Tvůrčí skupina Mánes

date of exhibition: 1960/10/21 - 1960/11
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní