Vladimír Kompánek

* 28. 10. 1927, Rajec (Žilina), Slovensko (Slovakia)
† 20. 1. 2011, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
painter, Illustrator, sculptor

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: jn20000603474
VIAF: 40178605

notes:
věnuje se také literární činnosti

Vladimír Kompánek
Makov II.
1964
kresba
papír, tuš
305 x 415
Vladimír Kompánek
Koník
1965
kresba
papír, tuš
210 x 287
Vladimír Kompánek
Zimný čas
1966
kresba
papír, tuš
273 x 290
Vladimír Kompánek
Fašiangové figúry
1968
malba
akvarel, papír
51,1 x 34,2 cm
Vladimír Kompánek
Zimný motív VIII.
1968
kombinovaná technika
papír
59 x 42 cm
 

Vladimír Kompánek

Ťažiskovým obdobím tvorby skulptúr sú 60. roky. Neskôr sa dostal ku kresbe a maľbe. Jeho drevené skulptúry čerpajú námety z vidieckeho prostredia. Drevené archetypálne sochy čerpajú z Genia Loci daného miesta. Kompánek vytvára koncepciu "ochranných božstiev" domova, totemické symboly, abstrahuje formy z prostredia - najmä ľudovej architektúry a stromu. Častým motívom je žena a poľné znaky (Lesná madona, 1966). V maľbe často stvárňuje motív fašiangových masiek. Charakteristická v jeho tvorbe je spätosť s prírodou a dedinou. Nezanedbateľnou súčasťou Kompánkovej tvorby sú drevené hračky, ktoré sa svojou jednoduchosťou približujú k futuristickým hračkám pre dospelých. Niektoré z nich autor realizoval aj vo väčšom formáte na detských ihriskách napr. v Piešťanoch.
sk.wikipedia.org, 26.6.2017

Vladimír Kompánek

 

Vladimír Kompánek

Vladimír Kompánek
Makov II.
1964
kresba
papír, tuš
305 x 415
Vladimír Kompánek
Koník
1965
kresba
papír, tuš
210 x 287
Vladimír Kompánek
Zimný čas
1966
kresba
papír, tuš
273 x 290
Vladimír Kompánek
Fašiangové figúry
1968
malba
akvarel, papír
51,1 x 34,2 cm
Vladimír Kompánek
Zimný motív VIII.
1968
kombinovaná technika
papír
59 x 42 cm
Vladimír Kompánek
Znaky
1970–1973
kombinovaná technika
karton
17,5 x 24 cm
Vladimír Kompánek
Žena v šatke I.
1971
kombinovaná technika
karton
18 x 17 cm
Vladimír Kompánek
Znaky
1971
kombinovaná technika
karton
16,5 x 24 cm
Vladimír Kompánek
Znak
1973
malba
olej, dřevo
80 x 84 cm
Vladimír Kompánek
Koník so sánkami II.
1976
malba
olej, dřevo
70 x 100 cm
Vladimír Kompánek
Koník so sánkami
1977
malba
olej, plátno
70 x 100 cm
Vladimír Kompánek
Postavy v snehu
1977
malba
olej, plátno
70 x 100 cm
Vladimír Kompánek
Koník detstva
1978–1981
malba
olej, sololit
50 x 70 cm
Vladimír Kompánek
Zimný čas
1979–1981
malba
olej, dřevo
128 x 155 cm
Vladimír Kompánek
Turoň s maškarou
1981
malba
olej, sololit
50 x 70 cm
Vladimír Kompánek
Tri maškary
1981–1984
malba
olej, sololit
61,5 x 45 cm
Vladimír Kompánek
Postavy
1982
malba
olej, sololit
69 x 49 cm
Vladimír Kompánek
Štítový znak
1984
malba
olej, sololit
70 x 100 cm
Vladimír Kompánek
Čudná dvojica
1985
malba
olej, lepenka
91 x 121 cm
Vladimír Kompánek
Koník
1990
malba
tempera, karton
42 x 59 cm
 

