foto - František Drtikol, 1919

Vlastislav Hofman

* 6. 2. 1884, Jičín (Jičín), Česká republika (Czech Republic)
† 28. 8. 1964, Praha, Česká republika (Czech Republic)
painter, Architect, Illustrator, Typographer, Stage Designer

 

nationality: Czech
sex: male

web: www.vlastislavhofman.cz
NK AUT: jk01041563
VIAF: 62340502

notes:
+ NK - 28.8.1964 ve Světlé pod Luží (?)
+ Praha - cs.wikipedia.org

Vlastislav Hofman

Studoval architekturu a pozemní stavitelství na ČVUT v Praze v letech 1902 až 1907 u prof.J.Schulze, krajinářské kreslení u J.Kouly a figurální kresbu u A.Liebschera. Od roku 1918 byl členem skupiny "Tvrdošíjní", kterou dále tvořili malíři J. Čapek, V. Špála, J. Zrzavý, R. Kremlička a O. Marvánek.
Šlo o představitele kubistické architektury. Jako zaměstnanec pražského Stavebního úřadu se spolu s Vladimírem Zákrejskem podílel na záchraně pražských bastionů v katastru Hradčan.
Projektoval například Jiráskův a Štefánikův most, lávky na Slovanský a Židovský (dnes Dětský) ostrov a Ďáblický hřbitov.
Kromě architektury se zabýval především jevištní výpravou. Za svůj život vytvořil přes 400 výprav, z toho přes 200 pro Národní divadlo v Praze, další pak pro Divadlo na Vinohradech a Státní divadlo v Brně. Ke svým scénám navrhoval i kostýmy a masky. Spolupracoval s významnými režiséry, mj. s Karlem Hugem Hilarem, Karlem Dostalem, Janem Borem, Jiřím Frejkou, Alešem Podhorským, v opeře pak s Ferdinandem Pujmanem a J.Munclingerem.
Získal mezinárodní uznání i v zahraničí, např. v roce 1925 v Paříži na Světové výstavě, v roce 1937 opět v Paříži na Mezinárodní výstavě technického umění a v roce 1940 v Milánu na Mezinárodní výstavě scénografie.
Již od roku 1913 publikoval články o divadelní scénografii a rovněž kritiky v časopisech Volné směry, Umělecký měsíčník, Jeviště, apod.
cs.wikipedia.org

Vlastislav Hofman

foto - František Drtikol, 1919
František Muzika: Vlastislav Hofman
 

Vlastislav Hofman

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1902 - 1907   České vysoké učení technické, Praha, Koula Jan, *1855
1902 - 1907   České vysoké učení technické, Praha, Schulz Josef, *1840
1902 - 1907   České vysoké učení technické, Praha, architektura, Fanta Josef, *1856
1902 - 1907   České vysoké učení technické, Praha, krajinářské kreslení, Liebscher Adolf, *1857

Vlastislav Hofman

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Divadlo na Vinohradech, Praha, Náměstí Míru 7
???? - ????   Národní divadlo, Praha, Národní 2, Masarykovo nábřeží 34, Divadelní 1, scénograf
???? - ????   Praha, Praha

Vlastislav Hofman

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Artěl (Ateliér pro výtvarnou práci v Praze) , *1908
1910 - 1911   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887, pak od 1912
1911 - 1912   Skupina výtvarných umělců, *1911
1913 - 1927   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887, řádný člen, vystoupil
1918 - ????   Tvrdošíjní, *1918, do 1918?

