Alexandr Vladimír Hrska

* 9. 5. 1890, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 23. 10. 1954, Praha, Česká republika (Czech Republic)
painter, Illustrator, graphic artist, Stage Designer

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01042888
VIAF: 83742361

notes:
Odkaz. forma
Hrska, A. V., 1890-1954
Hrstka, Vladimír Josef, 1890-1954

-
Životopis v datech
1890, 9. V. – narozen v Praze (Vinohrady, č. p. 532), otec František Hrstka (úředník), matka Emilie, rozená Fialová)
1890, 24. V. – pokřtěn na jméno Vladimír Josef
1896/1901 – obecná škola (Vinohrady, Na Smetance)
1901/1909 – reálka (Vinohrady, Na Smetance)
1909/1915 – C. k. akademie umění výtvarných v Praze (I. – II. ročník prof. Vlaho Bukovac, III. – VI. grafická speciálka prof. Maxe Švabinského, s konečným hodnocením: pilnost vytrvalá, návštěva velmi pilná, prospěch výborný)
1914 – studijní cesta do Paříže (takřka 3 měsíce)
1916, 29. IV. – oddán s Marií roz. Machoňovou, absolventkou Školy kreslení a malování pro dámy (1908/1912, prof. Em. Krostová) a Umělecko-průmyslové školy v Praze (1912/1916) – manželé bydlí v bytě v Letohradské 27, Praha XII.
1916 – od podzimu nejprve provizorně, pak trvale jako divadelní malíř a později šéf výpravy Městského divadla na Královských Vinohradech – přijat za člena výtvarného spolku Mánes, kde nejprve vystavoval jako host
1918, 24. XII. – narozena dcera Eva
1919 – přijat za člena S. Č. U. G. Hollar
1919, 23. XII. – opouští Městské divadlo na Královských Vinohradech při stávce
1921/1922 – šéf výpravy za Mahenovy dramaturgie (ředitel V. Štěch) v Městských divadlech v Brně, kde vytvořil 23 výprav za jedinou sezónu - navázal řadu přátelství, např. s Leošem Janáčkem, kterému vypravil světovou premiéru jeho opery „Káťa Kabanová“ (23. XI. 1921), později vypravil i jeho další opery (Liška Bystrouška, Její pastorkyňa) – navrhuje oponu pro divadlo na Veveří ul., která je roku 1922 instalována
1921/1922 – pověřen výukou nauky „kostýmnictví“ na Státní hudební a dramatické konservatoři v Brně (1 hodina týdně)
1922/1927 – výtvarník ve svobodném povolání, pracuje především pro divadlo (Národní divadlo, a jednorázově též pro Městské divadlo na Vinohradech) a jako ilustrátor
1927, 27.IV. – vypravuje světovou premiéru opery Jaromíra Weinbergera Švanda dudák v Národním divadle v Praze
1927/1933 – od 1. V. stálý ilustrátor v Pražské akciové tiskárně (především v Národních listech)
1929 – plakát „Barrandovské terasy“
1933/1936 – od 1. X. výtvarný redaktor nakladatelství Mazáč v Praze II.
1937 – volný cyklus obrazů a kreseb s tématem pražských mostů
1942 – vypravuje knihu Pohádka máje Viléma Mrštíka – maluje oponu pro Divadlo na Poříčí pro inscenaci Hauptmannovy hry Trunda a Lajda – jediná samostatná výstava za jeho života
od 1945 – soustavně spolupracuje s divadlem v Karlových Varech
1946 – účast v soutěži na výzdobu slavnostní síně Staroměstské radnice (3.cena)
1948/1953 – každé léto zajíždí v létě do Okarce u Náměště nad Oslavou
1949 – umírá manželka
1950 – pracuje na jiráskovském volném cyklu
1954 – poslední jevištní výprava v Oblastním divadle v Karlových Varech (J. W. Goethe: Faust, rež. B. Stejskal)
1954, 23. X. – zemřel v Praze
cs.wikipedia.org, 2014/01/30

