Výtvarná práce

subtitle: 9
imprint date: 1965/05/31
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 13
number: 9
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 470 x 310