Umělci k výročí Října

subtitle: Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce
page: 0-0
imprint date: 1967
type of document: List of Exhibited Works
number of pages: (28)
language: czech
dimensions: 201 x 212

notes:
Hodnocení návrhů, oceněných v dílčích soutěžích na výtvarná díla v architektuře
Ceny a čestná uznání za hotová díla
Výsledky dílčích soutěží na návrhy výtvarných děl v architektuře
Seznam oceněných návrhů