Viera Žilinčanová

* 10. 7. 1932, Nové Zámky (Nové Zámky), Slovensko (Slovakia)
† 19. 3. 2008, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
Painter

 

nationality: Slovak
sex: female

NK AUT: jx20071213015
VIAF: 15708370

Viera Žilinčanová
Portrét Ernesta Špitza
1953
malba
olej, plátno
45 x 40 cm
Viera Žilinčanová
Dievča s mačkou
1962
malba
olej, plátno
55 x 46 cm
Viera Žilinčanová
Partizánska hliadka
1964
malba
olej, plátno
101 x 116 cm
Viera Žilinčanová
VARADERO, Odborárska rekreácia
1965
malba
olej, plátno
115 x 130 cm
Viera Žilinčanová
Jesenná pieseň
1966
malba
olej, plátno
103 x 120 cm
 

notes:
manželka Michala Jakabčice (1930-2001)

Viera Žilinčanová

Viera Žilinčanová v rokoch 1950-1955 študovala na oddelení figurálneho maliarstva VŠVU v Bratislave. Bola študentkou profesorov Ladislava Čemického, Petra Matejku a Jána Mudrocha. V roku 1956 študovala aj v letnej maliarskej škole prof. Oskara Kokoschku v Salzburgu. Jej tvorba smerovala od konvenčného štylizovaného realizmu k metafyzičnu, k fantazijnému a imaginatívnemu umeleckému vyjadreniu, kde umiestňuje prototyp osamelých ženských figúr a postáv do prostredia snových a magických záhrad, tajomných architektúr, ktoré vyvolávajú stiesňujúci a nostalgický pocit odcudzenia. Jej maliarsky rukopis využíva protikladné pôsobenie kombinácie hladkej maľby a zvrásnených textilových štruktúr. Venovala sa komornej a monumentálnej maľbe.
teraz.sk, 26.8.2017

Viera Žilinčanová

 

Viera Žilinčanová

Viera Žilinčanová
Portrét Ernesta Špitza
1953
malba
olej, plátno
45 x 40 cm
Viera Žilinčanová
Dievča s mačkou
1962
malba
olej, plátno
55 x 46 cm
Viera Žilinčanová
Partizánska hliadka
1964
malba
olej, plátno
101 x 116 cm
Viera Žilinčanová
VARADERO, Odborárska rekreácia
1965
malba
olej, plátno
115 x 130 cm
Viera Žilinčanová
Jesenná pieseň
1966
malba
olej, plátno
103 x 120 cm
Viera Žilinčanová
Rozhovor
1966-1967
kresba
akvarel, tempera, karton
180 x 140
Viera Žilinčanová
V hrobe
1966-1967
kresba
akvarel, tempera, karton
160 x 190
Viera Žilinčanová
Kráľovstvo opíc
1966-1967
kresba
akvarel, lepenka, běloba
170 x 140
Viera Žilinčanová
Muž s klietkou
1966-1967
kresba
akvarel, tužka, lepenka
159 x 144
Viera Žilinčanová
Čert
1966-1967
kresba
akvarel, tužka, karton
168 x 149
Viera Žilinčanová
Obor
1966-1967
kresba
akvarel, lepenka
189 x 216
Viera Žilinčanová
Mlčanie
1967
malba
olej, plátno
100 x 85 cm
Viera Žilinčanová
V nedeľu ráno v Kensingtonskom parku
1968-1969
malba
olej, plátno
120 x 92 cm
Viera Žilinčanová
More
1968-1972
malba
olej, plátno
95 x 125 cm
Viera Žilinčanová
Modré ráno
1969
malba
olej, plátno
125 x 100 cm
Viera Žilinčanová
Keby všetci ľudia sveta
1970-1972
malba
olej, plátno
101 x 121 cm
Viera Žilinčanová
SNP 1944-1974
1974
malba
olej, plátno
182 x 102 cm
Viera Žilinčanová
SNP 1944
1974
malba
olej, plátno
182 x 102 cm
Viera Žilinčanová
Krajina ružových šarkanov
1975-1979
malba
olej, plátno
120 x 100 cm
Viera Žilinčanová
Príprava na lampiónový sprievod
1977
malba
olej, plátno
135 x 105 cm
 

