Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)
  1980   Katalog stálé výstavy Muchovy „Slovanské epopeje“, Správa zámecké galerie Alfonse Muchy, Moravský Krumlov (Znojmo)
  1982   Alfons Mucha fotografem, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1982   Alfons Mucha: Tjeckisk Jugend (Svensk Jugend i Litet Urval), Liljevalchs Konsthall, Stockholm
  1988   Alfons Mucha 1860 - 1939, Kupferstichkabinett, Berlín (Berlin)
  1988   Alfons Mucha fotografem, Památník národního písemnictví, Praha
  1994   Alfons Mucha: Das Slawische Epos, Kunsthalle Krems, Krems an der Donau
  1994   Alfons Mucha: Pastely, plakáty, kresby a fotografie, Nadace Mucha
  1994   Alphonse Mucha (pastels, posters, drawings and photographs), Mucha Foundation, Praha
  1995   Alphonse Mucha: His Life and Art, The Tokyo Shimbun, Tokio (Tokyo)
  1995   Les Affiches d´Alfons Mucha
  2000   A. Mucha: Paríž 1900
  2002   Alfons Mucha - Paříž 1900 / Paris 1900 (Pavilon Bosny a Hercegoviny na světové výstavě / The Pavilion of Bosnia and Herzegovina at the World Exhibition), Obecní dům, a.s., Praha
  2005   Alfons Mucha, Galerie JBK, Praha
  2005   Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské / Fraternal Slavdom, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Alfons Mucha: Plakáty, Regionální muzeum, Chrudim (Chrudim)
  2009   Alfons Mucha, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
  2009   Alfons Mucha, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2009   Alfons Mucha: Český mistr Belle Epoque / Czech Master of the Belle Epoque, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2010   Alfons Mucha: Tváře / Faces, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2013   Ivan Lendl: Alfons Mucha, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2013   Ivan Lendl: Alfons Mucha (Sbírka Ivana Lendla), Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha
  2018   Alfons Mucha: Alegorie bohatství, Oblastní muzeum v Mostě (Oblastní muzeum a galerie v Mostě), Most (Most)
  2022   Kupka - Mucha, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
  nedat   Alfons Maria Mucha (narozen 24. 7. 1860 v Ivančicích, zemřel 14. 7. 1939 v Praze), Městské kulturní středisko, Moravský Krumlov (Znojmo)
  nedat   Alfons Mucha: Slovanská epopej, Mucha Trust, _
  nedat.   Alfons Mucha - Slovanská epopej (Moravský Krumlov), Městské kulturní středisko, Moravský Krumlov (Znojmo)
  nedat. (1897)   Alfons Mucha: Souborná výstava obrazů, kreseb a plakátů, Topičův salon (1894-1899), Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  (1998)   Hodiny a hodinky ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze / Clocks and Watches from the collection of the Museum of decorative arts in Prague, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1913   Katalog umělecké výstavy v Hodoníně, Sdružení výtvarných umělců moravských, Hodonín (Hodonín)
  1919   Výstava českých výtvarných umělců ve Slaném
  1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové, Družstvo pro postavení Sokolovny, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1926   III. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
  1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové, Kruh přátel umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1932   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy
  1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1936   Výstava poštovních známek v Mánesu, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1938   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století, Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
  1940   Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1941   Umělci o sobě (Výstava autoportrétů), Umělecká beseda, Praha
  1944   Letní výstava 1944, Salon Výtvarné dílo, Praha
  1945   CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze, Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1946   Česká kresba, Galerie V. Hořejš, Praha
  1947   Výstava nové bytové kultury v Československu (Bytová zařízení, textil, sklo, keramika, umění v bytě)
  1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
  1949   Česká kresba 19. století (13. výstava (putovní)), Národní galerie v Praze, Praha
  1949   Moderní malířství v kostce (Od realismu k socialistickému realismu), Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
  1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
  1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1962   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  1963   Francouzská kresba 19. a 20. století z československých sbírek (Francouzi a pařížská škola), Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Moderní česká kresba, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
  1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby), Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1965   Tanec v moderním českém výtvarném umění, Krajské středisko lidového umění ve Strážnici, Strážnice (Hodonín)
  1966   100 secesních plakátů, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Česká secese (Umění 1900), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1966   Česká secese - Umění 1900, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1967   Na rozhraní století, Památník národního písemnictví, Praha
  1968   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia, Instituto Nacional de Bellas Artes, Ciudad de México (Mexico City)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution), Musée Rath, Ženeva (Genève)
  1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung), Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
  1971   České malířství 1850–1918, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1971   České malířství konce 19. a začátku 20. stol. ze sbírek Okresní galerie v Náchodě, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1971   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl I. Generace devadesátých let), Národní galerie v Praze, Praha
  1971   Český plakát 1890 1914, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1971   Slovo a obraz (Z dějin a současnosti plakátové tvorby), Národní galerie v Praze, Praha
  1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
  1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Varšava (Warszawa)
  1973   Český divadelní plakát na přelomu 19. a 20. století, Divadelní ústav, Praha
  1973   Osobnosti české fotografie I. ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1973   Tjeckiskt avantgarde 1900-1939, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
  1974   Česká kresba z přelomu století (I. symbolismus), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1974   Češki i Evropski crtež XX veka iz zbirke Narodne galerije u Pragu, Muzej savremene umetnosti (Museum of Contemporary Art of Belgrade MoCAB / Музеј савремене уметности у Београду), Bělehrad (Beograd)
  1974   Osobnosti české fotografie I. ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1975   Češko slikarstvo 19. in začetka 20. stoletja, Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana)
  1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
