Výstava podobizen: Práce členů Mánesa za padesát let

date of exhibition: 1939/03/09 - 1939/04/16
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní