foto Josef Prošek

Karel Hladík

* 27. 6. 1912, Králová Lhota (Rychnov nad Kněžnou), Česká republika (Czech Republic)
† 27. 4. 1967, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, sculptor

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn20000620103
WIKIDATA: Q12028240
VIAF: 67402874

Karel Hladík
Baltazar Užďan, zv. Salaquarda z Jiráskova románu Skaláci
1954
sochařství
sádra
v. 18 cm
Karel Hladík
Selský rebel z Jiráskova románu Skaláci
1954
sochařství
sádra
v . 18 cm
Karel Hladík
Učitelský z Jiráskovy divadelní hry Lucerna
1954
sochařství
sádra
v. 16 cm
Karel Hladík
F. L. Věk a Paulina Butteauová z jiráskových postav
1954
socha
sádra
20 cm
Karel Hladík
Karel Hladík: Mladý Klement Gottwald s matkou
1954

sádra
50 cm
 

notes:
sochař, pedagog, od roku 1947 asistent, od roku 1959 docent,

Karel Hladík

Karel Hladík se narodil v Králově Lhotě u Josefova. Pochází tedy, stejně jako mnoho dalších českých sochařů, z kraje ovlivněného barokním sochařstvím M. B. Brauna. Mezi lety 1929 - 1940 byl v učení u sochaře-kameníka Václava Škody v Hradci Králové. V letech 1940 - 1944 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Jana Laudy. Následně v rozmezí let 1945 - 1947 na Akademii výtvarných umění u prof. Karla Pokorného. U Pokorného od roku 1947 zastával funkci asistenta a od roku 1959 působil jako jeho nástupce.
Základem Hladíkova sochařského projevu byla portrétní tvorba např. raná Podobizna matky (1936). Hladík prošel klasickým sochařským vzděláním počínaje kamenickou dílnou až po Akademii, jako většina sochařů jeho generace. Hladíkovy školní práce se tak váží k tématům svázaným s doktrínou socialistického realismu jako např. Mostaři (1946). Ideologický obsah nesou i jeho další práce Čest padlým (1950) nebo 9. květen (1953). V padesátých letech se věnoval převážně podobiznám a drobné žánrové plastice. Z této doby je nejzásadnější cyklus věnovaný zpodobnění námětům z díla U nás Aloise Jiráska např. Pašerák (1955), Sirotek Hilmar (1955) ve kterých se snažil o sochařskou ilustraci charakteru jednotlivých postav. Zde je ještě přítomno akademické školení, které se ale ve stejné době přelívá do vlastního sochařského výrazu. Ten se prvně projevil v Portrétu dívky (1955) ve kterém si Hladík zkoušel, pod vlivem italské poválečné figurace, tvarovou jednoduchost s hladkým pojednáním povrchu. Vzniklo několik dalších portrétů ve kterých se Hladík pokoušel propojit formu s výrazem portrétovaných. Již v tom se projevilo směřování, které bylo typické pro celou uměleckou dríhu Hladíka - lyričnost a snada o oduševnělost portrétovaných osobností. Ovlivnění italsou plastikou, převážně díli Giacoma Manzů a Emilia Greca se promítlo i do jedné z nejzávažnějších prací Odpočívající tanečnice (1959).Druhou část jeho tvorby zaujímali v šedesátých letech sloupy, stély a reliéfy, blížící se svým pojednáním povrchu k tehdy aktuálnímu informelu.
Hladík byl vynikající portrétista mezi jeho nejlepší práce patří podobizna Jaroslava Průchy nebo Karla Součka. Vytvořil několik plastik pro veřejný prostor převážně v Praze, z nichž některé byly osazeny až po jeho smrti. Jeho dílo Mostaři (osazené roku 1982) je jednou z jeho nejlepších prací. Zemřel předčasně v roce 1967 na následky pracovního úrazů, který si způsobil rok předtím v ateliéru. Je pohřben na pražském Vyšehradě. Průřez jeho tvorbou je možné vidět ve stálé expozici na zámku v Rychnově nad Kněžnou.
Zuzana Krišková, socharstvi.info.cz, 30.3.2019

Karel Hladík

foto Josef Prošek
 

Karel Hladík

Karel Hladík
Baltazar Užďan, zv. Salaquarda z Jiráskova románu Skaláci
1954
sochařství
sádra
v. 18 cm
Karel Hladík
Selský rebel z Jiráskova románu Skaláci
1954
sochařství
sádra
v . 18 cm
Karel Hladík
Učitelský z Jiráskovy divadelní hry Lucerna
1954
sochařství
sádra
v. 16 cm
Karel Hladík
F. L. Věk a Paulina Butteauová z jiráskových postav
1954
socha
sádra
20 cm
Karel Hladík
Karel Hladík: Mladý Klement Gottwald s matkou
1954

sádra
50 cm
Karel Hladík
Portrét A.B.
1957

patinovaná sádra
58 cm
Karel Hladík
Reliéf
1963
reliéf
kolorovaná sádra
75 x 55 cm
Karel Hladík
Torzo
1963

akát
107 cm
Karel Hladík
Katedrála
1963-1965
objekt
pryskyřice
výška 140 cm
Karel Hladík
Koule
1966
objekt
bronz
výška 18 cm
Karel Hladík
Vítězství
1966

pryskyřice
270 cm
Karel Hladík
Franz Kafka
1966

bronz
 

Karel Hladík

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1927 - 1929   Kuks, Kuks (Trutnov)
1940 - 1944   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Lauda Jan, *1898
1945 - 1947   Akademie výtvarných umění, Praha, Pokorný Karel, *1891