  1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu, Národní galerie v Praze, Praha
  1977   Cseh grafika és kisplasztika 1900, Magyar Nemzeti Galéria / Hungarian National Gallery / Maďarská národní galerie, Budapešť (Budapest)
  1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Národní galerie v Praze, Praha
  1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag), Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1977   Meisterzeichnungen aus der graphischen Sammlung der Nationalgalerie Prag, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
  1978   300 Jahre Malerei in Prag, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
  1978   Umění a známka, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1979   Krása a význam české knihy (Český knihtisk od prvotisků k secesní knize ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
  1981   Alfons Mucha: Tjeckisk Art Nouveau, Malmö Konsthall, Malmö
  1981   Arte Maestra (Da Monet a Picasso), Adriano Salani Editore, Florencie (Firenze)
  1981   České ex libris z přelomu století, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1981   České moderní malířství I. (Ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919)), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1982   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II
  1982   Světlo (Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století)
  1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   Alfons Mucha und die tschechische Graphik um 1900, Nordico Stadtmuseums Linz, Linec (Linz)
  1983   bauhaus 6 (Irena Blühova und Albert Henning: Engagierte Fotografie von Bauhaus bis heute. Tschechoslowakische Fotografen 1900 bis 1940; Teil II: Neuerwerbungen der Jahre 1982/ 83. Fotografie am und um das Bauhaus), Galerie am Sachsenplatz, Lipsko (Leipzig)
  1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1983   České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1984   Czeska książka na przełomie XIX a XX wieku, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1984   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej Galérie v Prahe (I. diel), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
  1984   České malířství od konce 19. století po současnost ze sbírek Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1984   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 1. část), Národní galerie v Praze, Praha
  1984   České malířství z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
  1984   Die tschechische Malerei des XIX. Jahrhunderts, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1985   Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
  1986   Secese, meziválečné užité umění (Umělecké řemeslo ve sbírkách Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1987   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
  1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Česká kresba XX. století I, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1988   České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov I. zo zbierok Národní galerie v Prahe), Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1988   České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
  1988   Moderní české exlibris a příležitostná grafika, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
  1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne), Internationale Tage, Ingelheim am Rhein
  1988   Umění na známkách (Praga 1988), Československá reklamní agentura Rapid, a.s., Ostrava (Ostrava-město)
  1989   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
  1989   České maliarstvo XX. storočia (I. diel - generácia 90. rokov)
  1989   Pražská nároží, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1989   Sbírka Bohuslava Duška (Obrazy, sochy, kresby, grafika), Národní galerie v Praze, Praha
  1991   Nerealizované návrhy československých papírových platidel 1918-1988
  1991   Zapomenutá díla, Nakladatelství Kobra, _
  1992   Národní galerie v Praze, sbírka kresby a grafiky (Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG), Národní galerie v Praze, Praha
  1993   Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne), Torst, Praha
  1993   Objevená díla (Obrazy z majetku České spořitelny, a.s.), Městská pobočka České spořitelny, Praha
  1993   Žena přelomu století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   Lost Paradise: Symbolist Europe, Musée des beaux-arts de Montréal / The Montreal Museum of Fine Arts, Montreal (Québec)
  1995   Poezie a krása (Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1996   Bankovková grafika (Výstava k 70. výročí zahájení činnosti Národní banky československé)
  1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let), T.T.V., spol. s r.o., Praha
  1997   Ars Longa Vita Brevis (Umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku), Česká pojišťovna, Praha
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy), Van Gogh Museum, Amsterdam
  2000   České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni)
  2000   České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Státní galerie ve Zlíně, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2001   Jiří Kolář sběratel / Collector, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2001   Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie), Galerie Rudolfinum, Praha
  2001   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice), Obecní dům, a.s., Praha
  2002   Fuite et exil dans l'art
  2002   Útěk a exil v umění, Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Praha
  2003   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Záznamy času / Records of Time (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze / From the Collection of the Museum of Czech Literature), Památník národního písemnictví, Praha
  2004   Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2004   Nesnesitelný půvab buržoazie, Galerie České pojišťovny, Praha
  2004   New Frontiers: art from new EU member states, National Gallery of Ireland, Dublin
  2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2005   Florálie (Mezi idylou a halucinací), ArtPro, s.r.o., Praha
  2005   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (2. část), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie), Waanders Uitgevers, Zwolle
  2006   In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914), Obecní dům, Praha
  2006   V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914), Obecní dům, Praha
  2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   100. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  2007   Altes, Neues, Allerneuestes. Sammeln um 1900 (Eine Ausstellung zu Ehren von H. H. Meier jr. und Heinrich Wiegand), Kunsthalle Bremen, Brémy (Bremen)
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection), Leopold Museum, Vídeň (Wien)
  2007   Wien - Paris: Van Gogh, Cézanne und Österreichs Moderne 1880-1960, Christian Brandstätter Verlag GmbH & Co KG, Vídeň (Wien)
