Alexandr Vladimír Hrska

* 9. 5. 1890, Praha, Česká republika (Czech Republic)
23. 10. 1954, Praha, Česká republika (Czech Republic)
stage designer, illustrator, graphic artist, painter

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Alexandr Vladimír Hrska, český malíř, grafik a scénograf se narodil 9. května 1890 v Praze, na Vinohradech. Vystudoval reálku Na Smetance a vstoupil v roku 1909 na pražskou C. K. akademii umění výtvarných. Po všeobecné škole u prof. Bukovace byl v roce 1912 přijat na speciální školu pro malířství a grafiku prof. Švabinského, kterou v roce 1915 výborně absolvoval. V roce 1915 se stal členem SVU Mánes.
Na jaře roku 1916 se oženil s Marií (Mášou) Machoňovou, absolventkou Umělecko - průmyslové školy v Praze, a stal se šéfem výpravy Městského divadla na Královských Vinohradech. Velmi úzce spolupracoval s významným českým divadelním režisérem K. H. Hilarem. Divadlo opustil za stávky v r. 1919, kdy zůstal solidární s personálem. V témže roce se stal členem SČUG Hollar. V letech 1921 až 1922 pracoval v Brně jako šéf výpravy Městských divadel (vypravil mimo jiné poprvé Janáčkovu Káťu Kabanovu nebo bratří Čapků Ze života hmyzu). V letech 1927–33 byl externím ilustrátorem Národních listů a v období 1933–36 výtvarným poradcem slovenského nakladatelství firmy Mazač.
Od roku 1936 neměl žádné trvalé zaměstnání, maloval, ilustroval, vypravoval divadelní hry, účastnil se výstav a soutěží (bronzová medaile z mezinárodní výstavy v Paříži v roce 1937). Až do své smrti 23.10.1954 žil ve svém domku na kraji města v Praze-Dejvicích.
cs.wikipedia.org, 2014/01/30

notes:
Odkaz. forma
Hrska, A. V., 1890-1954
Hrstka, Vladimír Josef, 1890-1954

-
Životopis v datech
1890, 9. V. – narozen v Praze (Vinohrady, č. p. 532), otec František Hrstka (úředník), matka Emilie, rozená Fialová)
1890, 24. V. – pokřtěn na jméno Vladimír Josef
1896/1901 – obecná škola (Vinohrady, Na Smetance)
1901/1909 – reálka (Vinohrady, Na Smetance)
1909/1915 – C. k. akademie umění výtvarných v Praze (I. – II. ročník prof. Vlaho Bukovac, III. – VI. grafická speciálka prof. Maxe Švabinského, s konečným hodnocením: pilnost vytrvalá, návštěva velmi pilná, prospěch výborný)
1914 – studijní cesta do Paříže (takřka 3 měsíce)
1916, 29. IV. – oddán s Marií roz. Machoňovou, absolventkou Školy kreslení a malování pro dámy (1908/1912, prof. Em. Krostová) a Umělecko-průmyslové školy v Praze (1912/1916) – manželé bydlí v bytě v Letohradské 27, Praha XII.
1916 – od podzimu nejprve provizorně, pak trvale jako divadelní malíř a později šéf výpravy Městského divadla na Královských Vinohradech – přijat za člena výtvarného spolku Mánes, kde nejprve vystavoval jako host
1918, 24. XII. – narozena dcera Eva
1919 – přijat za člena S. Č. U. G. Hollar
1919, 23. XII. – opouští Městské divadlo na Královských Vinohradech při stávce
1921/1922 – šéf výpravy za Mahenovy dramaturgie (ředitel V. Štěch) v Městských divadlech v Brně, kde vytvořil 23 výprav za jedinou sezónu - navázal řadu přátelství, např. s Leošem Janáčkem, kterému vypravil světovou premiéru jeho opery „Káťa Kabanová“ (23. XI. 1921), později vypravil i jeho další opery (Liška Bystrouška, Její pastorkyňa) – navrhuje oponu pro divadlo na Veveří ul., která je roku 1922 instalována
1921/1922 – pověřen výukou nauky „kostýmnictví“ na Státní hudební a dramatické konservatoři v Brně (1 hodina týdně)
1922/1927 – výtvarník ve svobodném povolání, pracuje především pro divadlo (Národní divadlo, a jednorázově též pro Městské divadlo na Vinohradech) a jako ilustrátor
1927, 27.IV. – vypravuje světovou premiéru opery Jaromíra Weinbergera Švanda dudák v Národním divadle v Praze
1927/1933 – od 1. V. stálý ilustrátor v Pražské akciové tiskárně (především v Národních listech)
1929 – plakát „Barrandovské terasy“
1933/1936 – od 1. X. výtvarný redaktor nakladatelství Mazáč v Praze II.
1937 – volný cyklus obrazů a kreseb s tématem pražských mostů
1942 – vypravuje knihu Pohádka máje Viléma Mrštíka – maluje oponu pro Divadlo na Poříčí pro inscenaci Hauptmannovy hry Trunda a Lajda – jediná samostatná výstava za jeho života
od 1945 – soustavně spolupracuje s divadlem v Karlových Varech
1946 – účast v soutěži na výzdobu slavnostní síně Staroměstské radnice (3.cena)
1948/1953 – každé léto zajíždí v létě do Okarce u Náměště nad Oslavou
1949 – umírá manželka
1950 – pracuje na jiráskovském volném cyklu
1954 – poslední jevištní výprava v Oblastním divadle v Karlových Varech (J. W. Goethe: Faust, rež. B. Stejskal)
1954, 23. X. – zemřel v Praze
cs.wikipedia.org, 2014/01/30