2005, foto Jiří Hůla

Zdeněk Beran

* 7. 3. 1937, Dolní Dobrouč (Ústí nad Orlicí), Česká republika (Czech Republic)
† 7. 11. 2014, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, painter,

 

nationality: Czech
sex: male

web: www.zdenekberan.cz
NK AUT: jn19990209045
WIKIDATA: Q10857486
VIAF: 96634961

notes:
Zemřel v nemocnici Na Bulovce.

Zdeněk Beran
Ikona
1958
malba
olej, lepenka
70 x 53,4 cm
Zdeněk Beran
Hlava (Portrét J. P.)
1958
malba
olej, plátno
46 x 33,5 cm
Zdeněk Beran
Opočno
1958
malba
olej, lepenka
69,5 x 53,5 cm
Zdeněk Beran
Akční studie II
1958
malba
kvaš, papír, tuš
32 x 25,5 cm
Zdeněk Beran
Studie glogloglátoru
1959
kresba
papír, tuš
30 x 21,5 cm
 

Zdeněk Beran

Patřil do skupiny Konfrontace, která v roce 1960 vytvářela u nás specifickou podobu evropského informelu. Expresívnost jeho počátků nalezla na přelomu 50. a 60. let výraz ve strukturální abstrakci. V nízkých reliéfech strukturálně zpracovaných hmot s gestickými zásahy řešil od počátku 60. let ztvárnění principu destrukce, který se stal základním východiskem jeho další práce. Od druhé poloviny 60. let se v tvorbě prosazovaly figurativní prvky, které sestavoval do bizardně fantazijních tvarů, předznamenávající příští objekty. Toto úsilí vyvrcholilo pozoruhodnou realizací řady objektů, z nichž vytvořil v letech 1970 – 1971 rozsáhlý environment nazvaný Rehabilitační oddělení Dr. Dr. S neúprosnou syrovostí jím vyslovoval prožitek ohrožení samotné podstaty lidské existence. Současně se vznikem dalších objektů zpřesňoval v kresbě a malbě techniku zpodobení prvků reality. Verismus jeho práce byl současný s tehdy se prosazujícím hyperrealismem. V roce 1980 vytvořil spolu s dalšími umělci nezvyklou instalaci objektů v koncentračním táboře Terezín. Od počátku 80. let uplatňuje v projektech interiérů propojování klasické malby s reálnými předměty, jenž provádí s jistým intelektuálním odstupem.
Práce s objektem se přesunuje do oblasti objektových a obrazových instalací, z nichž umělec využívá i rubové strany obrazu a pracuje se vzájemně nesourodými materiály, konfliktivními vůči funkci závěsného obrazu (Hra s obrazy v prostoru, 1988 – 1999; Odvrácená strana obrazu, 1996 – 97). Vznikají projekty hromad, k jejichž inspiraci svým způsobem přispělo soustřeďování a přeskupování devastovaných prvků monumentálního environmentu Rehabilitační oddělení Dr. Dr. (1971). Jednou z dalších fází tohoto celku bylo jeho faktické „pohřbení“ (1993 – 94) do jámy v zahradě Bredovského zámku u Lemberka a překrytí skleněnou deskou. V současnosti došlo k jeho „exhumaci“ a nové instalaci. V obrazech monumentálních rozměrů umělec nadále propracovává své existenciální téma pomíjivosti a rozpadu.
Galerie Litera, 2005
-
V letech 1956-1962 studoval u Vladimíra Sychry na Akademii výtvarných umění v Praze, ale již jako student se stal spoluorganizátorem neoficiálních ateliérových Konfrontací, v jejichž rámci se formovala česká verze informelu.1) Beran do poloviny šedesátých let vytvářel nefigurativní, abstraktní práce, jejichž tématem, ale i materiálem byla hmota ve své struktuře a syrovosti. Od poloviny této dekády se v umělcově díle objevují figurativní prvky a stále naléhavější potřeba iluzivní, veristické malby. Logickým pokračováním této tendence je reálná plasticita, využívání plastů, které se stávají nedílnou součástí Beranových obrazů, objektů a instalací. Jeho iluzivní malba z konce šedesátých a začátku sedmdesátých let se vyvíjela souběžně a zároveň i nezávisle na hyperrealismu, který se stal poněkud módní tendencí této doby. V letech 1970-1971 vytváří Beran první práce projektu Rehabilitační oddělení Dr.Dr.,rozměrné instalace, rozrůstající se dalšími doprovodnými díly. Hlavním tématem je kufr, předmět symbolizující exulanty, ale i vězně. Cykly Modely her a Odvrácená strana obrazu z 80. let jsou prostorové instalace, často chápané jako kontrapunkty malby, objektu a reálného modelu. Formální dokonalost „krásy“ Beranovy malby a kresby je v díle vždy současně s prvky „estetiky ošklivosti“.
JO (Jiří Olič, Muzeum umění Olomouc, 2008)

Zdeněk Beran

2005, foto Jiří Hůla
2005, foto Jiří Hůla
2005, foto Jiří Hůla
2005, foto Jiří Hůla
ateliér 2005, foto Jiří Hůla
ateliér 2005, foto Jiří Hůla
ateliér 2005, foto Jiří Hůla
foto - Jindřich Nosek, 2012
foto - Petr Bareš
foto - Petr Bareš
 

Zdeněk Beran

Zdeněk Beran
Ikona
1958
malba
olej, lepenka
70 x 53,4 cm
Zdeněk Beran
Hlava (Portrét J. P.)
1958
malba
olej, plátno
46 x 33,5 cm
Zdeněk Beran
Opočno
1958
malba
olej, lepenka
69,5 x 53,5 cm
Zdeněk Beran
Akční studie II
1958
malba
kvaš, papír, tuš
32 x 25,5 cm
Zdeněk Beran
Studie glogloglátoru
1959
kresba
papír, tuš
30 x 21,5 cm
Zdeněk Beran
Studie pevnosti I
1959
lavírovaná kresba
papír, tuš
29,5 x 42 cm
Zdeněk Beran
Náznak tří figur I
1959-1961
kombinovaná technika
plátno, papír
86 x 95 cm
Zdeněk Beran
Zánik obrazu (Bez názvu II)
1960
asambláž, kombinovaná technika
plátno
100 x 75 cm
Zdeněk Beran
Destrukce II
1960-1961
kombinovaná technika
plátno, sololit
66 x 54 cm
Zdeněk Beran
Výlez
1965
asambláž
plátno, sádra
60,5 x 52 cm
Zdeněk Beran
Pokus o stabilitu
1969
malba
olej, sololit, email, acronex
230 x 274 cm
Zdeněk Beran
studie k objektu Pojízdný střihoun
1974
kresba
tužka, barevná tuš
50 x 62 cm
Zdeněk Beran
Nová instalace úsměvu
1977
kresba
barevná tužka
65 x 53 cm
Zdeněk Beran
Instalace konzervy
1979-1980
kresba
tužka, barevná tužka
65 x 54 cm
 

Zdeněk Beran

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1952 - 1956   Výtvarná škola (Hollarka), Praha, Balaš Zdeněk, *1904
1956 - 1963   Akademie výtvarných umění, Praha, Sychra Vladimír, *1903

Zdeněk Beran

from - to   institution, city, notes
1990 - ????   Akademie výtvarných umění, Praha, U Akademie 4, Škola klasických malířských technik Zdeňka Berana

