Dvacátá léta I.: Sociální tendence

date of exhibition: 1983/1 - 1983/2
institution: Galerie moderního umění
type of exhibition: kolektivní