Jaroslav Votlučka

* 12. 5. 1913, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
16. 6. 1996, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
graphic artist, painter, sculptor, pedagogue

 

sex: male

word:
Jaroslav Votlučka vystudoval architekturu na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (1932-36, Oldřich Blažíček, Cyril Bouda, Karel Pokorný, Jaroslav Horejc), získal zde profesuru kreslení. Působil jako středoškolský a později vysokoškolský pedagog výtvarné výchovy v Plzni. Od počátku se průběžně zabýval samostatnou tvorbou zaměřenou zejména na keramiku, plastiku a grafiku. Od roku 1935 byl členem ZSVU (tehdejší svaz výtvarných umělců). Spolu s autory B. Holakovským a V. Koukolíčkem se v roce 1960 stal autorem fontány ve Smetanových sadech v Plzni. Svým dílem je zastoupen ve sbírkách Západočeského muzea i Západočeské galerie v Plzni. Je autorem pamětní desky Vendelína Budila v Plachého ulici v Plzni.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018

notes:
teoretické práce o výtvarné a estetické výchově; samostatná tvorba zaměřena na keramiku, plastiku, grafiku; realizace ve veřejném prostoru zejména v Plzni (reliéfy, fontány, osvětlovadla, interiéry)