20.léta

Hana Wichterlová Stefanová

* 2. 3. 1903, Prostějov (Prostějov), Česká republika (Czech Republic)
† 29. 8. 1990, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Sculptor

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn19990210824

notes:
zřejmě chybně Anna - dok. 145474

Hana Wichterlová Stefanová

2. 3. 1903 narozena v Prostějově

1919 – 1922 malířská přípravka na Akademii výtvarných umění v Praze

1922 – 1925 u Jana Štursy v sochařské speciálce

1926 – 1930 Pobyt v Paříži v ateliéru v ulici Mont Rouge

5. 11. 1931 přijata do SVU Mánes

1939 Smržice, buduje farmu, netvoří žádná díla

1942 svatba s Bedřichem Stefanem

1948 vrací se do ateliéru pod Petřín v Praze

1968 jmenována zasloužilou umělkyní

29. 8. 1990 umírá ve svém ateliéru

sestra prof. Otto Wichterleho (1913-1998)
Náleží k hlavním představitelům čes. moderního sochařství. Její mimořádný výtv. talent se projevil již během studia na AVU ukončeného důležitou absolvenskou prací Údiv (1923), jež ji postavila rázem do čela čes. moderního sochařství. Údiv je současně i poslední její důležitou figurální prací. Ateliér měla ve stejném domě jako V. Makovský a Jos. Wagner.

Hana Wichterlová Stefanová

20.léta
 

Hana Wichterlová Stefanová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1919 - 1923   Akademie výtvarných umění, Praha, Štursa Jan, *1880
1919 - 1923   Akademie výtvarných umění, Praha, Obrovský Jakub, *1882

Hana Wichterlová Stefanová

from - to   institution, city, notes
???? - 1990   Praha, Praha, trvalý pobyt, tvůrčí činnost
1926 - 1930   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), studijní pobyt, tvůrčí činnost

Hana Wichterlová Stefanová

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
1931 - ????   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887, 5. 11.