Vlastislav Hofman

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1928/01/14 - 1928/02/29   Vlastislav Hofman: Nové obrazy, Aventinská mansarda, Praha
1930/09/27 - 1930/10/16   Vlastislav Hofman: Výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
1935/05/31 - 1935/06/20   Vlastislav Hofman: Souborná výstava, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1940/01/26 -   Česká krajina Vlastislava Hofmana, Topičův salon (1937-1949), Praha
1942/09/18 - 1942/10/06   Vlastislav Hofman: Návrhy kostýmů a masek herců pro hry, které byly od roku 1919 hrány v Národním a Vinohradském divadle, Pošova galerie, Praha
1946/04/17 - 1946/04/30   Vlastislav Hofman: Herec rozervaného století (na počest sedmdesátin Václava Vydry), Pražský salon Vladimíra Žikeše, Praha
1948/05/04 - 1948/05/30   Tvůrce české scény Vlastislav Hofman: Životní dílo, Slovanský ostrov, Praha
1948/10/12 - 1948/10/31   Vlastislav Hofman: Architektura, kresby, ilustrace a grafika, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1951/11/10 - 1951/12/02   Vlastislav Hofman: Životní dílo, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1954/04/08 - 1954/05/02   Vlastislav Hofman: Výstava divadelního a filmového výtvarnictví 1952-1954, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1960/12/13 -   Vlastislav Hofman: 50 let výtvarné tvorby, Obecní dům, Praha
1964   Vlastislav Hofman, Galleria Stendhal, Milán (Milano)
1983   Vlastislav Hofman: Architektur des böhmischen Kubismus, Wasserburg Haus Kemnade, Hattingen
1984/03 - 1984/04   Vlastislav Hofman 1884-1964: Scénografické dílo, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1984/06/21 - 1984/07/22   Vlastislav Hofman 1884-1964: Životní dílo, Galerie bratří Čapků, Praha
1992/11/19 -   Vlastislav Hofman
2004/12/15 - 2005/02/20   Vlastislav Hofman: 1884–1964: Kubista nejtvrdošíjnější / The Arch-Cubist, Obecní dům, Praha
2005/01/25 -   Vlastislav Hofman: Kostým a maska, Salon Kolowrat, Praha
2011/04/27 -   Vlastislav Hofman: Obrazy, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2017/09/27 - 2018/01/07   Vlastislav Hofman (1884-1964): Pocta invenci / A Tribute to Invention, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1914/02/15 - 1914/03/19   VI. výstava Skupiny výtvarných umělců, Obecní dům, Praha
1914/02/25 - 1914/03/29   Moderní umění: 45. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Pavilon Mánesa, Praha
1916/04 - 1916/05   47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha
1918/03/30 -   A přece! Výstava několika tvrdošíjných, Weinertova umělecká a aukční síň, Praha
1918/09 - 1918/10   49. výstava S.V.U. Mánes, Obecní dům, Praha
1919/04/11 - 1919/04   Výstava soutěžních prací na propagační plakát Československé republiky, Topičův salon (1918-1936), Praha
1920   Josef Čapek, Vlastislav Hofman, Václav Špála, Jan Zrzavý, Salon Richter, Drážďany (Dresden)
1920   Výstava Veraikonu, Dům umělců, Praha
1920/10/10 - 1920/11   Členská výstava S.V.U. Mánes, Mánes, Praha
1921/01 - 1921/02   Tvrdošíjní a hosté, Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
1921/10 - 1921/11   LIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, členská, Obecní dům, Praha
1921/12/18 - 1922/03/19   I. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1922/12   Vánoční trh prací členů spolku - LXII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha
1925   Výstava moderní české grafiky, Praha, Praha
1926/06 - 1926/08   III. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1928   Československé výtvarné umění 1918 - 1928, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1928/05/26 - 1928/10   Výstava soudobé kultury v Brně, Obchodně - průmyslový palác, Brno (Brno-město)
1932/06 - 1932/07   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy, Obecní dům, Praha
1935/10/31 - 1935/12/01   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1935/11   Exhibition of the Arts of Czechoslovakia, Brooklyn Museum, Brooklyn, New York City (New York)
1936/03/08 - 1936/03/22   Členská výstava Umělecké besedy z Prahy, Národní dům, Prostějov (Prostějov)
1936/04/04 - 1936/04/30   Členská výstava Umělecké beseda, Obecní dům, Praha
1936/04/26 - 1936/08/31   I. jarní Zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1937/05 - 1937/08   50 let Mánesa, Mánes, Praha
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1937/09/25 - 1937/10/25   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění), Государственный музей нового западного искусства (Státní muzeum nového západního umění), Moskva (Moscow)
1938/02   Itálie v díle česko-slovenských výtvarných umělců, Pavilon Jednoty výtvarných umělců, Praha
1938/11 - 1938/12   Umělecká beseda: Český kraj - oblrazy z let 1920 - 1938, Obecní dům, Praha
1939/01 - 1939/02   Život a dílo Karla Čapka, Topičův salon (1937-1949), Praha
1939/12/17 - 1940/01/15   Členská výstava Umělecké besedy, Obecní dům, Praha
1940/05/30 - 1940/08   Za novou architekturu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1940/10/31 - 1940/11/26   Členská výstava Umělecké besedy, Obecní dům, Praha
1941/09/15 - 1941/10/15   Bílá Labuť českému umění, Bílá Labuť, Praha
1941/11/28 - 1942/01/11   Členská výstava Umělecké besedy, Svaz českého díla, výstavní síně, Praha
1942/03/22 - 1942/05/03   Členská výstava Umělecké besedy, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1942/05/24 - 1942/06/07   Členská výstava Umělecké besedy, Klub přátel umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1942/11/17 - 1943/01/10   Členská výstava Umělecké besedy, Svaz českého díla, výstavní síně, Praha
1943/05/25 - 1943/06/14   Přehlídka 99ti, Topičův salon (1937-1949), Praha
1943/12/15 - 1943/12/31   Umění v bytovém interiéru, Topičův salon (1937-1949), Praha
1944/03/12 - 1944/04/10   Členská výstava Umělecké besedy, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1944/03/24 - 1944/04/03   2. výstava české kresby, Galerie V. Hořejš, Praha
1944/08/03 - 1944/08/27   Srpen u Pošů - výběr prací současných malířů, Pošova galerie, Praha
1947/02/05 - 1947/04   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1948/01   Dobrá socha, dobrý obraz – nejlepší dar, Československý klub, Praha
1949/12/03 - 1950/01/08   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha
1950/02 - 1950/03/26   Výtvarníci Smetanových oper, Galerie Československý spisovatel (bývalá Galerie ELK), Praha
1950/10/27 - 1950/11/26   Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha
1952/02/20 - 1952/03/30   Výtvarníci a jejich účast na knize, Galerie Československý spisovatel, Praha
1952/11/07 - 1952/12/12   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Slovanský ostrov, Praha
1953/01/23 - 1953/02/22   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Slovanský ostrov, Praha
1953/12/03 - 1954/01/03   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Galerie Československý spisovatel, Praha
1960/10/31 - 1960/12/04   Jevištní výtvarnictví 1945-1960, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/02/05 - 1961/03/12   Škola vidění - Výmluvnost kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/03/25 - 1961/04/23   Přehlídka jevištního výtvarnictví, Mánes, Praha
1961/05 - 1961/07   Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1962/01/18 -   Škola vidění - kresba, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1965/02/16 - 1965/03/20   Plakate aus der Tschechoslowakei, Münchner Stadtmuseum, Mnichov (München)
1965/05/13 - 1965/08/29   Moderní česká kresba, Palác Kinských, Praha
1965/09/07 - 1965/10/03   Škola vidění: Výmluvnost kresby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1965/09/12 - 1965/10/10   Moderní česká kresba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966/03/17 - 1966/04/17   Paris-Prague 1906-1930, Musée National d'Art Moderne, Paříž (Paris)
1966/07 - 1966/08   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1967/10/27 - 1967/11/30   František Xaver Šalda a výtvarné umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1967/12/15 - 1968/01/31   František Xaver Šalda a výtvarné umění, Šternberský palác, Praha
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1969/03 - 1969/04   Z přírůstků užitého umění 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1969/06/29 - 1969/07/13   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und Industrial Design, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
