Hana Volavková Frankensteinová

* 9. 5. 1904, Jaroměř (Náchod), Česká republika (Czech Republic)
† 29. 3. 1985, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Art Historian

 

signature: H.V.
nationality: Czech
sex: female

NK AUT: jk01150454

notes:
* 3.5.1904?
manželka historika umění Vojtěcha Volavky; zaměřená na židovskou kulturu a památky v českých zemích, židovské pragensie

Hana Volavková Frankensteinová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1929   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Birnbaum Vojtěch, *1877
???? - 1929   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Matějček Antonín, *1889
???? - 1929   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Šusta Josef, *1874

Hana Volavková Frankensteinová

from - to   institution, city, notes
1928 - 1933   Ústřední knihovna hlavního města Prahy, Praha
1933 - 1939   Uměleckoprůmyslové museum, Praha, 17.listopadu 2
1943 - 1945   Ústřední židovské muzeum, Praha
1950 - 1961   Státní židovské muzeum, Praha, ředitelka

Hana Volavková Frankensteinová

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Hana Volavková Frankensteinová

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
  2008   Artemis a Dr. Faust (Ženy v českých a slovenských dějinách umění), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2009 (XX. Vil – Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Kniha o židovském muzeu, Výtvarná práce, 10
  1999   Stopy jmen mrtvých, Kritická příloha Revolver Revue, 37-46
  2008   Hana a její muži, Artemis a Dr. Faust, 77-88
  2008   Hana Volavková a Iconologia / ikonologie v Čechách, Artemis a Dr. Faust, 89-97
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Hana Volavková Frankensteinová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1929   Soupis sochařského díla Josefa Václava Myslbeka
  1967   Rouault: Miserere et la Guerre 1917-1927, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Viktor Nikodem, Okresní kulturní středisko Bedřicha Václavka (Osvětový dům Bedřicha Václavka), Třebíč (Třebíč)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Československé výtvarnice k padesátému výročí Mezinárodního dne žen
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   Život a dílo Petra Maixnera, Hana Slavíková, Praha
  1971   Malé dějiny malířství, Orbis, Praha
  1982   Mikoláš Aleš, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Špalíček národních písní a říkadel, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Whistler (Život malíře), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   Sborník Kruhu výtvarných umělkyň, Kruh výtvarných umělkyň, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   K článku oleje Mikoláše Alše... (Život), Život, 120-120
  1936   Oleje Mikoláše Alše, Život, 90-105
  1938   Pražské výstavy, Salon, 32-33
  1947   Vánoční pohlednice Vlastimila Rady, Vánoce v kresbách Vlastimila Rady
  1960   Výstava k mezinárodnímu dni žen, Výtvarná práce, 9
  1961   Ohlas a mýtus, Výtvarná práce, 4-5
  1965   Pozemský ráj, Výtvarná práce, 8-9
  1966   Praha, město manýrismu (Parmigianinův autoportrét a jeho různé interpretace), Výtvarná práce, 5
  1966   Praha, město manýrismu (Manýra), Výtvarná práce, 5
  1966   Praha, město manýrismu I., Výtvarná práce, 4-5
  1966   Vídeňský podzim 66, Výtvarná práce, 10
  1967   Holandsko a Anglie, Výtvarná práce, 10
  1967   Vídeň - Mnichov - Ostende, Výtvarná práce, 10
  1969   Rozhovor s Erichem Winklerem o jeho rekonstrukci rudolfínských sbírek, Výtvarné umění, 129-129
  1982   K dvacátému výročí úmrtí Maxe Švabinského (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 57-58
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Vánoce v kresbách Vlastimila Rady, Československý ústav zahraniční, Praha
soupis díla
  published   title (subtitle), publisher, city
  1932   Knižní ilustrace Mikoláše Alše, Ústřední knihovna hlavního města Prahy, Praha

Hana Volavková Frankensteinová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1970/05/24 - 1970/06/14   Viktor Nikodem, Západomoravské muzeum, Třebíč (Třebíč)
1971/04/02 - 1971/05/02   Viktor Nikodem: Obrazy a kresby, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)

Hana Volavková Frankensteinová

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Byt básníka Františka Halase. (poznámka)
  1960   H. Volavková: Viktor Barvitius (Vydalo NČSVU v edici nové prameny, Praha 1959. 48 str. textu s 39 vyobrazeními, 4 barevné přílohy, obálky, vazba a grafická úprava Zdeněk Sklenář), Výtvarné umění, 137-138
  1960   Hana Volavková: Viktor Barvitius.., Výtvarná práce, 5
  1960   Kniha o Praze 1959 (Vydal Orbis. Sestavila redakční rada: Jaroslav Koreček, Oldřich Stefan, Ginette Stočesová. Grafická úprava Cyril Bouda), Výtvarné umění, 139-140
  1968   Aktiv teoretiků, Výtvarná práce, 1
  1978   Publikace o výtvarném umění, Výtvarná kultura
  2013   Ženská umělecká emancipace, a(nebo) státní propaganda? (Mezinárodní výstavy českých umělkyň v předválečném Československu (1930-1939)), Umění a politika, 261-268