Nové cesty: Přehlídka současné avantgardy

date of exhibition: 1966 - 1966/08/04
institution: Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov
type of exhibition: kolektivní