Eva Trojanová

* 1939
Curator, Art Historian, Publicist

 

nationality: Slovak
sex: female

NK AUT: jx20040903016

notes:
-
Kurátorka výstav umění 20. století, hojně publikuje, editorka a autorka monografií i výstavních katalogů současných umělců např. katalogy Miloš Urbásek 1992, Alojz Klimo 1993, Milan Dobeš 1995, Robert Urbásek 1998; monografie Alojz Klimo, s kol., 1995.
Členka poroty Trienále exlibris v Bratislavě 2004, spolupracuje i se zahraničními organizátory přehlídek grafiky jako Chamaliéres, Györ, Lublaň, Krakov, Praha

Eva Trojanová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1982   Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava), Filozofická fakulta

Eva Trojanová

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava), Námestie Ľudovíta Štúra 4, vedoucí oddělení Kresby, grafiky a ilustrace
1992 - 1992   Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava), ředitelka 2. 7. 1992 - 30. 11. 1992, pověřená vedením SNG

Eva Trojanová

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Mezinárodní komise pro udílení cen Inter-kontakt-grafik 1995, *1995

Eva Trojanová

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2007 (XVIII. Tik – U), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Mezinárodní komise pro udílení cen Inter-kontakt-grafik 1995, Grapheion, 77
  1998   Eva Trojanová (kurátor kolekce / curator of the collection), Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague, 281
  2009   Profily riaditeľov Slovenskej národnej galérie 1948-1999, Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, 83-92