Vladimír Kompánek

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1947 - 1949   Státní vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava), Milly Dezider, *1906
1947 - 1949   Státní vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava), Mudroch Ján, *1909
1949 - 1954   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Kostka Jozef, *1912

Vladimír Kompánek

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Belgie
???? - ????   Francie
???? - ????   Itálie
???? - ????   Maďarsko
???? - ????   Německo
???? - ????   Polsko
???? - ????   Rakousko
???? - ????   Rumunsko
???? - ????   Svaz sovětských socialistických republik

Vladimír Kompánek

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   D+ Gallery, zastoupení umělci, *
???? - ????   Ivana Slovakia, zastoupení umělci, *
1957 - ????   Skupina Mikuláša Galandy, *1957, spoluzakladatel

Vladimír Kompánek

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1959/03   Vladimír Kompánek: Sochy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1965   Vladimír Kompánek, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1965/12 - 1966/01   Vladimír Kompánek: Plastika, kresba, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1972/08 - 1972/09   Vladimír Kompánek: Sochy, kresby, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1972/10 - 1972/12   Vladimír Kompánek: Sochy, kresby, Slovenské národné múzeum - etnografické múzeum, Martin (Martin)
1976   Vladimír Kompánek, Dům kultury, Orlová (Karviná)
1979/06 - 1979/12   Vladimír Kompánek: Hračka - Svet dieťaťa z výtvarných prác Vladimíra Kompánka, Múzeum umeleckých remesiel, Bratislava (Bratislava)
1982/06/11   Vladimír Kompánek, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1982/09/17 - 1982/10/24   Vladimír Kompánek: Výber z tvorby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/11/04 -   Vladimír Kompánek, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1984/06/19 - 1984/07/03   Vladimír Kompánek: Obrazy a plastiky, Galerie Zlatá lilie, Praha
1987/05/26 - 1987/06/28   Vladimír Kompánek: Rozprávkový svet Vladimíra Kompánka, Dom československo-sovietskeho priateľstva / Dom Zväzu Československo-sovietskeho priateľstva (ZČSSP), Bratislava (Bratislava)
1987/12/11 - 1988/01/17   Vladimír Kompánek, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/03/11 - 1988/04/17   Vladimír Kompánek, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1988/04 - 1988/05   Vladimír Kompánek, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1988/06/09 - 1988/07/31   Vladimír Kompánek, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1988/10/05 - 1988/10/27   Vladimír Kompánek: Sochy, obrazy, hračky, Městská knihovna Praha, Praha
1989/08/17 - 1989/09/17   Vladimír Kompánek: Obrazy, sochy, hračky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1993/05/13 - 1993/08/01   Vladimír Kompánek: Sochy, kresby, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1999/02/02 -   Fašiangy Vladimíra Kompánka, Galéria Klasik, Žilina (Žilina)
1999/11/18 - 1999/12/06   Vladimír Kompánek: Z tvorby, Art Galéria, Nitra (Nitra)
2001/02/15 - 2001/03/25   Vladimír Kompánek: Fašiangový čas, Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
2002/12/12 - 2003/01/05   Vladimír Kompánek: Sochy, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2005/04/22 - 2005/06/19   Vladimír Kompánek: Výber zo súborného diela, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2007/09/09 - 2007/11/18   Vladimír Kompánek: Obrazy a sochy, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
2018/03/14 - 2018/06/24   Vladimír Kompánek: Rozpomínanie, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2019/11/22 - 2020/02/23   Vladimír Kompánek: Čaro zimy a fašiangov, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1952/10 - 1952/11   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Malířství, Městská knihovna Praha, Praha
1957/04   Výstava skupiny M. Galandu, Krajská správa lesov, Žilina (Žilina)
1958   Skupina Mikuláša Galandu, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/01/23 - 1958/02/20   Výstava skupiny Mikuláša Galandu, Galéria mladých, Bratislava (Bratislava)
1958/03/09 -   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/05/08 - 1958/06/10   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Krajská galéria, Košice (Košice)
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1959/06/04 - 1959/06/22   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1960   Současné sochařství z let 1945-1960, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1961/05   KSČ v boji za socialismus a komunismus, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1962   III. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1962/10 - 1962/11   Tschechoslowakische Graphik, Düsseldorf, Düsseldorf
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1964   Současné československé umění, Выставочный зал Союза художников СССР / Výstavní síň Svazu výtvarných umělců SSSR, Moskva (Moscow)
1964/06/20 - 1964/10/18   XXXII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1964), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1965/05   IV. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1965/05 - 1965/07   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Mánes, Praha