Karel Hladík

from - to   institution, city, notes
1929 - 1940   Hradec Králové (Hradec Králové), Hradec Králové (Hradec Králové), v kamenické dílně sochaře V. Škody
1947 - 1967   Akademie výtvarných umění, Praha, U Akademie 4, od r. 1947 asistent, od r. 1959 docent, od 1962 profesor

Karel Hladík

from - to   student, school, city
???? - ????   Černík Milan, *1946
???? - ????   Kloseová Daniela, *1945, Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství
???? - 1968   Bocker Jaroslav, *1940, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Binarová Ludmila, *1942, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1967   Blahutová Barbora, *1941, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1964   Rizopulos Kostas, *1937, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Truhlíková Spěváková Jarmila, *1940, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1967   Novotný Jiří, *1943, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Dušek Václav, *1941, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1964   Mudruňka Čestmír, *1935, Akademie výtvarných umění, Praha
1948 - 1953   Kraus Milan, *1927, Akademie výtvarných umění, Praha
1956 - 1962   Nálepa Josef, *1936, Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství
1956 - 1957   Oleríny Renata, *1932, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, sochařství
1957 - 1964   Mathisen George, *1936, Akademie výtvarných umění, Praha
1958 - 1961   Bartusz Juraj, *1933, Akademie výtvarných umění, Praha
1958 - 1964   Rajlich Tomáš, *1940, Akademie výtvarných umění, Praha
1958 - 1964   Paroubková Jana, *1940, Akademie výtvarných umění, Praha
1959 - 1962   Gebauer Kurt, *1941
1959 - 1965   Janda František, *1931, Akademie výtvarných umění, Praha
1960 - 1966   Hladký Jaroslav, *1942, Akademie výtvarných umění, Praha
1960 - 1966   Wagner Jan, *1941, Akademie výtvarných umění, Praha
1960 - 1965   Prachař Jiří, *1936, Akademie výtvarných umění, Praha
1960 - 1966   Klein Jiří, *1939, Akademie výtvarných umění, Praha
1961 - 1967   Fidrich Václav, *1940, Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství
1962 - 1964   Janošek Čestmír, *1935, Akademie výtvarných umění, Praha
1963 - 1965   Malý Vladimír, *1935
1963 - 1964   Gajdoš Ladislav, *1940, Akademie výtvarných umění, Praha
1963 - 1966   Zetová Alena, *1925, Akademie výtvarných umění, Praha
1964 - 1965   Jurčák Jaroslav, *1937, Akademie výtvarných umění, Praha, restaurování
1964 - 1967   Zemánek Bohumil, *1942, Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství
1964 - 1967   Štorek František, *1933, Akademie výtvarných umění, Praha
1964 - 1967   Hendrych Jan, *1936, Akademie výtvarných umění, Praha
1964 - 1969   Bílek Michael, *1942, Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství
1965 - 1967   Staub Heribert, *1940, Akademie výtvarných umění, Praha
1965 - 1967   Malý Stanislav, *1947, Akademie výtvarných umění, Praha
1965 - 1967   Jilemnická Ellen, *1946, Akademie výtvarných umění, Praha
1965 - 1967   Jetelová Magdalena, *1946, Akademie výtvarných umění, Praha
1965 - 1967   Podrázský Roman, *1943, Akademie výtvarných umění, Praha
1966 - 1967   Szigeti Mikuláš, *1941, Akademie výtvarných umění, Praha

Karel Hladík

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Akademie 1800-1888, *
???? - ????   Skupina 58 (M 58), *1958