Eva Trojanová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Ladislav Čepelák, Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (Bratislava)
  1982   Tamara Kolenčíková
  1984   Vincent Hložník: Súborné dielo, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1984   Vincent Hložník: Súborné dielo, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1986   Vincent Hložník: Súborné dielo, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
  1988   Svet Jiřího Hadlača, Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (Bratislava)
  1989   Orest Dubay: Súborne dielo, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1990   Ákos Birkás: Koppfe 1988 - 90, Knoll Galerie, Vídeň (Wien)
  1991   Adriena Šimotová: Miesto, veci, človek, Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (Bratislava)
  1991   Miloš Urbásek
  1993   Alojz Klimo: Maľba, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1995   Milan Dobeš: Dynamický konstruktivismus, optické koláže a grafiky, Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Přerov (Přerov)
  1995   Milan Dobeš: Dynamický konštruktivizmus (Svetelno-kinetické objekty, opticko-reflexné objekty, grafika), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1996   Albín Brunovský: Teatrum Mundi, Rabbit and Solution - BTB, Bratislava (Bratislava)
  1996   Albín Brunovský: Teatrum Mundi, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1997   Albín Brunovský: 1935/1997 (Výběr z grafického díla), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1998   Stano Bubán: Skutočná maľba, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1999   50x Viktor Hulík, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1999   Albín Brunovský: 103 ex libris (Tvorba / Works 1970-1995), Rabbit and Solution - BTB, Bratislava (Bratislava)
  2000   Karol Barón: Argentinské minihry a miniinštalácie
  2001   Karol Baron: Nebezpečné územie, Metamorfózy papiera, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2002   Viktor Hulík, Galéria Komart, Bratislava (Bratislava)
  2002   Zuzana Rudavská: Objects of Feelings / Objekty pocitov, m-foto
  2004   Miloš Šimurda: Farba času X
  2004   Miroslav Cipár
  2007   Peter Roller: Petrogramy, Galéria Linea, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   E. Maxonová
  nedatováno   Lýdia Jergušová-Vydarená
  nedatováno   Viktor Hulík, Agentúra Artlines, Zichyho palác, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Slovenská grafika 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1978   Umění a známka, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1981   Slovenský drevorez a drevoryt 20. storočia, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1982   Tvorba mladých (Celoslovenská výstava mladých výtvarníkov k zjazdu Socialistického zväzu mládeže v SSSR), Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1988   Ľubomír Blecha: Sklo, Miloš Urbásek: Pastely, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1991   Dal grottesco al magico (Grafica cecoslovacca contemporanea), Arnoldo Mondadori Arte
  1993   Zeitgenössische tschechische und slowakische Glasplastik, AFAG - Ausstellungsgesellschaft mbH, Norimberk (Nürnberg)
  1994   Slovenská grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1996   Via lucis: Présences Slovaques, Le verre contemporain slovaque, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
  2000   G-bod, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
  2001   G-Bod: Pokračujeme / We continue, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2001   III. mezinárodní trienále grafiky / 3rd International Triennial of Graphic Arts (Cesty neklidu: Neklid cesty / The fluttering ways: The ways of flutter), Inter-Kontakt-Grafik, Praha
  2005   Glass: Gallery Nova, Galéria Nova, Bratislava (Bratislava)
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2011   Czech Art (20 rokov po... / 20 years after...), Via Danubia, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2011   Galéria NOVA 1991-2011 (20 rokov galéria Nova), Galéria Nova, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  [2009]   Viktor Hulík, Viktor Hulín - Artlines, Devínska Nová Ves, Bratislava (Bratislava)
  1999   Vladimír Gažovič: Akupunktúra sveta / Acupuncture of the World, O.K.O. Agency / Agentúra O.K.O., Bratislava (Bratislava)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2002   Milan Dobeš, Interpond, Bratislava (Bratislava)
  2010   Michal Uher: Paintings 2000–2010
  2010   Sam Francis: Retrospective in Blue, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2012   Peter Rónai, FO ART (Foart), Bratislava (Bratislava)
  nedat.   Ján Kelemen, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   La grafica slovacca degli anni Ottanta, Dal grottesco al magico, 25-27
  1991   Slovenská grafika 80. rokov, Dal grottesco al magico, 28-30
  1996   ...se zahraničními korespondenty o nové revue (Kulatý stůl), Grapheion, 8-12
  1996   ...with few correspondents on the new review (Round table of Grapheion), Grapheion, 0.číslo, 8-12
  1996   Odkrývanie fantázie (Albín Brunovský patrí k najvýraznejším...), Grapheion, 26-35
  1996   Unveiling the Imagination (Albín Brunovský), Grapheion, 0.číslo, 26-35
  1997   Vítězové Mezinárodního trienále grafiky '97 Krakov - Herman Hebler, Emil Schumacher, Mersad Berber, Róbert Jančovič ((Rozhovor Bohumíra Bachratého s Róbertem Jančovičem)), Grapheion, 92-99
  1997   Winners of the International Print Triennial ´97 Cracow: Herman Hebler, Emil Schumacher, Mersad Berber, Róbert Jančovič; Interview with Róbert Jančovič, Grapheion, 92-99
  1998   2. mezinárodní trienále grafiky - Inter-Kontakt-Grafik Praha '98 (Přehlídka vyznamenaných umělců), Grapheion, 64-98
  1998   2nd International Triennial of graphic Art Inter-Kontakt-Grafik, Praha '98 (A Survey of the Triennial Winners), Grapheion, 64-98
  1998   Anketa, Grapheion, 5.číslo, 59-60
  1998   Dušan Kállay (Mezinárodní klub Grapheionu), Grapheion, 99-104
  1998   Dušan Kállay (International Grapheion Club), Grapheion, 99-104
  1998   European Ex libris meeting '98 in Bratislava, Grapheion, 108-108
  1998   Stretnutie európskeho exlibris '98 v Bratislave, Grapheion, 108-108
  1998   Survey, Grapheion, 5.číslo, 59-60
  1998   Umenie ako dynamický ovorený systém... / Art as dynamic open system..., Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague, 281-282
  2000   Výstava G bod 2000, Grapheion, 147-148
  2002   Premeny obrazu ako odrazu, Grapheion, 17 (speciální číslo).číslo, 29-34
  2002   Transformations of the Image as a Reflection, Grapheion, 17.číslo, 29-34
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Miroslav Cipár: Nový Cipár / New Cipár, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Van de Bovenkamp, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Karl Prantl (Rodina a priatalia / Family and Friends), Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Michal Uher: Obrazy z cyklu g = 9,81, Galéria SPP, Bratislava (Bratislava)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru), 0..číslo, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2000   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru), 15-16.číslo, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Galéria Statua, Galéria Pálffy (2022), Galéria Statua, Bratislava (Bratislava)