Alexandr Vladimír Hrska

Alexandr Vladimír Hrska, český malíř, grafik a scénograf se narodil 9. května 1890 v Praze, na Vinohradech. Vystudoval reálku Na Smetance a vstoupil v roku 1909 na pražskou C. K. akademii umění výtvarných. Po všeobecné škole u prof. Bukovace byl v roce 1912 přijat na speciální školu pro malířství a grafiku prof. Švabinského, kterou v roce 1915 výborně absolvoval. V roce 1915 se stal členem SVU Mánes.
Na jaře roku 1916 se oženil s Marií (Mášou) Machoňovou, absolventkou Umělecko - průmyslové školy v Praze, a stal se šéfem výpravy Městského divadla na Královských Vinohradech. Velmi úzce spolupracoval s významným českým divadelním režisérem K. H. Hilarem. Divadlo opustil za stávky v r. 1919, kdy zůstal solidární s personálem. V témže roce se stal členem SČUG Hollar. V letech 1921 až 1922 pracoval v Brně jako šéf výpravy Městských divadel (vypravil mimo jiné poprvé Janáčkovu Káťu Kabanovu nebo bratří Čapků Ze života hmyzu). V letech 1927–33 byl externím ilustrátorem Národních listů a v období 1933–36 výtvarným poradcem slovenského nakladatelství firmy Mazač.
Od roku 1936 neměl žádné trvalé zaměstnání, maloval, ilustroval, vypravoval divadelní hry, účastnil se výstav a soutěží (bronzová medaile z mezinárodní výstavy v Paříži v roce 1937). Až do své smrti 23.10.1954 žil ve svém domku na kraji města v Praze-Dejvicích.
cs.wikipedia.org, 2014/01/30

Alexandr Vladimír Hrska

 

Alexandr Vladimír Hrska

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1896 - 1901   Obecná škola, Praha
1909 - 1915   Akademie výtvarných umění, Praha, malířství, Bukovac Vlaho, *1855
1909 - 1915   Akademie výtvarných umění, Praha, grafika, Švabinský Max, *1873
1909 - 1915   Akademie výtvarných umění, Praha, Roubalík Bohumír, *1845

Alexandr Vladimír Hrska

from - to   institution, city, notes
1914 - 1914   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), 3 měsíce
1916 - 1919   Divadlo na Vinohradech, Praha, Náměstí Míru 7, šéf výpravy
1921 - 1922   Městské divadlo, Brno (Brno-město), šéf výpravy
1921 - 1922   Státní konzervatoř, Brno (Brno-město), pověřen výukou kostýmnictví, hodina týdně
1927 - 1933   Národní listy, Praha, externí ilustrátor
1933 - 1936   Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha, výtvarný poradce
1936 - 1954   _, svobodné povolání - malíř, ilustrátor, scénograf
1948 - 1953   Okarec (Třebíč), Okarec (Třebíč), každoroční letní pobyty

Alexandr Vladimír Hrska

from - to   group, *creation, notes
1915 - ????   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887, řádný člen
1919 - ????   Tvůrčí skupina Hollar (Skupina československých umělců grafiků Hollar), *1956

