Svetozár Abel

* 11. 8. 1929, Chocholná (Trenčín), Slovensko (Slovakia)
† 11. 8. 1986, Trenčín (Trenčín), Slovensko (Slovakia)
painter

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: pna2014802191

Svetozár Abel
Námestie v Trenčíne
1957
malba
olej, lepenka
74 x 100 cm
Svetozár Abel
Strečno
1959
malba
olej, plátno
115 x 96 cm
Svetozár Abel
Krajina s mostom
1960
malba
olej, plátno
50 x 70 cm
Svetozár Abel
Križovatka
1963
malba
olej, plátno
90 x 100 cm
Svetozár Abel
Zima
1963
malba
olej, plátno
90 x 120 cm
 

notes:
Ábel ? Sveto

Svetozár Abel

V zložitej atmosfére 50. rokov 20. storočia, kedy sa znásilňovala sloboda umelcovej kreativity v prospech anachronických kritérií, tvorivé intencie pedagógov – profesorov J. Mudrocha, Ľ. Fullu, J. Želibského dosť podstatne zasiahli do umeleckého formovania začínajúceho maliara Svetozára Abela. Národným aspektom progresívnej časti nastupujúcej generácie (Galandovci) sa stávalo nepatetické spredmetnenie ľudovosti , folklóru, vidieka, príslušnosti k domovu.
V monumentálnom a dekoratívnom cítení v svojbytne štylizovanom rukopise, vznikajú Abelove krajiny a zátišia, zjednodušeného tvaroslovia, vyabstrahované, s náznakom geometrie, spútané lineárnou kontúrou. Z hľadiska vývoja Abelovej tvorby sú zaujímavé práce z prvej polovice 60. rokov. Abelov myšlienkový a intelektuálny potenciál zasiahla vlna civilizačného očarenia. Jeho túžbou bolo postihnúť život, vytvoriť svedectvo o prevratnom vedeckom a technickom pokroku tej doby. Civilizácia sa posúvala míľovými krokmi dopredu, vesmír sa zdal byť na dosah. Abel hľadal predovšetkým výraz, zhutnenie dojmu, podstatu prežitku, v ktorom akoby sa stotožňoval s vecami a udalosťami. V týchto vzťahových súradniciach vznikajú cykly mestskej aglomerácie, jednoduchej architektúry uniformných sídlisk, ciest krížiacich sa v pravom uhle. Logika Abelovej tvorby si našla priestor v strohosti a vyrovnanosti, v geometrii a cite pre mieru farebnosti. Na začiatku 70. rokov nosil Abel v sebe už iný žánrový potenciál. Lyrickosť, poézia a florálne motívy vytesnili očarenie z vedecko-technického pokroku. Základné civilizačné otázky v štylizovanom linearizme a strohej farebnosti maliar obohacoval o intenzívny biomorfém prírody a obrazy nasýtil dekoratívnou potrebou farebného optimizmu. V nadsádzke sa objavila figúra - ženský akt, neraz stotožňovaný s plodivými silami prírody.
gmab.sk, 25.8.2017