1969/09/21 - 1969/11/02   Český kubismus, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1970/05/26 - 1970/06/28   Art tchèque du XXe siècle, Musée Rath, Ženeva (Genève)
1970/08/22 - 1970/09/27   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts: Einige Aspekte der Entwicklung, Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Palác Kinských, Praha
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie: Díl II. Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy, Městská knihovna Praha, Praha
1973/08/23 - 1973/10/09   České malířství 1918-1945, Mánes, Praha
1973/09/12 - 1973/11/18   Böhmiskt Glas: Genom tiderna, Nationalmuseum, Stockholm
1975/10/05 - 1975/12/08   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
1976/07 - 1976/09   Český kubistický interiér, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1977/05/03 - 1977/07/03   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Městská knihovna Praha, Praha
1977/06   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Dresdner Schloß, Drážďany (Dresden)
1977/07 - 1977/08   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Ausstellungshallen Suhl, Suhl
1980/02/17 - 1980/03/30   Tvrdošíjní, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1981/05/21 - 1981/07/05   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/10/01 - 1981/10/28   Czeski kubizm, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1982/12/17 - 1983/03/06   Filla, Gutfreund, Kupka och tjeckisk kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
1983/10/23 - 1984/01/15   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1984/01 - 1984/04   Moderní český plakát 1918 - 1945, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1984/03 - 1985/03   Století designu, Výstavní síň generálního ředitelství Výstavby hlavního města Prahy, Praha
1984/06/28 - 1984/10/31   Antonín Dvořák ve výtvarném umění, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves (Mělník)
1984/07/01 - 1984/07/22   Czechoslovakia Cubism: The World of Architecture, Furniture and Craft, Space Part 3, 8F (Parco Part 3), Tokio (Tokyo)
1984/10/05 - 1984/11/11   Cseh kubizmus, Szépművészeti Múzeum (Muzeum výtvarného umění, Museum of Fine Arts), Budapešť (Budapest)
1984/11/18 - 1985/02/03   Tschechische Kunst 1878 - 1914, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1986/03/06 - 1986/04/06   Tvrdošíjní, Staroměstská radnice, Praha
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1986/05/17 - 1986/12/31   Sbírka Josefa Jeřábka (Grafika a kresby), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1986/06 - 1986/09   Umění ohně: Techniky keramického umění, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1987/04/29 - 1987/06/28   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1987/09/12 - 1987/11/15   Tsjechisch kubisme, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antverpy (Antwerpen)
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1988/11/27 - 1989/01/15   Osteuropäische Avantgarde, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1989/02/11 - 1989/11/30   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1989/04/09 - 1989/05/15   Osteuropäische Avantgarde, Aargauer Kunsthaus, Aarau
1990/06/01 - 1990/07/15   Tschechische Avantgarde 1922-1940: Reflexe europäischer Kunst und Fotografie in der Buchgestaltung, Kunstverein Hamburg, Hamburk (Hamburg)
1990/12/13 - 1991/02/17   Aventinská mansarda: Otakar Štorch Marien a výtvarné umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1990/12/15 - 1991/01/27   Tschechische Avantgarde: Gestaltung und Buch 1922-1944, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1991/04/04 - 1991/05/09   Grafika české avantgardy 1907-1918, Palác Kinských, Praha
1991/05/16 - 1991/06/30   Český kubismus: Architektura a design 1910-1925, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1991/09/28 - 1991/11/20   Kubismus in Prag 1909-1925. Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf
1991/12/17 - 1992/02/15   Cubismo checo: Arquitectura y diseño, 1910-1925, Museo Español de Arte Contemporáneo - MEAC, Madrid
1991/12/20 - 1992/03/01   Český kubismus 1909–1925, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992/06/10 - 1992/08/02   Le cubisme tchèque: Architecture et design, 1910–1925 / Czech Cubism: Architecture and Design, 1910–1925, Canadian Centre for Architecture / Centre canadien d'architecture (CCA), Montreal (Québec)
1992/09/10 - 1992/11/01   Český kubismus 1909–1925, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1993/02/10 - 1993/04/11   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918 - 1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918 - 1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
1993/04/06 - 1993/07/25   Czech Cubism: Architecture and Design, 1910–1925, Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, New York City (New York)
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1994/09/15 - 1994/10/04   Bohemian Glass – From Gothic to Art Deco, Takashimaya Nihonbashi, Tokio (Tokyo)
1994/10/13 - 1994/10/25   Bohemian Glass – From Gothic to Art Deco, Takashimaya Grandhall, Namba, Osaka, Osaka
1994/10/27 - 1994/11/08   Bohemian Glass – From Gothic to Art Deco, Takashimaya Gallery, Yokohama, Jokohama (Yokohama)
1994/12/08 - 1994/12/27   Bohemian Glass – From Gothic to Art Deco, Takashimaya Grandhall, Kyoto-Shijo, Kyoto, Kjóto (Kyoto)
1994/12/15 - 1995/03/19   Expresionismus a české umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1995/06 - 1995/07   Kubismus a česká scénografie ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea v Praze, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995/07/27 - 1995/08/27   Deviace kubismu v Čechách, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
1995/08/30 - 1995/11/05   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1995/11/23 - 1996/01/14   Starozákonní motivy v moderním českém výtvarném umění, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1996/01/18 - 1996/02/24   Podoby fantazie: České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1996/10/09 - 1997/01/05   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1997/01/16 - 1997/03/02   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/05/03 - 1997/10/19   Důvěrný prostor / Nová dálka: Umění pražské secese, Obecní dům, Praha
1997/06/15 - 1997/10/13   Prague 1900-1938: Capitale secrète des avant-gardes, Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
1999/12/17 - 2000/03/26   Prague 1900: Poetry and ecstasy, Van Gogh Museum, Amsterdam
2000/05/11 - 2000/08/27   Prag 1900: Poesie und Ekstase, Museum für Angewandte Kunst, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
2002/03/03 - 2002/06/02   Central European Avant-Gardes: Exchange and Transformation, 1910-1930, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
2002/05/08 - 2002/06/09   My head is on fire but my heart is full of love, Kunsthal Charlottenborg, Kodaň (Copenhagen)
2002/07/05 - 2002/10/06   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch, Haus der Kunst, Mnichov (München)
2002/11/10 - 2003/02/09   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch, Martin-Gropius-Bau, Berlín (Berlin)
2003/10/25 - 2003/11/13   Metamorfozy człowieka: Figuratywne motywy w grafice i rysunku ze zbiorów Czeskiego Muzeum Sztuk Pięknych w Pradze 1892-1948, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
2004/05/06 - 2004/06/16   Proměny člověka: Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892 - 1951, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2005/03/03 - 2005/05/22   Kniha v českém kubismu, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/03/03 - 2005/05/22   Kubistický nábytek ze sbírek českých a moravských muzeí, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/05/06 - 2005/05/30   Czech 100 Design Icons, Stilwerk, Berlín (Berlin)
2005/10/28 - 2005/10/30   Festival čajové kultury, Šťáhlavice, Šťáhlavy (Plzeň-město), Šťáhlavice, Šťáhlavy (Plzeň-město)