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2008   Pole tvůrčí a válečná / Fields of Art and Battle (Výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha / Fine art of the collection of the Military History Institute Prague), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Antimodernisté, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích / Treasures from the North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2009   Příjemné závislosti / Sweet Fixations (Inscenovaná fotografie 70. let / Staged Photography of the 1970s), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2009   Ze sbírky II / From the Collection II (Člověk ve XX. století / Humanity in the XXth Century), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2010   Temná noc, jasná noc (Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  2011   Moravská národní galerie: 194 let od založení, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Člověk a stroj (Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Klasikové 19. století (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2013   Mistrovské doteky českého symbolismu a secese / Mastery Touches of Czech Symbolism and Art Nouveau / Meisterhafte Berührungen des tschechischen Symbolismus und des Jugendstils, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2013   Svět chce být klamán (Fikce a mystifikace v umění 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2014   120 let Topičova salonu 1894-2014, Společnost Topičova salonu, Praha
  2014   Alfons Mucha v zrcadle doby, Společnost Patrik Šimon - Eminent, Praha
  2014   Na okraji davu (Umění a sociální otázka v 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Plakát v souboji ideologií 1914-2014, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2014   Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   The Poster in the Clash of Ideologies 1914-2014, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2014   Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti), Galerie Goltzova tvrz, Golčův Jeníkov (Havlíčkův Brod)
  2015   Art Centrum Galerie 4 (30 let Galerie 4), Art Centrum Galerie 4, Cheb (Cheb)
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Český plakát ... ze sbírky Agentury ProVás
  2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Colours of Art (Z kolekcji Svetlik Art Foudation / From the Collection of Svetlik Art Foundation), Państwowa galeria sztuki, Sopot
  2017   Il Liberty e la rivoluzione europea delle arti (Dal Museo delle arti decorative di Praga), Marsilio Editori, Benátky (Venezia)
  2017   Mucha and the Others Treasures of Art Nouveau, Cultural Relics Press
  2017   Světlo v obraze (Český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2017   Umění secese, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
  2018   Artistes tchèques en Bretagne 1850-1950, Locus Solus édition, Châteaulin
  2018   Beyond Klimt (New Horizons in Central Europe), Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2018   České výtvarné umění 1900-1940 (Osobnosti, které formovaly domácí výtvarnou scénu od počátku 20. století až do konce první republiky), Kulturní Jižní Město, o.p.s., Praha
  2018   Klimt ist nicht das Ende (Aufbruch in Mitteleuropa), Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2018   Pravda vítězí(vá) (Obrazy nejen z českých dějin), Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Ta kniha patří mně! / The book belongs to me! (Historie českého exlibris do roku 1945 / History of Czech ex libris until the year 1945), Národní muzeum, Praha
  2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Od práce k zábavě (Podoby volného času v umění XIX. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP, Národní galerie v Praze, Praha
  2020   100 uměleckých předmětů Regionálního muzea v Kolíně, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  2020   Alfons Mucha, Pasta Oner: Elusive fusion, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2021   Metafyzika fotografie, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
  2022   Moravská zemská obrazárna (1817–1961), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2022   Řeč plakátu 1890–1938, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2023   Art, Life (Umění pro život – průvodce stálou expozicí Uměleckoprůmyslového musea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   La nouvelle peinture tchèque et sa tradition classique, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Malý labyrint výtvarného umění, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1969   Kankán se svatozáří (Život a dílo Alfonse Muchy), Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1971   Secese, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1974   Art Nouveau Drawings, Octopus Books Limitid, Londýn (London)
  1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1975   Art Nouveau 1900, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1980   Belser Kunstbibliothek (Die Meisterwerke aus der Kunstbibliothek Berlin), Belser Verlag (Chr. Belser Gesellschaft für Verlagsgeschäfte GmbH & Co.KG), Stuttgart
  1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1982   Alfons Mucha, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Symbolists and Symbolism, Rizzoli International Publications, inc., New York City (New York)
  1983   Tschechoslowakische fotografen 1900-1940, VEB Fotokinoverlag Leipzig, Lipsko (Leipzig)
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Příběh fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1987   Art Nouveau (Painting, Sculpture, Jewelry, Architecture, Glass)
  1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
  1992   Mucha, BB art, s.r.o., Praha
  1993   Československé bankovky, státovky a mince 1919-1992, Lunarion, Praha
  1994   Alfons Mucha: Das Slawische Epos, Kunsthalle Krems, Krems an der Donau
  1995   Osobnosti českého malířství, Fragment, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
  1996   Alfons Mucha, Svoboda-Libertas, Praha
  1996   Mucha (Pastely / Pastelle / Pastels), BB art, s.r.o., Praha
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
  1997   Kalendárium kulturních osobností Šumavy a Chodska, Nakladatelství MMM, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Osobnosti Znojemska (Místopis)
  1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2001   Galerie c.k. fotografů, Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
  2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Umění 19. století (Průvodce expozicí Národní galerie v Praze. Veletržní palác, IV. patro), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
  2003   Alfons Mucha (Mistr secese), Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
  2005   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2005   Alfons Mucha, Torst, Praha
  2005   Recenze texty rozhovory 1995 - 2004 (2. část), Amaprint Kerndl, s.r.o., Třebíč (Třebíč)
  2005   Retrospektiva Galerie 4 / Galerie 4 retrospective, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  2006   100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   Malované opony divadel českých zemí, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - ARTAMA (NIPOS-ARTAMA), Praha
