Archiv

Jan Švankmajer

* 4. 9. 1934, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Poet, screenwriter, Illustrator, Curator, sculptor, , graphic artist, Ceramicist , Puppet Maker, Animator

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01131834
WIKIDATA: Q316165
VIAF: 115219363

Jan Švankmajer
Spád
1961


Jan Švankmajer
Velká korose
1963


Jan Švankmajer
Et cetera
1966


Jan Švankmajer
Přírodopisný kabinet I.
1972


Jan Švankmajer
Švank-meyers Bilderlexikon (geografie), Benátky
1972
koláž

450 x 330
 

Jan Švankmajer

Jan Švankmajer (1934), zpočátku autor strukturální malby a asambláží (informel). Posléze režisér a scénárista krátkých animovaných filmů: Poslední trik pana Schwarzewaldea a pana Edgara (1964), Rakvičkárna (1966), Historia naturae (1967), Leonardův deník (1970) aj. Jeho takzvaná volná tvorba sleduje některé filmové postupy (Historia naturae, 1967), jde o cykly grafických listů, mystifikačních, pseudovědeckých ilustrací fantastické fauny a flóry, sdružené pod názvem Švankmajersbilderlexikon. Počátkem sedmdesátých let se stává členem Surrealistické skupiny v Československu, spolupracuje na kolektivních projektech. Je m.j. autorem konceptu „gestického sochařství": do plastického materiálu je otiskováno okamžité autorské gesto. Vytváří novodobé varianty alchymických nástrojů či dalších hermetických atributů, paralelně též řadu objektů a asambláží (a rovněž několik animovaných postav ve svých filmech), jako přímé arcimboldovské citáty. Filmová tvorba je opět úzce propojena s výtvarnou - směřuje přes Otrantský zámek (1979), Zánik domu Usherů (1980), Možnosti dialogu (1982) po celovečerní Něco z Alenky (1987) a dále přes Zamilované maso (1989), kultovní Konec stalinismu v Čechách (1990) k celovečerním filmům Lekce Faust (1994), Spiklenci slasti (1996) a Otesánek (2001). Poslední Švankmajerova výtvarná díla jsou spontánní parafrází mediumních kreseb (výtvarnou teorií řazených do oblasti takzvaného art brut).
Kritická maxima: Jan Švankmajer ignoruje důsledně estetické zřetele, i když, paradoxně, „švankmajerovská estetika" se už vyučuje ve školách, hodí-li se mu to, použije bez váhání anti-či mimo uměleckou techniku. Výsledek je vždy působivý, protože původní, autentický: jsou tam především jeho obsese, jeho sny, jeho dětství, emocionalita, afektivita v surovém i metamorfovaném stavu. Je to autor, který ručí za své dílo vlastní duší, i kdyby měla být černá.
František Dryje v katalogu výstavy Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Paměť animace, animace paměti. Plzeň, Galerie města Plzně, 2004
-
V letech 1950-1954 studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu, 1954-1958 režii a scénické výtvarnictví na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (profesor Richard Lander). Od roku 1970 se účastní kolektivních aktivit Surrealistické skupiny v Československu (Skupina českých a slovenských surrealistů). Spolupracoval s divadlem D 34, krátce působil v libereckém Státním loutkovém divadle, v roce 1960 založil při Divadle Semafor Divadlo Masek, pracoval v Laterně magice, později jako scénograf spolupracoval s Divadlem Na zábradlí, Večerním Brnem, Činoherním klubem. V době, kdy nemohl točit vlastní filmy (1973-1980) byl zaměstnaný na Barrandově jako výtvarník a trikař. Od roku 1958 vytváří volná výtvarná díla, od roku 1974 se soustavně věnuje taktilním experimentům, zkoumá souvislosti mezi hmatem a fantazií. V roce 1983 vydal v nákladu pěti kusů obsáhlý sborník Hmat a imaginace (knižně 1995). Společně s Evou Švankmajerovou vyráběl pod značkou E. J. Kostelec autorskou keramiku. Natočil desítky animovaných i hraných filmů, oceněných na mnoha domácích i zahraničních festivalech. Z filmografie: Poslední trik pana Schwarcewaldea a pana Edgara (1964), J. S. Bach: Fantazie g moll (1965), Spiel mit Steinen (1965), Rakvičkárna (1966), Et Cetera (1966), Historia naturae (1967), Zahrada (1967), Byt (1968), Picknick mit Wiesmann (1968), Tichý týden v domě (1969), Don Šajn (1970), Kostnice (1970), Jabberwocky - Žvahlav aneb Šatičky slaměného Huberta (1970), Leonardův deník (1972), Otrantský zámek (1973-1979), Zánik domu Usherů (1980), Možnosti dialogu (1982), Do pivnice - Do sklepa (1982), Kyvadlo, jáma a naděje (1983), Něco z Alenky - Alice (1987), Mužné hry (1988), videoklip Another Kind of Love (1988), Zamilované maso (1989), Tma - světlo - tma (1989), Konec stalinismu v Čechách (1990), Jídlo (1992), Lekce Faust (1994), Spiklenci slasti (1996), Otesánek (2000), Šílení (2005).
jih
-
Jan Švankmajer se narodil v Praze v rodině aranžéra výkladních skříní a vyučené švadleny. Vztah k výtvarnému umění a loutkám měl už od útlého věku - jako osmiletý získal od rodičů loutkové divadlo, které se stalo jeho nejoblíbenější zábavou. Vystudoval Vyšší školu uměleckého průmyslu v Praze, kde ho začaly přitahovat práce S. Dalího. Pokračoval studiem na loutkářské katedře DAMU, obor režie a scénografie. Už v absolventském představení využil kombinace loutek a herců v maskách a především techniku "velkých loutek" s herci uvnitř, kterou později úspěšně uplatnil ve svých filmech DON ŠAJN a LEKCE FAUST. První kontakt s filmem uskutečnil při práci na krátkometrážním snímu Emila Radoka JOHANNES DOKTOR FAUST, kde působil jako loutkoherec. V roce 1960 se oženil s Evou, výtvarnicí inklinující k surrealismu. Manželka se později po výtvarné stránce podílela na jeho filmech KYVADLO, JÁMA A NADĚJE, NĚCO Z ALENKY, LEKCE FAUST a SPIKLENCI SLASTI. V pražském divadle Semafor založil skupinu Divadla masek a vedle divadelní práce se intenzivně věnoval výtvarné tvorbě. Na chodbách divadla Semafor měl v roce 1962 první výstavu, ale po roztržce s vedením divadla už v témže roce odešel do Laterny magiky, kde následující dva roky působil jako režisér. V roce 1962 natočil svůj první krátký trikový film POSLEDNÍ TRIK PANA SCHWARZEWALDEA A PANA EDGARA a vzápětí se rozešel s vedením Laterny magiky. S tímto souborem později spolupracoval externě. Laterna magika byla posledním místem, kde byl Švankmajer zaměstnán - od té doby působil na volné noze, ať už jako výtvarník nebo filmař. Stal se členem surrealistické skupiny v Československu a svoji tvorbu se definitivně rozhodl zasvětit surrealismu. Jako scénograf spolupracoval s Činoherním klubem. Za film HISTORIA NATURAE na téma "fantaskní zoologie" obdržel cenu na festivalu v Oberhausenu. V 70. letech v normalizačním období nemohl točit filmy a živil se jako trikař a výtvarník na Barrandově. Spolupracoval na filmech ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA, UPÍR Z FERRATU nebo TAJEMSTVÍ HRADU V KARPATECH. V polovině 70. let se zabýval představou "masturbačních strojů", kterou o dvacet let později zužitkoval v celovečerním filmu SPIKLENCI SLASTI. Ve filmové branži definitivně prorazil krátkým animovaným filmem MOŽNOSTI DIALOGU, jehož ohlas mu umožnil natočit první celovečerní snímek NĚCO Z ALENKY. Ten ho celosvětově proslavil a Švankmajer se stal pojmem v oblasti experimentální, nekomerční animace. Toto postavení mu umožnilo získávat granty na další celovečerní projekty. Počátkem 90. let koupil spolu s J. Kallistou staré kino v obci Knovíz a založil filmové studio Athanor, které se stalo odrazovým můstkem pro filmovou tvorbu v 90. letech. Pro jeho pozdní práce je příznačné snižování podílu animace ve prospěch živých herců. Švankmajer nikdy nepůsobil v oblasti mainstreamu a jeho filmy nelámaly rekordy návštěvnosti, nicméně každá jeho práce byla filmovou událostí. Vedle zmíněné ALENKY k jeho nejslavnějším filmům patří krátkometrážní snímek JÍDLO. Švankmajer je uznáván jako jeden z nejlepších světových animátorů a v současnosti je za hranicemi patrně nejuznávanějším českým filmovým tvůrcem. Je považován za vizionáře, který obor významně obohatil, a jeho práce inspirují studenty animace po celém světě. Má velmi specifický výtvarný rukopis. O spolupráci se Švankmajerem stál například známý zpěvák Peter Gabriel, pro něhož natočil videoklip k písničce Sledgehammer. Vedle filmové tvorby pokračoval Švankmajer v osobité výtvarné činnosti a podílel se na tvorbě surrealistického časopisu Analogon.
-
Režijní filmografie
2015 Hmyz
2010 Přežít svůj život
2005 Šílení
2000 Otesánek
1996 Spiklenci slasti
1993 Lekce Faust
1992 Jídlo
1990 Konec stalinismu v Čechách
1989 Animated Self-Portraits
Flora
Tma/Světlo/Tma
Zamilované maso
1988 Jiný druh lásky
Mužné hry
Něco z Alenky
1983 Do pivnice
Kyvadlo, jáma a naděje
Možnosti dialogu
1980 Zánik domu Usherů
1977 Otrantský zámek
1972 Leonardův deník
1971 Žvahlav aneb Šatičky Slaměného Huberta
1970 Kostnice
1969 Don Šajn
Tichý týden v domě
1968 Byt
Piknik s Weismannem
Rakvičkárna
Zahrada
1967 Historia Naturae (Suita)
1966 Et Cetera
1965 Hra s kameny
J.S. Bach - Fantasia G-moll
1964 Poslední trik pana Schwarcewalldea a pana Edgara

