Karel Pokorný

* 18. 1. 1891, Pavlice (Znojmo), Česká republika (Czech Republic)
† 14. 2. 1962, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, sculptor

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn20000402017
VIAF: 77150376

Karel Pokorný
Devátý květen
1947

bronz
Karel Pokorný
Leoš Janáček
1954
socha
sádra
100 cm
 

Karel Pokorný

sochař,
profesor AVU Praha 1945-1961
zasloužilý umělec

Karel Pokorný

Vladimír Silovský: Karel Pokorný, 1961, suchá jehla
 

Karel Pokorný

Karel Pokorný
Devátý květen
1947

bronz
Karel Pokorný
Leoš Janáček
1954
socha
sádra
100 cm
 

Karel Pokorný

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Mistrovská škola pro umělecké zámečnictví, Hradec Králové (Hradec Králové)
1911 - 1914   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Drahoňovský Josef, *1877
1914 - 1917   Akademie výtvarných umění, Praha, Myslbek Josef, *1848

Karel Pokorný

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Praha, Praha, České vysoké učení technické, učitelem modelování. 1945-1962 pedagogem Akademie výtvarných umění.
1905 - ????   Vídeň (Wien), Vídeň (Wien), vandr, vyučení zámečníkem
1923 - ????   Itálie, studijní cesta
1928 - ????   Francie, studijní cesta

Karel Pokorný

from - to   student, school, city
???? - ????   Myszak Jiří, *1925
???? - ????   Lokvenc Václav, *1930
???? - ????   Vojířová Ludmila, *1919, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Kodym Ludvík, *1922, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1950   Lošák Ivan, *1913, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1946   Michálek Jan, *1915, Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství
???? - ????   Pichl Jan, *1935, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Varvažovský Luděk, *1923, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Pichl Jan, *1935, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1956   Svojitková Alena, *1933, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1964   Rizopulos Kostas, *1937, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1955   Petroš Otakar, *1924, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1949   Kamenický Rudolf, *1923, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1951   Záhoř Jaroslav, *1920, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1951   Dvořák Jan, *1925, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Fárník Zdeněk, *1928, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1956   Rieglová Marie, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1958   Kloudová Marta, *1930, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1950   Olszewska-Borys Ewa, *1927, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Uruba Václav, *1928, Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství
???? - ????   Křížek Jan, *1919, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1947   Dušek Jiří, *1921, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1949   Krybus Zdeněk, *1923, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1949   Šonka Miloslav, *1923, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1954   Vodička Zdeněk, *1931, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - 1964   Mudruňka Čestmír, *1935, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Bejček Václav, *1922, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Černý Jan, *1919, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Černý Jan, *1922, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Hořánková Dobiášová Eva, *1927, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Jurčák Jaroslav, *1937, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Merhautová Věra, *1921, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Hejna Václav, *1914, České vysoké učení technické, Praha
???? - ????   Berka Vojtěch, *1916, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury a pozemního stavitelství
???? - ????   Čížek Bohuš, *1913, České vysoké učení technické, Praha, kreslení
???? - 1945   Motl Ladislav, *1917, České vysoké učení technické, Praha, kreslení
???? - ????   Pýcha Josef, *1914, České vysoké učení technické, Praha, kreslení
???? - ????   Jerie Bohumil, *1904, České vysoké učení technické, Praha
???? - 1939   Kraus Bohuslav, *1913, České vysoké učení technické, Praha
???? - 1949   Košík Arnošt, *1920, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1931 - 1936   Karel Oldřich, *1912, České vysoké učení technické, Praha, kreslení
1931 - 1936   Pokorný Václav, *1914, České vysoké učení technické, Praha
1932 - 1936   Votlučka Jaroslav, *1913, České vysoké učení technické, Praha
1933 - 1937   Palavský Jaroslav, *1913, České vysoké učení technické, Praha
1933 - 1938   Bureš Jaroslav, *1915, České vysoké učení technické, Praha, kresba
1935 - 1939   Smetana Jan, *1918, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury, výtvarná výchova
1937 - 1945   Švec Jaroslav, *1915, Akademie výtvarných umění, Praha
1937 - 1939   Otčenášek Jaroslav, *1909, České vysoké učení technické, Praha, kreslení
1937 - 1940   Kayser (Kaiser) Jiří, *1918, České vysoké učení technické, Praha
1937 - 1939   Matějka Vladimír, *1919, České vysoké učení technické, Praha
1938 - 1939   Sahula Josef, *1918, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury a pozemního stavitelství
1945 - 1950   Hejná Daňková Olga, *1928, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1950   Šraibr Rudolf, *1921, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1949   Trizuljak Alexander, *1921, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1947   Rabel František, *1921, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1949   Lukešová Jaroslava, *1920, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1946   Filo Julián, *1921, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1950   Sukup Otto, *1926, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1949   Halla Jan, *1926, Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství
1945 - 1947   Hladík Karel, *1912, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1950   Lacinová Jílková Sylva, *1923, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1946   Bradáček Jiří, *1922, Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství
1945 - 1949   Novák Jiří, *1922, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1946   Kutálek Jan, *1917, Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství
1945 - 1949   Kuneš Karel, *1920, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1950   Hajerová Svata, *1917, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1949   Sedlecká Kodymová Irena, *1928, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1953   Pešat Karel, *1926, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1949   Zouhar Karel, *1920, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1949   Večeřa Vlastimil, *1921, Akademie výtvarných umění, Praha
1945 - 1946   Velíšková Vokurková Milena, *1917, České vysoké učení technické, Praha, výtvarná výchova
1946 - 1951   Hána Jan, *1927, Akademie výtvarných umění, Praha
1946 - 1949   Bártfay Tibor, *1922, Akademie výtvarných umění, Praha
1946 - 1947   Marek Josef, *1913, Akademie výtvarných umění, Praha
1946 - 1951   Zdrůbecký Vendelín, *1923, Akademie výtvarných umění, Praha
1946 - 1951   Bartoš Jaroslav (Rek), *1926, Akademie výtvarných umění, Praha
1946 - 1951   Pangrác Miroslav, *1924, Akademie výtvarných umění, Praha
1946 - 1951   Svoboda Rudolf, *1924, Akademie výtvarných umění, Praha
1948 - 1953   Kolumek Karel, *1924, Akademie výtvarných umění, Praha
1948 - 1952   Melicharová Věra, *1928, Akademie výtvarných umění, Praha
1950 - 1957   Papoušek Jaroslav, *1929, Akademie výtvarných umění, Praha
1950 - 1955   Rybička Miroslav, *1928, Akademie výtvarných umění, Praha
1950 - 1955   Skopový Otakar, *1921, Akademie výtvarných umění, Praha
1950 - 1955   Choděrová Hlaváčová Jana, *1925, Akademie výtvarných umění, Praha
1950 - 1957   Strnad Miroslav, *1931, Akademie výtvarných umění, Praha
1951 - 1955   Vinopalová Vodáková Daniela, *1928, Akademie výtvarných umění, Praha
1951 - 1957   Radvan František, *1922, Akademie výtvarných umění, Praha
1952 - 1958   Koblasa Jan, *1932, Akademie výtvarných umění, Praha
1952 - 1954   Šimek Josef, *1929, Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství
1956 - 1962   Nálepa Josef, *1936, Akademie výtvarných umění, Praha, sochařství
1956 - 1961   Fidrich Oldřich, *1936, Akademie výtvarných umění, Praha, kamenosochařství
1956 - 1957   Oleríny Renata, *1932, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, sochařství
1958 - 1964   Rajlich Tomáš, *1940, Akademie výtvarných umění, Praha
1958 - 1961   Bartusz Juraj, *1933, Akademie výtvarných umění, Praha
1958 - 1964   Paroubková Jana, *1940, Akademie výtvarných umění, Praha
1959 - 1960   Teplý Bohumil, *1932, Akademie výtvarných umění, Praha