  2010   Praha: Město evropské avantgardy, 1895-1928, Nakladatelství Argo, Praha
  2010   Vzpomínání (Na osobnosti, události a zážitky, jež by neměly být zcela zapomenuty), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2011   Alfons Mucha: Slovanská epopej, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2011   Almanach Slovanské epopeje, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Praha
  2011   Obrazy z dějin fotografie české (Eseje o umění a klasicitě), Josef Moucha, Praha
  2012   1912: 100 let od otevření Obecního domu, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2012   Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
  2012   Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2013   Almanach Slovanské epopeje / The Slav Epic almanac, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Praha
  2014   Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
  2014   Z palety českých výtvarných umělců, Oftis, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  2015   Mnichov: Zářící metropole umění 1870-1918 / München: Leuchtende Kunstmetropole 1870-1918, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Stíny hieroglyfů, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2017   Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850-1950, Národní galerie v Praze, Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
  2018   Ta kniha patří mně! / The book belongs to me! (Historie českého exlibris do roku 1945 / History of Czech ex libris until the year 1945), Národní muzeum, Praha
  2019   Alfons Mucha: Umělec a tvůrce prvních česko-slovenských platidel, AcE, s.r.o., _
  2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2019   Od designu k designu (Příběh grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2020   Comenius 1592–1670 (Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět), Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  2020   Česká secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2022   Umělec, ateliér a umění (Obrazy z 19. století), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2022   Zlatý řez: Galerie Kodl 2015–2019, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2023   50 mistrovských děl českého umění období fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Scala Arts & Heritage Publishers Ltd., Londýn (London)
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
  nedat. (1930)   Alfons Mucha: Slovanská epopeje, Česká grafická Unie, a.s., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1996   70 let Domu umění v Ostravě 1926-1996, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2019   Česko-slovenská koruna v podpisech (Tradice - tvorba - teorie), Památková komora ČR, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1966   Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
  1993   Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Nakladatelství Libri, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Encyklopedie výtvarného umění, Svojtka a Vašut, Praha
  1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
  1997   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r), Nakladatelský dům OP, Praha
  1999   Velký slovník naučný (m/ž), Diderot, Praha
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1920   Známky, kolky a peníze (Kronika), Musaion, sborník pro moderní umění, 76-77
  1936   Brněnské výstavy (Akord 1936/5), Umění, 73-79
  1939   Malíř Alfons Mucha zemřel, České slovo
  1963   Alfons Mucha a otázky kolem něho, Výtvarná práce, 4
  1963   Muchův návrat, Výtvarná práce, 12
  1964   Alfons Mucha a Hrušovany nad Jevišovkou, Vlastivědný věstník moravský, 133-138
  1965   Plakáty Alfonse Muchy, Výtvarná práce, 8
  1966   Alfons Mucha se opět vrátil do Paříže, Výtvarná práce, 12
  1966   Alfons Mucha v Liberci, Výtvarná práce, 2
  1966   Česká secese, Výtvarná práce, 1-3
  1966   Muchova Slovanská epopej přitahuje?, Výtvarná práce, 2-2
  1966   Po stopách zapomenuté historie (Příspěvek k dějinám českého sklářství z let před první světovou válkou), Ars vitraria, 1.číslo, 83-94
  1966   Secesní plakát v Praze, Výtvarná práce, 4-4
  1967   Alfons Mucha a pařížská bohéma, Plamen, 9.ročník, 3.číslo, 110-125
  1967   Mládí Alfonse Muchy (Kapitoly ze života českého malíře I.), Plamen, 9.ročník, 1.číslo, 25-37
  1967   Muchův první divadelní plakát, Výtvarné umění, 170-171
  1967   O třech umělcích secese, Výtvarné umění, 172-190
  1967   Trois grandes figures de l'art nouveau tchèque, Výtvarné umění
  1968   O Čs. umění ve Španělsku, Výtvarná práce, 11-11
  1971   Kresby Alfonse Muchy v Londýně, Výtvarná práce, 7
  1973   Poznámky k významu secesního ornamentu v díle Alfonse Muchy, Umění a řemesla, 28-29
  1980   Alfons Mucha, Das Kunstwerk, 5.číslo, 85-86
  1980   Slovanská inspirace Alfonse Muchy (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 59-61
  1980   Výstava bez katalogu (Výstavy), Výtvarná kultura, 56-57
  1981   Za výstavou A. Muchy v Jízdárně, Výtvarná kultura, 1-4
  1982   Malířství druhé poloviny 19. století na Moravě (Výstavy), Výtvarná kultura, 63-64
  1988   Alfons Mucha v Berlíně, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 4.číslo, 6
  1989   Kdo zapomněl na Alfonse Muchu?, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 21.číslo, 6
  1992   Alfons Mucha, Post, 46-49
  1993   Můj otec Alfons Mucha (Vypráví spisovatel Jiří Mucha), Setkání v pořadech A léta běží, vážení, 39-44
  1994   Alfons Mucha, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 14-15
  1997   Mucha a litografie, Grapheion, 74
  1997   Mucha and lithography, Grapheion, 74
  1998   České město Chicago, Literární noviny, 15
  1998   Mucha Museum, Grapheion, 5.číslo, 74-75
  1998   Muchovo muzeum, Grapheion, 5.číslo, 74-75
  1999   Šperkové ozdoby inspirované Alfonsem Muchou, Bulletin Moravské galerie v Brně, 43-44
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2001   Akt ve dvacátém století, Magazín Dnes, 12-17
  2002   Aukce: České umění na světovém trhu, Art & Antiques, 10.číslo, 13-15
  2002   Fototorst (reviews), Fotograf, 106-107
  2002/07/29   Neznámý Mucha, Týden, 9.ročník, 31.číslo, 64-65
  2004   Akt v české fotografii 1960 - 2000, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  2005   Oslavovaný a zapomínaný (K Alfonsu Muchovi - květen 1998), Recenze texty rozhovory 1995 - 2004, 249-251
  2009   Alfons Mucha a renesance zájmu o „art nouveau“, Myšlení a obraz v dějinách kultury, 282-284
  2009   Výročí týdne Alfons Mucha, Týdeník Rozhlas, 8-8
  2010   Dům milovníka umění / Výtvarná kultura Čech a Moravy 1870 - 1930 (Krakow, Galeria Miedzynarodowe centrum kultury, 1. 2. - 25. 4.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9-9
  2010   Kulturní servis: Výstavy, Respekt, 21.ročník, 47.číslo, 62-62
  2010   Přehled milionových položek vydražených v roce 2009, Ročenka ART+, 59-71
  2010   V Obecním domě přichystali důstojnou oslavu Muchových narozenin, idnes.cz
  2011   Alfons Mucha, Obrazy z dějin fotografie české, 17-20
  2011   Alfons Mucha: 150 let, Magazín Víkend, 34
  2011   Přehled milionových položek vydražených v roce 2010, Ročenka ART+, 83-96