Dokumentární
2006 Cinema16: European Short Films (video film)

Scenáristická filmografie
2015 Hmyz
2010 Přežít svůj život
2005 Šílení
2000 Otesánek
1996 Spiklenci slasti
1993 Lekce Faust
1992 Jídlo
1990 Konec stalinismu v Čechách
1989 Animated Self-Portraits
Flora
Tma/Světlo/Tma
Zamilované maso
1988 Jiný druh lásky
Mužné hry
Něco z Alenky
1983 Do pivnice
Kyvadlo, jáma a naděje
Možnosti dialogu
1980 Zánik domu Usherů
1977 Otrantský zámek
1972 Leonardův deník
1971 Žvahlav aneb Šatičky Slaměného Huberta
1970 Kostnice
1969 Don Šajn
Tichý týden v domě
1968 Byt
Piknik s Weismannem
Rakvičkárna
Zahrada
1967 Historia Naturae (Suita)
1966 Et Cetera
1965 Hra s kameny
J.S. Bach - Fantasia G-moll
1964 Poslední trik pana Schwarcewalldea a pana Edgara

Herecká filmografie
2010 Přežít svůj život
2005 Šílení
Dokumentární
2012 Nový život
2010 Film o filmu Přežít svůj život (TV film)
2009 Kikoe
Přešít svůj sen (Orálne variácie na sen/film Jana Švankmajera)
Zlatá šedesátá (TV seriál)
2000 Chiméry Jana a Evy Švankmajerových
Zdeněk Liška (TV film)
1995 Amour fou - Ludvík Šváb, L'
1990 Animator of Prague, The (TV film)

TV pořady
2013 Ceny české filmové kritiky 2013 (TV pořad)

Jan Švankmajer

Archiv
Autor: Jindřich Nosek (NoJin) – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0
 

Jan Švankmajer

Jan Švankmajer
Spád
1961


Jan Švankmajer
Velká korose
1963


Jan Švankmajer
Et cetera
1966


Jan Švankmajer
Přírodopisný kabinet I.
1972


Jan Švankmajer
Švank-meyers Bilderlexikon (geografie), Benátky
1972
koláž

450 x 330
Jan Švankmajer
Přírodopisný kabinet IV.
1973


Jan Švankmajer
Přírodopis, tab. 2
1973
kolorovaný lept

760 x 600
Jan Švankmajer
Přírodopis, tab. 3
1973
kolorovaný lept

760 x 600
Jan Švankmajer
Arcimboldovská hlava
1975
akvatinta

760 x 535
Jan Švankmajer
Možnosti dialogu (z filmu)
1982


Jan Švankmajer
Mužné hry (z filmu)
1988


Jan Švankmajer
Flora (z filmu)
1989


Jan Švankmajer
Tma - světlo - tma (z filmu)
1989


Jan Švankmajer
Tma - světlo - tma (z filmu)
1989


Jan Švankmajer
Androgyne
1990


Jan Švankmajer
Klasicismus
1990


Jan Švankmajer
Lekce Faust (z filmu)
1994


Jan Švankmajer
Lekce Faust (z filmu)
1994


 