2006/06/24 - 2006/10/01   Exprese... (Výběr grafických listů ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2007/08/01 - 2007/09/08   Česká grafická moderna / Czech Graphic Modernism, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2007/12/12 - 2008/02/17   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/01/17 - 2008/03/23   Vzplanutí / Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903 - 1936, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/03/05 - 2008/04/27   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/05/15 - 2008/07/20   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2008/09/18 - 2008/11/30   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2008/11/27 - 2009/03/15   Artěl, Umění pro všední den 1908 - 1935 / Artěl, Art for Everyday Use, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2008/12/03 - 2009/02/28   Sváry zření: Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/03/19 - 2009/05/04   Tsekkiläinen kubismi / Czech Cubism 1909–1925, Amos Andersonin taidemuseo (Amos Anderson Art Museum), Helsinky (Helsinki)
2009/06/30 - 2009/08/29   CubiCZmus! Die Deconstruktion der Moderne in Prague, WAGNER : WERK museum postsparkasse, Vídeň (Wien)
2009/09/10 - 2010/01/11   Antimodernisté, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/11/31 - 2010/01/24   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2010/02/01 - 2010/04/25   Dom miłośnika sztuki: Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870–1930, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2010/04/22 - 2010/06/20   On-lino 1910-2010: Moderní český linoryt, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/03/17 - 2011/06/19   Plocha, hloubka, prostor: Perspektivní motivy a principy v umění, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/06/23 - 2011/10/02   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov / 1961 - 2011, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2012/10/18 - 2013/01/13   Rytmy + Pohyb + Světlo: Impulsy futurismu v českém umění, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2013/01/30 - 2013/04/28   Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2013/02/14 - 2013/05/19   Rytmy + Pohyb + Světlo: Impulsy futurismu v českém umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2013/11/01 - 2015/12/31   Secese: Vitální umění 1900 / Vital Art Nouveau 1900, Obecní dům, Praha
2014/06/12 - 2014/07/27   Cesty ke svobodě: Společnost, válka, umění 1914-1918, Galerie Diamant, Praha
2014/08/21 -   Cesty ke svobodě: Společnost, válka, umění 1914-1918, Galerie Kooperativy, Praha
2014/10/03 - 2015/01/04   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013. Průniky, střety, přesahy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/06/10 - 2015/09/13   Rembrandtova tramvaj: Kubismus, tradice a „jiné“ umění, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2015/09/04 - 2015/11/01   Má vlast: Pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2016/03/10 - 2016/06/19   Klimt, Kupka, Picasso und andere: Kubismus – Konstruktivismus – Formkunst / Klimt, Kupka, Picasso and others: Cubism – Constructivism – Form Art, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
2016/09/28 - 2017/01/08   V novém světě: Podmínky modernity 1917-1927, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/06/23 - 2018/01/07   Il Liberty e la rivoluzione europea delle arti: Dal Museo delle arti decorative di Praga, Castello di Miramare, Terst (Trieste)
2017/09/23 - 2017/10/30   Česká grafická moderna: Práce na papíře, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2018/03/25 - 2018/09/09   Tato kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945, Národní památník na Vítkově (Památník osvobození), Praha
2018/05/26 - 2018/06/17   Avant Garde: Velká hra na budoucnost, Výstaviště, Pavilon G, Brno (Brno-město)
2018/05/26 - 2018/09/20   Obrazi ekspresionizma: Odtisi duha / Faces of Expressionism, Galerija Božidar Jakac (Božidar Jakac Art Museum), Kostanjevica na Krki
2018/10/18 - 2019/04/30   Nová architektura mezi centry a periferiemi aneb Architektura první Československé republiky na pomezí Moravy a Slezska, Národní památkový ústav, Ostrava (Ostrava-město)
2019/06/16 - 2019/09/15   Tváře expresionismu 1905–1925 / Faces of Expressionism 1905–1925, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/06/20 - 2019/10/13   Sousedé v knize: Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Nachbarn im Buch: Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2020/09/10 - 2020/10/18   Dobré dílo: Staroříšské tisky Josefa Floriana a umělci, kteří se na jejich výtvarné podobě podíleli, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2021/05/14 - 2021/08/08   Dřevo/řez / Wood/cut, Veletržní palác, Praha
2021/11/07 - 2022/02/27   Já je někdo jiný: Autoportrét ze sbírek GASK, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/07/28 - 2022/09/25   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990), Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
2022/09/23 - 2023/01/08   V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce, Veletržní palác, Praha
2023/10/10 - 2024/02/20   Žít s Gočárem: Výstava sbírky Zdeňka Ungráda, Magnus Art, galerie J&T banky, Praha
2023/10/12 - 2024/03/03   Hej rup! Die Tschechische Avantgarde, Bröhan-Museum, Berlín (Berlin)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1991/11/29   Auktion - Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum, Kunstpalais, Vídeň (Wien)
1996/03/23   3. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1999/02/27   Aukce 1/1999, Hotel Intercontinental, Praha
2001/10/13   35. aukce Aukčí síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2004/10/02   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Hotel Renaissance, Praha
2005/10/02   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), Palác Žofín, Praha
2008/09/21   Aukce č. 50: Výtvarné a užité umění (Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2009/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (39. aukce), Palác Žofín, Praha
2010/06/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I), Topičův salon (2007-), Praha
2013/01/23   Evening Sale Prague, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
2013/12/08   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2014/11/12   Czech Avant-Garde Art from the Roy and Mary Cullen Collection, Sotheby's, Londýn (London)
2016/05/29   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2016/10/02   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2017/11/30   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2018/11/12   8. benefiční aukce pro Cestu domů, Hotel Hilton Prague, Praha
2019/06/06   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73), Topičův salon (2007-), Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1999/02/24 - 1999/02/26   Výstava dražených předmětů, Hotel Intercontinental, Praha
2004/09/24 - 2004/10/02   Výtvarné umění 20. století (předaukční výstava exponátů), Dorotheum, Praha 1
2005/09/21 - 2005/09/25   Výstava dražených předmětů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/09/28 - 2005/10/01   Výstava dražených předmětů, 1. Art Consulting Praha, Praha
2008/09/01 - 2008/09/20   Aukce č. 50: Výtvarné a užité umění (Greisen) - výstava, Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2009/09/25 - 2009/10/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/06/14 - 2010/06/20   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2013/01/20 - 2013/01/23   Evening Sale Prague - předaukční výstava exponátů, Kaiserštejnský palác, Praha
2013/12/02 - 2013/12/08   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2016/09/19 - 2016/10/01   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2017/11/16 - 2017/11/29   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/05/20 - 2019/06/05   Výtvarné umění, starožitnosti, design 16. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/10/09 - 2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/30 - 2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1986 -   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1994 - 2012   Český kubismus 1911-1919, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2003/11/06 - 2012   Dům milovníka umění: Umění a řemeslo přelomu 19. a 20. století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2015/12/03 - 2019/12/31   Český kubismus, Dům U Černé Matky Boží, Praha
neuvedeno   České umění 1900-1930, Veletržní palác, Praha

