Klub architektů

place of origin: Praha
year of establishment: 1913

notes:
Založen 18.4.1913 jako Spolek mladých architektů - techniků moderního racionálního smýšlení. Programově se přihlásil k funkcionalismu.
V roce 1930 měl 87 řádných a 9 mimořádných členů.
V roce 1921 zamítl nabídku SIA, aby řídil časopis Architektonický obzor, v letech 1922-1938 vydával vlastní časopis Stavba.