Krematoria v české architektuře 10. - 30. let 20. století

subtitle: Jejich historie, architektura a ideový obsah
author of the text: Markéta Svobodová Večeřáková
page: 72-92
imprint date: 1997
type of document: Subordinate Document
number of pages: 21
the number of reproductions: 20 čb
language: czech
parent document: Umění, Časopis Ústavu dějin umění AV ČR