Karel Hladík

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1960/06/18 - 1960/07/17   Karel Hladík: Plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1963/10/25 - 1963/11/24   Karel Hladík: Plastiky 1959 - 1963, Galerie Václava Špály, Praha
1964/06 - 1964/07   Karel Hladík: Sochařské dílo 1937-1964, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1965/07/11 - 1965/09/26   Karel Hladík: Plastiky, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1965/12/12 - 1966/01/23   Karel Hladík: Sochařské dílo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966/05/20 - 1966/06/12   Karel Hladík: Sochařské dílo, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1966/09/01 -   Karel Hladík: Rzeźba, Ośrodek kultury Czechosłowackiej, Varšava (Warszawa)
1968/05/07 - 1968/06/09   Karel Hladík 1912 - 1967, Mánes, Praha
1995/11/14 - 1995/12/09   Sochařské dílo univ. prof. Karla Hladíka ve fotografiích, Galerie Prima, Olomouc (Olomouc)
2000/04/29 - 2000/10/29   Karel Hladík: Sochařské dílo, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2003/09/18 - 2003/11/02   Sochař Karel Hladík, Třebechovické muzeum betlémů, Třebechovice pod Orebem (Hradec Králové)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1946/05/03 - 1946/05/31   Člověk a práce, Pavilon Myslbek, Praha
1946/09/10 - 1946/10/06   Mladé české sochařství, Topičův salon (1937-1949), Praha
1949   Sculptura cehoslovaca, Institutul roman pentru relatiuni culturale cu strainatate, Bukurešť (Bucureşti)
1949/04   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Gottwaldov, Gottwaldov (Zlín)
1949/05 - 1949/06   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1949/12/03 - 1950/01/08   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha
1950/10/18 - 1950/11/30   I. členská výstava 1950, Mánes, Praha
1950/12/18 - 1951/01/15   Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění, Praha
1951/02/25 - 1951/03/19   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur, Wiener Kunsthalle, Vídeň (Wien)
1951/05 - 1951/09   I. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1951/12/01 - 1952/01/20   Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1951/12/01 - 1952/01/20   Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců, Slovanský ostrov, Praha
1952/05 - 1952/07   Svaz českých výtvarných umělců III. středisko Mánes. III. členská výstava, Mánes, Praha
1952/10 - 1952/11   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
1952/11/07 - 1952/12/12   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Slovanský ostrov, Praha
1952/12/12 - 1953/02/11   Výtvarní umělci na stavbách socialismu, Mánes, Praha
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1954/01/26 -   Výstava současného československého umění, Akademie umění SSSR, Moskva (Moscow)
1954/05 - 1954/06   Členská výstava III. krajského střediska Mánes, Mánes, Praha
1954/07   Výstava soutěžních prací na výzdobu muzea, Museum Klementa Gottwalda, Praha 1
1955   Krajina v dílech československých výtvarníků, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1955   Výstava československého umění, Peking, Peking (Beijing)
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění, Mánes, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Ilustrace, Palác Kinských, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Malířství, Městská knihovna Praha, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Sochařství, monumentální umění a kresba, Slovanský ostrov, Praha
1955/12/04 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1956/03/08 -   Výstava výsledných návrhů Jiráskové soutěže, Obecní dům, Praha
1956/04/22 -   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1956/06/16 - 1956/10/21   XXVIII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1956), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1957/09   IV. Bienal do museu de arte moderna, São Paulo, São Paulo
1958   Savremena čehoslovačka umetnost, Záhřeb (Zagreb), Záhřeb (Zagreb)
1958   Savremena čehoslovačka umetnost, Bělehrad (Beograd), Bělehrad (Beograd)
1958/03/21 - 1958/04/08   Sodobna češkoslovaška umetnost, Moderna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1958/04/30 - 1958/05/22   Savremena čehoslovačka umetnost, Moderna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1958/11/07 -   Skupina 58, Mánes, Praha
1959/01/16 -   Skupina 58, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/01/16 - 1959/02/08   Skupina 58, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/02   Skupina 58, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1959/02/15 -   Skupina 58, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
1959/05/05 - 1959/05/25   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst, Helsingin Taidehalli / Helsingfors Konsthall, Helsinky (Helsinki)
1959/05/31 - 1959/07/12   České moderní malířství, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1960/11/13 - 1960/12/04   Soudobé české malířství 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1960/11/28 - 1960/12   Skupina 58, Mánes, Praha
1961/04 - 1961/05   Výstava obrazů a plastik ke 40. výročí založení KSČ, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1961/11/22 - 1962/01/31   Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Dům umění, Zlín (Zlín)
1962/11/30 -   Skupina 58, Praha, Praha