Zdeněk Beran

from - to   student, school, city
???? - ????   Jirčík Stanislav, *1961
???? - 2001   Žirková Ivona, *1978, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Kurková Hana, *1979, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
???? - ????   Bursová Magdaléna, *1974, Akademie výtvarných umění, Praha
0 - 2012   Akovantseva Natalia, *1973, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířství
1950 - 1954   Vystydová Anna, *1935, Střední uměleckoprůmyslová škola (1947-1952), Zlín (Zlín), užitá a dekorativní malba v architektuře a propagaci
1988 - 1994   Popprová Andrea, *1970, Akademie výtvarných umění, Praha
1989 - 1996   Holý Pavel, *1968, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
1989 - 1994   Fiala (Finito) Michal, *1970, Akademie výtvarných umění, Praha
1990 - 1991   Velíšek Martin, *1968, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
1990 - 1997   Černická Novotná Michaela, *1970, Akademie výtvarných umění, Praha
1991 - 1995   Hamsíková Dagmar, *1971, Akademie výtvarných umění, Praha
1991 - 1993   Valchářová Blanka, *1967, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
1991 - 1993   Stoss Jan, *1964, Akademie výtvarných umění, Praha, malířství
1991 - 1992   Portelová Kmeťová Lubomíra, *1970, Akademie výtvarných umění, Praha
1992 - 1996   Drahotová Veronika, *1975, Akademie výtvarných umění, Praha
1992 - 1996   Vavrečka Michal, *1975, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
1992 - 1998   Balcar Karel, *1966, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
1992 - 1999   Hájek Jindřich, *1972, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
1992 - 1998   Koch Pavel, *1968, Akademie výtvarných umění, Praha, malířství
1992 - 1993   Jakubíčková Eliška, *1955, Akademie výtvarných umění, Praha
1994 - 2000   Englberth Miloš, *1974, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
1995 - 2002   Šůstek Pavel, *1976, Akademie výtvarných umění, Praha, malířské techniky
1995 - 2001   Pitín Daniel, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha
1995 - 2002   Šich Pavel, *1974, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
1995 - 2001   Holas Pavel, *1968, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
1996 - ????   Poeta Claudio, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
1996 - 2003   Burget Michal, *1970, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
1996 - 2002   Bufková Michaela, *1974, Akademie výtvarných umění, Praha
1996 - 2001   Kubík Tomáš, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha, malířství
1996 - 2003   Jiříček Jan, *1978, Akademie výtvarných umění, Praha, malířství
1996 - 2001   Váchová Jitka, *1971, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
1996 - 2002   Herrie Katja, *1975, Akademie výtvarných umění, Praha
1996 - 2003   Lachman Adolf, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha
1996 - 2003   Kampak Yit, Akademie výtvarných umění, Praha
1996 - ????   Kurková Dominika, *1976, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
1997 - 2003   Urbanová Jarošová Markéta, *1978, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
1997 - 2004   Grus Jiří, *1978, Akademie výtvarných umění, Praha
1997 - 2003   Řezáčová Zdeňka, *1974, Akademie výtvarných umění, Praha, malířství
1998 - 2002   Chudoba Luboš, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
1998 - 2004   Pokorný Adam, *1979, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
1998 - 2005   Vlna Ladislav, *1976, Akademie výtvarných umění, Praha
1999 - 2001   Mucska (2046) Jan, *1978, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
1999 - 2005   Martinec Hynek, *1980, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
1999 - 2003   Daněk Zdeněk, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířství
1999 - 2003   Daněk Zdeněk, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha
1999 - 2005   Ernýgrová Linda, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
1999 - 2003   Daněk Zdeněk, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2000 - 2006   Rada Vojtěch, *1979, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2000 - 2006   Mikulka Jan, *1980, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
2000 - 2006   Vašíček Pavel, *1979, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
2000 - 2006   Véla Vladimír, *1980, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
2001 - 2008   Vašíček Petr, *1979, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2001 - 2007   Vidlička Jan, *1981, Akademie výtvarných umění, Praha
2002 - ????   Baldandorj Ariunzul, *1976, Akademie výtvarných umění, Praha
2002 - 2008   Slavík Marek, *1982, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířství
2002 - 2008   Gemrot Jan, *1983, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
2002 - 2008   Gemrot Jan, *1983, Akademie výtvarných umění, Praha
2003 - 2009   Brázdil Aleš, *1983, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířství
2003 - ????   Brázdil Aleš, *1983, Akademie výtvarných umění, Praha
2003 - 2005   Kollár Juraj, *1981, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2003 - 2007   Mravec Dušan, *1980, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2003 - 0   Plešmídová Anna, *1983, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2003 - 2009   Uldrych Jan, *1983, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířské techniky
2003 - 2009   Korovin Vsevolod, *1981, Akademie výtvarných umění, Praha
2003 - 2008   Jiříčková Alexandra, *1978, Akademie výtvarných umění, Praha
2004 - 2009   Javůrek Miroslav, *1979, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířství
2004 - 2010   Doktor Daniel, *1984, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2005 - 2011   Ožibko Michal, *1981, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2005 - 2011   Petrov Jan, *1985, Akademie výtvarných umění, Praha
2005 - 2011   Vichrová Petra, *1978, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířství
2006 - 2012   Vávra Jiří, *1982, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířství
2006 - 2012   Nováková Blanka, *1985, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířství
2006 - 2012   Houska Jirka, *1985, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířství
2007 - 2011   Josefy Alžběta, *1984, Akademie výtvarných umění, Praha
2007 - 2011   Mařenec Miroslav, *1963, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2007 - 2008   Valášek Viktor, *1985, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2007 - 2009   Nesnídalová Jitka, *1983, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2007 - 2010   Trs Zdeněk, *1985, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2007 - 2013   Bigoš Radoslav, *1987, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířství
2008 - 2010   Gruber Petr, *1989, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířství
2008 - 2009   Molatová Veronika, *1984, Akademie výtvarných umění, Praha
2009 - 2014   Kolář Marek, *1982, Akademie výtvarných umění, Praha, klasické malířství
2009 - 2012   Akovantseva Natalia, *1973, Akademie výtvarných umění, Praha
2009 - 2012   Sieber Jiří, *1989, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2009 - 2012   Vinš Ondřej, *1985, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2010 - 2012   Jílek Adam, *1989, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2010 - 2012   Janíková Pavlína, *1990, Akademie výtvarných umění, Praha
2010 - 2012   Javora Jakub, *1987, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2011 - 2012   Suchan Leoš, *1989, Akademie výtvarných umění, Praha
2011 - 2012   Dvorská Šípová Zuzana, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha
2011 - 2012   Fajčíková Eva, *1990, Akademie výtvarných umění, Praha
2011 - 2012   Alaverdyan Argišt, *1991, Akademie výtvarných umění, Praha