Jan Švankmajer

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1950 - 1954   Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
1954 - 1958   Akademie múzických umění, Praha, Divadelní fakulta, loutkářství, Lander Rudolf

Jan Švankmajer

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Divadlo Na zábradlí, Praha, Anenské náměstí, spolupráce
???? - ????   Divadlo Semafor, divadlo masek, Praha, založil a vedl
???? - ????   Horní Staňkov
???? - ????   Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ), Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
???? - ????   Laterna magika, Praha, Národní třída 40, spolupráce
???? - ????   Laterna magika, Černé divadlo, Praha, založil a vedl
???? - ????   Národní divadlo, Praha, Národní 2, Masarykovo nábřeží 34, Divadelní 1, návrh kostýmů (s E. Švankmajerovou)
???? - ????   Praha, Praha
???? - ????   Večerní Brno, spolupráce
1970 - 1974   Činoherní klub, Praha, Ve Smečkách 26, Praha 1, v 70. letech scénografem

Jan Švankmajer

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1970   ARSfilm: filmová přehlídka snímků o výtvarném umění, Kroměříž (Kroměříž), Kroměříž (Kroměříž)
1993/01/15 - 1993/01/21   Das lexikon der träume, Filmcasino, Vídeň (Wien)
1994/10/04 - 1994/11/07   Jan Švankmajer: Hmat, alchimie a loutka / Touch, alchemy and Marionette, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1999/01/15 - 1999/01/27   Jan Švankmajer, Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain (MAMAC), Nice
2010/11/30 - 2011/01/15   Jan Švankmajer: Přežít svůj život, Artinbox Gallery, Praha
2011/09/04 - 2011/10/16   Das Kabinett des Jan Švankmajer: Das Pendel, die Grube und andere Absonderlichkeiten, Ursula Blickle Stiftung, Kraichtal
2011/09/07 - 2011/10/02   Das Kabinett des Jan Švankmajer: Das Pendel, die Grube und andere Absonderlichkeiten, Kunsthalle Wien Museumsquartier, Vídeň (Wien)
2011/10/27 - 2012/01/08   Jan Švankmajer: Krátké filmy z 60. let, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/01/25 - 2012/03/10   Jan Švankmajer, Kerstin Engholm Galerie, Vídeň (Wien)
2012/10/26 - 2013/02/03   Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2013/05/16 - 2013/09/15   Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/05/06 - 2014/06/06   Kabinet Jana Švankmajera, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
2014/10/16 - 2015/01/31   Jan Švankmajer: Naturalia, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2015/07/24 - 2015/09/06   Das Universum des Jan Švankmajer, Kunstraum Dornbirn, Dornbirn
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/05/28 - 1961/06/18   Realizace, Galerie Václava Špály, Praha
1961/07/30 - 1961/08/25   Tvůrčí skupina Máj, Poděbrady (Nymburk), Poděbrady (Nymburk)
1962/01/15 - 1962/02/15   Nejmenší kresby za nejnižší ceny, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1964/04/24 - 1964/05   Tvůrčí skupina Máj, Galerie Nová síň, Praha
1966/06/17 - 1966/07/17   Jarní výstava 1966, Mánes, Praha
1966/09/30 - 1966/11/06   Výstava mladých / Exposition des jeunes, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1967/05/07 - 1967/06/15   Fantasijní aspekty současného českého umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1967/05/28 - 1967/06/25   Socha a kresba, Mánes, Praha
1967/06/20 - 1967/07/16   Fantasijní aspekty současného českého umění, Galerie Václava Špály, Praha
1968   Graphics tchécoslovaques, Francie, _
1968/12/21 - 1969/01/15   Art tchécoslovaque, Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), Orléans
1969/01/24 - 1969/02/28   Ausstellung tschechischer Künstler, Galerie Riehentor, Basilej (Basel)
1971/01/21 - 1971/03/13   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei. Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte, Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
1974/06   Pracovní výstava Surrealistické skupiny, Ateliér Jana Švankmajera, Praha
1977/11   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Infantile Lüste, Sonnenring Galerie, Rotemburg
1981/04   Groupe surréaliste tchécoslovaquie, Galerie Phasme, Ženeva (Genève)
1988/04/28 - 1988/06/05   Výtvarníci animované tvorby, Mánes, Praha
1989/07/03 - 1989/08/31   Keramická plastika, Vojanovy sady, Praha
1991/01/24 - 1991/03/24   Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-1964, Staroměstská radnice, Praha
1991/11/21 - 1992/01/01   Třetí Archa: Surrealistická skupina v Československu 1970–1991, Mánes, Praha
1992/03/11 - 1992/04/05   Švankmajer yng Nghymru / in Wales: The Communication of Dreams / Cyfleu breuddwydion, Chapter Arts Centre, Cardiff
1992/05/02 - 1992/06/06   Švankmajer yng Nghymru / in Wales: The Communication of Dreams / Cyfleu breuddwydion, Oriel 31 Davies Memorial Gallery, Newtown
1992/05/02 - 1992/06/06   Švankmajer yng Nghymru / in Wales: The Communication of Dreams / Cyfleu breuddwydion, Oriel 31, Welshpool
1992/11/05 - 1992/12/06   Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha
1992/12/13 -   Martin Stejskal, Jan Švankmajer, Kabinet Henrik Beekman, Alkmaar
1993/10/08 - 1993/10/31   Das Umzugskabinett, Galerie 13, Hannover
1994/05/27 - 1994/10/16   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
1994/10   Jan, Eva Švankmajer: El llenguatge de l'analogia / El lenguaje de la analogía, Sitges, Sitges
1994/11/29 - 1995/01/05   Mánes Mánesu, Mánes, Praha
1995/09/16 - 1995/10/21   Z jednoho těsta, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1997/02/18 - 1997/04/13   Surrealistická obraznost a kresba, Palác Kinských, Praha
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/03/08 - 1997/04/27   Das tschechische Plakat der sechziger Jahre, Rosgartenmuseum, Kostnice (Konstanz)
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1997/04/11 - 1997/08/24   Jitro kouzelníků? II. Ztráty a nálezy, Veletržní palác, Praha
1997/06/05 - 1997/08/17   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/06/09 - 1997/07/06   Jan Švankmajer a Eva Švankmajerová: Přírodopisný kabinet, Galerie Josefa Sudka, Praha
1997/06/09 - 1997/09/07   Eva Švankmajerová a Jan Švankmajer: Mluvící malířství, němá poesie, Obecní galerie Beseda, Praha
1997/06/20 - 1997/09/21   Očima Arcimboldovýma, Veletržní palác, Praha
1997/09/09 - 1997/10/05   Kresba členů Spolku výtvarných umělců Mánes a jejich hostů, Mánes, Praha
1998/02/01 - 1998/03/29   Eva & Jan Švankmajerovi: Anima Animus Animace, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/06/18 - 1998/08/30   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Parakabinet, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1998/07/21 - 1998/08   Výstava pro všechny, Galerie Portheimka, Praha