1963/08/04 - 1963/10   Rychnov 1963, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1963/12/09 - 1964/02/02   České moderní výtvarné umění (Přírůstky 1963), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1964/06/20 - 1964/10/18   XXXII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1964), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1964/11/12 - 1965/01/17   Tvůrčí skupina 58, Mánes, Praha
1965/04/29 - 1965/07   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1965/05/16 - 1965/06/13   František Jiroudek, Karel Hladík, Haus am Lützowplatz, Berlín (Berlin)
1965/05/16 - 1965/07/25   Tschechoslowakische Kunst Heute: Profile V, Städtische Kunstgalerie, Bochum
1965/08/15 - 1965/09/29   Sochařská bilance 1955-1965, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1965/10/01 - 1965/11/07   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik, Kunsthaus, Hamburk (Hamburg)
1966/02/27 - 1966/03/27   Brož, Hladík, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
1966/09/23 - 1966/10   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Mánes, Praha
1966/10/16 - 1966/11/27   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart, Museum Folkwang, Essen
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Göteborg, Göteborg (Gothenburg)
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Lund, Lund
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Örebro, Örebro
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Varnamo, Varnamo
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Norrköping, Norrköping
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Nyköping, Nyköping
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Hälsingborg, Hälsingborg
1967/01/08 - 1967/02/05   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1967/01/28 -   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Svea Galleriet, Stockholm
1967/02/19 - 1967/03/27   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1967/04/21 - 1967/05/21   Skupina 58: 5. Výstava, Mánes, Praha
1967/05 - 1967/10   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves (Mělník)
1967/09   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă, Sala Dalles, Bukurešť (Bucureşti)
1967/11/06 - 1967/11/26   Umělci k výročí Října, Bruselský pavilon, Praha
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1968 - 1968/10/15   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours, Musée Rodin (Hôtel Biron), Paříž (Paris)
1968/03/01 - 1968/04/09   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/10/25 - 1969/02/28   České sochařství 19. a 20. století, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1969/06/14 - 1969/07/06   Mai csehszlovák képzőművészet, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1970/06 - 1970/08/15   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts: Von Myslbek bis zur Gegenwart, Schloß Charlottenburg - Orangerie, Berlín (Berlin)
1971/01   Contemporary czechoslovak art, Kuvajt, _
1971/01/08 - 1971/02/08   Češka skulptura XX vijeka, Umjetnička galerija, Sarajevo
1971/05/23 - 1971/09/30   Český portrét, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1971/12/17 - 1972/02/27   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1972/03/16 - 1972/04/23   Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Galerie Václava Špály, Praha
1973   Socha Piešťanských parkov 1973, Piešťany, Piešťany (Piešťany)
1974/04 - 1974/05   Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974/09/05 - 1974/11/17   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1975/04 - 1975/05   Tschechische kleinplastiken, medaillen und zeichnungen, Staatliches Museum, Schwerin
1975/04/24 - 1975/06/15   Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1975/07   Tschechische kleinplastiken, medaillen und zeichnungen, Wandelhalle, Bad Elster
1975/10/05 - 1975/12/08   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
1976/01 - 1976/06   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu z nákupů a jiných zisků za léta 1972/1975, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/05/06 - 1976/06/30   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci. Na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1976/12 - 1977/1   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie: II. část (od roku 1945 do roku 1960), Středočeská galerie, Praha
1978/04/07 - 1978/05/05   České umenie XX. storočia zo sbierok GVU Olomouc (malířství a sochařství), Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/05/05 - 1979/08/19   Dítě v českém umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1981/04/02 - 1981/12   Přírůstky do sbírek za léta 1976 - 1980, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1982/05/19 - 1982/06/27   Lidice ve výtvarném umění, Středočeská galerie, Praha
1983/05/03 - 1983/06/26   Národní divadlo a výtvarné umění, Valdštejnská jízdárna, Praha
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1983/09/15 - 1983/12/04   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/10 - 1983/11   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1983/10/30 - 1983/01/08   Národní divadlo a výtvarné umění, Restaurátorské práce, Galerie Československý spisovatel, Praha
1984/01 - 1984/04   Národní divadlo a výtvarné umění, Restaurátorské práce, Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
