Výtvarná práce

subtitle: 7
imprint date: 1955/04/08
publisher: Ústřední svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 3
number: 7
number of pages: 10
language: czech
dimensions: 478 x 320