  2011   Ženské tváře, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 3.číslo, 3
  2012   Almanach Slovanské epopeje, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13
  2012   Práce na papíře, Ročenka ART+, 70-72
  2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, 36-68
  2013   100 let od otevření Obecního domu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
  2013   Nic než Mucha, Art + Antiques, 24-24
  2014   Alfons Mucha, Ročenka ART+, 38-39
  2014   Přehled milionových položek vydražených v roce 2013, Ročenka ART+, 85-103
  2015   Alfons Mucha, Topičův salon 1894-1899, 81-84
  2015   Přehled milionových položek vydražených v roce 2014, Ročenka ART+, 91-106
  2016   Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, 86-103
  2016   Spolupráce na poli kultury, Art + Antiques, 8
  2017   „Mucha si přál, aby pavilon stál v dominantní poloze nad Prahou,“ říká Jiří T. Kotalík, Radniční noviny, 26.ročník, 4.číslo, 11-11
  2021   Co když šlo Muchovi o něco jiného?, Qartal, 1.ročník, 3.číslo, 33-36
  2021   Na co myslíte, když si prohlížíte Slovanskou epopej?, Qartal, 1.ročník, 3.číslo, 24-32
  2022   10 tisíc liber, Art Antiques, 2.číslo, 22-23
  2022   Artplus.cz, Art Antiques, 8-9.číslo, 20-21
  2023   Lendlův Mucha za všechny peníze, Art Antiques, 11.číslo, 13
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Alfons Mucha (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  2010   Alfons Mucha v Praze aneb láska za časů kalendáře
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Alfons Mucha: Knižní grafika, Památník národního písemnictví, Praha
  1966/03/03   Alphonse Mucha, Bibliotheque Forney, Paříž (Paris)
  1979   Alfons Mucha, Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)
  1979   Alfons Mucha: Plakáty, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   Alfons Mucha, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1980   Z ateliéru Alfonse Muchy, Muzeum Cheb, Cheb (Cheb)
  1981   Alfons Mucha, Malmö Konsthall, Malmö
  1989   Alfons Mucha (u příležitosti 50.výročí úmrtí), Městské kulturní středisko, Ivančice (Brno-venkov)
  1989   Alfons Mucha: Meditation und Botschaft, Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH, Kassel
  1990   Alfons Mucha: Kresby a pastely (ke 130.výročí narození), Okresní muzeum Brno-venkov, Předklášteří (Brno-venkov)
  1994   Alfonf Mucha: Pastely, plakáty, kresby a fotografie / Pastels, posters, drawings and photographs (zahájení výstavy), Správa Pražského hradu, Praha
  1994   Alfons Mucha: Das Slawische Epos, Kunsthalle Krems, Krems an der Donau
  1995   Alfons Mucha: Kresby, Okresní muzeum Brno-venkov, Ivančice (Brno-venkov)
  1996   Alfons Mucha: Plakáty, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1998   Alfons Mucha: Fotografické studie
  1998   Alfons Mucha: Fotografické studie / Photographic Studies, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2002   Alfons Mucha - Paříž 1900 / Paris 1900: La Pater - Otčenáš - The Lord's Prayer / Pavilon Bosny a Hercegoviny na světové výstavě - The Pavilion of Bosnia and Herzegovina at the World Exhibition (zahájení), Obecní dům, Praha
  2005   Alfons Mucha, Galerie JBK, Praha
  2005   Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2008   Kamélie a Alfons Mucha, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Alfons Mucha, Musée Fabre, Montpellier
  2009   Alfons Mucha, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2009   Alfons Mucha (zahájení), Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2009   Alfons Mucha: Český mistr Belle Epoque / Czech Master of the Belle Epoque, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2010   Alfons Mucha 1860 - 1939, Okresní muzeum Brno-venkov, Ivančice (Brno-venkov)
  2010   Alfons Mucha: Tváře, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2011   Alfons Mucha: 150 let, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2012   Alfons Mucha: Plakáty, Regionální muzeum, Chrudim (Chrudim)
  2012   Alfons Mucha: Slovanská epopej (zahájení), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2013   Ivan Lendl : Alfons Mucha (zahájení, ze sbírky Ivana Lendla), Nadační fond Richarda Fuxy, Praha 4
  2013   Judita na Kampě / Judith on Kampa, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2014   Alfons Mucha: Cesta ku sláve, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2014   Alfons Mucha: Cesta ku sláve (vernisáž), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2014   Alfons Mucha: V zrcadle doby, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2018   Alfons Mucha: Slovanská epopej / The Slav Epic, Galerie hlavního města Prahy, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Osobnosti české fotografie I., Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1991   Mucha a LU / Mucha et LU, Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
  1991   Umění a sušenky včetně obrazů v Alfonze Muchy / L´Art et les biscuits avec les oeuvres d´Alfons Mucha, Obecní dům, Praha
  1994   Paříž je pohyblivý svátek / Paris est uni fête (Praha na Seině, Kosmopolitní Paříž / Prague sur Seine, Paris cosmopolite), Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
  2005   Florálie, ArtPro, s.r.o., Praha
  2005   Retrospektiva Galerie 4 / Galerie 4 retrospective
  2005   Slavní čeští mistři v instalaci Federico Díaze, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2006   Klenoty českého umění (výstava k 15.výročí založení Galerie Zdeněk Sklenář), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2007   Alfons Mucha a Jarmila Mucha Plocková: Vzácné dědictví, Městské muzeum a galerie, Hustopeče (Břeclav)
  2007   Grund, Mucha, Čapek,... (České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa), Leopold Museum, Vídeň (Wien)
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2008   Česká secese, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2010   20/11 (Díla 20 žijících a 11 nežijících autorů), Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2010   Alfons Mucha a česká secese, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2011   20/12, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  2013   Judita na Kampě / Judith on Kampa, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2013   Secese: Vitální umění 1900 / Vital Art Nouveau 1900, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2014   Alfons Mucha v zrcadle doby, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   Otčenáš (The Lord´s Prayer), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2016   Otčenáš / The Lord's Prayer (František Bílek, Alfons Mucha), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2016   Ticho kresby, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2019   Vrcholení (Nejvyšší polohy českého výtvarného umění), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2020   Alfons Mucha, Pasta Oner: Elusive fusion, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2022   88. aukční den, Galerie Kodl, Praha
