Viera Žilinčanová

* 10. 7. 1932, Nové Zámky (Nové Zámky), Slovensko (Slovakia)
19. 3. 2008, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
painter

 

nationality: Slovak
sex: female

Viera Žilinčanová
SNP 1944-1974
1974
malba
olej, plátno
182 x 102 cm
Viera Žilinčanová
SNP 1944
1974
malba
olej, plátno
182 x 102 cm
Viera Žilinčanová
Mlčanie
1967
malba
olej, plátno
100 x 85 cm
Viera Žilinčanová
Jesenná pieseň
1966
malba
olej, plátno
103 x 120 cm
Viera Žilinčanová
More
1968-1972
malba
olej, plátno
95 x 125 cm
Viera Žilinčanová
Dievča s mačkou
1962
malba
olej, plátno
55 x 46 cm

word:
Viera Žilinčanová v rokoch 1950-1955 študovala na oddelení figurálneho maliarstva VŠVU v Bratislave. Bola študentkou profesorov Ladislava Čemického, Petra Matejku a Jána Mudrocha. V roku 1956 študovala aj v letnej maliarskej škole prof. Oskara Kokoschku v Salzburgu. Jej tvorba smerovala od konvenčného štylizovaného realizmu k metafyzičnu, k fantazijnému a imaginatívnemu umeleckému vyjadreniu, kde umiestňuje prototyp osamelých ženských figúr a postáv do prostredia snových a magických záhrad, tajomných architektúr, ktoré vyvolávajú stiesňujúci a nostalgický pocit odcudzenia. Jej maliarsky rukopis využíva protikladné pôsobenie kombinácie hladkej maľby a zvrásnených textilových štruktúr. Venovala sa komornej a monumentálnej maľbe.
teraz.sk, 26.8.2017

notes:
manželka Michala Jakabčice (1930-2001)