Zdeněk Beran

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1992/05/04 - 1992/05/29   Zdeněk Beran: Modely, Galerie Litera, Praha
1996/07/11 - 1996/08/25   Zdeněk Beran: Odvrácená strana obrazu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1997/10/01 - 1997/12/15   Zdeněk Beran, Galerie ´60/´70, Praha
2003/09/15 - 2003/11/02   Zdeněk Beran; Selanka staronových struktur, Galerie Navrátil, Praha
2004/10/04 - 2004/11/05   Zdeněk Beran: Od exprese k destrukci, Galerie Ztichlá klika, Praha
2004/12/13 - 2005/01/28   Zdeněk Beran: Velké torzo obrazu / Grand torso of painting, Galerie Via Art, Praha
2005/09/06 - 2005/09/30   Zdeněk Beran: Jedna možná situace, Galerie Litera, Praha
2007/02/02 - 2007/04/08   Zdeněk Beran: Retrospektiva / Retrospective, Veletržní palác, Praha
2007/03/01 - 2007/07/31   Zdeněk Beran: Texty a kresby z první poloviny sedmsesátých let, Galerie Ztichlá klika, Praha
2007/04/21 - 2007/08/26   Zdeněk Beran: Post retrospektiva / Post retrospective, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2011/03/07 - 2011/04/01   Zdeněk Beran: Fragmenty a tristní přemalby, Galerie Litera, Praha
2012/02/13 - 2012/03/16   Zdeněk Beran: Modely a kresby, Galerie Litera, Praha
2012/03/07 - 2012/05/11   Zdeněk Beran: Fragmenty a torza, Galerie Navrátil, Praha
2012/09/04 - 2012/11/16   Zdeněk Beran: Zadní design, Galerie Navrátil, Praha
2012/11/13 - 2012/12/14   Zdeněk Beran: Příběh rehabilitačního odd. Dr. Dr., Galerie Litera, Praha
2014/02/14 - 2014/03/25   Zdeněk Beran: Rodné hnízdo (před lety), Galerie UFFO, Trutnov (Trutnov)
2014/03/07 - 2014/03/28   Zdeněk Beran: Rodné hnízdo (po letech), Galerie Navrátil, Praha
2014/04/03 - 2014/06/13   Zdeněk Beran: Rodné hnízdo (po letech), Galerie Beseda, Ostrava (Ostrava-město)
2014/11/03 - 2014/12/19   Zdeněk Beran: Studie prostorového zmatku, Galerie Litera, Praha
2014/12/15   Zdeněk Beran v Galerii Navrátil, Galerie Navrátil, Praha
2023/11/30 - 2024/04/21   Elevace: Zdeněk Beran: Rehabilitační oddělení Dr. Dr, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1959/06   Výstava školních prací, Akademie výtvarných umění, Praha
1960/03/16   Konfrontace I, Ateliér Jiřího Valenty, Praha
1967/05/07 - 1967/06/15   Fantasijní aspekty současného českého umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1967/06/20 - 1967/07/16   Fantasijní aspekty současného českého umění, Galerie Václava Špály, Praha
1967/11/06 - 1967/11/26   Umělci k výročí Října, Bruselský pavilon, Praha
1974/10/24   První podzimní ostravské setkání, Opuštěný dům, Ostrava (Ostrava-město)
1979/05/22 - 1979/06/10   10 x 5 kreseb, Zámek Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí (Vsetín)
1980/06/25 - 1980/08/25   Kresby, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1980/08/15 - 1980/09/30   Terezín '80, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1981/09/06   Netvořice ´81, Dům Bedřicha Dlouhého, Netvořice (Benešov)
1982/03/22 - 1982/04/02   Práce architektů, malířů a sochařů, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1982/09/03 - 1982/10/03   Kresba, socha, grafika (Hájenka 1982), Hájenka ve Hvězdě, Praha
1983/01 - 1983/02   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1974-1982), 2. část, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1983/09/29 - 1983/11/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/10/12 - 1983/12/12   Dessins tchèques du 20e siècle, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
1984/01 - 1984/02   Realismu Berlin - Prag, Galerie Dialog e. V., Berlín (Berlin)
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/01/10 - 1985/02/24   Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1988/05/03 - 1988/06/05   Přírůstky 1985-1987, Staroměstská radnice, Praha
1988/09/08 - 1988/10/04   Forum 1988, Holešovická tržnice, Praha
1990   Dialog ´90, Mánes, Praha
1990/01/15 - 1990/01/28   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna Praha, Praha
1990/05 - 1990/08   Nikdy válku III., Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1990/05/17 - 1990/06/10   Zaostalí, Lidový dům, Praha
1990/05/17 - 1990/06/17   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988). Kresba 20. století, Palác Kinských, Praha
1990/08/09 - 1990/09/09   Zaostalí (Beran, Demartini, Dlouhý, Nešleha), Galerie Nová síň, Praha
1991/01/24 - 1991/03/24   Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-1964, Staroměstská radnice, Praha
1991/04/07 - 1991/05/12   Tradition und Avantgarde in Prag, Kunsthalle Dominikanerkirche, Osnabrück
1991/06/14 - 1991/07/28   Tradition und Avantgarde in Prag, Rheinisches Landesmuseum Bonn (LVR-LandesMuseum Bonn), Bonn
1991/06/22 - 1991/09/22   Šedá cihla 78/1991, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1991/06/26 - 1991/08/18   40 Artistes Tchèques et Slovaques 1960-1990, Museé des beaux-arts de la Ville de Reims, Remeš (Reims)
1991/10/15 - 1991/12/31   Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava (Opava)
1992/02/01 - 1992/04/12   Radikální realismus (výtvarná díla ze sbírek AJG), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1992/02/13 - 1992/03/01   Obrazy a sochy nového času, Karolinum, Praha
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/05/26 - 1992/06/21   Situace 92, Mánes, Praha
1992/07/01 - 1992/09/20   České výtvarné umění 1960-1990, Středočeská galerie, Praha
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1993/04/24 - 1993/08/22   Skutečnost a iluze, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/07/28 - 1994/10/23   Ohniska znovuzrození, Městská knihovna Praha, Praha
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/03/08 - 1995/09/03   České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995/03/28 - 1995/05/14   Kresba nebo obraz?, Palác Kinských, Praha
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/05/25 - 1995/08/27   Kresba nebo obraz?, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1997/06/19 - 1997/08/31   České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha
1997/07/10 - 1997/09/14   Podoby fantazie II. České umění 2.poloviny 20.století ze sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1998/01/14 - 1998/02/28   Tendence 60. let. Informel, nová figurace, konstruktivní umění, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
1998/03/16 - 1998/05/01   Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965 / Czech Informel at “Ztichlá klikaˮ 1958-1965, Galerie Ztichlá klika, Praha
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/05/01 - 1998/09/20   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
2000/02/16 - 2000/04/02   Ozvěny kubismu, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/04/11 - 2000/05/31   Událost v krajině.České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2000/04/29 - 2000/10/29   Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2000/08/17 - 2000/10/28   Jubilejní výstava AVU 1800 - 2000, Valdštejnská jízdárna, Praha
2000/09/07 -   Jiří Kovanda: Několik současných umělců, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
2000/09/27 - 2000/11/19   Dva konce století 1900 2000, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/12/14 - 2001/02/11   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/05/31 - 2001/08/26   Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/06/27 - 2001/09/02   ...o lidech..., Praha, Praha
2001/10/04 - 2001/11/18   Ateliéry AVU / Malířská škola profesora Zdeňka Berana, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2001/10/19 - 2002/02/03   Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha
2001/11/20 - 2002/01/10   Tendence 60. let IV. Obrazy, objekty, plastiky, kresby, grafiky, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/01/17 - 2002/04/28   Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/06/20 - 2002/08/25   Hyperrealismus, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2002/12/05 - 2003/01/26   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Navrátil, Praha
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2003/02/04 - 2003/02/28   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2003/02/27 - 2003/05/25   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2003/03/14 - 2003/04/10   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2003/04/24 - 2003/06/15   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2003/05/20 - 2003/06/29   Hyperrealismus, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2003/06/12 - 2003/09/14   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/10/08 - 2003/11/05   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
2003/10/09 - 2004/02/01   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/03/23 - 2004/04/24   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek, Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/04/04 - 2004/05/23   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2004/05/02 - 2004/05/30   La boîte en valise - oder Die Neue Welt liegt mitten in Europa, Kunstverein, Weiden
2004/09/10 - 2004/10/17   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/10/07 - 2004/11/28   Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2005/01/20 - 2005/02/25   La boîte en valise - oder Die Neue Welt liegt mitten in Europa, Galerie AVU (GAVU), Praha
2005/03/14 - 2005/04/05   Velikonoce, Galerie U prstenu, Praha
2005/04/21 - 2005/05/13   La boîte en valise - oder Die Neue Welt liegt mitten in Europa, Akademie der Bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Norimberk (Nürnberg)
2005/12/05 - 2005/12/22   Pražské ateliéry, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2006/03/09 - 2006/04/30   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/03/28 - 2006/04/29   Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/04/27 - 2006/05/11   Napříč časem I, Uhříněveské muzeum, Uhříněves, Praha (Hlavní město Praha)
2006/10/01 - 2006/11/12   Amor vincit omnia, Saarländische Galerie – Europäisches Kunstforum e.V., Berlín (Berlin)
2007/02/06 - 2007/03/03   Jubilanti Mánesa 2007, Galerie Diamant, Praha
2007/09/08 - 2008/06/08   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2007/09/19 - 2007/11/25   Zaostalí, Městská knihovna Praha, Praha
2007/12/03 - 2008/02/29   Od 60. let k současnosti, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
2008/02/08 - 2008/03/09   Defenestrace: Výstava absolventů a studentů AVU ateliéru prof. Zdeňka Berana, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2008/04/24 - 2008/10/12   Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No cage for me!: Czech and Slovak Art 1970–1989 from Collections of Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/07/22 - 2008/09/13   Dialogy: Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