  2022   Adolf Loos Apartment and Gallery vás srdečně zve na Aukci umění ve výstavní síni Expo 58 Art, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1926   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1929   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1935   Adresář činných členů Jednoty umělců výtvarných v Praze (Voršilská 139, telefon č. 48930), Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum), DOROTHEUM Auktions-, Versatz- und Bank-Gesellschaft, Vídeň (Wien)
  1996   5. aukce výtvarného umění, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.), Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Praha, Praha
  1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1998   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  1999   Aukční katalog (1/1999), Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2001   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003), Dorotheum, Praha 1
  2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
  2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2005   Aukční katalog 2/2005 - Výtvarné umění, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
  2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Aukční katalog 2/2007, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Galerie Kodl, Praha
  2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century), Galerie Arcimboldo, Praha
  2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (28. 4. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (10. 11. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   24. aukce výtvarného umění, 24.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby's London), Sotheby's, Londýn (London)
  2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (23. 3. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   25. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, s.r.o., Ostrožská Nová Ves (Uherské Hradiště)
  2012   26. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   27. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti), Galerie Dolmen, Praha
  2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2013   29. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
  2013   Alfons Mucha (Mimořádná aukce z díla Alfonse Muchy), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   Evening Sale 2014: Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (15. 5. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Etcetera 2½, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2018   80. aukční den Galerie Kodl (Výběr výtvarného umění), Galerie Kodl, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   83. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Aukční katalog listopad 2019: Výběr výtvarného umění (European Arts Investments), European Arts Investments, Praha 1
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Galerie Dolmen: 70. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2021   Aukční katalog / Auction Catalogue Adolf Loos Apartment and Gallery, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
  2022   87. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   88. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 195. aukce (Výtvarné umění 19.–21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   89. aukční den Galerie Kodl ((výběr výtvarného umění)), Galerie Kodl, Praha
  2023   Výběrová aukce moderního a současného umění / Evening Sale Prague Modern and Contemporary Art, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
bakalářská práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Fotografie Alfonse Muchy
  2003   Alfons Maria Mucha
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  1810-1928   Slovanská epopej 19 - Přísaha ´Omladiny´ pod slovanskou lípou 1894 (Slovanské obrození)
  1910-1928   Apotheosa z dějiny Slovanstva (Čtyři období Slovanstva ve čtyřech barvách)
  1910-1928   Slovanská epopej 1 - Slované v pravlasti (Mezi turanskou knutou a gótským mečem)
  1910-1928   Slovanská epopej 10 - Jan Milíč z Kroměříže (Klášter z nevěstince)
  1910-1928   Slovanská epopej 11 - Schůzka na Křížkách (1419) (Kouzlo slova - Podobojí)
  1910-1928   Slovanská epopej 12 - Přemysl Otakar II. král železný a zlatý (1253-1278) (Svaz slovanských dynastů)
  1910-1928   Slovanská epopej 13 - Štěpán Dušan Srbský a jeho korunovace (1346) (Slovanské zákonodárství)
  1910-1928   Slovanská epopej 14 - Petr Chelčický (Neoplácet zlem zlé)
  1910-1928   Slovanská epopej 15 - Jan Ámos KOmenský, učitel národů (Plamínek naděje)
  1910-1928   Slovanská epopej 16 - Mont Athos (Svatá Hora) (Vatikán pravoslavných)
  1910-1928   Slovanská epopej 17 - Po bitvě na Vítkově (1420) (Tě Boha chválíme)
  1910-1928   Slovanská epopej 18 - Jiří z Poděbrad, král obojího lidu
  1910-1928   Slovanská epopej 2 - Slavnost Svantovítova na Rujaně (Když bozi válčí - spása v umění)
  1910-1928   Slovanská epopej 4 - Bratrská škola v Ivančicích (Kolébka Bible kralické)
  1910-1928   Slovanská epopej 5 - Hájení Sigetu proti Turkům Mikulášem Zrinským (1566)
  1910-1928   Slovanská epopej 7 - Zavedení slovanské liturgie na Velké Moravě (863-880) (Chvalte Boha rodným jazykem)
  1910-1928   Slovanská epopej 8 - Po bitvě u Grunwaldu (1410) (Severoslovanská vzájemnosti)
  1910-1928   Slovanská epopej 9 - Car Simeon Bulharský (889-927) (Jitřenka slovanského písemnictví)
  1914-1915   Slovanská epopej 3 - Zrušení nevolnictví na Rusi (1861) (Svobodná práce - osnova národů)
  1919   Slovanská epopej 6 - Kázání Mistra Jana Husa v kapli Betlémské (1412) (Kouzlo slova - pravda vítězí)
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Plakáty Alfonse Muchy, Katedra věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, Brno (Brno-město)
  1980   Ranné kresby Alfonse Muchy (Ze sbírek Moravské galerie v Brně), Katedra věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, Brno (Brno-město)
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Alfons Mucha (1860 - 1939) : Múza, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  nedatováno   Alfons Mucha: Studie pro cyklus Dvanáct měsíců v roce, 1899, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  nedatováno   Nálepka podle návrhu mistra Muchy, Československý slepecký tisk, Praha
informační leták / informace
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2009   Alfons Mucha (změna termínu zahájení výstavy), Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  nedat   Studijní galerie Alfonse Muchy, Vladimír Mlch, Višňová (Liberec)
  nedatováno   Salvador Dalí: Grafiky, plastiky, keramika / Graphics, sculptures, pottery; Václav Chochola: Fotografie / Photographs; Alfons Mucha: Mistr secese - výběr z díla / Master of Art Nouveau - A selection of his work, Dům U bílého jednorožce, Praha
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Alfons Mucha: Pastely, plakáty, kresby a fotografie / Pastels, posters, drawings and photographs, Správa Pražského hradu, Praha
  1998   Alfons Mucha fotografem (1860-1939), Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2009   Alfons Mucha, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2009   Alfons Mucha (1860-1939), Musée Fabre, Montpellier
  2010   Alfons Mucha: Apoteóza lásky / The Apotheosis of Love
