Nepolapitelná struktura: Umění konstruktivistických a strukturálních tendencí ze sbírky Miroslava Velfla

date of exhibition: 2017/06/29 - 2017/09/03
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní

notes:
Mezinárodní výstava Nepolapitelná struktura – umění konstruktivistických a strukturálních tendencí si klade za cíl nejen vystavit díla reprezentující toto umělecké hnutí, nýbrž rovněž usiluje o vytvoření předpokladů, jež mají dnešnímu divákovi přiblížit obsahy a čtení těchto prací. Díla datovaná od šedesátých let minulého století, pocházejí ze sbírky Miroslava Velfla, který tyto tendence sleduje v umění významných českých i zahraničních autorů. Témata šedesátých i osmdesátých let mají s dnešními tématy mnohé společné. Současné umění se dostalo do blízkosti technologií, je ovlivněno a fascinováno problematikou struktury
na mnoha úrovních, v oblasti dynamických systémů, sociálního chování, matematických a fyzikálních teorií chaosu, ekonomických modelů, nervové a mozkové činnosti, spánku, změněných stavů vědomí apod. K reinvenci budoucnosti je pro něj totiž struktura základním předpokladem. Výstava, stejně jako sbírka Miroslava Velfla, jsou výjimečné svým mezinárodním záběrem, kdy stěžejní figury českých strukturálních a konstruktivistických tendencí, jako jsou Zdeněk Sýkora, Hugo Demartini, Karel Malich, Radek Kratina a další, nejsou nahlíženy z individuálních pozic, ale v kontextu prací Françoise Morelleta, Kennetha Martina, Manfreda Mohra a jiných zahraničních autorů. Výstavu pořádanou v rámci 52. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary finančně podpořili Ministerstvo kultury ČR a Statutární město Karlovy Vary.