Slovenská knižní ilustrace

date of exhibition: 1984/10/09 - 1984/11/11
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: kolektivní

notes:
1 833 návštěvníků