České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia

type: kolektivní
place of exhibition: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-)
date of exhibition: 2008/07/11 - 2008/09/14

note:
Návštevnosť: 1.673
11. júl - 14. september 2008
autorská koncepcia: Eva Trojanová, Klára Kubíková, Danica Lovišková, Ludvík Ševeček
Po sérii prehliadok českého alebo slovenského výtvarného umenia šesťdesiatych rokov, ktoré prebehli v Prahe, Bratislave, ale i ďalších mestách, prišlo niekoľko významných českých a slovenských galérií s ojedinelým projektom prvej spoločnej výstavy výtvarného umenia spomínaného obdobia. Nie je to len dielo náhody, že prvotná myšlienka vznikla práve na pôde Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne, Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Galérie Mesta Bratislavy a Českého múzea výtvarných umení v Prahe, teda štyroch popredných slovenských a českých galérií. Výstava mala 11. júla svoju premiéru práve v trenčianskej galérii Bazovského.
Výstava České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia si kládla za cieľ predstaviť diela najpoprednejších umeleckých osobností, tohto historického a svojim spôsobom - z československého pohľadu, doteraz nie celkom dostatočne zhodnoteného obdobia. Súčasťou výstavnej kolekcie boli aj práce často zabudnutých umelcov, ktorí do príslušných umeleckých súvislostí nebývajú zaraďovaní, len z dôvodu, že pôsobili v regióne mimo hlavných kultúrnych centier našich krajín.
zdroj - www.gmab.sk

České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia

person   born
Abel Svetozár   11. 8. 1929    
Adamčiak Milan   16. 12. 1946    
Antal Eduard   18. 5. 1929    
Balcar Jiří   26. 8. 1929    
Barčík Andrej   20. 11. 1928    
Baroš Bedřich   24. 6. 1936    
Bartoš Peter   29. 4. 1938    
Bartusz Juraj   23. 10. 1933    
Bartuszová Mária   24. 4. 1936    
Belohradský Štefan   30. 8. 1930    
Bielecki Jiří   21. 8. 1929    
Binder Pavol   2. 6. 1935    
Böhm Svatoslav   12. 2. 1934    
Boštík Václav   6. 11. 1913    
Cepka Anton   17. 1. 1936    
Čihánková Jarmila   26. 6. 1925    
Čunderlík Marián   31. 1. 1926    
Demartini Hugo   11. 7. 1931    
Dlouhý Bedřich   2. 8. 1932    
Dobeš Milan   29. 7. 1929    
Eckerdt Alexander   6. 7. 1932    
Fibichová Zdena   9. 12. 1933    
Fila Rudolf   19. 7. 1932    
Filko Stano   15. 6. 1937    
Filo Julián   10. 5. 1921    
Fremund Richard   9. 4. 1928    
Haberernová Trančíková Mira   22. 1. 1939    
Hladík Karel   27. 6. 1912    
Hliněnský Robert   3. 11. 1908    
Hložník Vincent   22. 10. 1919    
Hovadík Jaroslav   8. 5. 1935    
Chatrný Dalibor   28. 8. 1925    
Istler Josef   13. 11. 1919    
Jakoby Július   28. 3. 1903    
Jankovič Jozef   8. 11. 1937    
Janošek Čestmír   23. 5. 1935    
Janoušek Vladimír   30. 1. 1922    
Jarcovják Vladimír   17. 3. 1924    
Jíra Josef   11. 10. 1929    
John Jiří   6. 11. 1923    
Kafka Čestmír   14. 11. 1922    
Kapec Jaroslav   30. 8. 1924    
Kiml Václav   19. 1. 1928    
Klimo Alojz   8. 3. 1922    
Klimová Tamara   19. 1. 1922    
Koblasa Jan   5. 10. 1932    
Kočiš Jaroslav   30. 6. 1933    
Kočišová Dagmar   23. 6. 1932    
Kolář Jiří   24. 9. 1914    
Kolářová Běla   24. 3. 1923    
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925    
Koller Július   28. 5. 1939    
Kompánek Vladimír   28. 10. 1927    
Kopecký Bohdan   23. 8. 1928    
Kornúcik Jozef   20. 11. 1938    
Kotík Jan   4. 1. 1916    
Kraicová Viera   5. 7. 1920    
Králik Dušan   20. 4. 1941    
Krivoš Rudolf   16. 11. 1933    
Kubíček Jan   30. 12. 1927    
Laluha Milan   11. 11. 1930    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Mautnerová Pavla   17. 9. 1919    
Medek Mikuláš   3. 11. 1926    
Miertušová Anastázia   15. 4. 1927    
Mirvald Vladislav   3. 8. 1921    
Mlynárčik Alex   14. 10. 1934    
Moško Rudolf   22. 9. 1926    
Načeradský Jiří   9. 9. 1939    
Navrátil Pavel   18. 8. 1933    
Nepraš Karel   2. 4. 1932    
Ovčáček Eduard   5. 3. 1933    
Paštéka Milan   20. 5. 1931    
Pauzer Karel   4. 12. 1936    
Piesen Robert   11. 8. 1921    
Podhrázský Stanislav   10. 11. 1920    
Popovič Vladimír   27. 11. 1939    
Preclík Vladimír   23. 5. 1929    
Ronovský František   11. 1. 1929    
Rudavský Andrej   29. 11. 1933    
Sekal Zbyněk   12. 7. 1923    
Schwartz Stefan   3. 5. 1927    
Sikora Rudolf   17. 4. 1946    
Sion Zbyšek   12. 4. 1938    
Slavík Otakar   18. 12. 1931    
Slovenčík Svatopluk   3. 1. 1934    
Sučanský Marián   11. 2. 1938    
Sýkora Zdeněk   3. 2. 1920    
Šimotová Adriena   6. 8. 1926    
Šimurda Miloš   5. 6. 1924    
Štěpán Ivan   16. 6. 1937    
Tóth Paľo   31. 12. 1928    
Uher Rudolf   19. 7. 1913    
Urbásek Miloš   28. 7. 1932    
Vaculka Vladislav   3. 1. 1914    
Valenta Jiří   6. 8. 1936    
Valenta Rudolf   27. 9. 1929    
Válová Jitka   13. 12. 1922    
Válová Květa   13. 12. 1922    
Varmuža Vratislav   13. 1. 1934    
Vašíček Vladimír   29. 9. 1919    
Veselý Aleš   3. 2. 1935    
Vožniak Jaroslav   26. 4. 1933    
Zívr Ladislav   23. 5. 1909    
Želibská Shejbalová Jana   3. 5. 1941    

České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia

institution, city, address
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín), Palackého 27

České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia

person   born
Kubíková Klára        
Lovišková Danica        
Ševeček Ludvík   25. 1. 1944    
Trojanová Eva   1939    

České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století

České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia

key word
60. léta 20. století
české umění
slovenské umění

České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia

obraz
  published   title (subtitle)
  1961   Obraz
  1964   162 cm² křehkosti I
  1964   Sedm trnů ve rtu