Viera Žilinčanová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1950 - 1955   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), figurální malba, Mudroch Ján, *1909

Viera Žilinčanová

from - to   institution, city, notes
1950 - 1955   Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava), studium

Viera Žilinčanová

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   D+ Gallery, zastoupení umělci, *
???? - ????   Ivana Slovakia, zastoupení umělci, *

Viera Žilinčanová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1969/12/19 - 1970/01/25   Viera Žilinčanová, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1980/09/18 - 1980/11/02   Viera Žilinčanová, Staroměstská radnice, Praha
1986/01/14 - 1986/02/09   Viera Žilinčanová: Obrazy 1980 - 1985, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
neuvedeno   Viera Žilinčanová, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1960/03   Výstava slovenských výtvarníc k 50. výročí MDŽ, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1960/05 -1960/08   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1967/02/12 - 1967/03/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/12/03 - 1968/02/18   Obrazy ´65 - ´67. Súčasné slovenské maliarstvo, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/09/28 - 1969/10/28   Maľba, plastika, grafika 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/12/14 - 1970/02/22   I. Bienále maľby Košice 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1971/01/21 - 1971/03/13   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei. Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte, Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
1974/10 - 1974/11   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců, Mánes, Praha
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1975/10/31 - 1975/11/23   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1975/12/27 - 1976/01/27   Žena vo svete dneška a zajtrajška, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/10/15 - 1976/11/30   III. Medzinárodné bienále maľby Košice 1976, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/04/01 - 1978/04/23   Tshekkoslovakian nykytaidetta / Nutidskonst fran Tjseckoslovakien, Helsingin Taidehalli / Helsingfors Konsthall, Helsinky (Helsinki)
1978/05/26 - 1978/07/02   Slovenská maľba a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1978/06   Současná portrétní tvorba, Výstavná sieň ZSVU (Gorkého ulica), Bratislava (Bratislava)
1978/12 - 1979/01   Celoslovenská výstava malby, grafiky a plastiky, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/08/16 - 1979/09/07   Zeitgenössische Slowakische Malerei, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
1979/08/23 - 1979/10/14   Obraz Povstania, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1982   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1982/02 - 1982/04   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1982/03/23 - 1982/05/10   Poslanie ženy (téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/10/14 - 1983/11/07   Salon d´automne - 1983, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
1983/11 - 1984/01   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/12   21 slovenských krajinárov, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1984/08 - 1984/09   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1984/10/09 - 1984/11/11   Slovenská knižní ilustrace, Galerie Václava Špály, Praha
1985/05 - 1985/06   Maliarsky portrét socialistickej epochy, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1987/07/10 - 1987/08/31   Malarstwo czeskie i słowackie 1947–1987, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1988/02/18 - 1988/04/03   Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha
1989/01/12 - 1989/01/29   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo, Galerija Karas, Záhřeb (Zagreb)
1989/08/17 - 1989/09/24   40 let slovenského malířství 1949-1989, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1989/09 - 1989/10   40 let slovenského malířství 1949-1989, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1995/11/10 - 1996/02/25   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
2002/12/17 - 2003/05/25   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/06/27 - 2008/10/05   60 rokov otvorené, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
2012/01/31 - 2012/04/08   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2012/12/07 - 2013/03/03   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2014/04/09 - 2014/06/06   Michal Jakabčic, Viera Žilinčanová: Súzvuk imaginácie, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2015/01/06 - 2015/02/08   Diela z depozitu: Nové diela v Nedbalke, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2015/11/10 - 2016/01/10   Nové diela v Nedbalke, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/11/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2015/10/04   Moderní a současné umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2016/06/14   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/11/22   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
knižní prezentace
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/12/04   Viera Žilinčanová, Pálffyho Palác, Bratislava (Bratislava)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/11/18 - 2012/11/24   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2015/09/21 - 2015/10/04   Moderní a současné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/06/08 - 2016/06/13   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/11/14 - 2016/11/21   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/10 -   Slovenské moderné umenie: Stálá expozícia, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
trh/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/05/25 - 2004/05/30   Art Prague: 3. veletrh současného umění / 3th Contemporary Art Fair, Praha, Praha
2005/05/23 - 2005/05/29   Art Prague. 4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
2006/05/23 - 2006/05/28   Art Prague: 5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha

Viera Žilinčanová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Viera Žilinčanová, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Viera Žilinčanová, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1960   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte), Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1974   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců
  1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
  1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Slovenská maľba a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1978   Tshekkoslovakian nykytaidetta / Nutidskonst fran Tjeckoslovakien
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1979   Zeitgenössische slowakische Malerei, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
  1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1982   Poslanie ženy (Téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1982   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1983   21 slovenských krajinárov, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1983   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1984   Slovenská knižní ilustrace
  1984   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení (K 40. výročiu Slovenského národného povstania), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1984   Súčasný portrét a zátišie, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1985   Maliarsky portrét socialistickej epochy, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Malarstwo czeskie i słowackie 1947–1987, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
  1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   40 let slovenského malířství 1949-1989 (Obrazy a kresby ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě ke 45. výročí SNP), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1989   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo, Galerije grada Zagreba, Záhřeb (Zagreb)
  1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2002   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990–2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2014   Michal Jakabčic, Viera Žilinčanová: Súzvuk imaginácie / Harmony of Imagination, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
  2014   Slovenské moderné umenie (Stála expozícia), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
  nedat. (1982)   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
  2019   Prerušená pieseň (Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948–1956), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Čas v súvislostiach: Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí / Time in Relations: Slovak Visual Art of Two Centuries (Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti / The Graduates and Students of the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest), Slovensko-český klub, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Bratislavské výstavy (Leden-březen), Výtvarná práce, 8-10
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Viera Žilinčanová: Obrazy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1986   Viera Žilinčanová: Obrazy 1980 - 1985, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte), Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2016   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   131. Večerná aukcia - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   Galéria Nedbalka (Slovenské moderné umenie), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
kresba
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966-1967   Čert
  1966-1967   Kráľovstvo opíc
  1966-1967   Muž s klietkou
  1966-1967   Obor
  1966-1967   Rozhovor
  1966-1967   V hrobe
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Portrét Ernesta Špitza
  1962   Dievča s mačkou
  1964   Partizánska hliadka
  1965   VARADERO, Odborárska rekreácia
  1966   Jesenná pieseň
  1967   Mlčanie
  1968-1969   V nedeľu ráno v Kensingtonskom parku
  1968-1972   More
  1969   Modré ráno
  1970-1972   Keby všetci ľudia sveta
  1974   SNP 1944
  1974   SNP 1944-1974
  1975-1979   Krajina ružových šarkanov
  1977   Príprava na lampiónový sprievod
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Viera Žilinčanová, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)

Viera Žilinčanová

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Za umění mladé nejen věkem..., Květen, 3.ročník, 12.číslo, 674-675
  1970   Zprávy, Výtvarná práce, 2
  1978   Bratislava - Výstava současné portrétní tvorby (Kronika), Výtvarná kultura
  1978   Umění vítězného lidu (Figurální malířství a malířský portrét), Výtvarná kultura, 1-12
  1979   Slovenská výstava malby, grafiky a plastiky, Výtvarná kultura, 14-20
  1980   Sofijské trienále, Výtvarná kultura, 24-29
  1983   Náše umění v Paříži, periodikum
  2011   Mednyánszky a spol., Art + Antiques, 21-21