Karel Pokorný

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Akademie 1800-1888, *
1920 - ????   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887
1939 - ????   Česká akademie věd a umění, *
1958 - ????   Tvůrčí skupina Říjen, *1958

Karel Pokorný

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/05/21 - 1961/06   Karel Pokorný, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1971/05/19 - 1971/06   Karel Pokorný: Výbor z díla, Mánes, Praha
1972/02/06 - 1972/03   Karel Pokorný: Výbor ze sochařského díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1981/09/15 - 1982/11/01   Karel Pokorný: Kresba a komorní plastika, Staroměstská radnice, Praha
1983/09/13 - 1983/10/30   Karel Pokorný (1891 - 1962): Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1985/04/25 - 1985/08/25   Karel Pokorný, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1986/04/29 - 1986/09/28   Karel Pokorný, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
[1983]   Czech Sculpture: 1867-1937, National Museum Wales, Cardiff
1918/09 - 1918/10   49. výstava S.V.U. Mánes, Obecní dům, Praha
1920/10/10 - 1920/11   Členská výstava S.V.U. Mánes, Mánes, Praha
1924/08 - 1924/09   Razstava češke moderne umetnosti - Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage, Jakopičev paviljon, Lublaň (Ljubljana)
1924/10 - 1924/11   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, členská, Obecní dům, Praha
1925/06   Kresby a drobná plastika členů spolku - XCI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha
1925/10 - 1925/11   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, členská, Obecní dům, Praha
1925/12/13 - 1926/01/10   Souborná výstava obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1926/09/11 - 1926/11/22   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha
1927/03 - 1927/03   Výstava návrhů na bronzová vrata pro dóm svatovítský, Klementinum, Praha
1929/03/17 - 1929/03/24   Spolek výtvarných umělců Mánes, Pražské vzorkové veletrhy, Praha
1936/02/28 - 1936/03/22   Spolek výtvarných umělců Mánes, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1936/04/26 - 1936/08/31   I. jarní Zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1936/06/01 - 1936/09/30   XX. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1936), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1937/04/18 - 1937/08/31   II. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1937/05 - 1937/08   50 let Mánesa, Mánes, Praha
1937/06/01 - 1937/06/27   L'art moderne tchécoslovaque, Galerie Jean Charpentier, Paříž (Paris)
1937/08/01 - 1937/11/25   Exposition Internationale de Paris 1937 (Arts et Techniques dans la Vie moderne), Palais des Arts Graphiques et Plastiques, Paříž (Paris)
1937/09/25 - 1937/10/25   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění), Государственный музей нового западного искусства (Státní muzeum nového západního umění), Moskva (Moscow)
1938   Československé umění na Mezinárodní výstavě v Paříži 1937, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1938/09   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století, Obecní dům, Praha
1939/03/09 - 1939/04/16   Výstava podobizen: Práce členů Mánesa za padesát let, Mánes, Praha
1939/12/16 - 1940/01/28   Důvěřujte umění: Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky, Mánes, Praha
1940/03/20 - 1940/04/14   Od náčrtu k obrazu a soše, Mánes, Praha
1940/05/01 - 1940/10/31   XXII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1940), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1940/06/14 - 1940/09/28   Umění monumentální, Mánes, Praha
1940/12/01 - 1941/01/05   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1941/04   Výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1941/09/15 - 1941/10/15   Bílá Labuť českému umění, Bílá Labuť, Praha
1942/01/20 - 1942/02/20   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1942/02/27 - 1942/03/29   Duchovní námět v české malbě a sochařství, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1942/11/11 - 1942/11/24   Sochařská kresba, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1943/01/23 - 1943/02/28   Umělci národu 1943, Praha, Praha
1944/01/27 - 1944/02/27   Kresby, akvarely a drobná plastika, Mánes, Praha
1945/11/18 - 1945/12/18   50 let českého výtvarného umění, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
1945/11/19 - 1945/12/16   Mánes 1907-1938, Mánes, Praha
1946/09/27 - 1946/10/20   České moderní sochařství od Gutfreunda k Wagnerovi, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1947/02/05 - 1947/02/23   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Royal Scottish Academy Building, Edinburgh
1947/02/05 - 1947/04   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1947/02/15 - 1947/03/19   Drobná plastika z majetku brněnských sběratelů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1947/02/28 - 1947/03/15   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Victoria Art Gallery, Dundee
1947/04/12 - 1947/05/03   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow
1947/05/08 - 1947/06/07   Z nové tvorby (Obrazy a sochy od května 1945), Pošova galerie, Praha
1947/05/21 - 1947/06/14   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Ulster Museum, Belfast
1947/07 - 1947/08   Monumentální úkol současného výtvarnictví, Mánes, Praha
1947/07/03 - 1947/07/20   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Hugh Lane Gallery (Dublin City Gallery), Dublin
1947/08/04 - 1947/08/28   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Colwyn Bay, Colwyn Bay
1947/09/08 - 1947/09/28   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Williamson Art Gallery & Museum, Birkenhead
1947/10/09 - 1947/10/29   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Manchester Art Gallery, Manchester
1947/11/11 - 1947/12/20   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Whitechapel Gallery, Londýn (London)
1947/12/20 - 1948/01/11   Náboženské umění XX. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1948/01/10 - 1948/01/31   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Norwich Castle Museum and Art Gallery, Norwich
1948/06/09 - 1948/07/11   Umění a kýč, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1948/06/26 - 1948/08/26   100 let výtvarné Moravy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1948/08/25 -   Svět práce v umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1948/09/04 - 1948/10/03   Umění a kýč: Podobizna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1948/11 - 1948/12   Dobrý originál do malého bytu, Galerie Evropského literárního klubu (Galerie ELK), Praha 1
1949   Sculptura cehoslovaca, Institutul roman pentru relatiuni culturale cu strainatate, Bukurešť (Bucureşti)
1949/04   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Gottwaldov, Gottwaldov (Zlín)
1949/05 - 1949/06   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1949/09/09 - 1949/10/03   Výtvarník mezi horníky, Slovanský ostrov, Praha
1949/09/17 - 1949/10/17   Tjeckoslovakisk konst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
1950/03 - 1950/04   Členská výstava S.V.U. Mánes, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1950/03/17 -   Česká akademie věd a umění dělníkům, Dům výtvarného umění, Praha
1951/02/25 - 1951/03/19   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur, Wiener Kunsthalle, Vídeň (Wien)
1951/05 - 1951/09   I. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1952/05 - 1952/07   Svaz českých výtvarných umělců III. středisko Mánes. III. členská výstava, Mánes, Praha
1952/10 - 1952/11   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
1952/11/07 - 1952/12/12   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Slovanský ostrov, Praha
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1954/01/26 -   Výstava současného československého umění, Akademie umění SSSR, Moskva (Moscow)
1954/03 - 1954/04   Výtvarníci a kniha, Mánes, Praha
1954/04/26 - 1954/06/01   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1954/05 - 1954/06   Členská výstava III. krajského střediska Mánes, Mánes, Praha
1954/06/19 - 1954/10/17   XXVII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1954), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1955/03/13 - 1955/05/31   Josef Jambor, Karel Pokorný, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1955/07/01 - 1955/09   Výstava československého výtvarného umění, Palác krásných umění v Nanjingu, Nanjing
