zdroj: https://upload.wikimedia.org

Josef Chochol

* 13. 12. 1880, Písek (Písek), Česká republika (Czech Republic)
† 6. 7. 1956, Karlovy Vary (Karlovy Vary), Česká republika (Czech Republic)
Architect, Urbanist, Stage Designer,

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01050293

notes:
Někdy jako místo úmrtí uváděna Praha.

Josef Chochol

Dr. ing.arch., projektant, urbanista, práce z oboru.
Studoval na Akademii ve Vídni-prof.O.Wagner

Josef Chochol

zdroj: https://upload.wikimedia.org
 

Josef Chochol

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1898 - 1904   České vysoké učení technické, Praha, Koula Jan, *1855
1898 - 1904   České vysoké učení technické, Praha, Schulz Josef, *1840
1907 - 1909   Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Vídeň (Wien), Wagner Otto, *1841

Josef Chochol

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou (Havlíčkův Brod), Okresní úřad, 1930-1935
???? - ????   Nové Město nad Metují (Náchod), Nové Město nad Metují (Náchod), hotel Rambousek v Klosově ul. 60,1948-1950
???? - ????   Praha, Praha, V l. 1904-1907 praktikuje u Osvalda Polívky a Václava Nekvasila. Nájemní dům M. Kreisingerové, Dělnická ul.417, 1939-1940. Malobytové domy U školičky 1913, 1939-1940. Nájemní domy U elektrárny 9,205, 1938-1939. Verunáčova vila v Neherovské ul. 1522, 1931. Nájemní domy U vody 1399-1406, 1927-1929. Trojský most,1924-1928 (zbořen). dům Inženýrské komory v Dittrichově ul. 328, 1923-1925. Přestavba domu v Jindřišské ul.873, 1920-1921. Tepaná urna a kameninový soubor k umývání pro Artěl,1920. Hodkův nájemní dům v Neklanově ul. 98, 1913-1914. Kovařovičova vila v Libušině ul.49, 1913. Rodinný trojdům na Rašínově nábř.242,47,71, 1912-1913. Soubor nábytku pro Anglický kroužek a sochaře Františka Bartáka,1911. Soubor proutěného nábytku, 1911. Čítárna Klubu Za starou Prahu, 1910. Brožíkova síň Saroměstské radnice se zařízením, 1910-1911.
???? - ????   Třinec (Frýdek-Místek), Třinec (Frýdek-Místek), dvojdomy, 1932.

Josef Chochol

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Pražské umělecké dílny (P. U. D.), *1912
1910 - 1920   Artěl (Ateliér pro výtvarnou práci v Praze) , *1908
1910 - 1914   Klub Za starou Prahu, *1900
1910 - 1945   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887, 1910-1911, 1912-1920,cca 1935-1945, 1913-1945 (vyloučen pro národní nespolehlivost)
1911 - 1912   Skupina výtvarných umělců, *1911
1921 - 1925   Skupina architektů SIA, *, předseda
1921 - ????   Tvrdošíjní, *1918
1923 - ????   Devětsil (Umělecký svaz Devětsil), *1920/10/5
1925 - ????   Klub architektů, *1913
1926 - ????   ARDEV, ARchitekti DEVětsilu, *1926

