Vladimir Il'jič Lenin Uljanov

* 22. 4. 1870, Simbirsk na Volze, Rusko (Russian Fedaration)
† 21. 1. 1924, Gorki, Rusko (Russian Fedaration)
Politician, philosopher

 

nationality: Russian
sex: male

NK AUT: jn19981001737

notes:
Skutečné jméno Uljanov, Vladimir Il'jič, (* 10./22. dubna 1870 v Simbirsku (dnes Uljanovsk) - + 21. ledna 1924 Gorki u Moskvy)
Odkaz. forma
Lenin, Mikuláš, 1870-1924
Lenin, Wladimir Iljitsch, 1870-1924
Lenin, Włodźiměr I., 1870-1924
Lénine, N., 1870-1924
Lenin, N., 1870-1924
Lenin, W. I., 1870-1924

Vladimir Il'jič Lenin Uljanov

 

Vladimir Il'jič Lenin Uljanov

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1949/01/13 - 1949/01/30   Vladimír Iljič Lenin, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1975   V. I. Lenin v díle N. N. Žukova, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/05 - 1961/06   Lenin a dělnické hnutí, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1970/04/07 - 1970/05/10   Lenin věčně živý - Sovětské plakáty, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1970/09/28 - 1970/10/09   Lenin a elektrifikácia - foto, grafy, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Vladimir Il'jič Lenin Uljanov

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Výstavní list Domu umění v Brně (Vladimír Iljič Lenin, Francouzské nástěnné koberce), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Lenin (I.), Odeon (Jan Fromek), Praha
  1938   Lenin (II.), Odeon (Jan Fromek), Praha
  1946   Lenin v Praze, Dělnické nakladatelství, Praha
  1948   Velké osobnosti, Orbis, Praha
  1951   V. I. Lenin, Svět sovětů, Praha
  1970   Lenin, Lidové nakladatelství, Praha
  1976   Vladimír Iljič Lenin (Stručný životopis), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1984   Průvodce dějinami výchovy, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1987   Vladimír Iljič Lenin, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Lenin a umění, Kvart, 212-217
  1950   K některým otázkám socialistického realismu ve výtvarném umění, Výtvarné umění, 3.číslo, 108-132
  1950   Lenin žije!, Umělecký měsíčník, 13.ročník, 5.číslo, 97-99
  1951/7   Obraz velkého Lenina, Výtvarné umění, 2.ročník, 1.číslo, 46-47
  1952   Posmrtná maska, Výtvarné umění, 2.ročník, 9-10.číslo, 439-439
  1953   B. Mejlach: Lenin a problémy ruské literatury, Výtvarné umění, 3.ročník, 4.číslo, 432-432
  1954   V. I. Lenin: Filosofické sešity, Výtvarné umění, 4.ročník, 6.číslo, 302-302
  1965   Lenin o kultuře a umění, Plamen, 29-29
  1965   Neznámý portrét V. L. Lenina (zprávy), Výtvarná práce, 13.ročník, 2.číslo, 10-10
  1970   Lenin 100, Výtvarná práce, 2
  1970   Lenin 1870 - 1970, Výtvarná práce, 10.číslo, 1-3
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Přemožitelé času 16, Mezinárodní organizace novinářů (MON), Praha

Vladimir Il'jič Lenin Uljanov

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   15 let výtvarného umění 1960, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Lenin o kultuře a umění, Státní nakladatelství politické literatury (SNPL), Praha
  1959   O válce (Dílo z pozůstalosti generále Carla von Clausewitze), Vydavatelství Naše vojsko (Magnet), Praha
  1962   Deset dnů, které otřásly světem, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1983   Čítanka ruské literatury I, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1930   Lenin o moderním umění (Nathan Altman: Jak jsem řezal Leninovu bustu (1920)), Zvěrokruh 2, 59-59
  1953   Co řekli o umění, Výtvarná práce, 2
  1957   Jednota methody a mnohotvárnost forem vývoje umění socialistických zemí, Výtvarné umění, 7.ročník, 8.číslo, 368-379
  1957   Setkání se sovětskými umělci, Výtvarné umění, 7.ročník, 8.číslo, 361-367
  1958   K otázkám socialistické kultury, Výtvarná práce, 3-4
  2001   Surrealistické stanovisko 1938, České umění 1938-1989, 21-23
  2007   Wohnlandschaft, Utopien und Konflikte, 81-85
učebnice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Čítanka III pro střední školy, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha

Vladimir Il'jič Lenin Uljanov

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Zdenek Seydl, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1967   Zdenek Seydl: Caprichos / comics (80 obrazů, 80 kreseb)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby), Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Stalingrad-Praha, Lidová kultura, 2
  1948   Dobříšská konference, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 230-231
  1948   Úkoly literární theorie a kritiky, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 380-394
  1948   Život a zápas Julia Fučíka, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 394-397
  1950   Boj o socialistický realismus v sovětském výtvarném umění (Projev na III. zasedání Akademie umění SSSR), Výtvarné umění, 1.číslo, 18-32
  1950   Jak má vypadat sebekritika, Výtvarné umění, 4.číslo, 189-189
  1950   K článku v časopise "Hollar", Výtvarné umění, 1.ročník, 6.číslo, 286-286
  1950   K některým otázkám našeho výtvarnictví, Výtvarné umění, 1.číslo, 8-9
  1950   O nové výtvarnictví, Výtvarné umění, 1.ročník, 6.číslo, 241-251
  1950   Projev Klementa Gottwalda na Sjezdu národní kultury 1948, Výtvarné umění, 1.číslo, 3-7
  1950   První zkušenosti z úkolové akce, Výtvarné umění, 1.ročník, 6.číslo, 272-280
  1950   Současný stav a úkoly sovětské umělecké kritiky, Výtvarné umění, 1.ročník, 6.číslo, 260-271
  1950   Sovětská grafika slouží budování komunismu, Mladá fronta, 6.ročník, 117.číslo, 8-8
  1950   Súčasná situácia výtvarnej tvorby na Slovensku, Výtvarné umění, 1.číslo, 33-34
  1950   Vývoj slohu v sovětské architektuře, Výtvarné umění, 1.ročník, 6.číslo, 281-282
  1950   Z výtvarného života v SSSR (Diskuse o kosmopolitismu a naturalismu, Stalinské ceny, Sovětské umění a lid, Sovětský tisk a otázky výtvarné tvorby, Výchova na výtvarných školách), Výtvarné umění, 2.číslo, 47-48
  1950   Zářný příklad sovětského umění (Projev na zahájení výstavy sovětské grafiky), Výtvarné umění, 5.číslo, 195-196
  1951   Nejpokrokovější umění světa (Světový význam sovětské kultury a umění), Výtvarné umění, 1.ročník, 7-8.číslo, 289-294
  1951   O vztahu umění ke skutečnosti, Výtvarné umění, 1.ročník, 9-10.číslo, 453-466
  1951   Umění a demokracie, Výtvarné umění, 1.ročník, 7-8.číslo, 295-317
  1951   Výtvarné umění na cestě služby lidu, Výtvarné umění, 2.ročník, 1.číslo, 1-12
  1951   Z dějin sovětského umění (Říjnová socialistická revoluce a první opatření sovětské vlády v oblasti výtvarného umění), Výtvarné umění, 1.ročník, 7-8.číslo, 318-340
  1954   K diskusi o sovětské výstavě, Výtvarná práce, 1-2
  1954   O některých otázkách výtvarného umění, Výtvarná práce, 1-2
  1955   952 projektů na Pantheon v Moskvě, Výtvarná práce, 8-8
  1955   Jak jsem portretoval V. I. Lenina, Výtvarné umění, 5.ročník, 9.číslo, 425-425
  1957   Revoluce a avantgarda, Výtvarná práce, 1-2
  1961   Jarmark umění (Příspěvek k teorii avantgardy třicátých let), Výtvarné umění, 154-160
  1963   Nové dokumenty o monumentální propagandě, Výtvarná práce, 10
  1966   K otázce umění jako odrazu, Výtvarná práce, 1-3
  1966   Spor o princip, Výtvarná práce, 9-9
  1966   Zemřel básník francouzské tapiserie, Výtvarná práce, 4-5
  1967   Místo předmluvy (Motivy), Zdenek Seydl: Caprichos / comics
  1970   Světovost modernosti (K Leninovu výročí), Texty, 1-6
  1970   Zahraniční zprávy, Výtvarná práce, 7
  1977   Město a výtvarné umění, Výtvarná kultura, 13-19
  1983   Ten realismus (Rozhovory, polemiky, komentáře, dopisy), Výtvarná kultura, 21-21
  1988   Připomínáme, Kulturní rozvoj, Praha
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  2009   Kozmos slovenskej neoavantgardy medzi utópiou, fikciou a politikou / Der Kosmos der Slowakischen Neoavantgarde zwischen Utopie, Fiktion und Politik, Transit 68/89, 136-155
  2018   Prolegomena k Stalinovu principátu, Historie, to jest vyhnanství z ráje, 30-39
  2018   Stalinova cesta k principátu (Pokus o její sledování), Historie, to jest vyhnanství z ráje, 40-60
  2018   Šťastní kolchozníci - neštastní rolníci, Historie, to jest vyhnanství z ráje, 110-113
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Vladimír Iljič Lenin ve Smolném
  1954   Lenin v Praze 1912
  1955   Lenin v Praze