Hana Wichterlová Stefanová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1990/09/06 - 1990/10/21   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990/11 - 1990/12   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1991/02/07 - 1991/03/17   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1991/04   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2000/06/15 - 2000/09/24   Hana Wichterlová, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2001/02/14 - 2001/04/15   Hana Wichterlová, České muzeum výtvarných umění, Praha
2013/04/04 - 2013/06/02   Momenty růstu: Sochařské dílo Hany Wichterlové, Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
2013/06/12 - 2013/08/25   Momenty růstu: Sochařské dílo Hany Wichterlové, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2013/09/05 - 2013/11/10   Momenty růstu: Sochařské dílo Hany Wichterlové, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1932/10/27 - 1932/11/27   Poesie 1932, Mánes, Praha
1936/02/28 - 1936/03/22   Spolek výtvarných umělců Mánes, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1937/02 - 1937/03   Les Femmes Artistique de l'Europe, Jeu de Paume, Paříž (Paris)
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1937/10/12 - 1937/11/28   Dnešní Mánes, Mánes, Praha
1938/04/24 - 1938/08/31   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1939/03/09 - 1939/04/16   Výstava podobizen: Práce členů Mánesa za padesát let, Mánes, Praha
1945/11/19 - 1945/12/16   Mánes 1907-1938, Mánes, Praha
1946/09/27 - 1946/10/20   České moderní sochařství od Gutfreunda k Wagnerovi, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1946/11/03 - 1946/11/24   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
1950/03 - 1950/04   Členská výstava S.V.U. Mánes, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1950/03/28 - 1950/04/10   České a slovenské výtvarné umělkyně, Galerie Československý spisovatel, Praha
1952/05 - 1952/07   Svaz českých výtvarných umělců III. středisko Mánes. III. členská výstava, Mánes, Praha
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1960/10/21 - 1960/11   Tvůrčí skupina Mánes, Mánes, Praha
1963/09/15 -   Hluboká 1963: Umění 1900-1963, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1963/12/09 - 1964/02/02   České moderní výtvarné umění (Přírůstky 1963), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1964/01 - 1964/06   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1964/07/01 - 1964/09/01   Socha 1964, Liberec (Liberec), Liberec (Liberec)
1965/08/15 - 1965/09/29   Sochařská bilance 1955-1965, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1966/09/18 - 1966/10/16   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Praha, Praha
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968 - 1968/10/15   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours, Musée Rodin (Hôtel Biron), Paříž (Paris)
1968/03/01 - 1968/04/09   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/10/25 - 1969/02/28   České sochařství 19. a 20. století, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
1969/05/17 - 1969/06/15   Arte contemporanea in Cecoslovacchia, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (GNAM), Řím (Roma)
1969/05/30 - 1969/10/30   České umenie 1. polovice 20. storočia, Hrad Červený Kameň, Častá (Pezinok)
1970/05/26 - 1970/06/28   Art tchèque du XXe siècle, Musée Rath, Ženeva (Genève)
1970/06 - 1970/08/15   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts: Von Myslbek bis zur Gegenwart, Schloß Charlottenburg - Orangerie, Berlín (Berlin)
1970/08/22 - 1970/09/27   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts: Einige Aspekte der Entwicklung, Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
1971/01/08 - 1971/02/08   Češka skulptura XX vijeka, Umjetnička galerija, Sarajevo
1971/08/20 - 1971/09/30   Jan Štursa a jeho žáci, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1972/03/16 - 1972/04/23   Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Galerie Václava Špály, Praha
1973   Socha Piešťanských parkov 1973, Piešťany, Piešťany (Piešťany)
1975/10/05 - 1975/12/08   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
1977/04/02 - 1977/11/30   České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1979/05/05 - 1979/08/19   Dítě v českém umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
1980/06/01 - 1980/10/12   Kupka, Gutfreund & C. nella Galleria Nazionale di Praga, Museo d'Arte Moderna Ca' Pesaro, Benátky (Venezia)
1980/11/15 - 1981/01/11   Kupka, Gutfreund & C. nella Galleria Nazionale di Praga, Mole Antonelliana, Turín (Torino)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1983/08/30 - 1983/10/02   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (obrazy a plastiky), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1984/02   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (obrazy a plastiky), Staroměstská radnice, Praha
1985/07/04 - 1985/08/04   A mai csehszlovák szobrászat, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1988/05/01 - 1988/06/14   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung. Von der Gotik bis zur Moderne, Altes Rathaus, Ingelheim am Rhein
1988/08/25 - 1988/10/02   Praha 1920-1940 Prag: Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst, Ateneumin taidemuseo, Helsinky (Helsinki)
1988/10/13 - 1988/12/31   Linie / barva / tvar, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1989/02 - 1989/03   Linie / barva / tvar, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1989/04/28 - 1989/10/01   Linie / barva / tvar, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1991/04/26 - 1991/09/30   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1993/07/07 - 1993/09/12   Přírůstky Galerie hlavního města Prahy. Výběr z let 1987-1992, Staroměstská radnice, Praha
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1997/06/19 - 1997/08/31   České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2000/12/14 - 2001/02/11   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/02/22 - 2001/04/22   Dotyk sochy, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2005/06/06 - 2005/06/29   Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa, Figura v českém sochařství 20. století, Mánes, Praha
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2006/05/30 - 2006/10/01   Abstrakce první poloviny 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2007/12/12 - 2008/02/17   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/03/05 - 2008/04/27   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/05/15 - 2008/07/20   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2008/09/18 - 2008/11/30   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2009/11/31 - 2010/01/24   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2010/05/28 - 2010/09/19   Roky ve dnech: České umění 1945-1957, Městská knihovna Praha, Praha