1984/01/31 - 1984/03   Karel Pokorný a jeho škola, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1984/05 - 1984/06   Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1985/07/04 - 1985/08/04   A mai csehszlovák szobrászat, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1986/04 - 1986/12   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1986/10 - 1986/11   Portrétní tvorba 19.-20. století, Městské muzeum, Čelákovice (Praha-východ)
1987/04/29 - 1987/06/28   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1987/12 - 1988/04   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově: Přírůstky sbírek 1976-1986, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1988/01/26 - 1988/03/13   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část, Městská knihovna Praha, Praha
1988/10 - 1988/11   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988, Galeria Związku Artystów Rzeźbiarzy, Varšava (Warszawa)
1989/07/13 - 1989/10/29   České sochařství 1948 - 1988, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1990/02/14 - 1990/04/08   Výtvarné tendence, Středočeská galerie, Praha
1990/05 - 1990/08   Nikdy válku III., Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1992/07/01 - 1992/09/20   České výtvarné umění 1960-1990, Středočeská galerie, Praha
1995/01/20 - 1995/02/26   Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1996/06/07 - 1996/07/07   Eine Promenade der Romantiker, Stadtmuseum Göhre, Jena
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/06/03 - 1999/08/15   Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/04/27 - 2000/09/17   Deset století: Tisíc let českého výtvarného umění ve sbírce Západočeské galerie v Plzni a Západočeského muzea v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2002/04/04 - 2002/06/09   Prošli Hradcem Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2003/07/02 - 2003/07/20   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century, Obecní dům, Praha
2003/12/09 - 2004/04/24   České malířství, sochařství a architektonická dokumentace ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2007/01/13 - 2007/03/11   Od sochy... České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/09/04 - 2008/11/02   Na zkoušku v ráji? Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/03/17 - 2009/04/26   České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/09/19 - 2014/10/17   Franz Kafka dans les Beaux-Arts tchèques, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2015/06/13 - 2015/09/28   Schránka pro ducha, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2017/01/28 - 2017/04/23   Příliš mnoho zubů - České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/09/14 - 2017/11/26   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2017/10/05 - 2017/12/30   Mému strýci ke 105. narozeninám (Michal Cihlář: Linorytová zátiší, Karel Hladík: Plastiky a reliéfy), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2018/04/08 - 2018/06/10   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2018/09/19 - 2019/03/03   Šetlík pro MUD, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
2019/11/14 - 2019/11/17   Collective Exhibition for a Single Body: The Private Score, M Leuven, Lovaň (Leuven)
2019/11/14 - 2020/02/02   Krajina skrytá uvnitř světa, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1996/03/23   3. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
2002/03/09   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2011/06/13   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art, Sotheby's, Londýn (London)
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
nevýtvarná
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1954   Dějiny revolučních bojů, Museum Klementa Gottwalda, Praha 1
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/03/01 - 2002/03/09   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
2011/05/23 - 2011/05/26   The Hascoe Family Collection, Hotel Intercontinental, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1954/10/15 -   Sbírka českého sochařství, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1959/04/02 -   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století), Městská knihovna Praha, Praha
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Obrazy a plastiky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Plastiky z depozitářů uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1975/01 -   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1975/05 -   České výtvarné umění XX. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978 -   České moderní umění XX. století, stále expozice, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1980   Karel Hladík: Stálá expozice, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1980/06   Karel Hladík: Stálá expozice, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1982 -   České výtvarné umění 19. a 20. století, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2001/04/28 - 2001/09/30   Karel Hladík: Sochařské dílo, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2002/05/01 - 2002/09/30   Karel Hladík: Sochařské dílo
2006/05 - 2006/10   Karel Hladík: Sochařské dílo, Muzeum Orlických hor (Okresní muzeum Orlických hor), Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
stálá expozice   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Karel Hladík

