Státní nakladatelství politické literatury (SNPL)

year of establishment: 1953
year of termination: 1958
city: Praha
address: _

notes:
1953-1958