2008/08/22 - 2008/10/12   Transfer, White Box, Mnichov (München)
2008/09/16 - 2008/10/28   Napříč generacemi: Praha - Norimberk - současné umění z partnerských měst, Clam-Gallasův palác, Praha
2009/01/28 - 2009/03/01   Transfer, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2009/02/26 - 2009/03/15   Im Querschnitt: Prag - Nürnberg - zeitgenössische Kunst aus den Partnerstädten, Kunsthaus im KunstKulturQuartier, Norimberk (Nürnberg)
2009/05/14 - 2009/06/28   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009): Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins, Saarländische Galerie – Europäisches Kunstforum e.V., Berlín (Berlin)
2009/07/02 - 2009/07/30   Napříč časem III, Cisterciánský klášter, Osek (Teplice)
2009/07/02 - 2009/07/31   11 ze 114 - Spolek výtvarných umělců Mánes, Galerie Montanelli - výstavní prostor, Praha
2010/07/03 - 2010/09/30   Napříč časem IV, Pražská brána, Velvary (Kladno)
2010/09/09 - 2010/11/14   Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2010/09/18 - 2011/01/31   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000 - 2010, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2011/09/02 - 2011/09/30   Galerie Litera - rok dvacátý (3), Galerie Litera, Praha
2011/11/14 -   Napříč časem V, Fara, Klecany (Praha-východ)
2012/06/21 - 2012/09/16   Volný směr. Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice (Litoměřice)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/03/13 - 2013/04/12   Napříč časem VII, Galerie v zahradě, Kolín (Kolín)
2013/04/11 - 2013/06/23   Od informelu k figuře, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2013/06/22 - 2013/09/15   Napříč časem VIII, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2013/10/16 - 2013/11/22   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Brno Gallery CZ, Brno (Brno-město)
2014/10/03 - 2015/01/04   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013. Průniky, střety, přesahy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/04/24 - 2015/06/14   Galerie na cestách, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2015/05/03 - 2015/05/24   Napříč časem XI, Galerie Melantrich, Rožďalovice (Nymburk)
2015/05/28 - 2015/06/23   Napříč časem XII, Uhříněveské muzeum, Uhříněves, Praha (Hlavní město Praha)
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/05/10 - 2016/05/29   Český (hyper)realismus – prof. Zdeněk Beran a jeho žáci (soukromá sbírka Pavla Feigla), Galerie kritiků, Praha
2016/11/09 - 2016/12/04   Od Boudníka k dnešku: Česká strukturální grafika, Galerie Hollar, Praha
2017/01/28 - 2017/04/23   Příliš mnoho zubů - České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/04/20 - 2017/09/10   Fascinace skutečností: Hyperrealismus v české malbě / Fascination with Reality: Hyperrealism in Czech Painting, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2017/09/14 - 2017/11/26   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2018/04/08 - 2018/06/10   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2018/05/24 - 2018/09/09   Napříč časem XV, Galerie Tomáše Vosolsobě, Velvary (Kladno)
2018/06/20 - 2018/09/16   Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Anatomy of a Leap into the Void: The Year 1968 and Art in Czechoslovakia, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2019/01/18 - 2019/03/24   Síla činu: Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969-2009, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/01/26 - 2019/03/17   Tkáň: Informelní tendence českého umění ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2019/04/30 - 2019/09/29   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989 / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia 1968–1974–1989, Městská knihovna Praha, Praha
2021/10/03 - 2022/01/16   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/03/16 - 2022/06/19   Světy Jindřicha Chalupeckého, Městská knihovna Praha, Praha
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/11/24 - 2023/03/19   Světy Jindřicha Chalupeckého, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
2023/10/18 - 2023/12/31   Antonín Tomalík: Mezi svými, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
nekonala se   Prostor, architektura, výtvarné umění, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/12/06   Beseda se Zdeňkem Beranem, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/09/07   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Praha
1998/05/16   16. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
2000/05/31   Praha světácká, aukce, Galerie U prstenu, Praha
2001/01/20   II. aukce výtvarného umění, Rudolfinum, Praha
2003/12/07   2.aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/02/29   3. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/11/14   Aukcia súčasného umenia, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2005/11/06   Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2005/12/04   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2007/11/11   Současné umění / Contemporary Art, aukce, Konferenční centrum City, Praha
2009/05/16   Aukce současného českého a slovenského umění, Konferenční centrum City, Praha
2009/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (38. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (39. aukce), Palác Žofín, Praha
2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění (40. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2010/10/20   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II), Topičův salon (2007-), Praha
2010/12/18   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/30   21. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/05/14   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III), Topičův salon (2007-), Praha
2011/06/11   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, Restaurace Dynamo, Praha
2012/04/15   Aukce moderního a současného umění, Augustine Hotel, Praha
2012/04/19   25. aukce výtvarného umění, Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/10   27. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/12/13   28. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/14   29. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/31   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/10/04   Moderní a současné umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2016/03/20   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV), Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/11   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/11/26   79. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, Topičův salon (2007-), Praha
2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71), Topičův salon (2007-), Praha
2020/02/26   70. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2022/11/27   88. aukce Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/09/01 - 1997/09/05   Výstava dražených děl aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Karolinum, Praha
2000/05/22 - 2000/05/31   Praha světácká, Galerie U prstenu, Praha
2001/01/10 - 2001/01/19   Výstava dražených předmětů, Pictura, aukční síň a galerie, s.r.o., Praha 1
2003/11/24 - 2003/12/06   2. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, předaukční výstava, Galerie Peron, Praha
2004/02/16 - 2004/02/28   3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/11/05 - 2004/11/13   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2005/10/31 - 2005/11/05   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Nová síň, Praha
2007/11/05 - 2007/11/10   Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2009/05/08 - 2009/05/16   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/05/09 - 2009/05/16   Současné české a slovenské umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2009/09/25 - 2009/10/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/02/15 - 2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/10/18 - 2010/10/20   17. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/13 - 2010/11/19   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/12/16 - 2010/12/18   19. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/28 - 2011/04/30   21. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/05/06 - 2011/05/14   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/06/13 - 2011/06/15   22. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/12/15 - 2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie D&V Art, Praha
2012/04/03 - 2012/04/11   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Galerie Maldoror, Praha
2012/04/13 - 2012/04/14   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Augustine Hotel, Praha
2012/04/16 - 2012/04/19   25. aukce výtvarného umění - předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/12/10 - 2012/12/13   28. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/03/11 - 2013/03/14   29. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2015/05/18 - 2015/05/31   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/09/21 - 2015/10/04   Moderní a současné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/03/11 - 2016/03/20   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/06 - 2017/06/10   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/30 - 2017/11/25   Výstava aukčních děl - 79. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2018/01/11 - 2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2019/02/14 - 2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2020/02/17 - 2020/02/26   70. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2022/10/24 - 2022/11/26   Předaukční výstava 88. aukce, Galerie Kodl, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2020/11/27 - 2023/10/01   Minulé století: Dvacet osobností, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/12/19 - 1995/12/20   Umění a kultura 90. let - rozptýlená koncentrace, Akademie výtvarných umění, Praha
2001/05/14 - 2001/06/24   Sýpka 2001: Idea výtvarného materiálu, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
trh/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/05/27 - 2003/06/01   Art Prague 2003, Praha, Praha
2005/05/23 - 2005/05/29   Art Prague. 4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
2006/05/23 - 2006/05/28   Art Prague: 5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha

Zdeněk Beran

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Zdeněk Beran: Modely
  2007   Zdeněk Beran, Národní galerie v Praze, Praha
  2007   Zdeněk Beran: Post retrospektiva / Post retrospective, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2014   Zdeněk Beran: Rodné hnízdo (po letech), Šmíra - Print, s.r.o., Ostrava (Ostrava-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Fantasijní aspekty současného českého umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1979   10 x 5 kreseb, Jednotné kulturní zařízení, Valašské Meziříčí (Vsetín)
  1980   Beran Bukovský Dolejšek Janečka Kovář Kulhánek Sozanský, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1980   Kresby
  1980   Terezín '80
  1981   Netvořice ´81
  1982   Architekti, malíři, sochaři v ÚMCH
  1982   Kresba / socha / grafika (Hvězda 1982 / Hájenka)
  1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1983   Dessins tchèques du 20e siècle, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1983   Prostor, architektura, výtvarné umění, Severomoravský KV SSM (Severomoravský krajský výbor Socialistického svazu mládeže), Ostrava (Ostrava-město)
  1984   Galerie Dialog E. V. (1983 - 1984)
  1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1988   Forum '88
  1988   Přírůstky 1985 - 1987, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1990   40 Artistes Tcheques et Slovaques 1960-1990, Flammarion editions, Paříž (Paris)
  1990   Dialog '90 (Paris - Praha), Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1990   Nikdy válku - III (Výstava nových přírůstků galerie Památníku Terezín z let 1984-1989), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1990   Zaostalí, Odbor školství a kultury ONV Praha 9, Praha
  1991   Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
  1991   Pevnost (Rekonstrukce jednoho případu), Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  1991   Šedá cihla 78/1991, Jednorožec, společnost přátel výtvarného umění, Klatovy (Klatovy)
  1991   Tradition und Avantgarde in Prag, Galerie Pravis, Osnabrück
  1992   Befreite Kunst im Prager Winter 1992, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art), Středočeská galerie, Praha
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Radikální realismus ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1992   Situace 92, Unie výtvarných umělců, Praha
  1992   Středoevropská galerie a nakladatelství / Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (The Innovation), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   Středoevropská galerie a nakladatelství / Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Die Innovation), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   Středoevropská galerie a nakladatelství /Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Inovace), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1993   Skutečnost a iluze (Tendence českého radikálního realismu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   Kresba nebo obraz?, Národní galerie v Praze, Praha
  1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Podoby fantazie II (České umění 2.poloviny 20.století ze sbírek AJG), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1998   Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965 / Czech Informel at “Ztichlá klikaˮ 1958-1965, Galerie Ztichlá klika, Praha
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2001   ...o lidech... / About People... (Několik pohledů na sopučasné české výtvarné umění / Several views of contemporary Czech art), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Ateliery AVU (Malířská škola profesora Zdeňka Berana), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2001   Jiří Kolář sběratel / Collector, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Hyperrealismus, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting
  2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair), ART PRAGUE o.s., Praha
  2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2004   La boite en valise oder Die Neue Welt liegt mitten in Europe (Nový svet leží uprostred Evropy)
  2004   Šedesátá / The sixties, Galerie Zlatá husa, Praha
  2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2005   Pražské ateliéry, Galerie U prstenu, Praha
  2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2006   Napříč časem 1956 - 2006 (50 let od maturity na Výtvarné škole)
  2007   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2007   Zaostalí / Forever, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Defenestrace
  2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Napříč generacemi / Im Querschnitt (Praha - Norimberk - současné umění z partnerských měst / Prag - Nürnberg - zeitgenössische Kunst aus den Partnerstädten), Archiv hlavního města Prahy, Praha
  2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Transfer (Prezentace malířských ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze / Die Akademie der Bildenden Künste in Prag präsentiert ihre Malerei - Ateliers), Akademie výtvarných umění, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2011   Napříč časem V (Fara Klecany)
  2011   Projekt 10 + 10 / Rekognoskace (Galerie Via Art 1991-2011), Galerie Via Art, Praha
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Napříč časem, Spolužáci z Výtvarné školy
  2012   Volný směr / Free Current (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku / A Meeting for Members of the Mánes Association of Fine Artists to Mark the 125th Anniversary of its Founding), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2013   Napříč časem VII (Spolužáci z výtvarné školy u Praze 1952-1956), Galerie v zahradě, Kolín (Kolín)
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Fascinace skutečností / Fascination with Reality (Hyperrealismus v české malbě / Hyperrealism in Czech Painting), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth, Retro Gallery Praha, Praha
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Tkáň: Informelní tendence českého umění ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2020   Minulé století (Dvacet osobností), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2021   Samota uprostřed davu (Charles Baudelaire a české umění), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2021   The Last Century: Twenty Artists, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  nedatováno   BOXART, Odbor školství a kultury ONV Praha 9, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Osobnost a tvorba, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n.p., Praha
  1979   L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
  1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists), Art CZ, Praha
  2013   Umění v Sokolově, Muzeum Sokolov, Sokolov (Sokolov)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (I. díl A-M), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Výstava školních prací AVU, Výtvarná práce, 8-9
  1979   Réagissant a la mode de l´abstraction,..., L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, 33-34
  1983   L´art tchèque depuis 1950, Dessins tchèques du 20e siècle, 59-60
  1988   Výstava přírůstků GHMP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 7.číslo, 8
  1990   Barokní lekce, Výtvarné umění, 1-9
  1990   Zaostalí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-7
  1990   Zaostalí v Nové síni, Lidové noviny, 5
  1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8-8
  1991   Tradition und Avantgarde in Prag, Tradition und Avantgarde in Prag, 14-53
  1992   České výtvarné umění 1960 - 1990, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  1994   Vždy nevhod (Zpráva o nevhodném úsilí), Výtvarné umění, 45-47
  1995   Trochu světla k temné historii vzniku skupiny Zaostalí, Výtvarné umění, 102-103
  1997   Mých šedesát let a léta šedesátá (i další) (Rozhovor s malířem Zdeňkem Beranem), Literární noviny, 25
  1997   Nová aktivita Galerie 60/70 (Praha, Galerie 60/70, 1. 10. - 15. 12), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6
  1997   Různosti veristické obraznosti (Příspěvek k problematice českého umění 70. let), Umenie sedemdesiatych rokov, 64-71
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Kubismus mezi válkami, dvacátá a třicátá léta / Cubism between the Wars the Twenties and Thirties, Čtyřicátá léta / The Forties, Padesátá léta / The Fifties, Moravský kubismus / Moravian Cubism, Kubismus na konci století / Cubism of the End of the 20th Ce), Ozvěny kubismu / Echoes of cubism, 7-79
  2000   Výkřik / Scream (1978 - 1986), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, 192-211
  2005   Zdeněk Beran, České ateliéry / Czech studios, 458-459
  2005   Zdeněk Beran (1937), České ateliéry / Czech studios, 116-121
  2007   Fantom ((Rekonstrukce bezvýznamné události)), Zdeněk Beran, 41-42
  2007   Jubilanti Mánesa 2007, Listy S.V.U. Mánes, 6
  2007   K rehabilitačnímu oddělení Dr. Dr. Z. Berana, Zdeněk Beran, 117-120
  2007   Metafáze, Zaostalí / Forever, 13-18
  2007   Návraty figurace (Léta 1965-1969), Zdeněk Beran, 22-23
  2007   Podivuhodně proměnlivé téma přeludnosti v díle Zdeňka Berana, Zdeněk Beran, 189-193
  2007   Rehabilitační oddělení (Zdeněk Beran), Revue Art, 8-15
  2007   Střetávání protikladů, Zdeněk Beran, 253-255
  2007   Vůle k expresivnímu výrazu a informelní struktury (Léta 1957-1965), Zdeněk Beran, 16-21
  2007   Vždy nevhod ((Zpráva o nevhodném úsilí)), Zdeněk Beran, 151-152
  2007   Zaostalí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2007   Zaostalí for ever, Instinkt, 69
  2007   Zaostalí nejsou zaostalí, Lidové noviny
  2007   Zaostalí představují svá progresivní díla, Právo
  2007   Zdeněk Beran (Mezi opačnými póly), Art & Antiques, 15-23
  2007   Zdeněk Beran – Retrospektiva, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20.ročník, 5.číslo, 2-2
  2008   Napříč generacemi / Im Querschnitt, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  2008   Půl století poté (Z odstupu o umění 60. let), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21.ročník, 7.číslo, 2-6
