Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

date of exhibition: 1983/09/29 - 1983/11/13
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní