Výtvarná práce

subtitle: 11
page: 0
imprint date: 1957/06/07
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 5
number: 11
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 470 x 310