10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon

subtitle: 347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account
imprint date: 2010
publisher: Nadace Charty 77, Konto Bariéry
type of document: Collective Invitation
number of pages: (4)
the number of reproductions: 1 b
language: english
dimensions: 105 x 210

notes:
v pozvánce uvedeni výtvarníci (nejsou v katalogu): Kroupa, Kulman, Moser, Pacáková, Pupík, Sýkorová, Šolc