Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970

date of exhibition: 2015/05/15 - 2015/09/27
institution: Uměleckoprůmyslové muzeum
type of exhibition: kolektivní

notes:
Respirium