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Malířství, Městská knihovna Praha, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Sochařství, monumentální umění a kresba, Slovanský ostrov, Praha
1955/12/04 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1956   Mezinárodní výstava současné plastiky, Musée Rodin (Hôtel Biron), Paříž (Paris)
1956/04/22 -   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1957/09   IV. Bienal do museu de arte moderna, São Paulo, São Paulo
1958/12/12 - 1959/01   Umění bojující, Slovanský ostrov, Praha
1958/12/28 - 1959/03/22   Umění zemí socialismu, Manež (Moscow Manege), Moskva (Moscow)
1959/01/25 - 1959/03/31   České moderní malířství, Dům umění, Zlín (Zlín)
1959/05/05 - 1959/05/25   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst, Helsingin Taidehalli / Helsingfors Konsthall, Helsinky (Helsinki)
1959/05/31 - 1959/07/12   České moderní malířství, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1959/08/21 - 1959/09/20   Masterpieces of Czech Art, Royal Scottish Academy Building, Edinburgh
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1960/04   Tvůrčí skupina Říjen, Mánes, Praha
1960/11/13 - 1960/12/04   Soudobé české malířství 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961   Česká socha a sochařská kresba 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1961/10/27 - 1961/11   2. výstava tvůrčí skupiny Říjen, Mánes, Praha
1961/12/29 - 1962/02/18   Skupina Říjen, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1962/05 - 1962/06   Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije, National Gallery – National Art Gallery (Nacionalna chudožestvena galerija), Sofie (Sofia)
1962/05/08 - 1962/06/11   Cesta k víťazstvu, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1962/09   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX-XX), Sala Dalles, Bukurešť (Bucureşti)
1963/02/10 - 1963/03/15   Obrazy, sochy, grafika: Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1963/02/10 - 1963/03/24   Sociální umění dvacátých let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1963/05/11 - 1963/06/11   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1963/07/01 - 1963/08/01   Od Mánesa ke Špálovi, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1964/12 - 1965/01   Výstava přírůstků 1960-1964 (obrazy, kresby, plastika), Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1964/12/16 - 1965/01/10   Život a boj nášho ľudu, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965   Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1965/05/01 - 1965/08/22   XXV. Východočeský umělecký salon, Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)
1965/05/13 - 1965/08/29   Moderní česká kresba, Palác Kinských, Praha
1965/09/12 - 1965/10/10   Moderní česká kresba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966/05/08 - 1966/07/03   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění, Obecní dům, Praha
1966/05/08 - 1966/07/03   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění, Staroměstská radnice, Praha
1966/07 - 1966/08   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1966/10/16 - 1966/11/27   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart, Museum Folkwang, Essen
1967/01/08 - 1967/02/05   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1967/03/09 - 1967/03/30   Sztuka walcząca, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1968 - 1968/10/15   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours, Musée Rodin (Hôtel Biron), Paříž (Paris)
1968/03/01 - 1968/04/09   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/06/21 - 1968/09/15   Socha piešťanských parkov '68, Kúpelový ostrov, Piešťany (Piešťany)
1968/07 - 1968/08   České umění začátku 20. let, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1968/10/24 - 1968/11/17   České umění začátku 20. let k padesátému výročí republiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1968/10/25 - 1969/02/28   České sochařství 19. a 20. století, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1969/05/30 - 1969/10/30   České umenie 1. polovice 20. storočia, Hrad Červený Kameň, Častá (Pezinok)
1970/03/15 - 1970/09/13   Expo 70 - Pavilon ČSSR, Osaka, Osaka
1970/06 - 1970/08/15   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts: Von Myslbek bis zur Gegenwart, Schloß Charlottenburg - Orangerie, Berlín (Berlin)
1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/01/08 - 1971/02/08   Češka skulptura XX vijeka, Umjetnička galerija, Sarajevo
1971/04/21 - 1971/05/31   Výtvarníci straně, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1971/04/25 - 1971/06/06   České sociální umění, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1971/04/28 - 1971/05   České sociální umění dvacátých let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Palác Kinských, Praha
1971/06 - 1971/07   České sociální umění dvacátých let, Blansko (Blansko), Blansko (Blansko)
1971/09   České sociální umění dvacátých let, Město Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1971/12/17 - 1972/02/27   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1972/03/16 - 1972/04/23   Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Galerie Václava Špály, Praha
1972/05   1945 - Praha vítající (výstava obrazů, soch a grafiky), Výstavní síň Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1972/05 - 1972/07   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1973   České sociální umění ze sbírek Moravské galerie, Horácké muzeum, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1973   Čeští sochaři, spolutvůrci životního a pracovního prostředí, Středočeská galerie, Praha
1973/03/13 - 1973/04/15   Obrazy o lidech, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974/06 - 1974/08   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie: I. část (do roku 1945), Středočeská galerie, Praha
1974/10/11 - 1974/11/18   Umění Vysočiny, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1975/02/27 - 1975/04/13   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Městská knihovna Praha, Praha
1975/04 - 1975/05   Tschechische kleinplastiken, medaillen und zeichnungen, Staatliches Museum, Schwerin
1975/05 - 1975/08   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/07   Tschechische kleinplastiken, medaillen und zeichnungen, Wandelhalle, Bad Elster
1975/10   Odkaz VŘSR v dílech našich výtvarných umělců, Praha, Praha
1975/10/05 - 1975/12/08   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
1976/05/06 - 1976/06/30   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci. Na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1976/08 - 1976/09   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
1977/05/20 - 1977/08/21   České sochařství 1900 - 1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1977/09/04 - 1977/10/02   Česká sochařská kresba XX. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1977/12/16 - 1978/01/15   Polska–Czechosłowacja: Wieki sąsiedztwa i przyjaźni, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1978   Československo–Poľsko: Stáročia susedstva a priateľstva, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
1978   Socha a sochařská kresba, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1978/01/11 - 1978/03/05   České sochařství 1900 - 1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1978/02/06 - 1978/03/05   Polska–Czechosłowacja: Wieki sąsiedztwa i przyjaźni, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1978/06/14 - 1978/07/16   Československo–Polsko: Staletí sousedství a přátelství, Dům U Hybernů, Praha
1978/07/14 - 1978/08/13   Чешское и европейское искусство (České a evropské umění), Pushkin State Museum of Fine Arts (Puškinovo muzeum), Moskva (Moscow)
1978/09/08 - 1978/10/31   Umění a známka, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/09/26 - 1978/11/11   Sport ve výtvarném umění, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1979/02 - 1979/03   Nezapomenutelná generace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1979/09   Tschechische Kunst der zwanziger und dreissiger Jahre aus den Sammlungen der Galerie für Bildende Kunst in Ostrava, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