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1965/06/15 - 1965/08/17   Slovenské výtvarné umenie 1918 - 1965, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965/07/02 - 1965/07/25   IV. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Galerie Václava Špály, Praha
1965/08/15 - 1965/09/29   Sochařská bilance 1955-1965, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1965/10/08 - 1965/11/14   Tschechoslowakische Kunst Heute: Profile V, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Baden-Baden
1966   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
1966   Tvorba strednej a mladej generácie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1966/06/12 - 1966/09/04   Nové cesty: Přehlídka současné avantgardy, Dům umění, Zlín (Zlín)
1966/06/12 - 1966/10/02   2e Salon international de Galeries pilotes Lausanne, Palais de Rumine, Lausanne
1966/06/18 - 1966/10/16   XXXIII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1966), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1966/10/01 - 1966/11/01   Současné slovenské sochařství, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1966/10/16 - 1966/11/27   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart, Museum Folkwang, Essen
1967   Socha 1967, Smetanovy sady, Olomouc (Olomouc)
1967   Socha v meste, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1967/02/12 - 1967/03/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/04/21 - 1967/10/17   Expo 67, Montreal (Québec), Montreal (Québec)
1967/06/16 - 1967/09/15   Socha piešťanských parkov '67 (I. trienále slovenského sochárstva), Piešťany, Piešťany (Piešťany)
1967/09   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă, Sala Dalles, Bukurešť (Bucureşti)
1967/12/16 - 1968/01/07   Hedendaagse tsjecho-slovaakse kunst, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Královská akademie výtvarných umění), Antverpy (Antwerpen)
1968 - 1968/10/15   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours, Musée Rodin (Hôtel Biron), Paříž (Paris)
1968/11/05 - 1968/12/01   Nutidig tjekkoslovakisk kunst, Kunstforeningens Hus, Kodaň (Copenhagen)
1969/11/28 - 1969/12   Výstava českého a slovenského moderního umění, Teherán, Irán
1970/03/15 - 1970/09/13   Expo 70 - Pavilon ČSSR, Osaka, Osaka
1970/12 - 1971/01   Slovenské výtvarné umenie 1945 - 1970, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1973   Socha Piešťanských parkov 1973, Piešťany, Piešťany (Piešťany)
1973/12/13 - 1974/02/28   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris, Musée de la Monnaie, Paříž (Paris)
1974/04 - 1974/06   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1974/06/13 - 1974/09/30   Současné slovenské sochařství (Výběr k 30. výročí SNP), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1974/06/14 - 1974/07/21   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/08 - 1974/09   Slovenské umění XX. století (k 30. výročí Slovenského národního povstání), Městská knihovna Praha, Praha
1977/02/11 - 1977/03/24   Výtvarné umenie pre tvorbu a ochranu životného prostredia, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/12 - 1979/01   Celoslovenská výstava malby, grafiky a plastiky, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1982/01/16 - 1982/03/15   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/03/23 - 1982/05/10   Poslanie ženy (téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/04 - 1983/05   Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1983/08   Archeologické pamiatky a súčasnosť, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1985/07/04 - 1985/08/04   A mai csehszlovák szobrászat, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1985/10   Súčasná československá komorná plastika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1986/06 - 1986/08   Prírastky užitkového umenia a designu v rokoch 1975-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1987/09/24 - 1987/11/15   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/11   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/02   Nový slovenský obraz, Československý rozhlas, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1988/02/17 - 1988/03/27   Sochárská škola Jozefa Kostku, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1988/04/21 - 1988/05/29   Sochařská škola Jozefa Kostku, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1988/08/05 - 1988/09/11   Prírastky zbierkového fondu OGMAB 1968-1988 (obrazy, sochy, grafiky, kresby), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/05/18 - 1989/07/16   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1989/07/06 - 1989/09/24   Slovenské malířství 20. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1989/08/17 - 1989/09/24   40 let slovenského malířství 1949-1989, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1989/09 - 1989/10   40 let slovenského malířství 1949-1989, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1990   Umenie proti totalite, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1990/12/07 - 1991/01/27   Pohľad kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/01/19 - 1991/03/10   Sen o múzeu, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/04/01 - 1991/05/05   Sen o muzeu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1991/10/20 - 1992/01/20   Slovenské výtvarné umenie 20. storočia zo zbierok PGU, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/10/26 - 1991/11/24   Situace 1970-1989. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1992/02/11 - 1992/03/29   Situace 1970-1989. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1992/03/28 - 1992/09/30   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, Palazzo del Broletto, Novara