1998/09/10 - 1998/11/01   Eva & Jan Švankmajerovi: Anima Animus Animace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/09/14 - 1998/10/15   2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98, Praha, Praha
1998/11/12 - 1999/01/17   Eva & Jan Švankmajerovi: Anima Animus Animace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1999   Eva & Jan Švankmajerovi: Anima Animus Animace, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/06/13 - 1999/09/26   Eva + Jan Švankmajerovi: Surrealistická imaginace 1963 - 1998, _, _
1999/09/03 - 1999/10/17   Jubilanti Mánesa 1999, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/04/14 - 2000/05/04   Tschechischer Surrealismus und Art Brut zum Ende des Jahrtausends, Palais Pálffy (Österreichisches Kulturzentrum), Vídeň (Wien)
2000/05/26 - 2000/11/19   Konec světa? / The End of the World?, Palác Kinských, Praha
2001/04/11 -   Eva a Jan Švankmajerovi: Imaginativní oko, imaginativní ruka, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
2001/05/31 - 2001/08/26   Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/06/02 - 2001/09/30   Sféra snu, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2002/01/17 - 2002/04/28   Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/01/23 - 2002/02/17   Erotika, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
2002/03/05 - 2002/04/05   Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha
2002/06/01 - 2002/09/30   Eva Švankmajerová & Jan Švankmajer: De bouche à bouche, Musée Château d'Annecy, Annecy
2002/06/18 - 2002/10/20   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2002/10/30 - 2003/01/05   Eva Švankmajerová & Jan Švankmajer: De bouche à bouche, Institut International de la Marionnette, Charleville
2002/12/02 - 2003/01/05   Zvíře: Obrazy, kresby, grafika, fotografie, plastika, Praha, Praha
2002/12/02 - 2003/01/05   Zvíře: Obrazy, kresby, grafika, fotografie, plastika, Obecní galerie Beseda, Praha
2002/12/18 - 2003/02/02   Český komiks (?) a výtvarné umění, České muzeum výtvarných umění, Praha
2003/01/09 - 2003/02/09   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Mánes, Praha
2003/05/08 - 2003/06/14   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York)
2003/05/31 - 2003/08/31   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Mediumní kresby a fetiše, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
2003/07/01 - 2003/08/28   Asociace a paralely, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2003/12/11 - 2004/01/18   Surrealismus, Galerie JBK, Praha
2003/12/15 - 2003/12/19   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
2004/01/23 - 2004/04/18   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Los Angeles (California)
2004/02/09 - 2004/03/04   Svet hviezd a ilúzií. Český filmový plagát 20. storočia, České kultúrné centrum, Bratislava (Bratislava)
2004/02/19 - 2004/03/31   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Animace paměti - paměť animace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/04/27 - 2004/05/29   Sterne und Illusionen: Tschechisches Filmplakat des 20. Jahrhundert, Tschechisches Zentrum Dresden (České centrum Drážďany), Drážďany (Dresden)
2004/05/06 - 2004/06/21   Animálie, Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
2004/05/14 - 2004/06/11   Tsjechische l´art brut tchèque, Musee d´art spontane (Museum voor spontane kunst), Brusel (Brussels)
2004/06/04 - 2004/09/19   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Jídlo, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2004/06/12 - 2004/06/26   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Hongkong (Hong Kong)
2004/06/25 - 2004/09/19   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/07/09 - 2004/10/03   Showtime: A Century of the Czech Film Posters, Museu de Arte de Macau / Macao Museum of Art, Macao
2004/10/21 - 2004/11/21   Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2004, Galerie Diamant, Praha
2006/02/14 - 2006/03/12   Podvědomí, Galerie Millennium, Praha
2006/03/15 - 2006/04/30   České poválečné umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2006/03/28 - 2006/04/29   Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/05/02 - 2006/06/24   His Master's Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2006/05/17 - 2006/08/27   Dary & nedary: Trigon a výtvarníci, sbírka Vladislava Zadrobílka, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/10/31 - 2006/11/26   Vyvolavači snů / Traummerreger: Hommage a Sigmung Freud, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2006/11/09 - 2007/01/30   Svět české grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2006/12/01 - 2006/12/31   Osobnosti Podlipanska, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2007/01/13 - 2007/03/11   Od sochy... České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2007/02/01 - 2007/02/23   Osobnosti Podlipanska, Městská knihovna Svatopluka Čecha, Pečky (Kolín)
2007/02/19 - 2007/03/03   Výstava pro Prahu 1, Galerie La Femme, Praha
2007/06/11 - 2007/07/04   Osobnosti Podlipanska, Obecní úřad, Lošany (Kolín)
2007/07/14 - 2007/08/19   Osobnosti Podlipanska, Zámek Zásmuky, Zásmuky (Kolín)
2007/08/17 - 2007/12/15   Skupina Máj 57, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2007/09/03 - 2007/10/31   Osobnosti Podlipanska, Základní devítiletá škola, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2007/10/20 - 2008/01/06   Exitus: Tod alltäglich, Künstlerhaus Wien, Vídeň (Wien)
2008/01/29 - 2008/02/29   Skutečná klasika, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2008/03/05 - 2008/06/01   Krajina s fantomem, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/04/23 - 2008/05/20   Slovem i obrazem, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2008/07/22 - 2008/09/13   Dialogy: Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
2008/07/26 - 2008/09/14   Salamandr - Výběr z tvorby Evy a Jana Švankmajerových, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2008/10/10 - 2008/11/30   Slovem i obrazem, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2009/01/07 - 2009/01/31   Jubilanti Mánesa 2009, Galerie Diamant, Praha
2009/05/14 - 2009/06/28   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009): Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins, Saarländische Galerie – Europäisches Kunstforum e.V., Berlín (Berlin)
2009/11/14 - 2010/02/14   Gegen jede Vernunft: Surrealismus Paris - Prag, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
2009/12/10 - 2010/01/10   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2010/03/29 - 2010/04/04   Prague Photo 2010, Mánes, Praha