Eva Trojanová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1982/11/26 - 1982/12/12   Tamara Kolenčíková, Výstavná sieň I. Krasku, Piešťany (Piešťany)
1984/10 - 1984/12   Vincent Hložník: Súborné dielo, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1985/04/18 - 1985/05/19   Vincent Hložník: Súborné dielo, Městská knihovna Praha, Praha
1985/05 - 1985/07   Vincent Hložník: Súborné dielo, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1985/07 - 1985/08   Vincent Hložník: Súborné dielo, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/10/10 - 1985/10   národný umelec Vincent Hložník: Výber z diela, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1989/08 - 1989/09   Orest Dubay: Súborne dielo, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1991/11/14 - 1992/01/26   Miloš Urbásek, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1992/05/09 - 1992/06/28   Miloš Urbásek: Retrospektivausstellung, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1993/07 - 1993/10   Alojz Klimo: Maľby, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1995/03 - 1995/05   Milan Dobeš: Dynamický konštruktivizmus (Svetelno-kinetické objekty, opticko-reflexné objekty, grafika), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1995/03/02 - 1995/05/07   Milan Dobeš, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1996/03/28 - 1996/05/19   Milan Dobeš: Dynamický konstruktivismus, Světelnokinetické a optickoreflexní objekty, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1996/05/24 - 1996/08/18   Albín Brunovský: Teatrum Mundi, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1996/09/11 - 1996/11/03   Svetozár Ilavský: Ďalší odkaz, SNG - Vermesova vila, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1996/12/05 - 1997/01/12   Tamara Kolenčíková: Výber z tvorby, Galéria Slovenského inštitútu, Praha
1997/06/27 - 1997/09/13   Stano Bubán: Skutočná maľba, SNG - Vermesova vila, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1998/08/20 - 1998/10/11   Robert Urbásek: Into, SNG - Vermesova vila, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1999/10/07 - 1999/11/28   50x Viktor Hulík, SNG - Vermesova vila, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1999/11/18 - 2000/02/13   Vladimír Gažovič: Akupunktura sveta, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
2001/03/28 - 2001/05/27   Karol Baron: Nebezpečné územie, Metamorfózy papiera, SNG - Vermesova vila, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
2001/12/13 - 2002/02/17   Paula Modersohn - Becker: Kresby a grafika 1895 - 1906, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
2002/10/10 - 2002/12/31   Viktor Hulík, Galéria Komart, Bratislava (Bratislava)
2004/02/02 - 2004/02/29   Miloš Šimurda: Farba času X, Galéria Nova, Bratislava (Bratislava)
2012/01/26 - 2012/03/17   Miroslav Cipár: 1+1=3, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2013/06/26 - 2013/09/08   Rudolf Uher: Sochy z rokov 1975 - 1986, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2013/12/05 - 2014/03/30   Dan Meluzin: Mon chéri, Galéria Silencium, Bratislava (Bratislava)
2015/05/26 - 2015/06/07   Rudolf Uher: Sochy známe - neznáme, Galéria Art Capital, Bratislava (Bratislava)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1977/03 - 1977/10   Slovenská grafika 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1977/07   Slovenská grafika XX. století, Mánes, Praha
1981/10 - 1981/11   Slovenský drevorez a drevoryt 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1982/09/01 - 1992/09/15   Tvorba mladých, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1988/03/24 - 1988/05/01   Ľubomír Blecha: Sklo, Miloš Urbásek: Pastely, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1991/10/01 - 1991/10/31   Dal grottesco al magico, Calcografia nazionale (Instituto nazionale per la grafica)
1991/10/26 - 1991/11/03   Nachbarn, Messezentrum Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
1992/01/25 - 1992/02/22   Dal grottesco al magico, La Salara, Boloňa (Bologna)
1993/10/30 - 1993/11/07   Zeitgenössische tschechische und slowakische Glasplastik, Messezentrum Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
1994/07/27 - 1994/08/21   Slovenská grafika, Galerie Hollar, Praha
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Dům umění, Zlín (Zlín)

Eva Trojanová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1994/06/24 - 1994/09/04   Alojz Klimo: Maľba, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1995/04/26 - 1995/06/04   Alojz Klimo: Obrazy 1960 - 1995, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1996/03/28 - 1996/05/19   Milan Dobeš: Dynamický konstruktivismus, Světelnokinetické a optickoreflexní objekty, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1997/11/04 - 1997/11/30   Svetozár Ilavský 1989 - 1997, Slovenský inštitút, Praha
1998/10/28 - 1998/11/30   Róber Urbásek: INTO, Slovenský inštitút / Slowakisches Institut, Vídeň (Wien)
2011/10/20 - 2011/11/10   Michal Uher: Obrazy z cyklu g = 9,81, Galéria SPP, Bratislava (Bratislava)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1999/03/25 - 1999/05/23   Klub konkrétistů / Klub konkretistov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2003/11/20 - 2004/01/04   Svetlomília, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Dům umění, Zlín (Zlín)

Eva Trojanová

  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   2. mezinárodní trienále grafiky - Inter-Kontakt-Grafik Praha '98 (Labyrint: Vize a interpretace věčného mýtu v současné grafice), Grapheion, 52-63