2011/12/07 - 2012/03/04   Černá slunce: Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/05/24 - 2013/08/18   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl: České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2015/04/09 - 2015/08/09   Sochárky (Výber osobností česko-slovenského sochárstva), Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2016/10/16 - 2017/01/15   Kouzlo křehkosti. Výběr plastik ze sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2019/04/02 - 2019/04/14   Lechtivá socha, Galerie Nová síň, Praha
2020/02/06 - 2020/08/16   Sochy mluví ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2021/05/13 - 2021/10/31   Nejistá sezóna, Zámek Troja, Praha
2021/06/30 - 2021/08/21   Wichterlová - Sudek: Na návštěvě, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2023/06/22 - 2024/01/14   Objem duše: Sochařská sbírka MUO, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2023/11/23 - 2023/11/26   S.V.U.Mánes včera a dnes, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2024/03/24 - 2024/05/19   Stopy v písku: Tvorba z let 1900–1959 ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/06/13   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art, Sotheby's, Londýn (London)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/05/23 - 2011/05/26   The Hascoe Family Collection, Hotel Intercontinental, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
1954/10/15 -   Sbírka českého sochařství, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1966   Sbírka českého moderního umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1990/10/28 - 1991/11/17   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/11/17 -   Stálá expozice českého umění 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995 -   České moderní umění 1900-1960, Veletržní palác, Praha
1998/05/04 -   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/02/28 -   Na vlnách umění: Sbírky českého umění, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2016/04/16 -   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300-2017, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2018/10/24 -   1918-1938: První republika, Veletržní palác, Praha
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
stálá expozice   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Hana Wichterlová Stefanová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Hana Wichterlová: Sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2000   Sochařka Hana Wichterlová, Krajská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2013   Momenty růstu: Sochařské dílo Hany Wichterlové, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   S.V.U. Mánes, Skupina výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1937   Dnešní Mánes (Oslavy 50 let Mánesa), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1938   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1945   Mánes 1907-1938 (Výstava obrazů a soch členů S.V.U. Mánes pořádaná u přiležitosti Mezinárodního studentského kongresu v Praze 1945), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1946   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků, Sdružení západočeských výtvarných umělců, Plzeň (Plzeň-město)
  1950   České a slovenské výtvarné umělkyně
  1950   Členská výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1952   III. členská výstava
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Tvůrčí skupina Mánes
  1963   České moderní výtvarné umění (Přírůstky 1963), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1964   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Národní galerie v Praze, Praha
  1964   Socha 1964, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1965   Sochařská bilance 1955-1965, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1968   České sochařství 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours, Musée Rodin (Hôtel Biron), Paříž (Paris)
  1969   Arte Contemporanea in Cecoslovacchia, De Luca Editori ďArte, Řím (Roma)
  1969   České umenie I. polovice 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution), Musée Rath, Ženeva (Genève)
  1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung), Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
  1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
  1971   Češka skulptura XX vijeka, Umjetnička galerija, Sarajevo
  1971   Jan Štursa a jeho žáci, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1972   Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Sochár a príroda (Socha Piešťanských parkov 1973), Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch, Piešťany (Piešťany)
  1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
  1978   České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1979   Dítě v českém umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1980   Kupka, Gutfreund & C. (Nella Galleria Nationale di Praga / In the National Gallery in Prague), Marsilio Editori, Benátky (Venezia)
  1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1983   Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (Obrazy a plastiky), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1985   A mai csehszlovák szobrászat
  1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne), Internationale Tage, Ingelheim am Rhein
  1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty), Národní galerie v Praze, Praha
  1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1993   Přírůstky (Výběr z let 1987 - 1992), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác), Národní galerie v Praze, Praha
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Dotyk sochy, Bible (Stručný průvodce českým sochařstvím 20. století ze sbírek Muzea umění Olomouc, Výstava prací nevidomých sochařů z Ateliéru hmatového modelování Štěpána Axmana v Brně), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2005   Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa (Figura v českém sochařství 20. století), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2006   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Sochařství v Olomouckém kraji 1900–2012, Agentura Galia, Olomouc (Olomouc)
  2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Sochárky (Výber osobností česko-slovenského sochárstva), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2016   Kouzlo křehkosti (Výběr plastik ze sbírek AJG), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   Meziprůzkumy (Sbírka AJG 1300-2016), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2017   Intersurveys (The Collection of the Aleš South-Bohemian Gallery 1300-2016), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2018   První republika 1918-1938, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Lechtivá socha