2010/04/15 - 2010/05/20   Evašvankmajerjan, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2010/04/27 - 2010/06/19   Česká koláž ze sbírky Pražské plynárenské, Galerie Smečky, Praha
2010/05/08 - 2010/06/15   Umění porodit, Galerie Veselý výlet v Peci pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou (Trutnov)
2010/09/09 - 2010/11/14   Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2010/10/30 - 2010/12/05   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2011/02/01 - 2011/03/12   Láska je slepá, sex je jinde, Artinbox Gallery, Praha
2011/06/09 - 2011/10/30   Surrealistická východiska (1948-1989), Letohrádek Hvězda, Praha
2011/11/03 - 2012/03/18   Údolí neklidu - Surrealismus a jeho vlivy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/12/18 - 2012/01/09   Umělci Archivu, DOX, Malá věž, Praha
2012/02/10 - 2012/04/04   Jiný vzduch: Skupina česko-slovenských surrealistů 1990–2011, Staroměstská radnice, Praha
2012/09/05 - 2012/11/24   Cykly, Galerie Smečky, Praha
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/12/01 - 2013/02/08   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2013/04/11 - 2013/06/23   Od informelu k figuře, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2013/06/23 - 2013/11/12   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, Galerie Emila Juliše / Antikvariát Fabio, Černčice (Louny)
2013/07/02 - 2013/08/09   Hlavy (zo zbierky Ivana Melicherčíka), Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
2013/07/28 - 2013/09/15   Kabinety Mánesa: Přehlídka tvorby tří generací současných malířů a sochařů, Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava (Bratislava)
2013/08/28 - 2013/12/01   Czech Posters for Film. From the Collection of Terry Posters, National Film Center. National Museum of Modern Art, Tokio (Tokyo)
2013/10/17 - 2013/11/24   Absolutní krása, Galerie Moderna, Praha
2014/03/21 - 2014/05/11   Czech Posters for Film. From the Collection of Terry Posters, National Museum of Modern Art (MoMAK), Kjóto (Kyoto)
2014/04/29 - 2014/05/25   Kámen barvy papír. Litografická dílna Petra Korbeláře, Galerie Hollar, Praha
2014/05/26 - 2014/09/07   Metamorfosis: Visiones fantásticas de Starewitch, Švankmajer y los hermanos Quay, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB, Barcelona
2015/01/22 - 2015/04/26   Informel a jeho přesahy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/03/05 - 2015/05/20   Snění / Dreaming, Kino Světozor, Praha
2015/03/07 - 2015/08/02   Letní výstava umělců z okruhu galerie, Galerie Millennium, Praha
2015/04/29 - 2015/11/15   Einfach phantastisch!, Barockschloss Riegersburg, Riegersburg
2015/11/01 - 2015/12/01   20 let Galerie ART Chrudim: Výstava vybraných děl autorů galerie, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2015/11/13 - 2016/01/24   Krajiny duše: Surrealismus ze sbírky Pražské plynárenské, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2016/04/12 - 2016/06/10   Blackout v Altamiře, Galerie Pro arte, Praha
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/12/08 - 2017/01/23   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2016/12/12 - 2017/01/28   Stejně jsme se sešli, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2017/09/14 - 2017/11/26   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2017/11/07 - 2017/12/10   Hry a sny (práce na papíře), Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2017/11/14 - 2018/01/13   6. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2018/02/21 - 2018/03/09   Hry a sny, Galerie Student, Ostrava (Ostrava-město)
2018/04/08 - 2018/06/10   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2018/07/11 - 2018/08/30   Fragmenty, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/07/17 - 2018/08/19   Letní výstava umělců z okruhu galerie, Galerie Millennium, Praha
2018/07/20 - 2018/08/24   Nový černý romantismus, Topičův salon (2007-), Praha
2018/09/05 - 2018/10/13   Naše koláže, Galerie Smečky, Praha
2018/12/02 - 2019/12/01   Salm Modern #1: Možnosti dialogu / Dimensions of Dialogue / Möglichkeiten des Dialogs, Salmovský palác, Praha
2019/01/26 - 2019/03/17   Tkáň: Informelní tendence českého umění ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2019/03/22 - 2019/06/16   Ááách: Československý filmový plakát 60.-70. let, Dům umění, Opava (Opava)
2019/04/30 - 2020/02/28   Okouzlení Afrikou, Pavilon Anthropos, Brno (Brno-město)
2019/11/19 - 2020/03/08   Move little hands... „Move!“: Die tschechischen Surrealisten Jan & Eva Švankmajer, Kunsthalle im Lipsiusbau, Drážďany (Dresden)
2020/03/06 - 2020/11/22   Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích / A Dream Within a Dream: Edgar Allan Poe and Art in the Czech Lands, Veletržní palác, Praha
2020/05/21 - 2020/07/12   S.V.U. Mánes, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2021/05/12 - 2021/10/10   Vanitas, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2021/06/01 - 2021/08/27   Hmyz, Galerie Millennium, Praha
2021/06/09 - 2022/03/20   Tajemný kabinet profesora Beneše, Museum Montanelli (MuMo), Praha
2021/06/16 - 2021/10/31   Zachraň jídlo!, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
2021/09/07 - 2021/10/10   Než se vzbudí kohouti, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/10/11 - 2022/01/30   Surrealism Beyond Borders, The Metropolitan Museum of Art, New York City (New York)
2021/11/10 - 2022/04/24   Nadějné vyhlídky: Dítě v současném českém umění, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2022/02/24 - 2022/08/29   Surrealism Beyond Borders, Tate Modern, Londýn (London)
2022/06/23 - 2022/08/28   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2023/02/25 - 2023/07/03   Alle Macht der Imagination!, Kunsthalle im Lipsiusbau, Drážďany (Dresden)
2023/05/21 - 2023/10/30   À flanc d'abîme: Surréalisme et Alchimie, Centre International du Surréalisme et de la citoyenneté mondiale, Saint-Cirq-Lapopie
2023/06/28 - 2023/09/24   Zbožní zítřka: Umění vidět, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2023/09/19 - 2023/11/19   Švankmajer, Stejskal, Knihkupectví Kapitola, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
2023/10/10 - 2024/02/20   Žít s Gočárem: Výstava sbírky Zdeňka Ungráda, Magnus Art, galerie J&T banky, Praha
2024/02/09 - 2024/09/22   Kafkaesque: Franz Kafka & současné umění / Franz Kafka & Contemporary Art, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2024/03/03 - 2024/08/04   Disegno interno: Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
nekonala se   Sféra snu, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
