Skupina výtvarných umělců

place of birth: Praha
birth year: 1911

Skupina výtvarných umělců

person   born from - to, notes
Beneš Vincenc   22. 1. 1883     1911 - 1914
Beran Aljo   15. 4. 1907     ???? - ????
Čapek Josef   23. 3. 1887     1911 - 1912
Duša Ferdiš   13. 1. 1888     ???? - ????
Filla Emil   4. 4. 1882     1911 - ????, spoluzakladatel
Gočár Josef   13. 3. 1880     ???? - ????, předseda
Gutfreund Otto   3. 8. 1889     1911 - ????
Hofman Vlastislav   6. 2. 1884     1911 - 1912
Chochol Josef   13. 12. 1880     1911 - 1912
Janák Pavel   12. 3. 1882     1911 - 1914
Kramář Vincenc   8. 5. 1877     ???? - ????
Kranz Josef   28. 2. 1901     ???? - ????
Kratochvíl Zdeněk   7. 12. 1883     1911 - ????
Krejčí Karel   17. 2. 1893     1934 - 1939
Kubišta Bohumil   21. 8. 1884     ???? - ????
Kysela František   4. 9. 1881     ???? - ????
Laichterová Věra   19. 8. 1951     ???? - ????
Nevan Eugen   18. 1. 1914     1958 - ????, člen
Procházka Antonín   5. 6. 1882     1911 - ????, zakládající člen
Provazník Jan   29. 9. 1901     ???? - ????
Sochor Stanislav   5. 5. 1882     1911 - ????
Šíma Ladislav   12. 7. 1885     1911 - 1912
Špála Václav   24. 8. 1885     1911 - 1912
Urban Bohumil   20. 12. 1903     ???? - ????, zakladatel a první místopředseda

Skupina výtvarných umělců

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1913   Skupina Prag: Achtzehnte Ausstellung (Der Sturm)
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura)
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur)
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design)
  2018   Černá země? (Mýtus a realita 1918 - 1938)
kniha
  published   title (subtitle)
  1963   Maliari o sebe a o svojom diele
  1967   Modern Czech Painting 1907-1917
  1967   Moderne Tschechische Malerei (Anfänge der Avantgarde 1907-1917)
  1968   Myšlenky moderních malířů
  1988   Les avant-gardes de l'Europe centrale 1907-1927
  1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917
  1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího)
  1992   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917 (Teorie, kritika, polemika)
  1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook)
  1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer)
  1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida)
  1999   Modern Art in Eastern Europe (From the Baltic to the Balkans, ca. 1890-1939)
  2003   Treffpunkte der Avantgarden (Ostmitteleuropa 1907-1930)
  2012   1912: 100 let od otevření Obecního domu
  2012   Czech Modern Painters 1888-1918
  2012   Malíři české secese
  2020   Formosa deformitas (O podivné spřízněnosti baroka a kubismu 1911-1914)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1988   Encyklopedie světového malířství
  1993   Encyklopedický slovník
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1912   2. výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě
  1917   Mánes a Skupina
  1917   Mánes a Skupina (pokračování)
  1917   Mánes a Skupina (pokračování 2)
  1917   Mánes a Skupina (dokončení)
  1947   2. výstava Skupiny výtvarných umělců
  1958   Zakladatelé českého moderního umění
  1963   Moderní česká kresba
  1984   2. výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě
  1992   Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě
  1994   Die zweite Ausstellung von Skupina
  1998   Malířství v Čechách 1907 - 1917 (Osma, Skupina výtvarných umělců a jejich generační druhové)
  2002   Introduction to the second Skupina exhibition catalogue
  2002   Skupina výtvarných umělců
  2010   Účast českých a českoněmeckých umělců na významných výstavách v Německu v letech 1910 - 1914 (Okolnosti příprav, reakce uměleckých kolegů a dobové kritiky)
  2013   „Předně mě záleží na vystoupení!“ (Emil Filla a zahraniční výstavy Skupiny výtvarných umělců v roce 1913)
  2013   100 let od otevření Obecního domu
  2013   C´era una volta l´Est: il cubismo perduto
  2016   A Fascination with Folk Art (Modernism and Avant-Garde in Munich, Prague and Moscow around 1913)
  2017   Lidové umění jako nositel nové tradice (Případ Skupiny výtvarných umělců)
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Odeon milovníkům výtvarného umění
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur)
  2000   Umění 1900 - 1930

Skupina výtvarných umělců

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1912   2. výstava Skupiny výtvarných umělců, Obecní dům, Praha
1913/09/20 - 1913/11/01   Skupina Prag (Der Sturm, Achtzehnte Ausstellung), Galerie Der Sturm, Berlín (Berlin)
1914/02/15 - 1914/03/19   VI. výstava Skupiny výtvarných umělců, Obecní dům, Praha
1963/11/08 - 1963/12   Česká moderní kresba dvacátého století, Staroměstská radnice, Praha
1991/12/20 - 1992/03/01   Český kubismus 1909–1925, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2012/10/24 - 2013/01/31   1912: 100 let od otevření Obecního domu v Praze, Obecní dům, Praha
2016/10/13 - 2017/02/12   Lekce z karikatiry - kubismus, Dům U Černé Matky Boží, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/04/04 -   Sbírka GAVU Cheb: Moderní umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)

Skupina výtvarných umělců

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1948   Obrazy Pravoslava Kotíka a Antonína Michalčíka
  1965   Dílo Jiřího Krohy
  1982   Z kapitol české moderní malby (Výstavy)
  1983   Zdeněk Kratochvíl 1883-1961 (Kaleidoskop)
  1988   Od Volných směrů k Ateliéru
  1988   Smysl českého moderního umění
  1991   Stará avantgarda (K výstavě v Kinského paláci)
  1992   Bohumil Kubišta v Litoměřicích (Pozvání na výstavu)
  1995   Cesta k outsiderům
  2009   Ve víru maleb zátiší
  2013   1912 (100 let od otevření Obecního domu)
  2014   Česká avantgarda: Vývoj, skupiny, proměny, teorie, programy, umělecké postupy
  2020   Proti individualismu! (Avantgarda jako kolektivní práce)