Důvěrný prostor / Nová dálka: Umění pražské secese

date of exhibition: 1997/05/03 - 1997/10/19
institution: Obecní dům - výstavní sály
type of exhibition: kolektivní