1992/06/17 - 1992/07/11   Žena, Štúdio S, Bratislava (Bratislava)
1995/06/25 - 1995/09/10   Pardubické valy 1995, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1995/11/10 - 1996/02/25   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1996/05/28 - 1996/08/11   Povážská galéria umenia Žilina 1976-1996, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2001/06/29 - 2001/09/02   Socha a objekt VI., Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
2002/12/17 - 2003/05/25   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2005/09/29 - 2006/05/03   Slovenský mýtus, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2007/01/23 - 2007/04/15   Zberateľská vášeň - Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/06/27 - 2008/10/05   111 diel zo zbierok / Works of Art from Collection, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/06/27 - 2008/10/05   60 rokov otvorené, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/10/27 - 2009/03/01   Slovenský obraz (anti-obraz): 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2008/12/11 - 2009/01/15   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2009/02/26 - 2009/04/11   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2009/03/17 - 2009/04/26   České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/04/16 - 2009/05/16   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2010/07/30 - 2010/09/03   Vladimír Preclík neznámý. Torta & Chaplin & Juraj Meliš &, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
2012/01/31 - 2012/04/08   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2012/12/07 - 2013/03/03   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2015/05/11 - 2015/05/22   Galandovci: Legendy slovenského výtvarného umenia, Galéria Art Capital, Bratislava (Bratislava)
2015/06/27 - 2015/08/28   Výber zo slovenského sochárstva, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2017/01/18 - 2017/03/05   Album 76, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2022/11/24 - 2023/03/19   Světy Jindřicha Chalupeckého, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000/09/23   29. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Spolek Hlahol, Praha
2002/12/13   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění, Galerie Rudolfinum, Praha
2004/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/12/03   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2010/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2012/11/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2015/04/21   122. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2015/10/04   Moderní a současné umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2016/06/14   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/10/11   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/11/22   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/04/25   134. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/13   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/03/06   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2019/12/18   69. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2022/05/14   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění, Kavárna Louvre, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/09/19 - 2005/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/11/28 - 2005/12/02   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2006/04/16 - 2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2007/04/07 - 2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2010/09/17 - 2010/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2012/04/22 - 2012/04/28   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2012/11/17 - 2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction - výstava, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2012/11/18 - 2012/11/24   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2015/04/14 - 2015/04/20   122. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2015/09/21 - 2015/10/04   Moderní a současné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/06/08 - 2016/06/13   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/10/05 - 2016/10/10   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/11/14 - 2016/11/21   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/04/18 - 2017/04/24   134. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/07 - 2017/06/12   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/02/28 - 2018/03/05   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2019/12/09 - 2019/12/18   69. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2022/04/30 - 2022/05/13   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/10 -   Slovenské moderné umenie: Stálá expozícia, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967/07 - 1967/08   Sochárske sympózium v technikách dreva, Piešťany, Piešťany (Piešťany)
trh/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/05/23 - 2006/05/28   Art Prague: 5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha

Vladimír Kompánek

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Vladimír Kompánek, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1972   Vladimír Kompánek: Sochy, kresby, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1979   Hračka - Svet dieťaťa z výtvarných prác Vladimíra Kompánka, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1984   Zasloužilý umělec Vladimír Kompánek: Obrazy a plastiky, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Třeboň (Jindřichův Hradec)
  1987   Vladimír Kompánek, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   Kompánek, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1993   Vladimír Kompánek: Sochy, kresby, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2018   Vladimír Kompánek: Rozpomínanie / Remembering, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Vladimír Kompánek
  nedatováno   Vladimír Kompánek
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1957   Výstava skupiny M. Galandu, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1958   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959
  1962   Tschechoslowakische Graphik
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1965   Skupina Mikuláša Galandu, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1965   Sochařská bilance 1955-1965, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V, Städtische Kunstgalerie, Bochum
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   2e Salon international de Galeries pilotes Lausanne (Artistes et découvreurs de notre temps), Musée Cantonal des Beaux Arts, Lausanne
  1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1966   Slovenská socha 1966, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1966   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart
  1967   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, _
  1967   Hedendaagse tsjecho-slovaakse kunst
  1967   Socha piešťanských parkov '67 (I. trienále slovenského sochárstva), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1968   Nutidig tjekkoslovakisk kunst
  1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours, Musée Rodin (Hôtel Biron), Paříž (Paris)
  1970   Slovenské výtvarné umenie 1945-1970 (Boje a zápasdy o socialistické umenie), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1973   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris
  1973   Sochár a príroda (Socha Piešťanských parkov 1973), Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch, Piešťany (Piešťany)
  1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií (K 30. výročí Slovenského národního povstání), Národní galerie v Praze, Praha
  1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií
  1974   Současné slovenské sochařství (Výběr k 30. výročí SNP), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1982   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1982   Poslanie ženy (Téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1983   Archeologické pamiatky a súčasnosť (august 1983), Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava (Bratislava)
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1985   A mai csehszlovák szobrászat
  1985   Súčasná československá komorná plastika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1986   Prírastky užitkového umenia a designu v rokoch 1975-1985, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1987   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1987   Sochárská škola Jozefa Kostku, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
  1987   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   Nový slovenský obraz, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1988   Prírastky zbierkového fondu OGMAB 1968-1988 (Obrazy, sochy, grafiky, kresby), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1989   40 let slovenského malířství 1949-1989 (Obrazy a kresby ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě ke 45. výročí SNP), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1989   Slovenské malířství 20. století (ze sbírek Slovenské národní galerie), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1992   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
  1992   Žena (Obrazy / kresby / grafiky / sochy / textilné modely)
  1994   Galanda a galandovci (Zbierka Ivana Melicherčíka), Rabbit and Solution - BTB, Bratislava (Bratislava)
  1995   Pardubické valy 95 (Slovenští sochaři), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2002   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2007   Zberateľská vášeň (Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970), borgis, s.r.o., _
  2008   111 diel zo zbierok / works of art from collections (Slovenská národná galéria / Slovak National Gallery), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2008   Slovenský obraz (anti-obraz) / Slovak Picture (anti-picture) (20. storočie v slovenskom výtvarnom umení / 20th Century in the Slovak Visual Art), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
  2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990–2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2014   Galandovci, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2014   Slovenské moderné umenie (Stála expozícia), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2021   Slovensko v dielach Slovenskej národnej galérie / Slovakia in the Artworks of the Slovak National Gallery, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Kunst unserer Zeit (Malerei und Plastik), M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1967   Moderná slovenská kresba, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1969   Nové slovenské výtvarné umenie (Nástup 1957, Nástup 1961), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
  1996   Povážská galéria umenia Žilina / Museum of Art Žilina 1976-1996
  1999   Umelec v klietke, Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2003   Galandovci (Skupina Mikuláša Galandu), Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2004   Galandovci (Galandovci po roku 1970), Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2009   Po stopách umenia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2011   Kritika porozuměním, Malovaný kraj, Praha
