Bohumil Teplý

* 13. 4. 1932, Olomouc (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
medal maker, sculptor, restaureteur, pedagogue, typographer, photographer

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Bohumil Teplý se narodil v Olomouci (1932), dětství i mládí prožil v Litovli a v nedalekých Nasobůrkách. Po studiu výtvarné výchovy a dějepisu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pár let učil, ale pak, v roce 1957, se rozhodl pro studium na hořické kamenické a sochařské škole (sám tady později jeden čas vyučoval restaurování). Během následující kamenické praxe při rekonstrukci emauzského kláštera v Praze se asi definitivně zrodilo jeho sochařské zaujetí přírodním kamenem. Během neobyčejně plodného uměleckého života vytvořil vedle kamenných soch, památníků a realizací v architektuře nespočet medailí, plaket, insignií, bronzových plastik a reliéfů, avšak kámen zůstal – i podle mínění mnoha odborníků – jeho nejdůležitějším výrazovým prostředkem a nejužívanějším materiálem. Později ještě vystudoval výtvarnou výchovu u prof. Vladimíra Navrátila na Filozofické fakultě UP v Olomouci, v letech 1963-1978 tam působil jako odborný asistent oboru modelování a kresby. Od roku 1978 se už plně věnuje výtvarné tvorbě ve svobodném povolání. Napsal dvě základní oborové publikace - O sochařské reprodukci a Konzervování a restaurování kamene.
Jiří Blahota, revuekamen.cz
notes:
Studium:
1964 FF UP Olomouc, prof. V. Navrátil
1960 externě AVU Praha u prof. K. Pokorného
1959 Průmyslová škola pro dobývání a zpracování kamene Hořice,
prof. J. Kalfus
1954 PF UP Olomouc
1951 Gymnazium Opletala, Litovel

Pedagogické působení:
1996 jmenován docentem na Ostravské univerzitě
1996 vyučuje na SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích
1996 vyučuje na FVU VUT Brno
1978 vyučuje na FF UP sochařství, kresbu a anatomii

Výstavy samostatné:
2006 Galerie Patro, Olomouc
2003 Moravské zemské muzeum, Biskupský dvůr, Brno
2002 Národní dům, Prostějov ( with Jemelková J. )
Galerie plastik, Hořice v Podkrkonoší
Galerie Jana, Olomouc - Sv. Kopeček
Městský klub, Litovel
2000 Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk
Muzeum Prostějovska, Prostějov
1998 Muzeum, Prostějov
Všeobecná fakultní nemocnice KU, Praha
1997 Husitské muzeum, Galerie A.D. 1551, Tábor
1996 Galerie Genesis, Praha
1995 Galerie Na hradě, Olomouc
1994 Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc
1993 Koncertní a výstavní síň, Uničov
Muzeum J. A. Komenského, Přerov
Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
1992 Hrad, Sovinec
Galerie Šternberk, Šternberk
1983 Kulturní dům ROH Pramet, Šumperk
1981 Divadlo hudby, Olomouc
Hrad Hukvaldy
Výstavní síň Centrum, Havířov
1973 Galerie Vincence Kramáře, Praha
1971 Muzeum, Šumperk
1970 Vlastivědný ústav, Frýdek-Místek
1969 OGVU, Olomouc
1966 Muzeum, Litovel

Výstavy kolektivní:
2005 FIDEM, Seixal, Portugal
2003 4. medailérský salon, Muzeum Východních Čech, Hradec Králové
4. medailérský salon, Plzeň
4. medailérský salon, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště
1995 Současné sakrální umění na Moravě, Kostel Povýšení svatého kříže, Moravský Beroun
1991 Výstava UVU Olomoucka, Muzeum, Olomouc
1989 Bienále súčasnej československej komornej plastiky, Galéria Mil. A. Bazovského, Trenčín
1988 Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc
1987 Výtvarní umělci UP Olomouc, Muzeum, Olomouc
Výtvarní umělci severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR, Dům umění, Nová síň, Ostrava
1984 Proměny kamene, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1982 Výstava z tvorby výtvarných umělců Severomoravského kraje evidovaných u ČFVU, výstavní síň OVM, Nový Jičín
1981 Současná medaile a plaketa, Muzeum, Olomouc
1980 Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, výstavní síň OVM, Nový Jičín
Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dům umění, Ostrava
Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc
1976 Angažovaná monumentální tvorba v Severomoravském kraji, Dům umění, Ostrava
1974 Výstava pedagogů KVTV FF UP, Společenský dům Třineckých železáren, Třinec
1973 Sochy na terasách, nádvoří a terasy University Palackého, Olomouc
1971 Výtvarné umění Olomoucka 1921-1971, Dům umění, Olomouc
1970 Členská výstava olomouckých výtvarníků k 25. výročí osvobození ČSSR, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc
Členská výstava olomouckých výtvarníků, OGVU, Olomouc
1969 Výtvarné umění severní Moravy, Dům umění, Ostrava

Recenze:
Referáty k výstavě v MZM v Brně - zprávy AUM, Numismatické listy, 2003
Řezbářské reprodukční techniky, SOU Tovačov, 2003
Moravské noviny Svoboda, 21. 12. 1999
Konzervování a restaurování kamene. Nadace Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích, 1997
Naturstein (Ulm/Donau), No 9/1986
Naturstein (Ulm/Donau), No 6/1979
Bildhauerische Reproduktion, v časopise Naturstein, 1978-79, knižně Ulm/Donau, 1980
Plastická anatomie, Olomouc,1975
O sochařské reprodukci, Praha 1973, 1975, 1982, 1984. Bratislava 1984, 1990
Zvětšování sochy pomocí tří kružidel (geometrické základy), Praha, 1965

Literatura:
- Blahota Jiří: Bohumil Teplý. Medaile a drobná plastika, katalog, Olomouc 2002
- Pojsl Miloslav: Bohumil Teplý. Sochy, katalog k výstavám v Táboře a Prostějově 1997
- Chadraba Rudolf: Bohumil Teplý. Sochy, katalog k výstavám v roce 1992 a 1993
- Kobza, F.: Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti. Olomouc 1989