Vlastislav Hofman

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   Výstava nových obrazů Vlastislava Hofmana
  1930   Výstava obrazů arch. Vlastislava Hofmana, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1935   Vlastislav Hofman: Souborná výstava, Umělecká beseda, Praha
  1940   Česká krajina Vlastislava Hofmana, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1942   Vlastislav Hofman: Návrhy kostýmů a masek herců pro hry, které byly od roku 1919 hrány v Národním a Vinohradském divadle, Pošova galerie, Praha
  1948   Tvůrce české scény Vlastislav Hofman: Životní dílo, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1948   Tvůrce české scény Vlastislav Hofman: Životní dílo (II. část), Umělecká beseda, Praha
  1951   Vlastislav Hofman: Životní dílo
  1954   Vlastislav Hofman: Výstava divadelního a filmového výtvarnictví 1952-1954 (k sedmdesátinám), Svaz československých výtvarných umělců, II. krajské středisko, Umělecká beseda (Ústřední svaz ČSVU), Praha
  1960   Vlastislav Hofman (50 let výtvarné tvorby), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1984   Vlastislav Hofman 1884-1964: Scénografické dílo, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1984   Vlastislav Hofman 1884-1964: Životní dílo, Divadelní ústav, Praha
  2017   Vlastislav Hofman (1884-1964): Pocta invenci / A Tribute to Invention, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  nedatováno   Vlastislav Hofman, Kubista, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1914   Moderní umění: 45. výstava S.V.U. Mánes v Praze, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1916   47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1918   49. výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1918   A přece! Výstava několika tvrdošíjných (Moderní obrazy, kresby, grafika ve Weinertově uměl. a aukční síni Praha, Příkopy 15 1918)
  1920   53. výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1921   I. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1921   LIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes členská, XVIII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar členská, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1921   Tvrdošíjní a hosté (Výstava III.), Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
  1922   Vánoční trh prací členů spolku (LXII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1926   III. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
  1928   Výstava soudobé kultury v Brně, Svaz československého díla, Praha
  1932   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy
  1935   Exhibition of the Arts of Czechoslovakia, Brooklyn Museum, Brooklyn, New York City (New York)
  1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1936   Členská výstava Umělecké besedy, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
  1936   Katalog obrazů členské výstavy Umělecké besedy z Prahy, Beseda, Umělecký odbor, Prostějov (Prostějov)
  1936   Výstava členů Umělecké Besedy v Praze, Klub přátel umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1937   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění), Государственное издательство Искусство, Moskva (Moscow)
  1938   Umělecká beseda: Český kraj - obrazy z let 1920 - 1938, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1939   Členská výstava Umělecké besedy, Umělecká beseda, Praha
  1939   Italie v díle česko-slovenských umělců, Československo-italská liga, _
  1940   Členská výstava Umělecké besedy, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1940   Výstava Za novou architekturu
  1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění), Bílá Labuť, Praha
  1941   Členská výstava Umělecké besedy, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1942   Členská výstava umělecké besedy, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1942   Členská výstava Umělecké besedy (Výstavní síň Svazu českého díla), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1942   Členská výstava Umělecké besedy v Praze, Klub přátel umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1943   Übersicht der 99 / Přehlídka 99ti, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů, Galerie V. Hořejš, Praha
  1944   Členská výstava umělecké besedy, Knihtiskárna E. Potměšil, Zlín (Zlín)
  1944   Mitgliederausstellung der Umělecká Beseda, Knihtiskárna E. Potměšil, Zlín (Zlín)
  1944   Srpen u Pošů (Výběr prací současných malířů)
  1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
  1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
  1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda), Umělecká beseda, Praha
  1950   Výtvarníci Smetanových oper, Československý spisovatel, Praha
  1952   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
  1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Jevištní výtvarnictví 1945-1960, Svaz československých divadelních umělců, Praha
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1965   Moderní česká kresba, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
  1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby), Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1966   Paris-Prague 1906-1930, Musée National d'Art Moderne, Paříž (Paris)
  1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1967   F. X. Šalda a výtvarné umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Český kubismus (K pátému výročí trvání galerie), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Z přírůstků užitého umění 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution), Musée Rath, Ženeva (Genève)
  1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung), Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
  1971   Umění a doba (České umění dvacátých let), Národní galerie v Praze, Praha
  1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
  1973   Böhmiskt Glas (Genom tiderna), Nationalmuseum, Stockholm
  1973   České malířství 1918-1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl II. Generace Osmy, Tvrdošijných, Umělecké besedy), Národní galerie v Praze, Praha
  1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
  1976   Český kubistický interiér, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Národní galerie v Praze, Praha
  1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag), Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1980   Tvrdošíjní (Čapek, Hofman, Justitz, Marvánek, Rykr, Špála, Zrzavý), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1981   Czeski kubizm, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
  1981   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
  1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1984   Antonín Dvořák ve výtvarném umění, Středočeská galerie, Praha
  1984   Cseh kubizmus (A prágai Nemzeti Galéria vendégkiallítása), Szépművészeti Múzeum (Muzeum výtvarného umění, Museum of Fine Arts), Budapešť (Budapest)
  1984   Czechoslovakia Cubism (The World of Architecture, Furniture and Craft), Parco Co., Ltd., Tokio (Tokyo)
  1984   Moderní český plakát 1918 - 1945, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1985   Století designu (ze sbírek Uměleckoprůmyslovémo muzea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika), Středočeská galerie, Praha
  1986   Sbírka Josefa Jeřábka (Grafika a kresby), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1986   Tvrdošíjní, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1986   Umění ohně (Techniky keramického umění)
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1987   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1987   Tsjechisch kubisme, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antverpy (Antwerpen)
  1988   Osteuropäische Avantgarde, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1990   Tschechische Avantgarde 1922-1940 (Reflexe europäischer Kunst und Fotografie in der Buchgestaltung)
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Grafika české avantgardy 1907-1918, Národní galerie v Praze, Praha
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925), Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  1992   Cubisme tchéque, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925), Laurence King Publishing Ltd., Londýn (London)
