Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

subtitle: Výběr z přírůstků 1970-1975 díl I.
imprint date: 1976
publisher: Galerie hlavního města Prahy
type of document: Collective Catalogue
number of pages: (8)
the number of reproductions: 1 čb
language: czech
dimensions: 200 x 150