1980/04/21 - 1980/06/15   České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/06/01 - 1980/10/12   Kupka, Gutfreund & C. nella Galleria Nazionale di Praga, Museo d'Arte Moderna Ca' Pesaro, Benátky (Venezia)
1980/10/22 - 1980/11/24   Kresby českých sochařů, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1980/11/15 - 1981/01/11   Kupka, Gutfreund & C. nella Galleria Nazionale di Praga, Mole Antonelliana, Turín (Torino)
198012/17 - 1981/04/20   Les Realismes 1919-1939, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
1981/01/15 - 1981/03/15   Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938-1950, Staroměstská radnice, Praha
1981/04 - 1981/08   Umění a společnost (Šedesát let práce a zápasů v tvorbě československých výtvarných umělců ze sbírek Moravské galerie v Brně), Dům umění, Zlín (Zlín)
1981/05/07 - 1981/06/28   Boje a zápasy českého moderního umění. Výstava na počest 60.výročí založení KSČ, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1981/05/10 - 1981/06/30   Les Realismes 1919-1939, Staatliche Kunsthalle, Berlín (Berlin)
1983/05 - 1983/09   České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Zámek Chropyně, Chropyně (Kroměříž)
1983/05/03 - 1983/06/26   Národní divadlo a výtvarné umění, Valdštejnská jízdárna, Praha
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1983/09/15 - 1983/12/04   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/1 - 1983/2   Dvacátá léta I.: Sociální tendence, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1983/12/21 - 1984/02/26   Středočeská galerie - přírůstky sbírek 1972-1983, Středočeská galerie, Praha
1984/01/31 - 1984/03   Karel Pokorný a jeho škola, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1985/02/19 - 1985/03/31   České umění 20. století z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1986/05 - 1986/06   Výstava výtvarného umění ze současné tvorby severomoravských umělců a ze sbírek Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
1987/04/29 - 1987/06/28   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1987/11 - 1987/12   Ústředí uměleckých řemesel Praha, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1987/12 - 1988/04   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově: Přírůstky sbírek 1976-1986, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1988/01/20 - 1988/03/13   Sociální umění dvacátých let na Moravě, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1988/02   Ústredia umeleckých remesiel Bratislava, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1988/02/24 - 1988/04/03   Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí února, Středočeská galerie, Praha
1988/05/01 - 1988/06/14   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung. Von der Gotik bis zur Moderne, Altes Rathaus, Ingelheim am Rhein
1988/08/25 - 1988/10/02   Praha 1920-1940 Prag: Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst, Ateneumin taidemuseo, Helsinky (Helsinki)
1988/08/26 - 1988/10/16   Umění na známkách, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1989/05/04 - 1989/06/25   Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1990/03   Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Okresní galerie výtvarného umění, Most (Most)
1990/04/01 - 1990/05/28   České moderní umění ze sbírek Moravské galerie v Brně I, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
1990/06 - 1990/08   České moderní umění ze sbírek Moravské galerie v Brně I, Ústav lidového umění, Strážnice (Hodonín)
1990/06/22 - 1990/09/02   Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1990/09/27 - 1990/11/04   Josef Sudek - sběratel českého moderního umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/01/31 - 1991/04/01   Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1991/06/27 - 1991/08/31   Im Bilde / V obraze, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1993/09/30 - 1993/11/21   Za zrcadlem: Čeští sochaři ve fotografiích a dokumentech, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1995/10/26 - 1996/02/02   Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
1996/05/03 - 1996/06/23   Jiří Seifert: Sochy a kresby, Silvia Billeter: Lepty z cyklu Hledat Petrkov, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/10/07 - 1999/01/03   Civilizace: České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/10/19 - 2000/12/10   90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2001/02/22 - 2001/04/22   Dotyk sochy, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/12/15 - 2005/02/20   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti, České muzeum výtvarných umění, Praha
2005/03 - 2005/04   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2007/02/15 - 2007/03/14   Ostrava ve výtvarném umění, Ostrava (Ostrava-město), Ostrava (Ostrava-město)
2010/02/18 - 2010/05/16   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2010/08/23 - 2010/10/17   Vůně uhlí stále v nás, Důl Michal, Michálkovice, Ostrava (Ostrava-město)
2011/06/24 - 2011/10/30   Moravská národní galerie: 194 let od založení, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/05/24 - 2013/08/18   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl: České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2014/05/04 - 2014/09/28   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2014/11/21 - 2015/02/22   Poklady Vysočiny, Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava (Jihlava)
2015/03/20 - 2015/05/29   Poklady Vysočiny, Muzeum Vysočiny Třebíč, Třebíč (Třebíč)
2015/06/12 - 2015/08/30   Poklady Vysočiny, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2015/09/15 - 2015/11/29   Poklady Vysočiny, Muzeum Vysočiny Pelhřimov (Okresní muzeum), Pelhřimov (Pelhřimov)
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2016/01/20 - 2016/03/20   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/09/28 - 2017/01/08   V novém světě: Podmínky modernity 1917-1927, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2018/11/02 - 2019/02/03   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2019/05/25 - 2019/06/28   La forma dell'ideologia. Praga: 1948–1989, Palazzo del Governatore, Parma
2020/02/06 - 2020/08/16   Sochy mluví ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2020/09/23 - 2021/01/03   Dělník je smrtelný, práce je živá, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2023/11/23 - 2023/11/26   S.V.U.Mánes včera a dnes, Galerie Novoměstská radnice, Praha
neuvedeno   České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně, Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov (Břeclav)
neuvedeno   Výstava výtvarných děl k 100. založené Poldini huti, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000/10/14   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2003/11/29   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2004/04/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/11/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2017/06/11   Sbírka československého diplomata, Galerie Nová síň, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000/10/06 - 2000/10/13   Výtvarné umění - výstava exponátů, Dorotheum, Praha 1
2004/04/17 - 2004/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2012/11/18 - 2012/11/24   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2017/06/06 - 2017/06/10   Sbírka československého diplomata, Galerie Nová síň, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
1954/10/15 -   Sbírka českého sochařství, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1959/04/02 -   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století), Městská knihovna Praha, Praha
1962/06/10 -   České výtvarné umění 20. století, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1962/08/28 -   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Městská knihovna Praha, Praha
1965/09   České moderní malířství a sochařství, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Obrazy a plastiky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1975/05 -   České výtvarné umění XX. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1982 -   České výtvarné umění 19. a 20. století, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1984/11/14 -   České výtvarné umění 20. století, Malý zámek, Průhonice (Praha-západ)
1994/11/17 -   Stálá expozice českého umění 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)