Alexandr Vladimír Hrska

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1942/11/19 - 1942/12/13   A. V. Hrska, Mánes, Praha
1956   A. V. Hrska: Výběr z díla, Kabinet umění, Brno (Brno-město)
1956/10/12 -   Alexandr Vladimír Hrska: Výbor z díla, Výstavní síň Českého fondu výtvarných umění - Purkyně, Praha
1981/01 - 1981/02   Alexandr Vladimír Hrska: Scénické a kostýmní návrhy ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea v Praze, Divadlo na Vinohradech, Praha
2000/09/05 - 2000/09/30   Alexandr Vladimír Hrska: Malba, kresba, grafika, plakáty, scénografie, užitá tvorba, Galerie U bílého zajíce, Praha
2016/09/16 - 2016/11/13   A. V. Hrska: Zábavy velkoměsta, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2020/03/13 - 2020/05/22   A. V. Hrska, Galerie Kodl, Praha
2020/09/10 - 2021/01/17   A. V. Hrska: Model v pose Venuše, 1924, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1916/04 - 1916/05   47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha
1917/03 - 1917/04   48. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha
1918/09 - 1918/10   49. výstava S.V.U. Mánes, Obecní dům, Praha
1919/04/11 - 1919/04   Výstava soutěžních prací na propagační plakát Československé republiky, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/04/26 - 1919/05/25   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: IV. členská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/05   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Národní dům, Prostějov (Prostějov)
1920/01 - 1920/02   Devátá výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar: III. z cyklu výstav Obnovy, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
1920/02/07 - 1920/03/07   Kreslíři ze Šibeniček, Topičův salon (1918-1936), Praha
1920/03   XI. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar: V slunci svobody, Klub přátel umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1920/04   Výstava Sdruženia českých umelcov grafikov Hollar / Hollar a Csech grafikus Müvészek egyesületének Kiállitása, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Košice (Košice)
1920/04/10 - 1920/05/17   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní výstava členská, Topičův salon (1918-1936), Praha
1920/06   Výstava Sdruženia českých umelcov grafikov Hollar / Hollar a Csech grafikus Müvészek egyesületének Kiállitása, Prešov (Prešov), Prešov (Prešov)
1920/10/10 - 1920/11   Členská výstava S.V.U. Mánes, Mánes, Praha
1921/10 - 1921/11   LIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, členská, Obecní dům, Praha
1922/12   Vánoční trh prací členů spolku - LXII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha
1923/12/16 - 1924/03/02   II. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1924/10 - 1924/11   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, členská, Obecní dům, Praha
1924/12   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha
1925/10 - 1925/11   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, členská, Obecní dům, Praha
1926/09/11 - 1926/11/22   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha
1927/01/23 - 1927/02/20   IV. výstava S.V.U. Mánes, Městské průmyslové muzeum, Pardubice (Pardubice)
1927/04   125. výstava S.V.U. Mánes, Dom Umeleckej besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1927/05/04 - 1927/05/26   Výstava školních prací bývalých žáků grafické speciálky prof. M. Švabinského (1910-1927), Topičův salon (1918-1936), Praha
1937/10/12 - 1937/11/28   Dnešní Mánes, Mánes, Praha
1937/11/06 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafik, kreseb a maleb, Obecní dům, Praha
1938/04/24 - 1938/08/31   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1939/03/09 - 1939/04/16   Výstava podobizen: Práce členů Mánesa za padesát let, Mánes, Praha
1939/11/12 - 1939/12/15   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1939/12/16 - 1940/01/28   Důvěřujte umění: Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky, Mánes, Praha
1940/10/12 - 1940/11/17   Obraz a socha v bytě I., Mánes, Praha
1940/12/01 - 1941/01/05   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1941/04   Výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1941/09/15 - 1941/10/15   Bílá Labuť českému umění, Bílá Labuť, Praha
1942/01/20 - 1942/02/20   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1943/01/23 - 1943/02/28   Umělci národu 1943, Praha, Praha
1943/02/14 - 1943/02/28   Die Künstler dem Volke / Umělci národu, Kolín (Kolín), Kolín (Kolín)
1943/05/25 - 1943/06/14   Přehlídka 99ti, Topičův salon (1937-1949), Praha
1943/08/06 - 1943/08/30   Květiny v dílech českých malířů, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1943/12/15 - 1943/12/31   Umění v bytovém interiéru, Topičův salon (1937-1949), Praha
1946/02/23 - 1946/03/17   Český národ Rudé armádě, Praha, Praha
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1960/10/31 - 1960/12/04   Jevištní výtvarnictví 1945-1960, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Palác Kinských, Praha
1973/09/06 - 1973/09/27   Český divadelní plakát na přelomu 19. a 20. století, Divadlo na Vinohradech, Praha
1984/01 - 1984/04   Moderní český plakát 1918 - 1945, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1988/05/03 - 1988/06/05   Přírůstky 1985-1987, Staroměstská radnice, Praha
1988/09/22 - 1988/11   Pražská nároží 1890 - 1940, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1989/02/14 - 1989/03   Český neoklasicismus dvacátých let. Mezi klasickým řádem a selankou, Staroměstská radnice, Praha
1990/04   Sláva kabaretů v dějinách plakátu, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1990/12/13 - 1991/02/17   Aventinská mansarda: Otakar Štorch Marien a výtvarné umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1991/01 - 1991/12   Přírůstky z let 1985-1990, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1993/01/06 - 1993/01/31   Zakladatelská generace SČUG Hollar 1917 - 1938, Galerie Hollar, Praha
1993/07/01 - 1993/09/12   České art deco, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
2002/06/18 - 2002/10/20   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/01/09 - 2003/02/09   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Mánes, Praha
2003/05/08 - 2003/06/14   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York)
2003/11/07 - 2004/01/31   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu, Mánes, Praha
2003/12/15 - 2003/12/19   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
2004/01/23 - 2004/04/18   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Los Angeles (California)
2004/02/09 - 2004/03/04   Svet hviezd a ilúzií. Český filmový plagát 20. storočia, České kultúrné centrum, Bratislava (Bratislava)
2004/04/27 - 2004/05/29   Sterne und Illusionen: Tschechisches Filmplakat des 20. Jahrhundert, Tschechisches Zentrum Dresden (České centrum Drážďany), Drážďany (Dresden)
2004/06/12 - 2004/06/26   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Hongkong (Hong Kong)
2004/06/25 - 2004/09/19   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/07/09 - 2004/10/03   Showtime: A Century of the Czech Film Posters, Museu de Arte de Macau / Macao Museum of Art, Macao
2013/01/25 - 2013/04/21   Memory of Landscape I Have Never Seen, National Museum of Art, Deoksugung, Soul (Seoul)
2013/04/04 - 2013/05/31   Metamorphoses. Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant, Praha
2013/05/24 - 2013/08/18   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl: České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2014/02/14 - 2014/05/19   Plakát v souboji ideologií 1914-2014, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2016/09/28 - 2017/01/08   V novém světě: Podmínky modernity 1917-1927, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2018/05/11 - 2018/10/31   Naše Francie, Letohrádek Hvězda, Praha
2022/12/08 - 2023/04/30   Řeč plakátu 1890–1938, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2019/03/19   Večerní galerijní aukce výtvarného umění, European Arts Investments, Praha 1
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2019/03/11 - 2019/03/18   Výběr výtvarného umění, European Arts Investments, Praha 1
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1998/05/04 -   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2018/10/24 -   1918-1938: První republika, Veletržní palác, Praha