  2017   Slovenské sochárstvo 1945–2015 (Socha a objekt), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2021   Sochy Piešťan (Mesto ako galéria), Čierne diery, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Čas v súvislostiach: Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí / Time in Relations: Slovak Visual Art of Two Centuries (Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti / The Graduates and Students of the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest), Slovensko-český klub, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Etika a politika (Umenie proti totalite), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1999   Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
  2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (V. Ka – Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Skupina Mikuláše Galandy, Výtvarná práce, 11-12
  1959   Zo všetkého niečo (Bratislavské výstavy v marci), Výtvarná práce, 6
  1960   Radostná bilance, Výtvarná práce, 2
  1961   Bratislavské výstavy v květnu, Výtvarná práce, 7-9
  1962   Výstava tvůrčí skupiny Mikuláše Galandy, Výtvarná práce, 8
  1963   K výstavě současného slovenského výtvarného umění v Jízdárně Pražského hradu, Plamen, 5.ročník, 11.číslo, 79-81
  1963   Kronika, Výtvarná práce, 11.ročník, 17.číslo, 11-11
  1965   Diskusia na sjazde SSVU, Výtvarná práce, 13.ročník, 6-7.číslo, 1-11
  1966   Galerie Art Centrum Prague, 2e Salon international de Galeries pilotes Lausanne, 209-224
  1966   Slovenská socha v Liberci, Výtvarná práce, 6
  1966   Súčasné slovenské výtvarné umenie v bývalom pavilóne UBS..., Výtvarná práce, 4-4
  1966   Vladimír Kompánek patří mezi..., Plamen, 38-39
  1967   Bratislava - UIA - 1967, Výtvarná práce, 7
  1967   Montrealský součet, Výtvarná práce, 1
  1967   Olomouc - Socha 67, Výtvarná práce, 5
  1988   Česko-slovenské sochařství ve Varšavě, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 18.číslo, 6
  1992   Vladimír Kompánek, Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, 86-87
  2009   Medzi socialistickým realizmom a Bruselským snom, Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, 27-36
  2012   Slovenští autoři, Ročenka ART+, 66-67
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Vladimír Kompánek, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
  1982   Vladimír Kompánek, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1987   Rozprávkový svet Vladimíra Kompánka, Dom československo-sovietskeho priateľstva / Dom Zväzu Československo-sovietskeho priateľstva (ZČSSP), Bratislava (Bratislava)
  1987   Vladimír Kompánek, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   Vladimír Kompánek, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1988   Vladimír Kompánek, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1988   Vladimír Kompánek: Sochy, obrazy, hračky, Národní galerie v Praze, Praha
  1989   Vladimír Kompánek: Obrazy, sochy, hračky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1993   Vladimír Kompánek: Sochy, kresby, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
  1999   Fašiangy Vladimíra Kompánka (ke 100. výročí narození M.A.Bazovského), Galéria Klasik, Žilina (Žilina)
  1999   Vladimír Kompánek: Z tvorby, Art Galéria, Nitra (Nitra)
  2001   Vladimír Kompánek: Fašiangový čas, Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
  2005   Vladimír Kompánek: Výber zo súborného diela
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Žena (obrazy, kresby, grafiky, sochy, textilné modely), Štúdio S, Bratislava (Bratislava)
  1995   Pardubické valy 1995: Slovenští sochaři, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2001   Socha a objekt VI., Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Bratislava (Bratislava)
  2002   Vladimír Kompánek: Sochy, Andrej Barčík: Akty, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art...on paper, Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
  2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Contemporary art auction (White & Weiss), White & Weiss, Bratislava (Bratislava)
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2015   122. Večerná aukcia - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2016   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   130. Jesenná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   131. Večerná aukcia - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   134. Večerná aukcia SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2018   139. Jarná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2019   Galerie Dolmen: 69. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2022   Jarní aukce českého, slovenského a světového výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Šťastné vianoce a Nový rok (Do lesa, 1970 (zo zbierky Ivana Malicherčíka)), Pressfoto, vydavateĺstvo ČSTK, Bratislava (Bratislava)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Album 76, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  nedat.   Galéria Nedbalka (Slovenské moderné umenie), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Vladimír Kompánek
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Vladimír Preclík neznámý (Torta & Chaplin & Juraj Meliš &), Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
katalogový plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Rozprávkový svet Vladimíra Kompánka (Výstava k príležitosti Medzinárodného dňa detí), Dom československo-sovietskeho priateľstva / Dom Zväzu Československo-sovietskeho priateľstva (ZČSSP), Bratislava (Bratislava)
kresba
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Makov II.
  1965   Koník
  1966   Zimný čas
malba
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970–1973   Znaky
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Fašiangové figúry
  1968   Zimný motív VIII.
  1971   Znaky
  1971   Žena v šatke I.
  1973   Znak
  1976   Koník so sánkami II.
  1977   Koník so sánkami
  1977   Postavy v snehu
  1978–1981   Koník detstva
  1979–1981   Zimný čas
  1981   Turoň s maškarou
  1981–1984   Tri maškary
  1982   Postavy
  1984   Štítový znak
  1985   Čudná dvojica
  1990   Koník
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966/08   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 8.ročník, 8.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
PF
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   PF ((Vladimír Kompánek))
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Výstava skupiny Mikuláša Galandu
  1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Vladimír Kompánek
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Arte Contemporanea Ceca e Slovacca: 1950 - 1992