Josef Chochol

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1914/02/25 - 1914/03/29   Moderní umění: 45. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Pavilon Mánesa, Praha
1916/04 - 1916/05   47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha
1921/01 - 1921/02   Tvrdošíjní a hosté, Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
1937/10/12 - 1937/11/28   Dnešní Mánes, Mánes, Praha
1939/12/16 - 1940/01/28   Důvěřujte umění: Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky, Mánes, Praha
1940/05/30 - 1940/08   Za novou architekturu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1941/04   Výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1942/03/05 - 1942/04/26   Mánes 1942 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes), Mánes, Praha
1950/10/27 - 1950/11/26   Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha
1966/03/17 - 1966/04/17   Paris-Prague 1906-1930, Musée National d'Art Moderne, Paříž (Paris)
1969/09/21 - 1969/11/02   Český kubismus, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Palác Kinských, Praha
1976/07/09 - 1976/09   Český kubistický interiér, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1981/05/21 - 1981/07/05   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/10/01 - 1981/10/28   Czeski kubizm, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1982/12/17 - 1983/03/06   Filla, Gutfreund, Kupka och tjeckisk kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
1983/10/23 - 1984/01/15   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1984/07/01 - 1984/07/22   Czechoslovakia Cubism: The World of Architecture, Furniture and Craft, Space Part 3, 8F (Parco Part 3), Tokio (Tokyo)
1984/10/05 - 1984/11/11   Cseh kubizmus, Szépművészeti Múzeum (Muzeum výtvarného umění, Museum of Fine Arts), Budapešť (Budapest)
1984/11/18 - 1985/02/03   Tschechische Kunst 1878 - 1914, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1989/02/24 - 1989/03/26   Devětsil, A 20-as évek Cseh avantgardja, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1989/06   Devětsil: Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
1990   Devětsil. The Czech Avant-Garde Art, Architecture and Design of the 1920s and the 1930s, Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
1990   Devětsil. The Czech Avant-Garde Art, Architecture and Design of the 1920s and the 1930s, Design Museum London, Londýn (London)
1991/05/16 - 1991/06/30   Český kubismus: Architektura a design 1910-1925, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1991/07/12 - 1991/09/22   Tschechischer Kubismus: Architektur und Design 1910-1925, Vitra Design Museum, Weil am Rhein
1991/09/28 - 1991/11/20   Kubismus in Prag 1909-1925. Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf
1991/12/17 - 1992/02/15   Cubismo checo: Arquitectura y diseño, 1910-1925, Museo Español de Arte Contemporáneo - MEAC, Madrid
1991/12/20 - 1992/03/01   Český kubismus 1909–1925, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992/03/18 - 1992/05/17   Cubismes tchèques 1910-1925: Architecture, Design, Arts plastiques, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
1992/06/10 - 1992/08/02   Le cubisme tchèque: Architecture et design, 1910–1925 / Czech Cubism: Architecture and Design, 1910–1925, Canadian Centre for Architecture / Centre canadien d'architecture (CCA), Montreal (Québec)
1992/09/10 - 1992/11/01   Český kubismus 1909–1925, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1993/02/04 - 1993/03/07   Sbírka architektury se představuje, Palác Kinských, Praha
1993/02/10 - 1993/04/11   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918 - 1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918 - 1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
1993/04/06 - 1993/07/25   Czech Cubism: Architecture and Design, 1910–1925, Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, New York City (New York)
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1994/05/27 - 1994/10/16   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
1994/06/15 - 1994/09/11   Český kubismus: Užité umění a architektura, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1994/12/15 - 1995/03/19   Expresionismus a české umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1997/05/03 - 1997/10/19   Důvěrný prostor / Nová dálka: Umění pražské secese, Obecní dům, Praha
1997/06/15 - 1997/10/13   Prague 1900-1938: Capitale secrète des avant-gardes, Musée des Beaux-Arts, Dijon
2000/05/07 - 2000/09/10   Biedermeier: Arte e cultura nella Mitteleuropa, Palazzo della Ragione, Padova (Padua)
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2005/03/03 - 2005/05/22   Kniha v českém kubismu, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/03/03 - 2005/05/22   Kubistický nábytek ze sbírek českých a moravských muzeí, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/11/27 - 2009/03/15   Artěl, Umění pro všední den 1908 - 1935 / Artěl, Art for Everyday Use, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2009/03/19 - 2009/05/04   Tsekkiläinen kubismi / Czech Cubism 1909–1925, Amos Andersonin taidemuseo (Amos Anderson Art Museum), Helsinky (Helsinki)
2009/06/30 - 2009/08/29   CubiCZmus! Die Deconstruktion der Moderne in Prague, WAGNER : WERK museum postsparkasse, Vídeň (Wien)
2014/06/12 - 2014/07/27   Cesty ke svobodě: Společnost, válka, umění 1914-1918, Galerie Diamant, Praha
2014/08/21 -   Cesty ke svobodě: Společnost, válka, umění 1914-1918, Galerie Kooperativy, Praha
2015/06/10 - 2015/09/13   Rembrandtova tramvaj: Kubismus, tradice a „jiné“ umění, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2016/03/10 - 2016/06/19   Klimt, Kupka, Picasso und andere: Kubismus – Konstruktivismus – Formkunst / Klimt, Kupka, Picasso and others: Cubism – Constructivism – Form Art, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
2016/06/24 - 2016/09/25   Sen a skutečnost: 30 let Sbírky architektury Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha
2018/06/29 - 2018/09/02   Vize a realita v české a slovenské architektuře 1918-2018, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2018/09/25 - 2018/10/24   Vize a realita v české a slovenské architektuře 1918-2018, Design factory, Bratislava (Bratislava)
2019/12/11 - 2020/03/29   Devětsil 1920-1931, Dům U Kamenného zvonu, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1994 - 2012   Český kubismus 1911-1919, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2015/12/03 - 2019/12/31   Český kubismus, Dům U Černé Matky Boží, Praha
neuvedeno   České umění 1900-1930, Veletržní palác, Praha