Alexandr Vladimír Hrska

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1942   Výstava nových obrazů A. V. Hrsky / Ausstellung von neuen Bildern, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1956   A. V. Hrska 1890-1954: Výběr z díla
  1956   A. V. Hrska 1890-1954: Výběr z díla, Kniha, n.p., Brno (Brno-město)
  1981   Alexandr Vladimír Hrska 1890-1954 (Scénické a kostýmní návrhy ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea v Praze), Divadelní ústav, Praha
  2000   A. V. Hrska 1890-1954 (Malby, kresby, grafiky, plakáty, scénografie, knižní tvorba a užitá grafika), Galerie U bílého zajíce, Praha
  2010   Alexandr Vladimír Hrska: Obrazy (120. výročí narození), Galerie Deset (Galerie 10), Praha
  2014   A. V. Hrska 1890-1954
  2020   A. V. Hrska: Model v pose Venuše, 1924, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1916   47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1917   48. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1918   49. výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1919   IV. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (Členská výstava), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1919   V. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1920   53. výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1920   Devátá výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (III. z cyklu výstav Obnovy), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1920   Jarní výstava členská (XII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1920   Kreslíři ze Šibeniček, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1920   Výstava Sdruženia českých umelcov grafikov Hollar / Hollar a cseh grafikus müvészek egyesületének Kiálitása, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1920   Výstava Sdruženia českých umelcov grafikov Hollar / Hollar a cseh grafikus müvészek egyesületének Kiálitása, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Košice (Košice)
  1920   XI. výstava sdružení českých umělců grafiků Hollar, Klub přátel umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1921   LIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes členská, XVIII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar členská, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1922   Vánoční trh prací členů spolku (LXII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1923   II. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1924   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1925   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes (Členská), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1927   125. výstava S.V.U. Mánes, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
  1927   IV. výstava S.V.U. Mánes
  1927   Výstava školních prací bývalých žáků grafické speciálky prof. M. Švabinského (1910 - 1927), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1937   Dnešní Mánes (Oslavy 50 let Mánesa), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1937   SČUG Hollar: Členská výstava Hollara. Grafika, malby, kresby (109. výstava), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1938   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1939   Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Národ svým výtvarným umělcům, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1940   Obraz a socha v bytě I., Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění), Bílá Labuť, Praha
  1941   Výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1943   Die Künstler dem Volke / Umělci národu, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1943   Květiny a jejich obrazy / Blumen und deren Abbildungen, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1943   Übersicht der 99 / Přehlídka 99ti, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst), Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1946   Český národ Rudé armádě (Seznam děl výtvarného umění věnovaných českými umělci Rudé armádě z vděčnosti za osvobození a odevzaných k výročnímu dni založení Rudé armády 23. února 1946)
  1954   Členská výstava 1954, Svaz československých výtvarných umělců, V. krajské středisko, Purkyně, _
  1955   III. přehlídka československého výtvarného umění, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1971   Umění a doba (České umění dvacátých let), Národní galerie v Praze, Praha
  1973   Český divadelní plakát na přelomu 19. a 20. století, Divadelní ústav, Praha
  1981   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1984   Moderní český plakát 1918 - 1945, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Přírůstky 1985 - 1987, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1989   Český neoklasicismus dvacátých let 2.část (Mezi klasickým řádem a selankou), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1989   Pražská nároží, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1990   Sbírka Josefa Jeřábka (2. část), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1990   Sláva kabaretů v dějinách plakátu (Kabaretní plakát od Toulouse Lautreca k Čapkovi, Longenovi a dalším tvůrcům), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1993   České art deco, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1993   SČUG Hollar: Zakladatelská generace 1917-1938, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2013   Memory of Landscape I Have Never Seen, National Museum of Contemporary Art / National Museum of Modern and Contemporary Art, Kwačchon (Gwacheon)
  2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Plakát v souboji ideologií 1914-2014, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2014   The Poster in the Clash of Ideologies 1914-2014, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2018   První republika 1918-1938, Národní galerie v Praze, Praha
  2022   Řeč plakátu 1890–1938, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Aventinum a jeho knižní výtvarníci, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Malá groteska, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
  1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
  2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2022   Česká skleněná mozaika (Historie, technologie, katalog exteriérových děl), Vysoká škola chemicko-technologická ČVUT, Praha
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1988   Národní divadlo a jeho předchůdci (Slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatimního a Národního), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1942   Šťastné množství světla a vzduchu... / Die glückvalle Fülle von Licht und Luft..., Výstava nových obrazů A. V. Hrsky / Ausstellung von neuen Bildern
  1954   Za malířem A. V. Hrskou, Výtvarná práce, 7
  1956   Malíř A. V. Hrska
  1956   Nejprve hrstka vzpomínek - neveliká.
  1956   Výstava A. V. Hrsky, Výtvarná práce, 8
  1981   Bylo to rok po absolvování malířské speciálky...
  1988   Výstava přírůstků GHMP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 7.číslo, 8
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2000   A. V. Hrska - scénograf, A. V. Hrska 1890-1954, 13-19
  2000   Malba jako "divadlo", A. V. Hrska 1890-1954, 5-8
  2000   Nové příběhy knižních obálek, 20-23
  2000   Plakáty A. V. Hrsky, 9-12
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Alexandr Vladimír Hrska (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1942   A.V.Hrska, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1956   Alexandr Vladimír Hrska: Výbor z díla, Výstavní síň Českého fondu výtvarných umění - Purkyně, Praha
  2000   Alexandr Vladimír Hrska: Malba, kresba, grafika, plakáty, scénografie, užitá tvorba (1890 - 1952), Galerie U bílého zajíce, Praha
  2010   Alexandr Vladimír Hrska (Výstava obrazů ke 120. výročí narození), Galerie Deset (Galerie 10), Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1943   Květiny (Obrazy, kresby a grafiky 27 současných malířů), Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  2016   V novém světě / In a New World (Podmínky modernity 1917-1927 / Conditions of Modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1926   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1929   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   A. V. Hrska: Zábavy velkoměsta (Plakáty, kresby, grafiky, malby z metropole (Praha, Paříž)), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   A. V. Hrska (akademický malíř), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
  2003   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Nadace Český fond umění, Praha
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (září - prosinec 2020 / September - Dezember 2020), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Řeč plakátu 1890–1938 (Rozšířené popisky), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
seznam osobností / členů
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1924   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1960   Jevištní výtvarnictví 1945-1960, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1973   Český divadelní plakát na přelomu 19. a 20. století, Divadelní ústav, Praha