Karel Pokorný

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Karel Pokorný (Souborná výstava sochařského díla k umělcovým sedmdesátinám), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1971   Karel Pokorný: Výbor z díla
  1972   Karel Pokorný, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1983   Karel Pokorný: 1891 - 1962: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1985   Karel Pokorný: Sochy, kresby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1986   Karel Pokorný, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1918   49. výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1920   53. výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1924   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1924   Razstava češke moderne umetnosti (Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage)
  1925   Katalog souborné výstavy obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1925   Kresby a drobná plastika členů spolku (XCI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1925   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes (Členská), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1929   Umělecká výstava spolků S. V. U Mánes a Umělecké besedy v Praze
  1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
  1936   S.V.U. Mánes, Skupina výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl), Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1937   L'art moderne tchécoslovaque (Exposition Internationale de Paris 1937), Galerie Jean Charpentier, Paříž (Paris)
  1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1937   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění), Государственное издательство Искусство, Moskva (Moscow)
  1938   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století, Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
  1939   Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1940   Od náčrtu k obrazu a soše, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Umění monumentální
  1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění), Bílá Labuť, Praha
  1941   Výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1942   Bildhauerzeichnung / Sochařská kresba, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1942   Duchovní námět v české malbě a sochařství, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst), Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1944   Kresby, akvarely a drobná plastika / Zeichnungen, Aquarelle und Kleinplastik
  1945   50 let českého výtvarného umění (Na počest zájezdu světového studenstva na Moravě), Blok výtvarných umělců země Moravskoslezské, Brno (Brno-město)
  1945   Mánes 1907-1938 (Výstava obrazů a soch členů S.V.U. Mánes pořádaná u přiležitosti Mezinárodního studentského kongresu v Praze 1945), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1946   České moderní sochařství od Gutfreunda k Wagnerovi, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1947   Exhibition of Czechoslovak Modern Art
  1947   Monumentální úkol současného výtvarnictví, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1947   Náboženské umění XX. století
  1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
  1947   Výstava obrazů Vladimíra Sychry (Drobná plastika z majetku brněnských sběratelů (Od Gutfreunda po Wágnera)), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1947   Z nové tvorby (Obrazy a sochy od května 1945), Evropský literární klub (ELK), Praha
  1948   Dobrý originál do malého bytu (Předvánoční výstava obrazů a plastik), Galerie Evropského literárního klubu (Galerie ELK), Praha 1
  1948   Svět práce v umění
  1948   Umění a kýč (2. podobizna), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění), Zemská osvětová rada v Brně, Brno (Brno-město)
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu (Výstava obrazů a soch z let 1918-1949)
  1949   Sculptura cehoslovaca, Orbis, Praha
  1949   Tjeckoslovakisk konst, Victor Petterson Bokindustriaktiebolag, Stockholm
  1949   Výtvarník mezi horníky, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
  1950   Členská výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
  1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951, Orbis, Praha
  1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
  1952   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1952   III. členská výstava
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku, Orbis, Praha
  1954   Výtvarníci a kniha
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1955   III. přehlídka československého výtvarného umění, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1955   Josef Jambor, Karel Pokorný, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1956   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců, Armádní výtvarné studio, Praha
  1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
  1959   České moderní malířství, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1959   České moderní malířství, Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Zlín (Zlín)
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959), The Royal Scottish Academy, Edinburgh
  1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století), Národní galerie v Praze, Praha
  1959   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst
  1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1960   Tvůrčí skupina Říjen, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1961   2. výstava tvůrčí skupiny Říjen, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1961   Česká socha a sochařská kresba 20. století (Z přírůstků Moravské galerie z posledních let), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX), Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, _
  1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije), Bългарски художник / Bŭlgarski khudozhnik / Bulgarski Chudožnik, Sofie (Sofia)
  1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
  1963   Obrazy, sochy, grafika (Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1963   Od Mánesa ke Špálovi, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1963   Sociální umění dvacátých let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1964   Výstava přírůstků 1960-1964 (Obrazy, kresby, plastika), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1965   České moderní malířství a sochařství, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1965   Moderní česká kresba, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1965   XXV. Východočeský umělecký salón 1965, Východočeské nakladatelství, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1966   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1966   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart
  1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1967   Sochařská kresba, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS), Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Varšava (Warszawa)
  1968   České sochařství 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   České umění začátku 20. let (K padesátému výročí republiky), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   České umění začátku 20. let, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1968   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours, Musée Rodin (Hôtel Biron), Paříž (Paris)
  1968   Socha piešťanských parkov '68 (Moderná česká plastika), Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1969   České umenie I. polovice 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
  1971   České sociální umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1971   České sociální umění dvacátých let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1971   Češka skulptura XX vijeka, Umjetnička galerija, Sarajevo
  1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   Umění a doba (České umění dvacátých let), Národní galerie v Praze, Praha
  1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1971   Výtvarníci straně, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1972   1945 - Praha vítající (Výstava obrazů, soch a grafiky), TJ Slavoj Vyšehrad, Praha
  1972   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka, Národní galerie v Praze, Praha
  1972   Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   České sociální umění ze sbírek Moravské galerie, Horácké muzeum, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1973   Čeští sochaři, spolutvůrci životního a pracovního prostředí, Středočeská galerie, Praha
  1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1974   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945)), Středočeská galerie, Praha
  1974   Umění Vysočiny
  1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Národní galerie v Praze, Praha
  1975   České výtvarné umění XX. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
  1975   Tschechische kleinplastiken, medaillen und zeichnungen, Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1975   Výstava Odkaz VŘSR v dílech našich výtvarných umělců, Český ústřední výbor SČSP, _
  1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1977   Česká sochařská kresba XX. století (Kresby ze sbírek Galerie výtvarných umění v Olomouci), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1977   České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1977   Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva), Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
  1977   Polska–Czechosłowacja (Wieki sąsiedztwa i przyjaźni)
  1978   Socha a sochařská kresba, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1978   Sport ve výtvarném umění, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1978   Umění a známka, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1978   Чешское и европейское искусство (České a evropské umění), Советский художник / Sovetskij Chudožnik, Moskva (Moscow)
  1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba), Národní galerie v Praze, Praha
  1979   Nezapomenutelná generace (Sociální tendence v českém výtvarném umění v období let 1913-1930 ze sbírek Národní galerie v Praze a Severočeské galerie v Litoměřicích), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1979   Pražské sochy a pomníky, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1979   Tschechische Kunst der zwanziger und dreissiger Jahre (Aus den Sammlungen der Galerie für Bildende Kunst in Ostrava), Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
  1980   České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie
  1980   Kresby českých sochařů (Ke 100. výročí narození Jana Štursy), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1980   Kupka, Gutfreund & C. (Nella Galleria Nationale di Praga / In the National Gallery in Prague), Marsilio Editori, Benátky (Venezia)
  1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
  1981   Les Realismes 1919-1939, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1981   Umění a společnost (Šedesát let práce a zápasů v tvorbě československých výtvarných umělců ze sbírek Moravské galerie v Brně), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1982   České výtvarné umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   Czech Sculpture 1800-1938, Trefoil Books Ltd., Londýn (London)
  1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1983   České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