akce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000/12/12 - 2000/12/15   Przegląd filmów Jana Švankmajera, Galeria Entropia, Vratislav (Wrocław, Breslau)
2004/06/01 - 2004/06/28   Jan Švakmajer: Kompendium, Kino Ponrepo - Bio Konvikt, Praha
2013/05/13 - 2013/05/17   Jan Švankmajer: Napozpátku. Retrospektiva filmů, Umělecké centrum UP, filmový sál, Olomouc (Olomouc)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/09/07   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Praha
2000/12/04   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky, Obecní galerie Beseda, Praha
2004/02/29   3. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/12/12   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2005/12/10   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla, Palác Žofín, Praha
2007/11/11   Současné umění / Contemporary Art, aukce, Konferenční centrum City, Praha
2007/12/01   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie Louvre, Praha
2008/06/01   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Leica Gallery Prague, Praha
2008/12/06   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, dražba, Karolinum, Praha
2009/05/16   Aukce současného českého a slovenského umění, Konferenční centrum City, Praha
2009/05/24   Súčasné umenie - Woxart & Weiss, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2010/11/14   10. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2011/11/19   České výtvarné umění, Kaiserštejnský palác, Praha
2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, Restaurace Dynamo, Praha
2012/04/15   Aukce moderního a současného umění, Augustine Hotel, Praha
2012/10/07   Aukce výtvarného umění, Galerie Nová síň, Praha
2013/05/19   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/06/09   Výtvarné umění, Miroslav Tichý: Fotografické dílo, aukce, Galerie Nová síň, Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/12/14   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry - aukce, Veletržní palác, Praha
2015/06/07   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Galerie Nová síň, Praha
2016/03/20   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV), Topičův salon (2007-), Praha
2016/05/29   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2017/04/08   artkunst, aukce č. 20, Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/06/11   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/01   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/11/04   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/11/30   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2018/03/25   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/04/28   Etcetera III½ = VI (Aukce), Galerie Kvalitář, Praha
2018/12/13   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/04/25   165. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/11/07   169. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/04/30   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2022/12/04   Podzimní aukce, Expo 58 Art, Praha 7
2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Rezidence Ostrovní, Praha
filmová projekce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
02/18   Jan Švankmajer: Něco z Alenky (1988), Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
1985/12/19   Filmy Jana Švankmajera, Kino Centrál, Hradec Králové (Hradec Králové)
1996/10/17   Jan Švankmajer: Spiklenci slasti, Kino 64 U Hradeb, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/09/01 - 1997/09/05   Výstava dražených děl aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Karolinum, Praha
2000/11/28 - 2001/01/07   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky, výstava, Obecní galerie Beseda, Praha
2004/02/16 - 2004/02/28   3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/11/23 - 2004/12/11   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
2005/12/05 - 2005/12/09   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla, předaukční prohlídka, Galerie Gambit, Praha
2007/11/05 - 2007/11/10   Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2007/11/26 - 2007/11/30   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha
2008/05/27 - 2008/05/31   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Galerie 5. patro, Praha
2008/11/21 - 2008/12/04   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2009/05/09 - 2009/05/16   Současné české a slovenské umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2009/05/20 - 2009/05/24   Súčasné umenie, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2010/11/01 - 2010/11/12   10. aukční salon výtvarníků, 382 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2011/11/17 - 2011/11/19   České výtvarné umění - přeaukční výstava, Kaiserštejnský palác, Praha
2011/12/15 - 2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie D&V Art, Praha
2012/04/03 - 2012/04/11   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Galerie Maldoror, Praha
2012/04/13 - 2012/04/14   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Augustine Hotel, Praha
2012/10/02 - 2012/10/06   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2013/06/04 - 2013/06/08   Výtvarné umění - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2014/11/28 - 2014/12/12   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry, Veletržní palác, Praha
2015/06/02 - 2015/06/06   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2015/12/11 - 2015/12/23   Grafiky a práce na papíře / Prints and work on paper, výstava, Artkunst gallery, Praha
2016/03/11 - 2016/03/20   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/04/01 - 2017/04/07   artkunst, aukce č. 20, předaukční výstava, Artkunst gallery, Praha
2017/06/06 - 2017/06/10   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/09/26 - 2017/09/30   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/28 - 2017/11/03   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Artkunst gallery, Praha
2017/11/16 - 2017/11/29   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2018/03/20 - 2018/03/24   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/04/14 - 2018/04/21   Etcetera III½ = VI (Předaukční výstava), Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2018/04/25 - 2018/04/28   Etcetera III½ = VI (Předaukční výstava), Galerie Kvalitář, Praha
2018/12/03 - 2018/12/12   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/04/15 - 2019/04/24   165. aukce: Výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/20 - 2022/04/30   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2022/11/28 - 2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Jan Švankmajer