  1992   Josef Florian: Dobré Dílo 1, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
  1993   Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne), Torst, Praha
  1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Bohemian Glass – From Gothic to Art Deco, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1994   Expresionismus a české umění (1905-1927), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Deviace kubismu v Čechách / Deviationen des Kubismus in Böhmen, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
  1995   Kubismus a česká scénografie (Ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea v Praze), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1996   Podoby fantazie (České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy), Van Gogh Museum, Amsterdam
  2002   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch, E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
  2002   Central European Avant-Gardes (Exchange and Transformation, 1910-1930), Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
  2005   Czech 100 Design Icons, CzechMania, Praha
  2005   Czech 100 Design Icons, CzechMania, Praha
  2005   Kubistický nábytek (Ze sbírek českých a moravských muzeí), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design), Modernista, Praha
  2006   Exprese... (Výběr grafických listů ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2008   Vzplanutí (Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903-1936. Sbírka Galerie Ztichlá klika, Praha), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Antimodernisté, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Artěl (Umění pro všední den 1908-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2010   on-lino 1910-2010 (Moderní český linoryt), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2011   Plocha, hloubka, prostor (Perspektivní motivy a principy v umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2016   Klimt, Kupka, Picasso and others: Cubism - Constructivism - Form Art, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2016   Klimt, Kupka, Picasso und andere: Kubismus – Konstruktivismus – Formkunst, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2017   Il Liberty e la rivoluzione europea delle arti (Dal Museo delle arti decorative di Praga), Marsilio Editori, Benátky (Venezia)
  2017   Otisky vědění: Řeč keramiky / Kneaded Knowledge: The Language of Ceramics, Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Avant Garde (Velká hra na budoucnost), Profil Media, s.r.o., Praha
  2018   Ta kniha patří mně! / The book belongs to me! (Historie českého exlibris do roku 1945 / History of Czech ex libris until the year 1945), Národní muzeum, Praha
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Tváře expresionismu (1905-1925) / Faces of Expressionism (1905-1925) (Slovinsko - Čechy - Německo / Slovenia - Bohemia - Germany), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2020   Dobré dílo Josefa Floriana, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2022   Já je někdo jiný: Autoportrét ze sbírek GASK / ‘I' Is Someone Else: Self-Portraits from the GASK Collection (Přesahy grafiky / Printmaking Crossovers 2022), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2022   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990), Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
  2023   Hej rup! (Die Tschechische Avantgarde im Kontext der Europäischen Moderne), Deutscher Kunstverlag Berlín, Berlín (Berlin)
  2023   Žít s Gočárem: Výstava sbírky Zdeňka Ungráda, J&T banka, Praha 8
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1922   Útulný domov, Vesmír, nakladatelství a vydavatelství spol. s r. o., Karlín, Praha (Hlavní město Praha)
  1938   Moderní česká scéna, Vladimír Žikeš, Praha
  1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1967   Aventinum a jeho knižní výtvarníci, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1979   Cubism in Architecture and the Applied Arts (Bohemia and France, 1910–1914), David & Charles, Newton Abbot
  1982   Cubismo cecoslovacco (Architetture e interni), Electa, Milán (Milano)
  1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Jižní Čechy v grafické tvorbě, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
  1982   Současná scénografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1988   Les avant-gardes de l'Europe centrale 1907-1927, Flammarion editions, Paříž (Paris)
  1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
  1992   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917 (Teorie, kritika, polemika), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
  1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2000   Lomené, hranaté a obloukové tvary (Česká kubistická architektura 1911 - 1923), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Treffpunkte der Avantgarden (Ostmitteleuropa 1907-1930), Verlag der Kunst, Drážďany (Dresden)
  2004   Kniha v českém kubismu / Czech Cubism and the Book, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2004   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2004   Muzeum českého kubismu (Průvodce stálou expozicí v Domě U Černé Matky Boží), Národní galerie v Praze, Praha
  2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
  2004   The Museum of Czech Cubism (Guide to the permanent exhibition in the Black Madonna House), Národní galerie v Praze, Praha
  2004   Vlastislav Hofman, Společnost Vlastislava Hofmana, _
  2008   Divadlo na konci světa, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
  2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2012   Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
  2012   Praha moderní (Velký průvodce po architektuře 1900-1950 / Historické centrum), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2012   The History of Modern Furniture Design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2013   Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století (Ideové, stavební a typologické proměny), Artefactum, Praha
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2017   Praha nepostavená (Vltavské břehy jako urbanistické téma moderní metropole), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2020   Česká secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1920   Musaion, sborník pro moderní umění (1), 1.ročník, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  2018   Století dánské a české nábytkové tvorby: Konvergence, divergence / A Century of Danish and Czech Furniture Design: Convergence and Divergence, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 2: g/l), Nakladatelský dům OP, Praha
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
  2005   Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950 (A - L), Nakladatelství Nucleus, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1912   2. výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, Česká revue, 120-122
  1912   Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, Česká kultura, 58-60
  1913   Jak se píše (Kronika a poznámky), Umělecký měsíčník, 331-336
  1913   Kubistická výstava v Mánesu (Kronika a poznámky), Umělecký měsíčník, 326-331
  1918   Umění výtvarné: Výtvarná saisona, Lumír, 46.ročník, 9.číslo, 429-432
  1920   Výstava Veraikonu (Dům Umělců) jest jakýmsi dodatkem..., Musaion, sborník pro moderní umění, 81-82
  1930   Pastely Vlastislava Hofmana, Národní listy, 70.ročník, 273.číslo, 4-4
  1930   Výstava obrazů arch. Vlastislava Hofmana v Topičově salonu, Právo lidu, 39.ročník, 241.číslo, 7-8
  1930   Z pražských výstav: Obrazy arch. Vlastislava Hofmana, Lidové noviny, 38.ročník, 506.číslo, 7-7
  1936   Brněnské výstavy (Akord 1936/2), Umění, 27-30
  1942   Malířské výstavy (Knihy a umění), Řád, 433-435
  1947   Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, Předpoklady slohu, 93-95
  1948   Hledač nových cest, Tvůrce české scény Vlastislav Hofman: Životní dílo
  1948   Vlastislav Hofman - životní data umělcova, Tvůrce české scény Vlastislav Hofman: Životní dílo
  1954   K dvojímu jubileu Vlastislava Hofmana, Výtvarná práce, 5-5
  1954   Řád práce arch. Vlastislavu Hofmanovi, Mladá fronta, 10.ročník, 115.číslo
