Výtvarná práce

subtitle: 16
imprint date: 1967/08/10
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 15
number: 16
language: czech
dimensions: 475 x 320