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Jan Švankmajer (La fuerza de la imaginacion), Semana internacional de Cine de Valladolid, _
  1991   Jan Švankmajer (Het ludicatief principe)
  1993   Das Lexikon der Träume (Jan Švankmajer: Eine Werkschau), Filmcasino, Vídeň (Wien)
  1997   Jan Švankmajer
  1999   Jan Švankmajer (Un surréaliste du cinéma d´animation)
  2003   Jan Švankmajer (Doctor honoris causa), Akademie múzických umění, Praha
  2011   Das Kabinett des / The Cabinet of Jan Švankmajer (Das Pendel, die Grube und andere Absonderlichkeiten / The Pendulum, the Pit, and Other Peculiarities), Verlag für moderne Kunst Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
  2012   Jan Švankmajer: Dimensions of Dialogue / Between Film and Free Creation, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2015   Das Universum des Jan Švankmajer, Verlag für moderne Kunst Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Realizace, Český fond výtvarných umění, Praha
  1961   Skupina Máj
  1964   Tvůrčí skupina Máj
  1966   Jarní výstava 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
  1967   Fantasijní aspekty současného českého umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1967   Socha a kresba, Svaz československých výtvarných umělců (SČSVU), _
  1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte), Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1977   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Infantile Lüste, Sonnenring Galerie, Rotemburg
  1981   Groupe surréaliste tchécoslovaquie
  1988   Výtvarníci animované tvorby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1991   Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
  1991   Třetí Archa (Surrealistická skupina v Československu 1970–1991)
  1992   Švankmajer yng Nghymru / in Wales: The Communication of Dreams / Cyfleu breuddwydion, Welsh Arts Council (Arts Council of Wales), Cardiff
  1994   Jan - Eva Švankmajer (El llenguatge de l'analogia / El lenguaje de la analogía)
  1994   Mánes Mánesu, Victoria Publishing, a.s., Praha
  1996   Jitro kouzelníků? II (Ztráty a nálezy)
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Očima Arcimboldovýma, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Surrealistická obraznost a kresba, Národní galerie v Praze, Praha
  1998   Evašvankmajerjan: Anima animus animace (Mezi filmem a volnou tvorbou), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  1998   Evašvankmajerjan: Anima animus animation (Between film and free expresion), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
  1998   Labyrint / Labyrinth Visions and Interpretations of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking (Czech Collection of the 2nd International Triennial of Graphic Art, Prague '98), Inter-Kontakt-Grafik, Praha
  1998   Výstava pro všechny (I pro ty, kteří nemohou výtvarné umění vnímat očima)
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Eva + Jan Švankmajerovi (Surrealistická imaginace 1963 - 1998; Obrazy, scény, objekty, filmy)
  1999   Jubilanti Mánesa 1999, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   Tschechischer Surrealismus und Art Brut zum Ende des Jahrtausends
  2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Český komiks (?) a výtvarné umění, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Eva Švankmajerová & Jan Švankmajer: De bouche à bouche, Les Éditions de l'Œil, Montreuil
  2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2003   Asociace a paralely, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích), ArtPro, s.r.o., Praha
  2004   Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Jídlo, Správa Pražského hradu, Praha
  2004   Tsjechische l´art brut tchèque
  2006   Dary & nedary (Díla 55 výtvarníků vystavuje nakladatelství Trigon / The publishing house Trigon exhibits the works of 55 artists)
  2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth), Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2006   Osobnosti Podlipanska, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2007   Exitus (Tod alltäglich), Künstlerhaus Wien, Vídeň (Wien)
  2007   Skupina Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let), Správa Pražského hradu, Praha
  2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2008   Salamandr (Výběr z tvorby Evy a Jana Švankmajerových), Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  2009   Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag), Belser Verlag (Chr. Belser Gesellschaft für Verlagsgeschäfte GmbH & Co.KG), Stuttgart
  2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
  2010   Collage tchèque - Collection de la Pražská plynárenská, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2010   Czech Collage - The Pražská plynárenská Collection, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2010   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Die tschechische Collage - Sammlung der Pražská plynárenská, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2010   Prague Photo 2010, Art Prague, s.r.o., Praha
  2011   Surrealistická východiska (1948-1989) (Odklony - návraty - přesahy), Památník národního písemnictví, Praha
  2012   Cykly (Jiří Kolář, Jan Koblasa, Jan Švankmajer, Libor Fára, Michal Šanda, Pavel Holeka), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2012   Jiný vzduch (Skupina česko-slovenských surrealistů 1990-2011. Výstava s mezinárodní účastí), Sdružení Analogon (Spolek Analogon), Praha
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2013   Absolutní krása, Galerie Moderna, Praha
  2013   Czech Posters for Film (From the Collection of Terry Posters), National Museum of Modern Art (MoMAK), Kjóto (Kyoto)
  2013   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, Nakladatelství FABIO - Pavel R. Vejražka, Černčice (Louny)
  2015   Informel a jeho přesahy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2015   Krajiny duše (Surrealismus sbírky Pražské plynárenské), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2015   Snění / Dreaming (Československý filmový plakát a jeho inspirace surrealismem / Czechoslovak Film Poster Inspired by Surealism), Terryho ponožky, Praha
  2016   Blackout v Altamiře, Pro arte - investiční fond, Praha
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2018   Naše koláže, Galerie Smečky, Praha
  2018   Nový černý romantismus, Společnost Topičova salonu, Praha
  2019   Možnosti dialogu / Möglichkeiten des Dialogs / Dimensions of Dialogue, Národní galerie v Praze, Praha
  2020   S.V.U. Mánes, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2020   Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích, Národní galerie v Praze, Praha
  2021   Než se vzbudí kohouti, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2021   Tajemný kabinet profesora Beneše / Professor Beneš’ Cabinet of Mysteries and Artists from the Museum Montanelli Collection, Nadace DrAK - Musum Montanelli, Praha
  2021   Vanitas (Vanitas in Contemporary Czech Art), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2021   Vanitas (Vanitas v současném českém umění), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2022   Nadějné vyhlídky: Dítě v současném českém umění, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2023   Všechnu moc imaginaci (Česká sezóna v Drážďanech 2022–2023), Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
  2023   Zbožní zítřka: Umění vidět (Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2023   Žít s Gočárem: Výstava sbírky Zdeňka Ungráda, J&T banka, Praha 8
  2024   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Disegno interno, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Keramik der Gegenwart, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současná keramika, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Animovaný film, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Trickfilm, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Návraty na Muráň (Výber z tvorby 1977 - 1987), Méme et autre, Ženeva (Genève)
  1990   Výtvarníci animovaného filmu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1994   Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  2001   Rozhovory, Dauphin, Praha