  2020   Sochy mluví (Ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2021   Nejistá sezóna / An Uncertain Season, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2021   Wichterlová - Sudek: Na návštěvě, PPF Art, a. s., Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), 5.číslo, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1967   Hledání tvaru, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1978   České sochařství ve XX. století (1890–1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1985   České výtvarné umění v architektuře 1945–1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Paměť sochařského portrétu, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
  2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  2000   Haně Wichterlové, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
  2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2005 (XV. St – Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Brněnské výstavy. (Akord 1936/3), Umění, 43-48
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1959   Hana Wichterlová, Výtvarná práce, 7
  1960   Tvůrčí skupina Mánes, Výtvarná práce, 3-4
  1964   Socha 1964, Výtvarná práce, 1
  1964   Sochařka Hana Wichterlová, Výtvarné umění, 405-413
  1964   Štursovi žáci, Výtvarná práce, 12.ročník, 2.číslo, 1
  1965   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Výtvarné umění, 6-15
  1966   Elementarismus v současném českém sochařství, Výtvarné umění, 16..ročník, 340-345
  1966   Konstruktivní tendence, Výtvarné umění, 326-339
  1969   Die Bildhauerin Hana Wichterlová, Christliche Kunstblätter, 92-94
  1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts
  1985   Výtvarná problematika šedesátých let (Příspěvek k řešení státního badatelského úkolu VIII-8-4/4), Umění, 29-53
  1988   Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 15.číslo, 3
  1988   Sochařka citového výrazu, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 1.číslo, 3-3
  1988   SVU Mánes, výstava poesie 1932, Linie / barva / tvar, 40-55
  1989   Sochařka Hana Wichterlová, Umění, 54-77
  1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3.ročník, 25.číslo, 3-3
  1994   Mezi emocí a racionalitou / Between Emotion and Rationality, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, 97-102
  1995   Hana Wichterlová: Pupen, České moderní umění 1900-1960, 180-181
  1995   Poezie pro zrak, České moderní umění 1900-1960, 165-192
  1995   Primitivismus, civilismus a spirituální realismus, České moderní umění 1900-1960, 137-163
  1996   Vliv surealismu na díla dalších českých umělců, České imaginativní umění, 218-242
  1996   Výstava Poesie 1932 ((Český surrealismus)), Český surrealismus 1929–1953, 48-53
  2000   Hana Wichterlová, Miloslav Chlupáč, 182-183
  2000   Poezie / Poetry (1926 - 1937), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, 70-97
  2000   Wichterlová Hana, Prostor Zlín, 25-26
  2001   K výstavě 100 + 1 uměleckých děl (Praha, ČMVU, Dům U Černé Matky Boží, 13. 12. 2000 - 11. 2. 2001), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2001   Sochařka, která předběhla dobu (České muzeum výtvarných umění v Praze přichystalo přehlídku celoživotního díla Hany Wichterlové), Lidové noviny
  2008   Hana Wichterlová, Osobnosti Olomouckého kraje, 145-146
  2012   Černá slunce - Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Jaromír Funke, František Janoušek, Vincenc Makovský, František Muzika, Bedřich Stefan, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Josef Wagner, Alois Wachsman, Hana Wichterlová), Černá slunce, 28-30
  2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Díla), Černá slunce, 50-91
  2013   Wichterlová ve Varech, Art + antiques, 78-78
  2014   Surrealismus a české sochařství, Universitas, 47.ročník, 3.číslo, 13-24
  2017   Ateliér Hany Wichterlové do správy GHMP, Art + Antiques, 9
  2020   Hana Wichterlová, Josef Sudek a sochy, 568-572
  2023   Sochy jako lusk, Muzeion, 4.číslo, 38-39
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Hana Wichterlová: Sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1991   Hana Wichterlová: Sochy, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  2000   Hana Wichterlová, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2001   Hana Wichterlová
  2013   Hana Wichterlová: Momenty růstu (Sochařské dílo Hany Wichterlové)
  2013   Momenty růstu (Sochařské dílo Hany Wichterlové), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Linie / barva / tvar, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1999   Výstavy v roce 2000 (Galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2005   Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa (Figura v českém sochařství 20. století), Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezka, _
  2006   Abstrakce první poloviny 20. století / Abstraction of the first half of the 20th century (Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / From the collections of the City Gallery Prague)
  2013   Století relativity / Century of Relativity
  2019   Lechtivá socha, Spolek sochařů České republiky, Praha
  2023   Objem duše / Volume of a Soul (Sochařská sbírka Muzea umění Olomouc / Sculpture Collection of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2024   Stopy v písku (Tvorba z let 1900–1959 ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jubilea leden-duben (Kronika)
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby's London), Sotheby's, Londýn (London)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Ejhle světlo / Look light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2006   Abstrakce první poloviny 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 3.číslo
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Hana Wichterlová: Sochy, Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, Praha
  2023   S.V.U. Mánes včera a dnes (Antique 49. veletrh starožitností 2023), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300-2017, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1961   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
  1966   Stálá instalace sbírek českého moderního umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí), Národní galerie v Praze, Praha
  1981   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  nedat.   Collection de sculpture tchéque, Národní galerie v Praze, Praha
  nedat.   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
  1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
  1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1984   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
  1988   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Hana Wichterlová Stefanová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Sochařka Hana Wichterlová, Krajská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)