Svetozár Abel

Svetozár Abel
Námestie v Trenčíne
1957
malba
olej, lepenka
74 x 100 cm
Svetozár Abel
Strečno
1959
malba
olej, plátno
115 x 96 cm
Svetozár Abel
Krajina s mostom
1960
malba
olej, plátno
50 x 70 cm
Svetozár Abel
Križovatka
1963
malba
olej, plátno
90 x 100 cm
Svetozár Abel
Zima
1963
malba
olej, plátno
90 x 120 cm
Svetozár Abel
Žeriav
1963
malba
olej, plátno
55 x 75 cm
Svetozár Abel
Zátišie s ovocím
1963
malba
olej, plátno
34 x 49 cm
Svetozár Abel
Zimná krajina
1963
malba
tempera, karton
57 x 47 cm
Svetozár Abel
Antény
1964
monotyp
papír
766 x 537
Svetozár Abel
Postava s červeným pozadím
1966
kombinovaná technika
papír
61 x 43 cm
Svetozár Abel
Hlava
1966
malba
olej, lepenka
56 x 44 cm
Svetozár Abel
Ľudia, či stroje?
1966
malba
olej, plátno
116 x 116 cm
Svetozár Abel
Bojovník
1967
kombinovaná technika
papír
59 x 41 cm
Svetozár Abel
Postava v priestore
1967
kombinovaná technika
papír
59 x 41 cm
Svetozár Abel
Lúčne kvety
1978
malba
olej, plátno
117 x 150 cm
Svetozár Abel
Slnko často zapadá
1979
malba
akryl, lepenka
39 x 56 cm
Svetozár Abel
Stará tehelňa
1980
malba
olej, plátno
65 x 80 cm
Svetozár Abel
Šarkan nad dedinou
1981
malba
akryl, lepenka
39 x 56 cm
Svetozár Abel
Za sklom
1982
malba
akryl, lepenka
39 x 56 cm
Svetozár Abel
Mier ubránime
1985
malba
olej, plátno
100 x 120 cm
 

Svetozár Abel

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1948 - 1949   Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava), Pedagogická fakulta, Mallý Gustáv, *1879
1948 - 1949   Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava), Pedagogická fakulta, Mudroch Ján, *1909
1949 - 1954   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Mudroch Ján, *1909
1949 - 1954   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Fulla Ľudovít , *1902
1949 - 1954   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Želibský Ján, *1907

Svetozár Abel

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Mesto Trenčín, Trenčín (Trenčín)

Svetozár Abel

from - to   group, *creation, notes
1954 - ????   Zväz českosloveskych výtvarných umelcou v Bratislave, *

Svetozár Abel

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1959   Sveto Abel: Výstava obrazov 1959, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1959   Sveto Abel: Výstava obrazov 1959, Okresné múzeum, Trenčín (Trenčín)
1966/10 - 1966/11   Svetozár Abel: Tvorba z rokov 1965 - 66, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1990/09   Svetozár Abel - maliarske dielo, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1959/06/04 - 1959/06/22   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1967   Trenčín 67, Mesto Trenčín, Trenčín (Trenčín)
1967/02/12 - 1967/03/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/12/14 - 1970/02/22   I. Bienále maľby Košice 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1973/05/18 - 1973/06/24   25 víťazných rokov, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1983/04 - 1983/05   Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1987/01   Výtvarní umelci trenčianskeho regiónu, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/03/17 - 2009/04/26   České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
2012/01/31 - 2012/04/08   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2012/12/07 - 2013/03/03   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2017/06/13   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2017/06/07 - 2017/06/12   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)

Svetozár Abel

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Sveto Abel: Výstava obrazov 1959
  1966   Svetozár Abel: Tvorba z rokov 1965 - 66, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1990   Svetozár Abel: Maliarske dielo, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Výtvarní umelci trenčianskeho regiónu, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
  2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990–2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Trenčín 67, Výtvarná práce, 5
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
grafika
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Antény
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Námestie v Trenčíne
  1959   Strečno
  1960   Krajina s mostom
  1963   Križovatka
  1963   Zátišie s ovocím
  1963   Zima
  1963   Zimná krajina
  1963   Žeriav
  1966   Hlava
  1966   Ľudia, či stroje?
  1966   Postava s červeným pozadím
  1967   Bojovník
  1967   Postava v priestore
  1978   Lúčne kvety
  1979   Slnko často zapadá
  1980   Stará tehelňa
  1981   Šarkan nad dedinou
  1982   Za sklom
  1985   Mier ubránime

Svetozár Abel

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Náhubek / Maulkorb

Svetozár Abel

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Sveto Abel: Výstava obrazov 1959

Svetozár Abel

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   K otázkám moderního umění (dokončení), Výtvarné umění, 55-66