Josef Chochol

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1914   Moderní umění: 45. výstava S.V.U. Mánes v Praze, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1916   47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1921   Tvrdošíjní a hosté (Výstava III.), Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
  1937   Dnešní Mánes (Oslavy 50 let Mánesa), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1939   Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Výstava Za novou architekturu
  1941   Výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1942   Mánes 1942 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda), Umělecká beseda, Praha
  1966   Paris-Prague 1906-1930, Musée National d'Art Moderne, Paříž (Paris)
  1969   Český kubismus (K pátému výročí trvání galerie), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1971   Umění a doba (České umění dvacátých let), Národní galerie v Praze, Praha
  1976   Český kubistický interiér, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (1. Architektura), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1981   Czeski kubizm, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
  1981   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
  1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1984   Cseh kubizmus (A prágai Nemzeti Galéria vendégkiallítása), Szépművészeti Múzeum (Muzeum výtvarného umění, Museum of Fine Arts), Budapešť (Budapest)
  1984   Czechoslovakia Cubism (The World of Architecture, Furniture and Craft), Parco Co., Ltd., Tokio (Tokyo)
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1989   Devětsil (A 20-as évek Czeh avantgardja)
  1989   Devětsil: Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
  1990   Devětsil (Czech Avant-Garde Art, Architecture and Design of the 1920s and 30s), Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
  1991   Cubismo checo: Arquitectura y diseño, 1910-1925, Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925), Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  1992   Cubisme tchéque, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925), Laurence King Publishing Ltd., Londýn (London)
  1992   Czech Cubism (Architecture and Design, 1910-1925), Canadian Centre for Architecture / Centre canadien d'architecture (CCA), Montreal (Québec)
  1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
  1993   Sbírka architektury se představuje, Národní galerie v Praze, Praha
  1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Expresionismus a české umění (1905-1927), Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon
  2000   Biedermeier (Arte e cultura nella Mitteleuropa 1815-1848), Skira Editore S.p.A., Milán (Milano)
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2005   Kubistický nábytek (Ze sbírek českých a moravských muzeí), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design), Modernista, Praha
  2009   Artěl (Umění pro všední den 1908-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2013   Cubisti Cubismo, Skira Editore S.p.A., Milán (Milano)
  2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2016   Klimt, Kupka, Picasso and others: Cubism - Constructivism - Form Art, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2016   Klimt, Kupka, Picasso und andere: Kubismus – Konstruktivismus – Formkunst, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2016   Sen a skutečnost / Dream and Reality (30 let sbírky architektury Národní galerie v Praze / 30 Years of the Architecture Collection at the National Gallery in Prague), Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Vize a realita v české a slovenské architektuře 1918-2018 / Visions and Applications in Czech and Slovak Architecture 1918-2018, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2019   Devětsil 1920-1931, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Devětsil 1920-1931, Galerie hlavního města Prahy, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Cubism in Architecture and the Applied Arts (Bohemia and France, 1910–1914), David & Charles, Newton Abbot
  1982   Cubismo cecoslovacco (Architetture e interni), Electa, Milán (Milano)
  1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1988   Les avant-gardes de l'Europe centrale 1907-1927, Flammarion editions, Paříž (Paris)
  1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1992   L'Avant-garde architecturale en Tchécoslovaquie 1918-1939, Pierre Mardaga, Lutych (Liège)
  1993   Pražské vily, Zlatý řez, Praha
  1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
  1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2000   Barockrezeption zwischen Historismus und Moderne (Die Architekturdiskussion in Prag 1890–1914), Gebr. Mann Verlag, Berlín (Berlin)
  2000   Cubism, Phaidon Press Limited, Londýn (London)
  2000   Lomené, hranaté a obloukové tvary (Česká kubistická architektura 1911 - 1923), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Vedle umění (1996-2001), Národní galerie v Praze, Praha
  2003   Treffpunkte der Avantgarden (Ostmitteleuropa 1907-1930), Verlag der Kunst, Drážďany (Dresden)
  2004   Kniha v českém kubismu / Czech Cubism and the Book, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2004   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2004   Muzeum českého kubismu (Průvodce stálou expozicí v Domě U Černé Matky Boží), Národní galerie v Praze, Praha
  2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
  2004   The Museum of Czech Cubism (Guide to the permanent exhibition in the Black Madonna House), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Praha: Město evropské avantgardy, 1895-1928, Nakladatelství Argo, Praha
  2012   Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2012   Praha moderní (Velký průvodce po architektuře 1900-1950 / Historické centrum), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2012   The History of Modern Furniture Design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2014   Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History, Princeton University Press, Princeton (New Jersey)
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2017   Praha nepostavená (Vltavské břehy jako urbanistické téma moderní metropole), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha
  2018   Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2018   Průvodce neklidným územím II (Příběhy moderní české architektury), Nakladatelství Labyrint, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1987   Lexikon der Kunst (A - Cim), E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (IV. CH – J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1912   2. výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, Česká revue, 120-122
  1912   Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, Česká kultura, 58-60
  1947   Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, Předpoklady slohu, 93-95
  1962   Jubileum generace Skupiny, Výtvarná práce, 10.ročník, 12.číslo, 1-7
  1966   L´avant-garde artistique tchèque..., Paris-Prague 1906-1930
  1966   Le désastre de la guerre hâta..., Paris-Prague 1906-1930
  1966   Paris Prague, Literární noviny, 1-3
  1980   Josef Chochol 1880 - 1980, Umění, 545-551
  1981   Česká meziválečná architektura z hlediska mezinárodních vztahů, Umění, 309-319
  1984   2. výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, O umění a kultuře I, 220-224
  1987   Apokryf o architektech Devětsilu, Umění, 97-102
  1988   Paralely českého kubismu a gotiky, Umění, 366-369
  1988   Sovětský konstruktivismus a česká architektura, Umění, 54-69
  1991   Der tschechische Kubismus, Kunst und Kirche, 108-111
  1991   Josef Chochol, Kubismus in Prag 1909–1925, 232-237
  1992   Architect Josef Chochol, Zlatý řez, 2.číslo, 10-11
  1993   Sources for the History of Cubist Architecture, Umění, 31-40
  1994   Josef Chochol: Pokus o intimnější portrét, Umění / The Art, 21-49
  1996   Dopisy Františka Hodka Josefu Chocholovi, Umění, 345-346
  1996   Zdenek Pešánek jako architekt, Umění, 425-437
  2012   Medailony, Geneze designu nábytku, 245-303
  2013   C´era una volta l´Est: il cubismo perduto, Cubisti Cubismo, 85-101
  2014   Anti-ornament, Heslář české avantgardy, 81-92
  2015   Kubistická gotika, Rembrandtova tramvaj, 74-85
  2015   Tak blízké, tak vzdálené: Kubismus a sklípkové klenby, Rembrandtova tramvaj, 86-97
  2021   Hanspaulka Lídy Baarové, Praha neznámá V., 73-94
  2022   Český kubismus na trhu symbolických statků, Co je českého na umění v Čechách?, 284-306
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Josef Chochol (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1926   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1929   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Josef Chochol, Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
  2000   Umění 1900 - 1930, Národní galerie v Praze, Praha
  2001   Art 1900 - 1930, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   CubiCZmus! (Die Dekonstruktion der Moderne in Prague), WAGNER : WERK museum postsparkasse, Vídeň (Wien)
  2009   Český kubismus 1909–1925
  nedatováno   Český kubismus 1911–1919, České muzeum výtvarných umění, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Space Design (Czech Cubist/Rondocubist Architecture: A Reappreciation of the Revolution), 3.číslo
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Czech Cubism, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2015   Český kubismus (Průvodce expozicí Umeleckoprůmyslového musea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
seznam osobností / členů
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Český kubismus 1909–1925
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague), Obecní dům, a.s., Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)