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Karel Hladík: Plastiky 1959 - 1963, Český fond výtvarných umění, Praha
  1964   Karel Hladík: Sochařské dílo 1937/1964, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1964   Karel Hladík: Sochařské dílo 1937-1964, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1965   Karel Hladík: Plastiky
  1965   Karel Hladík: Sochařské dílo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1966   Karel Hladík: Sochařské dílo, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1968   Karel Hladík 1912 - 1967
  1980   Karel Hladík, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Člověk a práce, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1946   Mladé české sochařství, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu (Výstava obrazů a soch z let 1918-1949)
  1949   Sculptura cehoslovaca, Orbis, Praha
  1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
  1950   I. členská výstava 1950, Svaz československých výtvarných umělců, III. krajské středisko, Mánes (Ústřední svaz ČSVU), Praha
  1950   Výtvarná úroda 1950
  1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
  1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951, Orbis, Praha
  1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
  1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
  1952   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1952   III. členská výstava
  1952   Výtvarní umělci na stavbách socialismu, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1955   III. přehlídka československého výtvarného umění, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1956   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců, Armádní výtvarné studio, Praha
  1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
  1958   Savremena čehoslovačka umetnost, Komisija za kulturne veze sa inostranstvom
  1958   Skupina 58, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   České moderní malířství, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století), Národní galerie v Praze, Praha
  1959   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst
  1960   Skupina 58, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1961   Výstava obrazů a plastik ke 40. výročí založení KSČ (Oblastní galerie Litoměřice)
  1962   Skupina 58, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1963   České moderní výtvarné umění (Přírůstky 1963), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1963   Rychnov 1963, Osvětový dům, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1964   Skupina 58, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   František Jiroudek, Karel Hladík, Haus am Lützowplatz, Berlín (Berlin)
  1965   Sochařská bilance 1955-1965, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V, Städtische Kunstgalerie, Bochum
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1966   Brož, Hladík
  1966   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart
  1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie), Středočeská galerie, Nelahozeves (Mělník)
  1967   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, _
  1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1967   Skupina 58, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Ikatryck
  1968   České sochařství 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours, Musée Rodin (Hôtel Biron), Paříž (Paris)
  1969   Mai csehszlovák képzőművészet, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
  1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
  1971   Contemporary Czechoslovak Art
  1971   Český portrét, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1971   Češka skulptura XX vijeka, Umjetnička galerija, Sarajevo
  1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1972   Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Sochár a príroda (Socha Piešťanských parkov 1973), Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch, Piešťany (Piešťany)
  1974   Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1975   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1975   České výtvarné umění XX. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
  1975   Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1975   Tschechische kleinplastiken, medaillen und zeichnungen, Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1976   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (II. část (od roku 1945 - do roku 1960))
  1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1979   Dítě v českém umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba), Národní galerie v Praze, Praha
  1979   Pražské sochy a pomníky, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1981   Přírůstky do sbírek za léta 1976-1980, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1982   České výtvarné umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1982   Lidice ve výtvarném umění
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1983   Karel Pokorný a jeho škola, Národní galerie v Praze, Praha
  1983   Národní divadlo a výtvarné umění (Restaurátorské práce), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Národní divadlo a výtvarné umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1983   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1984   Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1985   A mai csehszlovák szobrászat
  1986   Portrétní tvorba 19.-20. století, Městské muzeum, Čelákovice (Praha-východ)
  1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
  1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1988   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988
  1989   České sochařství 1948/88, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1990   Nikdy válku - III (Výstava nových přírůstků galerie Památníku Terezín z let 1984-1989), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie), Středočeská galerie, Praha
  1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art), Středočeská galerie, Praha
  1996   Eine Promenade der Romantiker
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997, Správa Pražského hradu, Praha
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   Deset století (Tisíc let českého umění ve sbírce Západočeské galerie a Západočeského muzea v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2002   Prošli Hradcem Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2003   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century, Český olympijský výbor, Praha
  2003   Záznamy času / Records of Time (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze / From the Collection of the Museum of Czech Literature), Památník národního písemnictví, Praha
  2006   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2008   Na zkoušku v ráji? (Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two), Národní galerie v Praze, Praha
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2014   Franz Kafka dans les Beaux-Arts tchèques, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2017   Mému strýci ke 105. narozeninám (Michal Cihlář: Linorytová zátiší, Karel Hladík: Plastiky a reliéfy), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth, Retro Gallery Praha, Praha
  2018   Šetlík pro MUD* (Katalog sbírky Jiřího Šetlíka pro Muzeum umění a designu Benešov), Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
  2019   Collective Exhibition for a Single Body – The Private Score, 2019
  2019   Krajina skrytá uvnitř světa (Obrazy Orlických hor)
  nedat.   České moderní umění XX. století (Stálá expozice), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  nedatováno   Kleinplastik aus der ČSSR, Verband Bildender Künstler Deutschlands (VBKD) / Verband Bildender Künstler der DDR, Berlín (Berlin)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Karel Hladík (Podobizny a drobná plastika), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
  1958   Die bildende Kunst der Tschechoslowakei, Orbis, Praha
  1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
