Výtvarná práce

subtitle: 19

type of document: periodikum
imprint date: 1954/10/01
year's volume: 2
number: 19
number of page: 8
dimensions [mm]: 477 x 320
language: český

NK ČNB: cnb001534564

Výtvarná práce

institution, city
Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha

Výtvarná práce

institution, city
Orbis, tiskářské závody, n.p., Praha

Výtvarná práce

page from - to   author of the text   title, subtitle
1       Ke Dni tisku
1       O potřebě kritiky
2   Nový Otakar   K otázkám poválečné výstavby měst, Dokončení referátu z varšavské architektonické diskuse
3   Peterajová Ľudmila   Dni hrdej slavy v obrazoch a tvaroch, Slovenské národné povstanie v najnovšej slovenskej maďbe a grafike
4       Český rok III. "Podzim"...
4       Frederic Antal: Florentské malířství a jeho společenské pozadí...
4 - 6   Míčko Miroslav   Setkání se sovětskými umělci, 1. pokračování fejetonu o zájezdu do Sovětského svazu
5       Máte fotografie z osvobození ČSR Sovětskou armádou?
5       Za jednotu německé architektury
6       Barevný film o znojemské rotundě
6 - 6   Hladík Karel   Otakar Velinský pětasedmdesátníkem
6       Spolupráce architekta s ostatními výtvarníky
6       V Jihomoravském museu ve Znojmě se právě koná...
6   Zykmund Václav   Výstava Borise Taslitzkého a Mireille Miailhové v Brně
6       Výstava hornických malířských prací v Handlové
7       Beseda s V. V. Novákem a Jar. Otčenáškem po návratu z Maďarska
7       Československo navštívili hosté z Německé demokratické republiky
7       Dílna grafiků v San Francisku
7       K článku P. Biednika
7       Oprava
7       Provoz galerie ve vídeňském Belvederu
7       Rektor varšavské Akademie v Praze
7       Třetí číslo Przegladu Artystyczneho
7 - 7       Tři roky Slovenské národní galerie
7   Red., Výtvarná práce   Upozornění
7       V Náprstkově museu v Praze je otevřena...
7       Vynikající maďarský sochař Zsigmond Kisfaludi-Strobl...
7       Výstava děl ruských umělců
7       Výstava k narozeninám M. Teinitzerové-Hoppeové
7       Zemřel André Derain
8       U Pabla Picassa

Výtvarná práce

  institution, city, signature, notes  
  C 115672