Vladimír Kompánek

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Vladimír Kompánek, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1972   Vladimír Kompánek: Sochy, kresby, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1981   Stanislav Biroš 80, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1986   Juraj Hovorka: Sochy
  1988   Nikolaj Feďkovič: Obrazy s príbehmi, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1993   Vladimír Kompánek: Sochy, kresby, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Sochárská škola Jozefa Kostku, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
  1994   Galanda a galandovci (Zbierka Ivana Melicherčíka), Rabbit and Solution - BTB, Bratislava (Bratislava)
  1995   Pardubické valy 95 (Slovenští sochaři), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Skupina Mikuláša Galandu, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, 89-90
  2006   Sme postihnutí trpkým osudom, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, 199-201

Vladimír Kompánek

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Po čom to chodíme, Belimex, s.r.o., Bratislava (Bratislava)

Vladimír Kompánek

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1955/10/09 - 1955/11/06   Profil tvorby Fraňa Štefunku, Galéria Tvaru, Martin (Martin)

Vladimír Kompánek

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Za umění mladé nejen věkem..., Květen, 3.ročník, 12.číslo, 674-675
  1960   Hodnocení výsledků IV. přehlídky, Výtvarná práce, 3-3
  1965   Bilance československého sochařství (Problémy vývoje československého výtvarného umění v dvaceti letech osvobozené vlasti), Výtvarné umění, 145-167
  1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 3
  1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum
  1967   Tvorba strednej a mladej generácie, Výtvarná práce, 4
  1967   Zpráva ze zasedání předsednictva SČSVU, Výtvarná práce, 11
  1968   Sochářské dřevo, Výtvarná práce, 3-6
  1970   Slovensko se představuje, Výtvarná práce, 1-5
  1978   K výstavě Mladí umělci Zakarpatské oblasti USSR v Prešově - Verchovina - jejich domov (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 61-62
  1979   Slovenská výstava malby, grafiky a plastiky, Výtvarná kultura, 14-20

Vladimír Kompánek

institution, city  
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)