Alexandr Vladimír Hrska

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1924   Mořská panna, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1931   Hlasy světa a domova, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1935   Abeceda fotballu, Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha
  1944   A tulipány zvadly, Nakladatelství Josef Richard Vilímek, Praha
  1946   Dvacet čtyři hodiny, Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1947   Co kdybych si vzala pastora, Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1947   Generál Jeho Veličenstva, Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1948   Adéla Culverová, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1948   Chrám štěstí, Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1948   To vše a ještě nebe, Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1948   U zeleného delfína
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Idea československého státu, Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha
  1936   Idea československého státu (I.), Národní rada československá, Praha
  1936   Idea československého státu (II.), Národní rada československá, Praha

Alexandr Vladimír Hrska

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   Psychologie bez duše (Bizarerie filosofická), Pražská akciová tiskárna, Praha
  1928   Sursum corda
  1928   Zpěvy v bouři (Satiry), Dr. Štěpán Jež (Galerie dr. Štěpána Ježe), Bubeneč, Praha (Hlavní město Praha)
  1944   A tulipány zvadly, Nakladatelství Josef Richard Vilímek, Praha
  1945   K. H. Hilar (Básník jeviště i slova), Athos, Praha
  1945   Persekuce českého studentstva za okupace, Ministerstvo vnitra ČSR, Praha
  2010   Portréty pražských herců (slovem a karikaturou), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Mahen, Knihovna Jiřího Mahena, Brno (Brno-město)

Alexandr Vladimír Hrska

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Výsledky jiráskovské akce (Protokol poroty soutěže na výtvarná díla s thematem Postavy a krajiny Jiráskových románů), Výtvarná práce, 12-14
  1956   Majitelům obrazů A. V. Hrsky, Výtvarná práce, 15