  1966   Kunst unserer Zeit (Malerei und Plastik), M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Portrétní tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  2002   Můj manžel sochař Karel Hladík (Život, dílo, dokumenty, vzpomínky), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Paměť sochařského portrétu, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1973   20 let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Členská výstava III. krajského střediska Mánes, Mladá fronta, 10.ročník, 129.číslo, 4-4
  1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 7
  1954   Mánes 1954, Výtvarná práce, 3-3
  1954   Mánes 1954 (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 3-4
  1954   Sochař Karel Hladík, Výtvarné umění, 4.ročník, 7.číslo, 316-322
  1955   III. přehlídka čs. výtvarného umění, Mladá fronta, 11.ročník, 179.číslo, 3-3
  1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 9
  1955   Medailony z Jízdárny (Karel Hladík), Výtvarná práce, 7-7
  1955   Porota III. přehlídky československého výtvarného umění 1955, Výtvarná práce, 8
  1955   Sochařství na III. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce
  1955   Výtvarná díla mezi družstevníky, Výtvarná práce, 4
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1956   K výsledkům Jiráskové soutěže, Výtvarná práce, 8
  1956   Výtvarná výzdoba Musea Klementa Gottwalda, Výtvarná práce, 4
  1956   XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 3-4
  1957   Karel Hladík, Výtvarná práce, 8
  1958   Naše umění v Jugoslávii, Výtvarná práce, 6
  1958   Skupina 58, Výtvarná práce, 5
  1959   Pražské skupiny a domáce diskusie (Bratislavské februárové výstavy), Výtvarná práce, 8
  1959   Rozhovor s Karlem Hladíkem, Výtvarné umění, 9.ročník, 4.číslo, 170-173
  1959   Skupina 58 v Košiciach, Výtvarná práce, 4
  1960   Skupina 58 vystavuje, Výtvarná práce, 11
  1960   Sochařství na IV. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 3-4
  1960   Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 4
  1961   Úprava pietního území v Lidicích, Výtvarné umění, 132-136
  1962   Bilance skupiny 58, Výtvarná práce, 3-5
  1963   Dílo Karla Hladíka, Výtvarná práce, 3
  1963   Drobná plastika mezinárodně, Výtvarná práce, 11.ročník, 19-20.číslo, 4-4
  1963   Přehled výstav, Výtvarná práce, 11.ročník, 17.číslo, 11-11
  1964   Karel Hladík v Hradci Králové, Výtvarná práce
  1964   Sochařské dílo, Pochodeň, 4-4
  1964   Z nové tvorby Karla Hladíka, Výtvarné umění, 116-118
  1966   Co je aktuální (Aktuální tendence českého umění, Síň Mánesu, Praha), Kulturní tvorba, 13-13
  1966   Galerie výtvarného umění v Olomouci..., Výtvarná práce, 2
  1967   Odešel Karel Hladík, Pochodeň, 4-4
  1967   Za K. Hladíkem, Výtvarná práce, 1-1
  1967   Zemřel Karel Hladík, Plamen, 9.ročník, 7.číslo, 146
  1968   Celistvý svět Karla Hladíka, Pochodeň
  1968   Dvacet tvůrčích let, Svobodné slovo
  1968   Karel Hladík, Výtvarná práce, 4
  1969   Karel Hladík, Výtvarné umění, 328-338
  1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts
  1981   Stálá expozice sochařského díla Karla Hladíka (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 63-64
  1982   K nedožitým narozeninám zasloužilého umělce Karla Hladíka (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 59
  1985   Výtvarná problematika šedesátých let (Příspěvek k řešení státního badatelského úkolu VIII-8-4/4), Umění, 29-53
  2010   Informel v Čechách, České moderní a současné umění 1890 - 2010, 62-73
  2010   L'Art Informel in the Czech Lands, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, 62-73
  2015   Hromadné cvičení, gymnastika, kulturistika (Síla spočívá v jednotě), Sport je umění / Sport is art, 168-207
  2015   Schránka pro ducha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  2019   Ateliér Karla Hladíka, 220 míst AVU, 89
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Karel Hladík (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Karel Hladík: Plastiky z let 1959 - 1963, Galerie Václava Špály, Praha
  1965   Karel Hladík: Plastiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1966   Karel Hladík: Rzeźba, Ośrodek kultury Czechosłowackiej, Varšava (Warszawa)
  1966   Karel Hladík: Sochařské dílo, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1968   Karel Hladík 1912 - 1967, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1995   Sochařské dílo univ. prof. Karla Hladíka ve fotografiích, Galerie Prima, Olomouc (Olomouc)
  1995   Sochařské dílo univ. prof. Karla Hladíka ve fotografiích, Galerie Prima, Olomouc (Olomouc)
  2003   sochař Karel Hladík, Třebechovické muzeum betlémů, Třebechovice pod Orebem (Hradec Králové)
  nedatováno   Karel Hladík: Sochařské dílo, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  nedatováno   Karel Hladík: Sochařské dílo, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Skupina 58, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
  1960   Skupina 58, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Skupina 58, Svaz československých výtvarných umělců (SČSVU), _
  2000   Zahájení výstavní sezóny Orlické galerie, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2001   Karel Hladík: Sochařské dílo, Umělci Orlických hor: Ze sbírkových fondů Orlické galerie
  2002   Karel Hladík: Sochařské dílo, Umělci Orlických hor ((stálé expozice)), Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  2007   Od sochy... (České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
  2017   Mému strýci ke 105. narozeninám (Michal Cihlář: Linorytová zátiší, Karel Hladík: Plastiky a reliéfy), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   3. aukce výtvarného umění, Aukční síň Vltavín, Praha
  2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby's London), Sotheby's, Londýn (London)
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
autorské heslo
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Karel Hladík, Allgemeines Künstler-Lexikon
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Baltazar Užďan, zv. Salaquarda z Jiráskova románu Skaláci
  1954   F. L. Věk a Paulina Butteauová z jiráskových postav
  1954   Karel Hladík: Mladý Klement Gottwald s matkou, Výtvarné umění
  1954   Selský rebel z Jiráskova románu Skaláci
  1954   Učitelský z Jiráskovy divadelní hry Lucerna
  1957   Portrét A.B.
  1959   Odpočívající tanečnice
  1963   Reliéf
  1963   Torzo
  1963-1965   Katedrála
  1966   Franz Kafka
  1966   Koule
  1966   Vítězství
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Milenium 2000/ 20001, Galerie české plastiky, Praha
kondolence/poděkování
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Děkuji Vám za Vaši účast v mém zármutku... (Karel Hladík)
  1967   Karel Hladík
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Karel Hladík
  1967   KH 1912 1967
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Karel Hladík: Sochařský odkaz, Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově), Správa národní kulturní památky Vyšehrad, Praha
  2019   Olšanské hřbitovy (Umělecká a architektonická díla), Správa pražských hřbitovů, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
  1962   Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Praha
  1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí), Národní galerie v Praze, Praha
  1981   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1986   Galerie Roudnice, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (1), COLLETT Prague | Munich, a. s., Jirny (Praha-východ)
  nedat.   Collection de sculpture tchéque, Národní galerie v Praze, Praha
  nedat.   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
  nedat.   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
  1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
  1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
  1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   České sochařství 1945–1960, Nakladatelství Orbis n.p., Karlín, Praha (Hlavní město Praha)
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)

