Umění

subtitle: Časopis Ústavu dějin umění AV ČR
imprint date: 1997
publisher: Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
type of document: Periodical
year's volume: 45
number: 1
number of pages: 120, obálka
ISBN: ISSN 0049-5123
language: english
dimensions: 295 x 210