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1959   Jubileum Vlastislava Hofmana, Výtvarná práce, 5
  1960   Naše jevištní výtvarnictví, Výtvarná práce, 16
  1960   Životní dílo V. Hofmana, Výtvarná práce, 9
  1961   Přehlídka jevištního výtvarnictví, Výtvarné umění, 193-202
  1964   Posmrtná pocta Vl. Hofmanovi, Výtvarná práce, 9-9
  1964   Úspěch V. Hofmana, Výtvarná práce, 5
  1966   L´avant-garde artistique tchèque..., Paris-Prague 1906-1930
  1966   Le désastre de la guerre hâta..., Paris-Prague 1906-1930
  1966   Paris Prague, Literární noviny, 1-3
  1967   Artěl (Mezník ve vývoji českého užitého umění), Umění a řemesla, 202-208
  1973   Český nábytek z let 1911-15 ve sbírkách UPM v Praze, Sborník statí na počest 70. výročí narození PhDr Emanuela Pocheho, DrSc, 112-125
  1984   2. výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, O umění a kultuře I, 220-224
  1991   Die Kunstauffassungen der Maler, Kubismus in Prag 1909–1925, 106-115
  1991   Grafika české avantgardy v období..., Grafika české avantgardy 1907-1918, 3-5
  1991   Vlastislav Hofman, Kubismus in Prag 1909–1925, 238-243
  1992   Kubismus jako politikum: K dějinám Skupiny výtvarných umělců, Umění, 40.ročník, 1.číslo, 44-66
  1997   Czech Cubist Prints, Grapheion, 104-109
  1997   Grafika českého kubismu, Grapheion, 3-4.číslo, 104-109
  1997   Krematoria v české architektuře 10. - 30. let 20. století (Jejich historie, architektura a ideový obsah), Umění, 72-92
  1998   Tvrdošíjní, Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1), 294-311
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2003   Tělová maska a trojúhelník, Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, 219-227
  2009   Historie a ideový obsah architektonického typu krematoria v meziválečném Československu, Epigraphica & Sepulcralia 2, 267-287
  2010   Josef Čapek a kuboexpresionisté, on-lino 1910-2010, 17-33
  2012   Medailony, Geneze designu nábytku, 245-303
  2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, 36-68
  2014   Kubismus v literatuře, Heslář české avantgardy, 173-179
  2014   Přehled milionových položek vydražených v roce 2013, Ročenka ART+, 85-103
  2015   Kubistická gotika, Rembrandtova tramvaj, 74-85
  2015   Od Worringera k Semperovi: Kubistická forma ve zpětném zrcátku, Rembrandtova tramvaj, 110-125
  2016   Poznámka k přátelství Vlastislava Hofmana s Bohumilem Kubištou, Almanach na rok 1914, 70-77
  2016   Úvahy architekta Vlastislava Hofmana o stavu současného umění na stránkách Almanachu na rok 1914 jako symptom i diagnóza, Almanach na rok 1914, 60-69
  2017   Kubistické pohřebiště hrdinů i obětí (Rozlohou druhý největší pražský hřbitov se stal Národní kulturní památkou), Lidové noviny, 27
  2020   Vlastislav Hofman, Ročenka ART+, 114
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Vlastislav Hofman (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Tvůrce české scény Vlastislav Hofman: Životní dílo, Slovanský ostrov, Praha
  1948   Vlastislav Hofman: Architektura, kresby, ilustrace a grafika, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
  1960   Vlastislav Hofman: 50 let výtvarné tvorby, Obecní dům, Praha
  1992   Vlastislav Hofman (1884 - 1964), Dessewffyho palác, Bratislava (Bratislava)
  2004   Vlastislav Hofman: 1884 - 1964: Kubista nejtvrdošíjnější / The Arch-Cubist, Obecní dům, Praha
  2005   Vlastislav Hofman: Kostým a maska (Ze sbírky divadelního oddělení Národního muzea), Salon Kolowrat, Praha
  2011   Vlastislav Hofman: Obrazy, Dům U Černé Matky Boží, Praha
  2017   Vlastislav Hofman (1884-1964): Pocta invenci / A Tribute to Invention, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Tvrdošíjní, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2002   My head is on fire but my heart is full of love, Kunsthal Charlottenborg, Kodaň (Copenhagen)
  2008   Vzplanutí (Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903-1936. Sbírka Galerie Ztichlá klika, Praha), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   V novém světě / In a New World (Podmínky modernity 1917-1927 / Conditions of Modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1926   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum), DOROTHEUM Auktions-, Versatz- und Bank-Gesellschaft, Vídeň (Wien)
  1996   3. aukce výtvarného umění, Aukční síň Vltavín, Praha
  1999   Aukční katalog (1/1999), Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004), Dorotheum, Praha 1
  2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce č. 50: Výtvarné a užité umění (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2013   Evening Sale Prague, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
  2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2017   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek (Večerní aukce), Arthouse Hejtmánek, Praha
  2018   8. benefiční aukce pro Cestu domů, Cesta domů, Praha
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Vlastislav Hofman / 1884 - 1964: Krajina s rybníkem, Kubista, Praha
  nedatováno   Vlastislav Hofman / 1884 - 1964: Krávy z Wangerooge, Kubista, Praha
  nedatováno   Vlastislav Hofman / 1884 - 1964: Slepý hoch, Kubista, Praha
  nedatováno   Vlastislav Hofman / 1884 - 1964: Svatý Jiří ethiopský, Kubista, Praha
  nedatováno   Vlastislav Hofman / 1884 - 1964: Trůn a červené schodiště, Kubista, Praha
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Vlastislav Hofman: 1884 - 1964: Kubista nejtvrdošíjnější / The Arch-Cubist, Obecní dům, Praha
  2017   Vlastislav Hofman (1884-1964): Pocta invenci / A Tribute to Invention, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
  2000   Umění 1900 - 1930, Národní galerie v Praze, Praha
  2003   Metamorfozy człowieka, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2009   Artěl, Umění pro všední den 1908 - 1935 / Artěl, Art for Everyday Use, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2009   CubiCZmus! (Die Dekonstruktion der Moderne in Prague), WAGNER : WERK museum postsparkasse, Vídeň (Wien)
  2009   Český kubismus 1909–1925
  2012   Rytmy + pohyb + světlo / Rhythms + Motion + Light (Impulsy futurismu v českém umění / Impulses of Futurism in Czech Art), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  nedatováno   Artěl II
  nedatováno   Český kubismus / Czech Cubism 1910–1919, Národní galerie v Praze, Praha
  nedatováno   Český kubismus 1911–1919, České muzeum výtvarných umění, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Výtvarníci a jejich účast na knize, Svaz československých výtvarných umělců, II. krajské středisko, Umělecká beseda (Ústřední svaz ČSVU), Praha
  2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951), Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2020   Odkud známe Vodníka a Polednici?, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1942   Řád (Revue pro kulturu a život), 8.ročník, 8.číslo, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1998   Space Design (Czech Cubist/Rondocubist Architecture: A Reappreciation of the Revolution), 3.číslo
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1990   Erwerbungen 1970-1990, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  2015   Czech Cubism, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2015   Český kubismus (Průvodce expozicí Umeleckoprůmyslového musea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
seznam osobností / členů
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Herec rozervaného století (na počest sedmdesátin Václava Vydry)
  1960   Jevištní výtvarnictví 1945-1960, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1961   Přehlídka jevištního výtvarnictví
  1991   Český kubismus 1909–1925
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague), Obecní dům, a.s., Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Dobrá socha, dobrý obraz – nejlepší dar
  1948   Vlastislav Hofman architekt a grafik
  1948   Výstava scénických návrhů Vlastislava Hofmana
  1948   Životní dílo Vlastislava Hofmana
  1968   Moderní česká kresba, Armádní výtvarné studio, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2020   Odkud známe Vodníka a Polednici?, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Vlastislav Hofman

