Výtvarná práce

subtitle: 21
imprint date: 1953/08/07
publisher: Ústřední svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 1
number: 21
number of pages: 6
language: czech