Výtvarná práce

subtitle: 5
imprint date: 1959/03/17
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 7
number: 5
language: czech
dimensions: 477 x 315