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1951   30 let výtvarnické práce na českých jevištích, Osvěta, státní osvětové nakladatelství, n.p., Praha

Vlastislav Hofman

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Vlastislav Hofman: Výstava divadelního a filmového výtvarnictví 1952-1954 (k sedmdesátinám), Svaz československých výtvarných umělců, II. krajské středisko, Umělecká beseda (Ústřední svaz ČSVU), Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
  1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925), Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   K. H. Hilar (Čtvrtstoletí české činohry), Družstevní práce, Praha 1
  1981   Programy české architektury, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2005   Frühling in Prag oder Wege des Kubismus, Deutsche Verlags-Anstalt, Mnichov (München)
  2012   Bohuslav Reynek: Korespondence, Nakladatelství Karolinum, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1920   Musaion, sborník pro moderní umění (1), 1.ročník, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1921   Musaion, sborník pro moderní umění (2), 2.ročník, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  2002   Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
  2014   Almanach na rok 1914, Filip Tomáš - Akropolis, Praha
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1912   Výstava Skupiny výtvarných umělců, Přehled, 565-568
  1914   Výstava Skupiny V. U., Přehled, 565-568
  1918   Malíř Kubišta zemřel, Lípa, 174-175
  1920   Jubilejní výstavy Josefa Mánesa, Právo lidu, 29.ročník, 146.číslo, 2-3
  1920   O nový klasicismus (Kapitoly o civilní svatosti), Musaion, sborník pro moderní umění, 23-27
  1920   Posmrtná výstava obrazů Kubišty, Sobota, dělnická kulturní hlídka
  1921   -ace, -ice, -ence, -ismy a da-da (Přezdívky na poli umění), Musaion, sborník pro moderní umění, 2.číslo, 48-51
  1944   Antické motivy na divadelní scéně, Život, 104-104
  1992   Duch přeměny v umění výtvarném, Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, 211-213
  1992   K podstatě architektury (Poznámky z Podzimního salónu. Paříž 1912), Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, 209-211
  1992   Výstava Skupiny výtvarných umělců, Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, 172-173
  2002   The Spirit of Change in Visual Art, Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, 112-116
  2005   Des Geist der Umwandlung in der bildenden Kunst, Frühling in Prag oder Wege des Kubismus, 193-204
  2005   Die prosaische Schönheit der modernen Kunst, Frühling in Prag oder Wege des Kubismus, 59-71
  2014   Duch přeměny v umění výtvarném, Almanach na rok 1914, 49-56
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1944/03   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře), 19.ročník, 3.číslo, 73-104, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha

Vlastislav Hofman

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1918   A přece! Výstava několika tvrdošíjných (Moderní obrazy, kresby, grafika ve Weinertově uměl. a aukční síni Praha, Příkopy 15 1918)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1920   Den sedmý odpočinkem (Hra o třech jednáních), Ladislav Kuncíř, Praha
  1920   Genius, Zátiší, Knihy srdce i ducha, B. M. Klika, Praha
  1930   Zářivé hlubiny a jiné prosy, Lásky hra osudná, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1936   K. H. Hilar (Člověk a dílo), Družstevní práce, Praha 1
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1921   Musaion, sborník pro moderní umění (2), 2.ročník, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha

Vlastislav Hofman

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1917   Souboj (Hra o třech dějstvích), Ludvík Bradáč, Praha
  1920   Den sedmý odpočinkem (Hra o třech jednáních), Ladislav Kuncíř, Praha
  1920   Genius, Zátiší, Knihy srdce i ducha, B. M. Klika, Praha
  1938   Pouť do Řecka
  1947   Fráňa Šrámek (Básník mládí a domova), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1969   Ohňostroj (Paměti nakladatele Aventina II), Československý spisovatel, Praha
  1980   Portréty a siluety (Eseje), Československý spisovatel, Praha
  2010   Portréty pražských herců (slovem a karikaturou), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Glosy ze Strahova, 15.číslo, Památník národního písemnictví, Praha

Vlastislav Hofman

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Malířský epigram Františka Muziky, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  2007   František Drtikol, Torst, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Tekutá realita (1932 - 1941) (Knihy:Josef Čapek. Diktátorské boty, 1937), Černá slunce, 235-236
  1920   II. výstava Tvrdošíjných ve Weinertově umělecké síni... (Pražské výstavy), Musaion, sborník pro moderní umění, 78
  1920   Z kulturního života, Národní listy, 60.ročník, 55.číslo, 2-2
  1921   Musaion, Čas, 4
  1953   Výtvarníci zasahují do denního života (Druhý díl výstavy Umělecké besedy v Praze), Výtvarná práce, 4
  1961   Cestou k novému bydlení, Výtvarná práce, 4-5
  1965   Dílo Jiřího Krohy, Výtvarná práce, 1-3
  1965   František Langer, Arma Virumque, Výtvarná práce, 13.ročník, 5.číslo, 8-9
  1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, 23-28
  1968   Život s českými malíři, Výtvarná práce, 1-7
  1972   Musaion ((Musaion, sborník pro moderní umění. Svazek II. Rediguje dr. K. Čapek, vydává edice Aventinum, Praha 1921)), Řád nové tvorby, 298-299
  1982   Bedřich Feuerstein - architekt (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 61-61
  1982   Pavel Janák stoletý (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 64-64
  1985   Sochařská tvorba v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, 17-22
  1991   Stará avantgarda (K výstavě v Kinského paláci), Lidové noviny
  2004   Avantgarda a moderna (55. aukce Antikvariátu dr. Prošek), Art & Antiques, 24-24
  2011   Rekordní Hofman a Bukovac, Art + Antiques, 23-24
  2013   Od Filly po Kinteru, Art + Antiques, 19-20
  2013   Rekordy pro všechny, Art + antiques, 17-18
  2013   Schikaneder nezklamal, Art + Antiques, 28-29
  2016   Sen o zdravém bydlení (Před 105 lety vrcholila zástavba tereziánských bastionů v katastru pražských Hradčan), Lidové noviny, 29.ročník, 125.číslo, 27-27
  2022   Senzační Falat a rekordy pro Marešovou, Mrkvičku i Janáka, Art Antiques, 2.číslo, 18-19
  2022   Znovuobjevené Zrzavého Kokota za 16 milionů korun, Art Antiques, 16-17
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991/04/06   Grafika české avantgardy 1907-1918, Národní galerie v Praze, Praha

Vlastislav Hofman

institution, city  
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
Národní galerie v Praze, Praha
Národní technické muzeum, Praha
Oblastní galerie, Jičín (Jičín)
Útvar hlavního architekta, Praha
Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)