Josef Chochol

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
  1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925), Vitra Design Museum, Weil am Rhein
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Programy české architektury, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1992   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917 (Teorie, kritika, polemika), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2000   Barockrezeption zwischen Historismus und Moderne (Die Architekturdiskussion in Prag 1890–1914), Gebr. Mann Verlag, Berlín (Berlin)
  2021   Mýtus architekta: Jan Kotěra 150, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1921   Musaion, sborník pro moderní umění (2), 2.ročník, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  2010   Architektur zwischen Kunst und Wissenschaft (Texte der tschechischen Architektur-Avantgarde 1918-1938), Gebr. Mann Verlag, Berlín (Berlin)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1921   Oč usiluji, Musaion, sborník pro moderní umění, 2.číslo, 47-47
  1992   K funkci architektonického článku, Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, 213-214
  2010   Perspektiven des Urbanismus, Architektur zwischen Kunst und Wissenschaft, 177-184
  2010   Wonach ich strebe, Architektur zwischen Kunst und Wissenschaft, 41-41

Josef Chochol

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1921   Musaion, Čas, 4
  1959   Meziválečná architektonická avantgarda, Výtvarná práce, 2-5
  1972   Musaion ((Musaion, sborník pro moderní umění. Svazek II. Rediguje dr. K. Čapek, vydává edice Aventinum, Praha 1921)), Řád nové tvorby, 298-299
  1982   Pavel Janák stoletý (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 64-64
  1993/09/02   Ani labuť, ani lůna (Mýty a legendy avantgardy), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18.číslo
  1994   Architektur im Umkreis des Modenismus und Universalismus, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 8-17