  2008   Výstava Forum '88, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887-2009) Historie a současnost významného českého uměleckého spolku, Listy S.V.U. Mánes, 15-17
  2010   Barokní lekce, Horizonty umění, 601-608
  2010   Informel v Čechách, České moderní a současné umění 1890 - 2010, 62-73
  2010   L'Art Informel in the Czech Lands, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, 62-73
  2010   Metafáze, Horizonty umění, 618-624
  2014   Mistr "škaredosti" (Zdeněk Beran 7.3.1937-7.11.2014), Art + Antiques, 60-61
  2014   Vlny 1957-1959 (Morálním imperativem za uměleckou svobodu), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, 36-49
  2015   Sportující umělci (V zdravém těle zdravý vzduch), Sport je umění / Sport is art, 30-57
  2023   Elevace / Zdeněk Beran: Rehabilitační oddělení Dr. Dr., Muzeion, 4.číslo, 27
  2023   Tipy, Art Antiques, 86-87
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Zaostalí (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Zdeněk Beran (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Zdeněk Beran (artlist.cz), www.artlist.cz
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Kresba, socha, grafika, Památník národního písemnictví, Praha
  1992   Zdeněk Beran: Modely, Galerie Litera, Praha
  1996   Zdeněk Beran: Odvrácená strana obrazu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2003   Zdeněk Beran: Selanka staronových Struktur, Galerie Navrátil, Praha
  2004   Zdeněk Beran: Od exprese k destrukci (Výběr z raných prací), Galerie Ztichlá klika, Praha
  2004   Zdeněk Beran: Velké torzo obrazu (Grand torso of painting), Galerie Via Art, Praha
  2005   Zdeněk Beran: Jedna možná situace, Galerie Litera, Praha
  2007   Zdeněk Beran: Post retrospektiva / Post retrospective, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2007   Zdeněk Beran: Retrospektiva / Retrospective, Národní galerie v Praze, Praha
  2007   Zdeněk Beran: Texty a kresby z první poloviny sedmsesátých let (slavnostní představení knihy), Galerie Ztichlá klika, Praha
  2011   Beseda se Zdeňkem Beranem, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2011   Zdeněk Beran: Fragmenty a tristní přemalby, Galerie Litera, Praha
  2012   Zdeněk Beran: Fragmenty a torza, Galerie Navrátil, Praha
  2012   Zdeněk Beran: Zadní design (5.výstava z cyklu Rok Berana), Galerie Navrátil, Praha
  2014   Zdeněk Beran: Rodné hnízdo (po letech), Galerie Navrátil, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Kresby
  1982   Práce architektů, malířů a sochařů
  1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
  1988   Forum 1988 (Možnosti umění v prostoru)
  1990   Zaostalí (Beran, Demartini, Dlouhý, Nešleha), Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1991   Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava (Opava)
  1991   Tradition und Avantgarde in Prag (Versuch, in der Wahrheit zu leben), Stiftung Niedersachsen, Hannover
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1998   Tendence 60. let (Informel, plastiky, kresby, grafiky), Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  2000   Jiří Kovanda: Několik současných umělců (setkání s autorem), Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
  2000   Praha světácká (Malby, kresby, grafiky, sochy, objekty, fotografie a karikatury předních českých a slovenských autorů)
  2001   Objekt - objekt / Object - Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Sýpka 2001: Idea výtvarného materiálu; Posluchači vysokých uměleckých škol, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
  2001   Tendence 60. let IV (Obrazy, objekty, plastiky, kresby, grafiky)
  2002   Současný akvarel (2002), Galerie Navrátil, Praha
  2003   Současný akvarel, Galerie Navrátil, Praha
  2003   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2005   ´La boîte en valise´- oder ´Die Neue Welt liegt mitten in Europa´, Galerie AVU (GAVU), Praha
  2005   Pražské ateliéry, Galerie U prstenu, Praha
  2005   Velikonoce, Galerie U prstenu, Praha
  2006   Amor vincit omnia
  2006   Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Napříč časem 1956 - 2006 (50 let od maturity na Výtvarné škole)
  2007   Jubilanti Mánesa 2007
  2007   Od 60. let k současnosti, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   11 ze 114 - Spolek výtvarných umělců Mánes, Galerie Montanelli, s.r.o., Praha
  2009   Napříč časem. Absolventi Výtvarné školy v Praze 1952 - 1956
  2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
  2009   Transfer, Art + Antiques, 68-68, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2010   Napříč časem IV, Městské muzeum, Velvary (Kladno)
  2012   Volný směr (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2014   Zářivý krystal / Glittering Crystal (Průniky, střety, přesahy / Intersections, Collisions, Overlaps), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Galerie na cestách (Pohledy do sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové. Surrealismus - Skupina 42- Informel), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2015   Napříč časem XI, Galerie Melantrich, Rožďalovice (Nymburk)
  2015   Napříč časem XII
  2015   Ve válce múzy mlčí
  2016   Od Boudníka k dnešku (Česká strukturální grafika), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Napříč časem XV (Výstava spolužáků IV. A Výtvarné školy na Hollarově náměstí v Praze), Nadační fond Tomáše Vosolsobě, Velvary (Kladno)
  2018   Napříč časem XV (Výstava spolužáků IV. A Výtvarné školy na Hollarově náměstí v Praze), Nadační fond Tomáše Vosolsobě, Velvary (Kladno)
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Program, informace / Programme, Informations), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Aukční síň Vltavín, Praha
  1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2001   II. aukce výtvarného umění, Pictura, aukční síň a galerie, s.r.o., Praha 1
  2003   2. aukce moderního umění
  2004   3. aukce moderního umění
  2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2006   3. adventní aukce uměleckých děl
  2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2010   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   21. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
  2011   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
  2011   24. aukce výtvarného umění, 24.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   25. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, s.r.o., Ostrožská Nová Ves (Uherské Hradiště)
  2012   27. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti), Galerie Dolmen, Praha
  2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague), Orlys Art Auctions, Praha
  2013   29. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   79. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2017   Výtvarné umění, Fotografie / Sbírka československého diplomata (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019)), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2020   Galerie Dolmen: 70. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2022   88. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Zdeněk Beran: Texty a kresby z první poloviny sedmdesátých let, Galerie Ztichlá klika, Praha
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Zdeněk Beran: Retrospective, Národní galerie v Praze, Praha
  2007   Zdeněk Beran: Retrospektiva, Národní galerie v Praze, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Glittering Crystal: Bohumil Kubišta and Czech Art 1905-2013 (Intersections, Collisions, Overlaps), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Fascinace skutečností / Fascination with Reality (Hyperrealismus v české malbě / Hyperrealism in Czech Painting), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989 / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia 1968–1974–1989, Galerie hlavního města Prahy, Praha
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Jindrovi, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2000   Událost v krajině (České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
  2013   Napříč časem VIII. (aneb Nezdolní spolužáci), Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Akční studie II
  1958   Hlava (Portrét J. P.)
  1958   Ikona
  1958   Opočno
  1959   Studie glogloglátoru
  1959   Studie pevnosti I
  1959-1961   Náznak tří figur I
  1960   Zánik obrazu (Bez názvu II)
  1960-1961   Destrukce II
  1965   Výlez
  1969   Pokus o stabilitu
  1974   studie k objektu Pojízdný střihoun
  1977   Nová instalace úsměvu
  1979-1980   Instalace konzervy
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2007), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Zdeněk Beran: Odvrácená strana obrazu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2007   Zdeněk Beran: Retrospektiva / Retrospective, Národní galerie v Praze, Praha
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Noc v AJG (hluboká galerijní noc 2007), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2007   Zdeněk Beran: Post retrospektiva / Post retrospective, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Akademie výtvarných umění Praha (Program a informace 1990), Akademie výtvarných umění, Praha
  2007   Alšova jihočeská galerie v HLuboké nad Vltavou (květen 2007), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2007   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (červen 2007), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009, Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen), Galerie Dolmen, Praha
  2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (1), COLLETT Prague | Munich, a. s., Jirny (Praha-východ)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
  1991   Šedá cihla 78/1991, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2009   Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let (Seznam umělců a vystavených děl)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Výstava obrazů, soch a kreseb v Památníku Terezín
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
  2000   Ozvěny kubismu v českém výtvarném umění
  2010   Realita je víc než fikce (Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Zdeněk Beran