Hana Wichterlová Stefanová

periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Tvář, 9-10.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha

Hana Wichterlová Stefanová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Josef Sudek: V ateliéru / In Studio (Ze sbírky negativů Ústavu dějin umění AV ČR / From the Collection of Negatives from the Institute of Art History, CAS), Artefactum, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Plastiky v kladenském sídlišti, Výtvarná práce, 6
  1965   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Výtvarné umění, 6-15
  1966   Ceny a zasloužilosti, Výtvarná práce, 2
  1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum
  1968   Státní vyznamenání výtvarným umělcům, Výtvarná práce, 2
  1970   Questa mostra e realizzata..., 50 e uno grafici cecoslovacchi
  1985   Vztah architektury a výtvarného umění (V historii posledních čtyřiceti let), Panorama 1/85, 16-23
  1988   Pokus o konfrontaci mladých, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 14.číslo, 5
  1988   Přírůstky pražské galerie, Lidová demokracie
  1991   Alén Diviš a české umění (přednáška), Revolver Revue, 73-80
  1993/09/02   Meziválečná avantgarda v Československu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18.číslo
  1997   K problematice abstraktního a kinetického umění 30. let v Čechách, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  1999   Studijní pobyty umělců, teoretiků i dalších studentů u Františka Kupky v Paříži, Kupka - Waldes, 426-429
  2001   Ojedinělá výstava Dotyk sochy..., České listy, 21
  2002   Bohuslav Martinů a Alén Diviš, Hudební věda, 369-378
  2008   Ferenc (Franz) Liszt, Paměť Prahy, 230-231
  2019   Insignie AVU, 220 míst AVU, 25
  2021   Desetimilionový Wachsman a vrcholný Slavíček, Art Antiques, 14-15

Hana Wichterlová Stefanová

institution, city  
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
Národní galerie v Praze, Praha
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)

Hana Wichterlová Stefanová

year of award   award name, type, notes
1968   Zasloužilý umělec