  2013   Ivan Lendl: Alfons Mucha (Příběh výstavy), Obecní dům, Praha
  nedatováno   Alfons Mucha (Obecní dům, Praha / Gemeindehaus, Prag), Obecní dům, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
  2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice), Obecní dům, a.s., Praha
  2003   Metamorfozy człowieka, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2012   Člověk a stroj (Strojová estetika v českém výtvarném umění 19.století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Japonismus v českém umění / Japonisme in Czech Art, Národní galerie v Praze, Praha
  2016   Otčenáš / The Lord's Prayer (František Bílek, Alfons Mucha), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Aukce vybraných děl (07/11/2019), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Alfons Mucha, Pasta Oner: Elusive fusion, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2020   Od práce k zábavě: Podoby volného času v umění XIX. století, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2023   Belles Choses (Art Nouveau um 1900), Bröhan-Museum, Berlín (Berlin)
  nedatováno   Galerie Peithner-Lichtenfels (Wien, Feldkirch, Praha), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  nedatováno   Galerie Peithner-Lichtenfels (Wien, Praha), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  nedatováno   Galerie Peithner-Lichtenfels: One man shows and exhibitions (Wien, Praha), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
kalendárium
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Kalendárium osobností západních Čech na rok 1995, Státní vědecká knihovna, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2009 (Textová část), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  199?   Umění a umělci na starých fotografiích z fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Dialogy / Dialogues VI, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Alfons Mucha: Moje rodina, Galerie Miro, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   České malířství od konce 19. století po současnost, Sdružený klub pracujících, Červený Kostelec (Náchod)
  2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951), Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1905   Indiánka s péry a květy
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 5.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1967   Glosy ze Strahova (6), 6.číslo, Památník národního písemnictví, Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Alfons Mucha: Soubor užité grafiky ze sbírek okresního muzea v Chrudimi, Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)
  1980   Alfons Mucha: Documents dekoratifs 1902 (ze sbírek Okresního muzea v Chrudimi), Propagační tvorba, Praha 3
  1983   Alfons Mucha fotografem, Hornické muzeum (Okresní muzeum Příbram), Příbram (Příbram)
  2003   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Nadace Český fond umění, Praha
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   O Slovanské epopeji Alfonse Muchy: Danajský dar - Návrat do Prahy - Kam s ní, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (1980), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  2005   Galerie hlavního města Prahy (Září-říjen 2005), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2006   Galerie hlavního města Prahy (Leden - únor 2006), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2006   Galerie hlavního města Prahy (Březen-duben 2006), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2012   Obrazy minulosti (Doprovodný program k výstavě Alfons Mucha: Slovanská epopej), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2013   Galerie hlavního města Prahy (Program květen-srpen 2013), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2014   Galerie hlavního města Prahy (Program září - říjen 2014), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2014   Prague City Gallery (Programme for September - October 2014), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2015   Galerie hlavního města Prahy (Program září-říjen 2015), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2018   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Červenec-srpen / July-August 2018), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2018   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Listopad-prosinec / November-December 2018), Galerie hlavního města Prahy, Praha
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově), Správa národní kulturní památky Vyšehrad, Praha
  1994   Alfons Mucha: Pastely, plakáty, kresby a fotografie / Pastels, posters, drawings and photographs
  2012   Alfons Mucha: Slovanská epopej, Národní galerie v Praze, Praha
  2012   Alfons Mucha: Slovanská epopej / The Slav Epic, Národní galerie v Praze, Praha
  2022   Řeč plakátu 1890–1938 (Rozšířené popisky), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Ročenka 2018 (Výběr výtvarných děl z 80. a 81. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
  2020   Ročenka 2019 (Výběr výtvarných děl z 82. a 83. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
  2022   Ročenka 2021 (Výběr výtvarných děl z 85. a 86. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1984   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (I. (období 1890–1919)), Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1997   Západočeská galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Západočeská galerie v Plzni (Director's Choice), Scala Arts & Heritage Publishers Ltd., Londýn (London)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   100 let výtvarné Moravy (Seznam vystavených prací), Dům umění, Olomouc (Olomouc)
  1973   Český divadelní plakát na přelomu 19. a 20. století, Divadelní ústav, Praha
  1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague), Obecní dům, a.s., Praha
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Alfons Mucha: Slovanská epopej, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Alfons Mucha, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  nedatováno   Alfons Mucha: Slovanská epopej, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2009   Alfons Mucha, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2011   Retrospektivní výstava Alfonse Muchy poprvé v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)

Alfons Maria Mucha

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1919   Katalog výstavy obrazů Alfonse M. Muchy
  1928   Alfons Mucha: Slovanská epopeje, Národní galerie v Praze, Praha
  1975   Alfons Mucha: Slovanská epopej (Stálá výstava, zámek - Moravský Krumlov), Městský národní výbor, Moravský Krumlov (Znojmo)
  2005   Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské / Fraternal Slavdom, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  nedat   Alfons Maria Mucha (narozen 24. 7. 1860 v Ivančicích, zemřel 14. 7. 1939 v Praze), Městské kulturní středisko, Moravský Krumlov (Znojmo)
  nedat   Alfons Mucha: Slovanská epopej, Mucha Trust, _
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Alfons Mucha: Das Slawische Epos, Kunsthalle Krems, Krems an der Donau
  2011   Almanach Slovanské epopeje, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Praha