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Zdeněk Beran: Modely
  2003   /balcar.KB
  2007   Zdeněk Beran, Národní galerie v Praze, Praha
  2012   Petr Bareš: Obrazy a pastely, Petr Bareš, Praha
  2023   Antonín Tomalík, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Kresby
  1995   Kresba nebo obraz?, Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1997   Osvobozování jistoty (Fenomén klasické malby 90 let), Eminent, Praha
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2002   Hyperrealismus, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2006   Diplomanti AVU 2006
  2006   Napříč časem 1956 - 2006 (50 let od maturity na Výtvarné škole)
  2007   Zaostalí / Forever, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Defenestrace
  2012   Napříč časem, Spolužáci z Výtvarné školy
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   (Ne)očekávané náhody (Třicet rozhovorů o umění), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Sborník památce Alberta Kutala
  1991   Informel (Sborník symposia), Akademie výtvarných umění, Praha
  1994   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1995   Podoba a smysl malby v současném umění, Akademie výtvarných umění, Praha
  2000   České umění 1939-1999 (Programy a impulzy), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2002   Škola české grotesky (Malá antologie poezie - Vánoce 1980), Jiří Buchal - BB/art, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Fantom (rekonstrukce bezvýznamné události), Betlém 1980, 13-15
  1980   Podstata nezastupitelné funkce kresby..., Kresby
  1984   Soukromý dotazník, Sborník památce Alberta Kutala, 95-100
  1986   Zas jeden den, Sborník památce Václava Nebeského, 179-184
  1990   Bloudění bez konce (Z textů Zdeňka Berana), Výtvarné umění, 19-19
  1990   Fantom (Z textů Zdeňka Berana), Výtvarné umění, 20-20
  1990   Mrzákův májový den (Z textů Zdeňka Berana), Výtvarné umění, 18-19
  1990   Zas jeden den (Z textů Zdeňka Berana), Výtvarné umění, 19-20
  1991   Soukromý dotazník, Český informel, 255-256
  1991   Zpráva k sympoziu konanému při příležitosti výstavy Český informel, Informel, 19-21
  1991   Zpráva k sympoziu konanému při příležitosti výstavy Český informel, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  1994   Negativní vymezení, Nová citlivost, 6-7
  1994   Vždy nevhod (Zpráva o nevhodném úsilí), Výtvarné umění, 45-47
  1995   Podstata nezastupitelné funkce kresby..., Kresba nebo obraz?
  1995   Trochu světla k temné historii vzniku skupiny Zaostalí, Výtvarné umění, 102-103
  2000   Hody na pohřební hostině, České umění 1939-1999, 94-99
  2000   Hody na pohřební hostině, diskuse, České umění 1939-1999, 110-110
  2000   Impulzy šedesátých let: formování nové figurace, diskuse, České umění 1939-1999, 67-67
  2000   Podoby oficiální kultury, diskuse, České umění 1939-1999, 44-46
  2000   Pojem prostoru v české kritice umění šedesátých let, diskuse, České umění 1939-1999, 60-61
  2000   Pokleslé parametry šéfredaktorky časopisu Umělec, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2000   Protest, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2000   Rozcestí modernismu, diskuse, České umění 1939-1999, 27-28
  2000   Underground jako konvence, diskuse, České umění 1939-1999, 105-110
  2005   Než dojdu od sebe do kouta k obrazu..., České ateliéry / Czech studios, 117
  2007   Fantom ((Rekonstrukce bezvýznamné události)), Zdeněk Beran, 41-42
  2007   Rehabilitační oddělení (Zdeněk Beran), Revue Art, 8-15
  2007   Trochu světla k temné historii vzniku skupiny Zaostalí, Zaostalí / Forever, 77-77
  2007   Vždy nevhod ((Zpráva o nevhodném úsilí)), Zdeněk Beran, 151-152
  2010   Rehabilitační oddělení, (Ne)očekávané náhody, 226-237
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Napříč časem (Spolužáci z Výtvarné školy 1952-1956), Státní okresní archiv, Podmoklice, Semily (Semily)
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Zdeněk Beran: Texty a kresby z první poloviny sedmdesátých let, Galerie Ztichlá klika, Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Dagmar Čápová: Obrazy, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Blanka Valchářová: Obrazy (Klicperovo divadlo Hradec Králové 14.12.2002 - 20.2.2003)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Výtvarné umění (Umění instalace), 4.číslo
  1998   Listy S.V.U. Mánes, 2.ročník, 2-3.číslo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
samizdat
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Betlém 1980 (Škola české grotesky; malá antologie poesie a výtvarného umění)

