Výtvarná práce

subtitle: 14-15
imprint date: 1964/09/09
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 12
number: 14-15
number of pages: 16
language: czech
dimensions: 477 x 315