131. Večerná aukcia - SOGA

type of document: aukční katalog
imprint date: 2016
number of page: 165, (1), 2 vložené listy, obálka
dimensions [mm]: 295 x 230
language: slovenský
ISBN: 978-80-89715-19-0

notes:
Dražbový poriadok, Auction Rules, Register autorov ponúkaných diel

131. Večerná aukcia - SOGA

 

131. Večerná aukcia - SOGA

person   born
Abelovský Ján   30. 4. 1950

131. Večerná aukcia - SOGA

person   born
Abelovský Ján   30. 4. 1950
Bajcurová Katarína   7. 9. 1957
Barczi Július   23. 1. 1985
Gažovičová Nina    
Ramljaková Lucia    

131. Večerná aukcia - SOGA

person   born
Alexy Janko   25. 1. 1894
Barčík Andrej   20. 11. 1928
Bartoš Peter   29. 4. 1938
Bazovský Miloš   11. 1. 1899
Bednár Štefan   15. 5. 1909
Benka Martin   21. 9. 1888
Bruck Lajos   1846
Csordák (Čordák) Ľudovít   4. 2. 1864
Čutek Anton   6. 7. 1928
Dobeš Milan   29. 7. 1929
Eberl (Eberle) František (François)   25. 6. 1887
Filko Stano   15. 6. 1937
Foltýn František   9. 6. 1891
Frešo Viktor   22. 6. 1974
Galanda Mikuláš   4. 5. 1895
García Condoy Honorio   21. 11. 1900
Gobert Pierre   1. 1. 1662
Hála Jan   19. 1. 1890
Havrilla (Havrila) Vladimír (Vlado)   13. 5. 1943
Hollósy Simon   2. 2. 1857
Jakoby Július   28. 3. 1903
Jankovič Jozef   8. 11. 1937
Koller Július   28. 5. 1939
Kompánek Vladimír   28. 10. 1927
Kraicová Viera   5. 7. 1920
Krivoš Rudolf   16. 11. 1933
Lagranée Jean   18. 9. 1739
Laluha Milan   11. 11. 1930
Majerník Cyprian   24. 11. 1909
Matejka Peter   26. 6. 1913
Medňanský (Mednyánszky) Ladislav   30. 4. 1852
Mousson Jozef   15. 12. 1887
Nemčík Július   12. 11. 1909
Nemes Endre   10. 11. 1909
Nevan Eugen   18. 1. 1914
Popovič Vladimír   27. 11. 1939
Preissig Vojtěch   31. 7. 1873
Prohászka-Tallós Štefan   8. 11. 1896
Schurmann Maxmilián   29. 8. 1890
Skutecký Dominik   14. 2. 1849
Slavíček Antonín   16. 5. 1870
Snyders Frans   11. 11. 1579
Sovánka Karol   7. 3. 1883
Szóbel Géza   5. 9. 1905
Šimerová Martinčeková Ester   23. 1. 1909
Štěpán Ivan   16. 6. 1937
Uher Rudolf   19. 7. 1913
Ullik Hugo   14. 5. 1838
Weiner Kráľ Imro   26. 10. 1901
Zach Bruno   6. 5. 1894
Zemplényi Tivadar   1. 11. 1864
Zmeták Ernest   12. 1. 1919
Zoričák Ján   13. 11. 1944
Želibská Shejbalová Jana   3. 5. 1941
Žilinčanová Viera   10. 7. 1932

131. Večerná aukcia - SOGA

dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/11/22   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/11/14 - 2016/11/21   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)

131. Večerná aukcia - SOGA

person   born
Alexy Juraj    

131. Večerná aukcia - SOGA

person   born
Marenčin Martin   21. 10. 1956

131. Večerná aukcia - SOGA

institution, city
Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)

131. Večerná aukcia - SOGA

institution, city
Tlačiareň Dóša s.r.o., Bratislava (Bratislava)

131. Večerná aukcia - SOGA

  institution, city, signature, notes  
  K 256326