Zdeněk Beran

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Zdeněk Beran, Národní galerie v Praze, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Napříč časem 1956 - 2006 (50 let od maturity na Výtvarné škole)

Zdeněk Beran

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Výlety do snů, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)

Zdeněk Beran

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
neuvedeno   Josef Bergler: (1753-1829) Kresby, Galerie AVU (GAVU), Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/10/04 - 2001/11/18   Ateliéry AVU / Malířská škola profesora Zdeňka Berana, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2006/06/23 - 2006/07/30   Diplomanti AVU 2006, Veletržní palác, Praha

Zdeněk Beran

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/11/27 - 1997/12/21   Dagmar Čápová: Obrazy, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
2000/10/18 - 2000/11/18   Hynek Martinec: Obrazy, Ungula, antikvariát - galerie (Galerie Ungula), Praha
2001/04/03 - 2001/04/28   Lada Faixová: Obrazy, Sdružení přátel Galerie bratří Čapků, Praha
2003/10/02 - 2003/10/28   Adolf Lachman: Industriální cosi (diplomová práce), Galerie U prstenu, Praha
2004/10/07 - 2004/10/26   Jan Gemrot: Umři v nádheře, Komunikační prostor Školská 28, Praha
2007/02/14 - 2007/03/14   Petr Bareš: Obrazy, Galerie U prstenu, Praha
2007/09/07 - 2007/09/27   Karolina Pirklová Gutová: Tapiserie a textilní aplikace, Uhříněveské muzeum, Uhříněves, Praha (Hlavní město Praha)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
- 2005/06/12   Sonda 1, Galerie Anderle, Praha
2006/04/27 - 2006/05/11   Napříč časem I, Uhříněveské muzeum, Uhříněves, Praha (Hlavní město Praha)
2007/01/08 - 2007/02/02   Napříč časem II, Studio Paměť, společnost pro záchranu kulturních hodnot, Praha

Zdeněk Beran

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2023   Antonín Tomalík, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Konfrontace 1960, Tvář, 26-27
  1965   V době, kdy se u nás abstrakce stala už dávno módou..., Konfrontace III
  1967   Aktualizace a imaginace jako fantazijní aspekt, Výtvarná práce, 15.ročník, 16.číslo, 4
  1980   Usilovná cesta za poznáním (K výstavě v Orlické galerii v Rychnově nad Kněžnou), Pochodeň
  1982   Spellbound by Prague (with samples of modern Czech visual art), Cross Currents, 289-294
  1988   Forum 1988?, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 14.číslo, 3
  1988   Forum v holešovické tržnici, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 14.číslo, 3
  1989   Die prager Zeit 1952-1969, Jan Koblasa: Skulptur 1979-1989, 23-29
  1989   Překvapení v Heidelbergu, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 23.číslo, 6
  1989   Spory o vlastní tvář, Tvorba, 8-8
  1990   Výtvarné umění 80. let (2) (Svět střední generace), Tvar
  1991   Aleš Veselý, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1991   České umění v Osnabrücku a Bonnu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1991   Jak si sáhnout na podstatu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  1991   V údolí nářků straší, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1992   Pestrý obraz (Přehlídka současného umění v Mánesu), Lidové noviny, 13-13
  1992   Situace 92 (Mánes se současnou tvorbou), Večerník Praha, 14-14
  1992   Situace 92, Tvorba
  1992   Středoevropská v Karolinu (Dnes odpoledne vernisáž, Kolekce osobností našeho umění), Večerník Praha, 14-14
  1993   Nelze než vzpomínat, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů... (České malířství druhé poloviny 20. století ze sbírek státních galerií), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-4
  1995   Kresba nebo obraz? (Praha, Národní galerie, palác Kinských 29.3.-14.5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1995   Švejkárna na švejkárnu aneb Červená karkulka na Ruzyni (S Oldřichem Kulhánkem hovoří Milena Slavická), Výtvarné umění, 3-4.číslo, 20-25
  1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, 8-19
  1996   Čas zastavený, čas běžící (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1996   Jan Koblasa, Jan Koblasa: Sochařská a malířská tvorba z 60. let
  1996   Umění zastaveného času (V létě bylo vedro, v zimě sněžilo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  1996   Umění zastaveného času (Čas zastavený, čas běžící), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1996   V létě bylo vedro, v zimě sněžilo (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1996   Videozáznam, Detail, 16-16
  1999   Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2004   Šedesátá léta v Železného sbírce jsou skvělá (Kolekce českého umění zapůjčená Galerií Zlatá husa v Praze se představuje v Domě umění v Brně), Mladá fronta Dnes
  2005   Aukce současného umění Art CZ, Revue art, 4.číslo, 68-74
  2005   Pražské ateliéry (Praha, Novoměstská radnice, 5. 12. - 22. 12. 2005), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  2007   Aukce současného umění, Revue Art
  2007   Malba není mrtvá (V pražském Mánesu vystavují tři generace současných českých malířů. Na výtavu naváže aukce jejich děl), IN magazín Hospodářských novin, 21-21
  2007   Nová trpělivost, Art & Antiques, 76-77
  2009   Aukce současného umění (WOXART), Revue Art, 52-55
  2010   Posttotalitní blues s happy endem, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 261-269
  2010   Příběhy programů a manifestů, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 361-372
  2011   Česká osmdesátá, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 8.číslo, 2-2
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Sonda 2 (Výběr prací studentů Akademie výtvarných umění Prof. Zdeňka Berana), Galerie Anderle, Praha
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)

Zdeněk Beran

institution, city  
 
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
Centre Pompidou, Paříž (Paris)
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Galerie Mayerrischer Wald, Zant
Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
Ministerium of the International Avantgarde, Milán (Milano)
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
Národní galerie v Praze, Praha
Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)