  1983   Dvacátá léta I. (Sociální tendence), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1983   Karel Pokorný a jeho škola, Národní galerie v Praze, Praha
  1983   Národní divadlo a výtvarné umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983, Středočeská galerie, Praha
  1984   České výtvarné umění 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1986   Výstava výtvarného umění ze současné tvorby severomoravských umělců a ze sbírek Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě
  1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
  1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   1948 - 1988 (Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí Února), Středočeská galerie, Praha
  1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne), Internationale Tage, Ingelheim am Rhein
  1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
  1988   Sociální umění dvacátých let na Moravě, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1988   Umění na známkách (Praga 1988), Československá reklamní agentura Rapid, a.s., Ostrava (Ostrava-město)
  1988   Umění, architektura, řemesla, Ústředí uměleckých řemesel, Praha
  1989   Josef Sudek sběratel českého moderního umění (Dar Boženy Sudkové Roudnické galerii), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1990   České moderní umění ze sbírek Moravské galerie v Brně I, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
  1993   Za zrcadlem: Čeští sochaři ve fotografiích a dokumentech, Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Civilizace / Civilization (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze / Czech art of the 1940s from the collection of the Czech Museum of Fine Arts in Prague), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Dotyk sochy, Bible (Stručný průvodce českým sochařstvím 20. století ze sbírek Muzea umění Olomouc, Výstava prací nevidomých sochařů z Ateliéru hmatového modelování Štěpána Axmana v Brně), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2004   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Ostrava ve výtvarném umění, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   Moravská národní galerie: 194 let od založení, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Národní památník na Vítkově, Národní muzeum, Praha
  2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Poklady Vysočiny (Skvosty depozitářů), Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2014   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2019   La forma dell'ideologia (Praga: 1948–1989), Nadační fond Eleutheria, Praha
  2020   Sochy mluví (Ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  nedatováno   České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  nedatováno   Výstava výtvarných děl k 100. založené Poldini huti, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Karel Pokorný, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
  1958   Die bildende Kunst der Tschechoslowakei, Orbis, Praha
  1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
  1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), 5.číslo, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   České sochařství ve XX. století (1890–1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1979   Jistoty umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1995   Obrazy a plastiky výtvarných umělců druhé poloviny 20. století, Petrklíč, Praha
  1998   Osobnosti Znojemska (Místopis)
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2005   O umělcích, jak je neznáme, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2008   O umělcích, jak je neznáme, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
  2019   Metroart (Výtvarná monografie metra 1974–1994), Josef Šrejma, Praha
  2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1966   Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1986   Malá československá encyklopedie (M-Pol), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1997   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r), Nakladatelský dům OP, Praha
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XI. Pau – Pop), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Brněnské výstavy. (Akord 1936/3), Umění, 43-48
  1950   Čs. výtvarnictví o mezinárodní Cenu míru, Mladá fronta, 6.ročník, 183.číslo, 4-4
  1950   Soutěž na pražskou pomníkovou sochu J. V. Stalina, Výtvarné umění, 3.číslo, 140-143
  1952   Laureáti státních cen v roce 1952 v oboru malířství, grafiky a sochařství, Výtvarné umění, 2.ročník, 9-10.číslo, 430-432
  1953   Naše sochařství věrno slavné tradici, Výtvarná práce, 1
  1954   Československé umění na nové cestě, Výtvarná práce, 5
  1954   Členská výstava III. krajského střediska Mánes, Mladá fronta, 10.ročník, 129.číslo, 4-4
  1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 7
  1954   Karla Pokorného Božena Němcová bojující, Výtvarné umění, 4.ročník, 3.číslo, 112-117
  1954   Na výstavě československého výtvarného umění v Moskvě, Výtvarná práce, 5
  1954   Naše účast na benátské Biennale, Výtvarná práce, 8
  1954   Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 1-2
  1954   Umělci z lidových demokracií na XXVII. Biennale, Výtvarná práce, 6
  1955   Deset let našeho života ve výtvarném umění (Výstava, která je poučením i příslibem), Mladá fronta, 11.ročník, 305.číslo, 3-3
  1955   III. přehlídka čs. výtvarného umění, Mladá fronta, 11.ročník, 179.číslo, 3-3
  1955   Porota III. přehlídky československého výtvarného umění 1955, Výtvarná práce, 8
  1955   Sochařství na III. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce
  1955   Vysoké pocty výtvarným umělcům, Výtvarná práce, 7
  1955   Výstava Československého výtvarného umění v Čínské lidové republice, Výtvarná práce, 10
  1955   Výstava Josefa Jambora a Karla Pokorného, Výtvarná práce, 7
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1956   Panorama současné světové plastiky, Výtvarná práce, 16
  1956   President republiky Antonín Zápotocký na návrh vlády..., Výtvarná práce, 1
  1957   Co vystavujeme v Sao Paolo, Výtvarná práce, 11
  1959   Cesta revolučního umění, Výtvarná práce, 3-4
  1959   Nové umění Československa, Výtvarná práce, 12
  1959   Umění zemí socialismu, Výtvarná práce, 1-2
  1960   Debut skupiny Řijen, Výtvarná práce, 7-8
  1961   70 let národního umělce Karla Pokorného, Výtvarná práce, 3
  1961   Národní umělec Karel Pokorný (Od zítřka v Jízdárně Pražského hradu), Večerní Praha
  1961   Životní dílo Karla Pokorného, Výtvarná práce, 3-4
  1962   Za národními umělci Maxem Švabinským a Karlem Pokorným, Výtvarná práce, 3-4
  1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts
  1971   Zprávy (Naši výtvarníci), Výtvarná práce, 2
  198   K nedožitým devadesátým narozeninám národního umělce Karla Pokorného (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 62-63
  1982   Praha - výstavy září, říjen 1981 (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 8-10
  1983   Kresby Karla Pokorného, Výtvarná kultura, 36-39
  1983   Odkaz díla Karla Pokorného, Výtvarná kultura, 30-35
  1983   Sociální umění (Sociálně realistický proud českého proletářského umění), Výtvarná kultura, 21-29
  1988   Česká sochařská kresba 19. a 20. století (Jiřímu Mašínovi k 65. narozeninám), Umění, 36.ročník, 3.číslo, 260-284
  1994   Lidský úděl - sociální tendence 20. let / Human Destiny - Social Themes in the 1920´s, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, 41-44
  1994   Válečné intermezzo / The War Intermezzo, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, 75-78
  2012   Dokumenty: Řeč Jana Baucha nad rakví Karla Pokorného, Jan Bauch, 389
  2016   Náhrobek a pomník jako úloha moderního architekta: Sepulkralia v díle Ladislava Machoně z let 1915-1949, Epigraphica & Sepulcralia 7, 211-230
  2017   Svatovítská katedrála v době budování československého státu, Co bylo Československo?, 66-76
  2019   Hlavní nádraží (III. Doba mramorová), Metroart, 16-19
  2019   Reliéf Útok od Karla Pokorného, 220 míst AVU, 38
  2019   Reliéfy Humanita a Práce od Karla Pokorného, 220 míst AVU, 263
  2020   Karel Pokorný, Josef Sudek a sochy, 504-506
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Karel Pokorný, Národní galerie v Praze, Praha
  1971   Karel Pokorný: Výbor z díla (k 50.výročí založení KSČ), Společnost pro výstavní činnost Mánes, Praha
  1972   Karel Pokorný: Výbor ze sochařského díla
  1981   Karel Pokorný: Kresba a komorní plastika ((1891 - 1962)), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   Karel Pokorný (1891 - 1962): Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1984   Karel Pokorný a jeho škola (zahajovací prohlídka výstavy), Národní galerie v Praze, Praha
  1985   Karel Pokorný (sochy a kresby ze sbírek MG, na počest 40.výročí osvobození), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1986   Karel Pokorný (na počest 65.výročí založení KSČ), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1925   Výstava spolku výtvarných umělců Mánes, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1968   České umění začátku 20. let, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě / 100 Works from the Gallery of Fine Arts in Ostrava, Galerie výtvarného umění, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   V novém světě / In a New World (Podmínky modernity 1917-1927 / Conditions of Modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1926   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1929   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2017   Výtvarné umění, Fotografie / Sbírka československého diplomata (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Soutěžní návrh na pomník J. V. Stalina (Pokorný)
  1947   Devátý květen
  1954   Leoš Janáček
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Galerie české plastiky (ART Holding Praha, a.s.), ART Holding Praha, a.s., Praha
  1977   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století, Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  199?   Umění a umělci na starých fotografiích z fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Karel Pokorný (národní umělec, nositel Řádu republiky,laureát státní ceny, čestný člen Akademie umění SSSR), Akademie výtvarných umění, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 3.číslo
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově), Správa národní kulturní památky Vyšehrad, Praha
  2019   Olšanské hřbitovy (Umělecká a architektonická díla), Správa pražských hřbitovů, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1961   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí), Národní galerie v Praze, Praha
  2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  nedat.   Collection de sculpture tchéque, Národní galerie v Praze, Praha
  nedat.   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
  nedat.   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   100 let výtvarné Moravy (Seznam vystavených prací), Dům umění, Olomouc (Olomouc)
  1962   České výtvarné umění 20. století, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   České sochařství 1945–1960, Nakladatelství Orbis n.p., Karlín, Praha (Hlavní město Praha)
  nedatováno   České sochařství 19. a 20. století II., Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha

Karel Pokorný

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Karel Pokorný o významu Manizerova článku, Výtvarné umění, 2.ročník, 5-6.číslo, 211-211
  1952   Vzpomínky na J. V. Myslbeka, Výtvarné umění, 2.ročník, 7-8.číslo, 274-278
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953, Výtvarná práce, 1
  1953   Nové úkoly Ústředního svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1953   Pozdrav výtvarníků, Výtvarné umění, 3.ročník, 3.číslo, 230-233
  1954   Památce velkého českého umělce, Výtvarná práce, 2
  1954   Vřelý pozdrav sovětským soudruhům, Výtvarná práce, 1
  1954   Za krásnou vlast a štěstí našeho lidu, Výtvarná práce, 2
  1955   Bez míru by nebylo umění, Výtvarná práce, 3
  1955   Deset let vývoje našeho výtvarného umění (Projev předsedy ÚSČSVU Karla Pokorného při zahájení výstavy "10 let"), Výtvarná práce
  1955   Diskuse k reorganisaci Ústředního svazu čs. výtvarných umělců (Co uskutečnit pro další růst), Výtvarná práce, 2
  1955   Dopis výboru Ústředního svazu čs. výtvarných umělců všem členům a kandidátům, Výtvarná práce, 1-2
  1955   III. přehlídka československého výtvarného umění (Projev předsedy ÚSČSVU Karla Pokorného, laureáta státní ceny Klementa Gottwalda), Výtvarná práce, 2
  1955   Rozloučení s Otakarem Španielem (Projev předsedy ÚSČSVU Karla Pokorného), Výtvarná práce, 3
  1955   Umění jde cestou lidu, Výtvarná práce, 1-1
  1956   K situaci v našem sochařství, Výtvarné umění, 6.ročník, 3.číslo, 101-103
  1956   Na novou cestu českého a slovenského výtvarného umění (Zahajovací projev předsedy ÚSČSVU národního umělce prof. Karla Pokorného), Výtvarná práce, 3-5
  1960   Anketa k situaci v našem výtvarném umění, Výtvarné umění, 241-253
  1960   Diskutujeme ke sjezdu (Co očekávám od sjezdu SČSVU?), Výtvarná práce, 5

Karel Pokorný

bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Pražský máj 1945, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