Karel Hladík

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   O sochařské části bratislavské soutěže, Výtvarná práce, 7
  1954   Otakar Velinský pětasedmdesátníkem, Výtvarná práce, 6-6
  1954   Z diskuse na zasedání ÚSČSVU (Karel Hladík), Výtvarná práce, 2
  1959   Rozhovor s Karlem Hladíkem, Výtvarné umění, 9.ročník, 4.číslo, 170-173
  1960   Anketa k situaci v našem výtvarném umění, Výtvarné umění, 241-253
  1960   Co očekávám od sjezdu?, Výtvarná práce, 8-9
  1963   Naše vánoční anketa 100+1, Kulturní tvorba, 1.ročník, 52.číslo, 2

Karel Hladík

periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961/04   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 3.ročník, 4.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1963/04   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 5.ročník, 4.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha

Karel Hladík

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/04/15 - 1962/05   Sochy Ladislava Pichla, Výstavní síň na Karmeli, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000/04/03 - 2000/04/13   Hřbitovní kvítí, Nová radnice, Brno (Brno-město)

Karel Hladík

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1950   Na dnešní výtvarné frontě, Výtvarné umění, 1.číslo, 35-48
  1950   Soutěž na pražskou pomníkovou sochu J. V. Stalina, Výtvarné umění, 3.číslo, 140-143
  1954   Hodnocení výsledků soutěže na výzdobu Musea Klementa Gottwalda, Výtvarná práce, 1-2
  1954   Nová nákupní komise, Výtvarná práce, 7
  1954   Organisační struktura ČFVU, Výtvarná práce, 6-7
  1954   Pomník Jindřichu Mošnovi, Výtvarná práce, 7
  1954   Projev člena poroty soudruha Františka Nečáska při zahájení výstavy soutěžních prací na výzdobu..., Výtvarná práce, 1-2
  1954   Resoluce ze zasedání výboru ÚSČSVU, Výtvarná práce, 1
  1954   Studijní úkolová akce, Výtvarná práce, 7
  1954   Výsledky jiráskovské akce (Protokol poroty soutěže na výtvarná díla s thematem Postavy a krajiny Jiráskových románů), Výtvarná práce, 12-14
  1954   Významný krok našeho výtvarného umění, Výtvarná práce, 1
  1955   Figurální thema na III. přehlídce našeho výtvarného umění, Výtvarná práce, 3-4
  1955   Kdo je delegátem?, Výtvarná práce, 2
  1955   Naši výtvarníci v SSSR, Výtvarná práce, 9
  1955   Připomínky členů I. střediska, Výtvarná práce, 2-6
  1956   Celostátní konference delegátů ÚSČSVU rozhodla o utvoření..., Výtvarná práce, 1-2
  1956   Soutěž na doplnění sochařské výzdoby památníku Sovětské armády na Slavíně v Bratislavě, Výtvarná práce, 15
  1956   Soutěž na návrh medaile za zásluhy o čs. tělesnou výchovu a sport, Výtvarná práce, 10
  1956   Soutěž na pomník Rudé armádě ve Cvikově, Výtvarná práce, 11
  1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 2
  1956   Výsledek zemědělské akce, Výtvarná práce, 11
  1956   Zpráva o činnosti přípravného výboru, Výtvarná práce, 11
  1956   Zpráva o činnosti přípravného výboru, Výtvarná práce, 11
  1957   Soutěž na pomník J. E. Purkyně v Praze, Výtvarná práce, 11
  1957   Výsledek soutěže na pomník J. Purkyně v Praze, Výtvarná práce, 15
  1958   Stipendium pro mladé malíře, grafiky a sochaře na rok 1958, Výtvarná práce, 10
  1959   IV. celostátní přehlídka československého výtvarného umění, Výtvarná práce, 1-2
  1960   Hodnocení výsledků IV. přehlídky, Výtvarná práce, 3-3
  1960   Jaromír Neuman: Itálie (Recenze), Výtvarné umění, 38-39
  1960   Nově zvolení členové ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 2
  1961   Státní ceny KG výtvarníkům, Výtvarná práce, 3
  1963   Rychnov 1963, Výtvarná práce, 11.ročník, 15-16.číslo, 1
  1965   Bilance československého sochařství (Problémy vývoje československého výtvarného umění v dvaceti letech osvobozené vlasti), Výtvarné umění, 145-167
  1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 3
  1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 9
  1965   Výstava skupiny Mánes, Výtvarná práce, 6-6
  1966   Franz Kafka se dočkal, Výtvarná práce, 2
  1966   Výtvarné projevy inspirované dílem Franze Kafky, Literární archív, 198-208
  1967   Zpráva ze zasedání předsednictva SČSVU, Výtvarná práce, 11
  1978   Bohumil Zemánek (Tvorba mladých autorů), Výtvarná kultura, 51-53
  1981   Umění epochy socialismu, Výtvarná kultura, 10-18
  1985   Sochařská tvorba v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, 17-22
  1988   Vyznání, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 1.číslo, 2-2
  1989   Akademie jubilejní, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 19.číslo
  1989   Tradice AVU ve XX. století, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 22.číslo, 5
  2004   Je to vůbec možný? (S Michalem Cihlářem o minulosti i současnosti), Revue art, 14-19
  2008   Franz Kafka, Paměť Prahy, 178-179
  2019   Film Nejkrásnější věk, 220 míst AVU, 46
  2019   Herní prvky Magdaleny Jetelové, 220 míst AVU, 174
  2019   Pomník MvDr Jaroše od Magdaleny Jetelové, 220 míst AVU, 292
  2022   Vzpomínka na malíře Karla Součka, Posel z Budče 39, 57
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Sochy Ladislava Pichla
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)

Karel Hladík

institution, city  
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)