  2013   Almanach Slovanské epopeje / The Slav Epic almanac, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Praha
  nedat. (1930)   Alfons Mucha: Slovanská epopeje, Česká grafická Unie, a.s., Praha
album
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Nymburáci vybraní i sebraní Řada II. 1937 (26 kreseb a karikatur typických osob nymburských), Hanuš Bohman, Nymburk (Nymburk)
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat   Galerie Alfonse Muchy Poustka 59 - Višňová 463 72 (Největší studijní expozice Alfonse Muchy v České republice), Vladimír Mlch, Višňová (Liberec)

Alfons Maria Mucha

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Alfons Mucha, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1897   Novými proudy (Studie k románu), Volné směry, 535-556
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Mucha a LU / Mucha et LU, Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
  1991   Umění a sušenky včetně obrazů v Alfonze Muchy / L´Art et les biscuits avec les oeuvres d´Alfons Mucha, Obecní dům, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Galerie Peithner-Lichtenfels (Wien, Feldkirch, Praha), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  nedatováno   Galerie Peithner-Lichtenfels (Wien, Praha), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1897/10   Volné směry, I..ročník, 12.číslo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha

Alfons Maria Mucha

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Verlag Gerd Hatje, Ostfildern - Ruit
  1999   Belle-Ile-en-Mer (L´ île de la Reine Sarah - Ostrov královny Sarah)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   the pin-up, Universe Books, New York City (New York)
  1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  2007   František Drtikol, Torst, Praha
  2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2021   Pun(k)tum (Artworld and theories to understand it / Svet umenia a teórie k jeho porozumeniu), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Ač zemřeli - ještě mluví, Křesťanská žena, 2
  1953   Výtvarníci ve filmových záběrech, Výtvarná práce, 5
  1962   Obchodní plakát, Výtvarná práce, 11-12
  1966   L'art tchècoslovaque aujourd'hui, Les Lettres française, 27-28
  1966   Naše moderní umění a spojení se světem, Dějiny a současnost, 8.ročník, 2.číslo, 2-4
  1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum
  1966   Umění 1900, Výtvarná práce, 1-3
  1968   50 let obnov Pražského hradu, Výtvarná práce, 3
  1968   Česká secese v Římě, Výtvarná práce, 11
  1968   Jak nás vidí, Lidová demokracie, 24.ročník, 55.číslo, 7-7
  1971   Výstava světového plakátu v NG, Výtvarná práce, 2
  1971   Zprávy (Na prvním místě), Výtvarná práce, 2
  1979   Jihomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1979   Symbolismus a secese v tvorbě českých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 13-22
  1979   Šedesát let československé poštovní známky, Výtvarná kultura, 5-9
  1982   Spellbound by Prague (with samples of modern Czech visual art), Cross Currents, 289-294
  1983   Čeští malíři ve Francii, Výtvarná kultura, 20-26
  1985   Malířství v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945–1985, 22-25
  1988   Tradice české fotografie, současnost a svět, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 12.číslo, 1-2
  1988   Žena ve fotografii, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 12.číslo, 2
  1989   Obecní dům poprvé, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 17.číslo, 3
  1994   Slovanská epopej se vrátí do Moravského Krumlova, Lidové noviny, 7.ročník, 192.číslo, 11
  1996   Hlasy pro ohlasy, Bulletin Klubu přátel Hollaru, 8-11
  1996   Paříž vždycky přítahovala malíře..., Paříž nad Otavou
  1998   Moravská galerie v Brně, Státní galerie České republiky: Průvodce, 13-22
  1999   Cesta umění, Cestou necestou, 272-277
  1999   Umění v odlišném světě, Cestou necestou, 229-240
  2002   Dražitelé už neváhají (Mikuláš Medek byl prodán za rekordní cenu 2,2 miliónu korun), Hospodářské noviny, 10
  2004   Grafika, knihy a rukopisy (57. aukce Antikvariátu Dr. Prošek), Art & Antiques, 22-22
  2004   Originál do každé rodiny (Nemusíte zrovna zaplatit milion za Fillu. Seznamte se s tvorbou (a cenami) špičky našich současných malířů, o které je zájem i v cizině.), Pátek Lidových novin, 11-13
  2004   Umění a starožitnosti (Pražské Dorotheum), Art & Antiques, 25-25
  2008   Rok spokojených, Art & Antiques, 21-26
  2011   Aspoň Goyen, Art + Antiques, 17
  2011   Bez milionářů, Art + Antiques, 17-19
  2011   Nejlepší za dva roky, Art + Antiques, 15-15
  2011   Rekordní Boštík, Art + Antiques, 19-20
  2011   Sutnar a Toyen na papíře, Art + Antiques, 30-30
  2012   Další večerní, Art + Antiques, 23-24
  2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Zlomy: František Drtikol, Vojtěch Preissig), Černá slunce, 148-149
  2012   Na duši nepokoj, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2012   Provenience prodává, Art + Antiques, 17-19
  2012   Přehled milionových položek vydražených v roce 2011, Ročenka ART+, 81-93
  2013   Drobnosti za půl milionu, Art + Antiques, 24-24
  2013   Klub milionářů, Art + Antiques, 20-22
  2013   Malíři české secese, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13
  2013   Přehled milionových položek vydražených v roce 2012, Ročenka ART+, 81-96
  2013   Rekordní Mucha, Art + Antiques, 17-17
  2013   Rekordy pro všechny, Art + antiques, 17-18
  2013   Výtvarná Litomyšl si letos připomene Václava Boštíka, Mladá fronta Dnes, 8-8
  2014   Václav Mařan (1879 - 1962), 130. výročí keramické školy v Bechyni, 22-26
  2018   Přehled milionových položek vydražených v roce 2017, Ročenka ART+, 71-91
  2019   Dlouhý, Šíma, Medek a nejen oni, Art + Antiques, 11.číslo, 16-16
  2019   Rekordní Kokoschka a další milionový Zoubek, Art + Antiques, 11.číslo, 17-17
  2019   Toyen za třicet milionů a mnohem víc, Art + Antiques, 17-19
  2019   Vila Tavíka Františka Šimona, 220 míst AVU, 214
  2022   Aukční trh v prvním pololetí: rekordy, rekordy a zase rekordy..., Art Antiques, 8-9.číslo, 16-19
  2022   Nejdražší poválečná Toyen, Art Antiques, 6.číslo, 13-14
  2023   Čísla aukčního trhu za první pololetí svědčí o setrvalém růstu, Art Antiques, 8–9.číslo, 12-14
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Regional Gallery of Fine Art in Zlín, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2016   Expozice Prostor Zlín, Řády vidění, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
legitimace
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat   Fan-club Alfonse Muchy (Členský průkaz), Vladimír Mlch, Višňová (Liberec)
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)

Alfons Maria Mucha

institution, city  
Archive of the Czech Exile Artists, Lake Bluff (Illinois)
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie, Hodonín (Hodonín)
Oblastní galerie, Jičín (Jičín)
Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)

Alfons Maria Mucha

year of award   award name, type, notes
1900   Čestná legie, Stříbrná medaile, Paříž