Karel Pokorný

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1950   Konference SČSVU, Výtvarné umění, 3.číslo, 143-144
  1950   Na dnešní výtvarné frontě, Výtvarné umění, 1.číslo, 35-48
  1950   Praha se rozloučila s Antonínem Matějčkem, Mladá fronta, 6.ročník, 201.číslo, 5-5
  1950   Výtvarníci na novou cestu, Mladá fronta, 6.ročník, 82.číslo, 4-4
  1951   Výtvarné umění na cestě služby lidu, Výtvarné umění, 2.ročník, 1.číslo, 1-12
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953, Výtvarná práce, 1
  1953   Nové číslo Výtvarného umění, Výtvarná práce, 8
  1953   Nové pražské pomníky, Výtvarná práce, 2
  1953   Ústřední výbor ÚŠČSVU zasedal, Výtvarná práce, 1-4
  1953   Vyjde Myslbekova monografie, Výtvarná práce, 5
  1954   750 návrhů v gottwaldovské soutěži, Výtvarná práce, 4
  1954   Oprava, Výtvarná práce, 7
  1954   Pomník Boženy Němcové v Praze, Výtvarná práce, 7
  1954   Pomník Leoše Janáčka v Brně, Výtvarná práce, 7
  1954   Resoluce ze zasedání výboru ÚSČSVU, Výtvarná práce, 1
  1954   Rozloučení s Václavem Rabasem, Výtvarná práce, 3
  1954   Seznam členů poroty pro posouzení výtvarných návrhů..., Výtvarná práce, 15
  1954   Soutěž na návrh Vysoké stranické školy, Výtvarná práce, 4
  1955   Aktivní úloha uměleckého poznání, Výtvarná práce, 1-2
  1955   Doplněk soutěžních podmínek na Arbesův pomník, Výtvarná práce, 9
  1955   Figurální thema na III. přehlídce našeho výtvarného umění, Výtvarná práce, 3-4
  1955   III. přehlídka československého výtvarného umění, Výtvarná práce, 1
  1955   Laureáti státní ceny Klementa Gottwalda za díla výtvarná, Výtvarná práce, 1
  1955   Soutěž na výzdobu Vítkova, Výtvarná práce, 7-7
  1955   V Miroticích byl odhalen Alšův pomník, Výtvarná práce, 7
  1955   Výstava "10 let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění" zahájena, Výtvarná práce, 1
  1955   Ze života jihlavského střediska, Výtvarná práce, 6
  1956   Anonymní soutěž na vybudování památníku Jana Žižky v Trocnově, Výtvarná práce, 11
  1956   Klub přátel výtvarného umění, Výtvarná práce, 10
  1956   Současné československé sochařství, Výtvarné umění, 6.ročník, 3.číslo, 121-135
  1956   Výsledek soutěže na památník Jan Žižky v Trocnově, Výtvarná práce, 11
  1956   Výsledky soutěže na sousoší pro Brusel, Výtvarná práce, 15
  1957   Výsledek soutěže na pomník J. Purkyně v Praze, Výtvarná práce, 15
  1958   Sovětská pocta Karlu Pokornému, Výtvarná práce, 9
  1960   Nově zvolení členové ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 2
  1961   Umělecká soutěž k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 2-3
  1961   V pátek 27. října byla ve výstavní síni Mánes..., Výtvarná práce, 11
  1961   Výstavy ke 40. výročí KSČ, Výtvarná práce, 1-3
  1968   50 let obnov Pražského hradu, Výtvarná práce, 3
  1968   Jak nás vidí, Lidová demokracie, 24.ročník, 55.číslo, 7-7
  1968   Od Myslbeka k dnešku, Výtvarná práce, 5
  1977   Proletářský internacionalismus a výtvarné umění, Výtvarná kultura, 14-29
  1977   Velký Říjen a umění socialistického Československa, Umění, 473-476
  1978   Miroslav Pangrác (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 41-47
  1979   180. výročí založení Akademie výtvarných umění v Praze (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 55-57
  1979   Zasloužilý umělec Václav Kyselka (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 60-61
  1980   Mistr československé fotografie, Výtvarná kultura, 39-43
  1980   Stránky z deníku, který psala historie, Výtvarná kultura, 1-5
  1981   Umění epochy socialismu, Výtvarná kultura, 10-18
  1983   Karel Kuneš (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 41-43
  1985   Sochařská tvorba v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, 17-22
  1985   Vztah architektury a výtvarného umění (V historii posledních čtyřiceti let), Panorama 1/85, 16-23
  1988   Smysl českého moderního umění, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 16.číslo, 1-2
  1988/06/08   Výtvarné umění po roce 1945, Tvorba, 1-4
  1989   Akademie jubilejní, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 19.číslo
  1989   Tradice AVU ve XX. století, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 22.číslo, 5
  1998   Civilizace (Praha, ČMVU, Dům U černé Matky Boží, 8. 10. 1998 - 10. 1. 1999), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1999   Roudnická galerie objevuje dílo Jana Křížka
  1999   Studijní pobyty umělců, teoretiků i dalších studentů u Františka Kupky v Paříži, Kupka - Waldes, 426-429
  2003   Prubířské kameny Jana Koblasy (Pracovali jsme posedle, diskutovali do úmoru, ale to vše v podzemí, říká o svých začátcích v Čechách sochař), Mladá fronta Dnes
  2012   Jan Bauch: Esej (Bauchovo století), Jan Bauch, 325-358
  2013   Poslední zastavení: Dívka s kytarou před základní školou, Kdo se to na nás dívá!, 88
  2019   Ateliér Josefa Mařatky, 220 míst AVU, 84
  2019   Ateliér Karla Hladíka, 220 míst AVU, 89
  2019   Dejvická (Leninova) (IV. Čas hliníku eloxované stanice), Metroart, 38-41
  2019   Domovní znamení od Jiřího Nováka, 220 míst AVU, 273
  2019   Film Nejkrásnější věk, 220 míst AVU, 46
  2019   Flora (VI. Úsek II. ...A stále hliník), Metroart, 80-81
  2019   Florenc B (Sokolovská (IX. Skloňování skla), Metroart, 136-139
  2019   Chodov (Budovatelů) (V. Keramická trasa), Metroart, 68-69
  2019   Plastika Světlo a stín od Jiřího Nováka, 220 míst AVU, 125
  2019   Roztyly (Primátora Vacka), Metroart, 65-73
  2019   Socha Julia Fučíka od Miloslava Šonky, 220 míst AVU, 114
  2019   Socha Sedící žena od Václava Bejčka, 220 míst AVU, 238
  2019   Vila Pellé, 220 míst AVU, 210

Karel Pokorný

institution, city  
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
Galerie výtvarného umění Klatovy/Klenová, Klenová (Klatovy)
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)