Přehled milionových položek vydražených v roce 2011

page: 81-93
imprint date: 2012
type of document: Subordinate Document
number of pages: 13
the number of reproductions: 108 b
language: czech
parent document: Ročenka ART+, Trh s uměním v roce 2011