Státní nakladatelství politické literatury (SNPL)

type: nakladatelství
city: Praha
address: _
state: Česká republika (Czech Republic)

birth year: 1953
death year: 1958

notes:
1953-1958

Státní nakladatelství politické literatury (SNPL)

institution, city, address
Svoboda, nakladatelství, Praha, _

Státní nakladatelství politické literatury (SNPL)

institution, city, address
Nakladatelství politické literatury, Praha

Státní nakladatelství politické literatury (SNPL)

kniha
  published   title (subtitle)
  1953   Ernst Thälmann (Příspěvek k politickému životopisu)
  1953   Na obranu filosofie proti positivismu a pragmatismu
  1953   Pompeje
  1953   Přednášky o podstatě náboženství
  1953   Tajná Čína
  1953   Za mír a jednotné Německo (Referáty a usnesení 2. konference Jednotné socialistické strany Německa 9.-12. července 1952 v Berlíně)
  1953   Základní otázky estetiky (Díl první)
  1954   Karel Havlíček Borovský
  1954   Marxistická dialektická metoda
  1954   Podstata křesťanství
  1954   Politické články a polemiky (II. část z let 1935-1938)
  1954   Z dějin polského demokratického hnutí
  1955   Dějiny starověkého Východu
  1955   Jakub táhne do boje
  1955   Vstup zakázán!
  1955   Zuřivý reportér a poslední reportáže
  1956   Rozprava o politické ekonomii
  1956   Studie o krásné literatuře a politické ekonomii
  1957   Voltaire - myslitel a bojovník (I. filosofie, náboženství)
  1958   Jesuité
  1958   Lenin o kultuře a umění
  1958   O stromu svobody
  1958   Reportáž o kongresu pro odzbrojení a spolupráci národů ve Stockholmu od 16. do 22. července 1958 (Napsal a nakreslil Adolf Hoffmeister)
  1958   Spisy. Svazek 3 (1845 - 1848)
  1959   Americký ráj
  1959   Kosmický věk
  1959   Modrý pstruh šťastných
  1959   Noc bez milosti
  1959   O bratrské družbě Čechů a Slováků za národního obrození (Kapitoly z dějin vzájemných vztahů Čechů a Slováků v národním hnutí do roku 1848)
  1959   Podstata lidské práce hlavou
  1960   ... s číslem na srdci (Zážitky z dvanáctiletého vězení Jakuba Boulangera)
  1960   ČSR a KSČ (Pamětní výpisy k historii Československé republiky a k boji KSČ za socialistické Československo)
  1960   Kniha o Bibli
  1960   První vlaštovky
  1960   Spisy. Svazek 8. (srpen 1851 - březen 1853)
  1961   Domov pro mé mládí
  1961   Ekonomicko-filosofické rukopisy z roku 1844
  1961   Kroužky základních politických znalostí
  1961   Obrácený půlměsíc
  1961   Úspěch (Tři léta dějin jedné provincie)
  1961   Vzpomínky na Julia Fučíka (Okupace)
  1961   Z prachu země
  1961   Zázrak v Těpicích
  1962   Dálky
  1962   Spisy. Svazek 3 (1845 - 1847)
  1962   Šachta
  1962   Vnuci našich vnuků
  1962   Všední dny prokurátora
  1963   Banánová válka
  1964   Spisy. Svazek 14
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1956   Karel Havlíček Borovský: Politik a novinář (Výbor z díla)
  1962   Buchenwald varuje (Dokumenty, vzpomínky, svědectví)

Státní nakladatelství politické literatury (SNPL)

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1966   Československé nejkrásnější knihy 1965
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2014   Svoboda (1945 - 1998)