  2004   Jan Švankmajer (Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2008   Slovem i obrazem, Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
  2010   12 x v hlavní úloze (Rozhovory z Divadelních novin), Nakladatelství Akropolis, Praha
  2012   Czech Contemporary Art Guide, Institut umění - Divadelní ústav, Praha
  2013   Jaroslav Brabec: Orbis Artis, Torst, Praha
  2013   Slasti a neřesti (33 rozhovorů Aleny Plavcové), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2014   Kabinet Jana Švankmajera, i+i print spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
  2014   Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art, I.B.Tauris & Co. Ltd, Londýn (London)
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2016   Stará garda, Nakladatelství Argo, Praha
  2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2016   Surrealism and Photography in Czechoslovakia: On the Needles of Days, Ashgate, Farnham
  2016   Typografie filmových titulků (Úvodní filmové titulky v československém hraném filmu 1945-1993), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Jan Švankmajer, CPress (Albatros Media a.s., pobočka Brno), Brno (Brno-město)
  2019   Das Innerste denken (Das Groteske in den Filmen Jan Švankmajers), transcript Verlag, Bielefeld
  2020   Metamorfózy imaginace (Celovečerní filmy Jana Švankmajera), Casablanca, Praha
  2022   Švank-mayers Bilderlexikon, Dybbuk, Jan Šavrda, Praha 5
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Jevištní a kostýmní výtvarníci českých divadel 83, Divadelní ústav, Praha
  1983   Sféra snu (Tématická exposice Surrealistické skupiny v Československu)
  1984   Proměny humoru (Tématická exposice Surrealistické skupiny v Československu), Surrelistická skupina v Československu, _
  1987   Bouillonnements cachés tableaux dessins gravures, collages, ceramigues, objets et films Eva et Jan Švankmajer, Confédération Pascolaire, _
  1989   Film a výtvarné umění, Okresní kulturní středisko, Olomouc (Olomouc)
  1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
  2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2012   Ars linearis III, Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Encyklopédie du surréalisme, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
  1982   Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, Office du Livre S.A., Fribourg
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1994   Kdo je kdo v České republice (94/95), Modrý jezdec, spol. s r.o., Praha
  1998   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 4: ř/ž), Nakladatelský dům OP, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVII. Šte – Tich), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Woran arbeiten sie, herr Švankmajer?, Im Herzen Europas, 30-30
  1975   Švankmajer Jan (Prague 1934), Encyklopédie du surréalisme, 240
  1987   Jan Švankmajer a jeho kolážové mystifikácie, Návraty na Muráň, 104-108
  1988   Výtvarníci animované tvorby, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 3.číslo, 8
  1990   Výtvarníci animovaného filmu, 6-11
  1991   Absolutní věcnost (K výtvarné stránce filmové tvorby Jana Švankmajera), Výtvarné umění, 10-27
  1991   Alice, dat ben ik, Jan Švankmajer, 16-22
  1991   Als de aanraking van een dode forel (tactiel gedicht/scenario), Jan Švankmajer, 26-28
  1991   Animisme, magie en de almacht van ideën in de films van Jan Švankmajer, Jan Švankmajer, 58-63
  1991   Bijdrage tot de psychoanalyse van Jan Svankmajers filmoeuvre, Jan Švankmajer, 7-10
  1991   De alchemie van Jan Švankmajer, Jan Švankmajer, 63-70
  1991   De murex van Jan Švankmajer, Jan Švankmajer, 4-5
  1991   De nieuwe erotiek, Jan Švankmajer, 36-37
  1991   Een en ander uit Alice, Jan Švankmajer, 10-12
  1991   Gebarenbeeldhouwkunst, Jan Švankmajer, 40-42
  1991   Het ludicatieve principe in het werk van Jan Švankmajer, Jan Švankmajer, 5-7
  1991   Het middagmaal - het slachtoffer, Jan Švankmajer, 35-36
  1991   Jan Svankmajer por Jan Svankmajer, Jan Švankmajer, 19-38
  1991   Mentale morfologie (filmscenario), Jan Švankmajer, 22-26
  1991   Objectieve magie. Een gesprek met Jan Švankmajer, Jan Švankmajer, 50-58
  1991   Over Virile Games, Jan Švankmajer, 12-16
  1991   Perversie voor de vijf zintuigen (synesthesiespel van analogieën), Jan Švankmajer, 37-40
  1991   Uit het tactiele dagboek, Jan Švankmajer, 28-35
  1993   Die Kindheit: eit explosives Minenfeld, Das Lexikon der Träume
  1993   Ein rigoroser Materialist, Das Lexikon der Träume
  1993   Für das Mögliche. Gegen das Wirkliche, Das Lexikon der Träume
  1993   Marionette Automatique, Das Lexikon der Träume
  1993   Schreiben ist eine Schweinerei, Das Lexikon der Träume
  1993   Schwarze Dimensionen, Das Lexikon der Träume
  1993   Švankmajers Alice, Das Lexikon der Träume
  1993   Taktilismus, Das Lexikon der Träume
  1993   Wider die Versteinerung, Das Lexikon der Träume
  1994   Felaceus Oidipus / Fellaceus Oedipus, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, 23-35
  1994   Filmy / Films, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, 63-81
  1994   J. E. Kostelec, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, 57-58
  1994   Jiný zrak / Another Sight, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, 5-17
  1994   Masky a loutky / Masks And Puppets, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, 35-45
  1994   Přírodopisný kabinet Jana Švankmajera / Jan Švankmajer's natural science cabinet, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, 17-23
  1994   Spojité nádobí / Communicating Dishes, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, 58-63
  1994   Švankmajerovi (Galerie Labyrint 010), Labyrint revue, 21-25
  1994   Taktilní imaginace / Tactile Imagination, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, 45-57
  1994   V českém uměleckém prostředí..., Mánes Mánesu
  1996   Years of long days (Surrealism in Czechoslovakia), Third Text, 15-28
  1997   Jan Švankmajer, Listy S.V.U. Mánes, 46-46
  1997   Jan Švankmajer (Portrét z vernisáže), Denní telegraf, 13
  1997   Jan Švankmajer (Tvorba jako nalézání smyslu), Grapheion, 42-51
  1997   Jan Švankmajer (Creation as the search for thought: Interview with Jan Švankmajer.), Grapheion, 42-51
  1997   Kresba členů S. V. U. Mánes (Praha, Mánes, dolní výstavní prostory, O kresbě, 10. 9. - 5. 10.)
  1997   Neuctivá pozornost (Surrealistická koláž v roce 1997), Česká koláž, 123-127
  1997   Spiklenci slasti jsou především filmem o absolutní svobodě, Denní telegraf, 10-10
  1997   Surrealistická skupina v Československu v 70. a 80. letech a dnes, Umenie sedemdesiatych rokov, 58-63
  1998   anima animus animace (Rozhovor s Marcelem Fišerem o výstavě Evy a Jana Švankmajerových), Listy S.V.U. Mánes, 20-21
  1998   Animování Anima a Animy, Analogon, 82-85
  1998   Síla imaginace, Analogon, 83-88
  1999   Entretien avec Jan Svankmajer, Jan Švankmajer, 25-35
  1999   La alquimia de lo maravilloso, Jan Švankmajer, 5-16
  1999   La magie des mondes clos, Jan Švankmajer, 17-25
  1999   Svankmajer: Surréaliste absolu, Jan Švankmajer, 7-17
  1999   Textes de Jan Svankmajer, Jan Švankmajer, 35-41
  2001   Objektivní humor a cynismus fantazie, Rozhovory, 102-106
  2004   Jídlo - výstava Jana a Evy Švankmajerových, Listy S.V.U. Mánes, 17
  2004   Kamna plná vody (Surrealistická rebelie v sídle českých králů), Týden, 11.ročník, 25.číslo, 86-87
  2005   Lekce starého skeptika (Šílení – filozofický horor Jana Švankmajera), Týden, 12.ročník, 47.číslo, 80-81
  2007   Od luminodynamismu k médiu videa, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), 537-553
  2008   Jak přežít život (Jan Švankmajer), Revue Art, 10-17
  2008   Krajina s fantomem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21.ročník, 11.číslo, 5
  2009   Hezké obrázky nejsou důležité, 12-14
  2009   Jubilanti Mánesa 2009, Listy S.V.U. Mánes, 2-3
  2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887-2009) Historie a současnost významného českého uměleckého spolku, Listy S.V.U. Mánes, 15-17
  2010   Politická cenzura v českém animovaném filmu: kamarád, či veřejný nepřítel? / Political Censorship in Czech Animation: a Common Enemy or a Friend?, Ostrovy animace / Islands of Animation, 21-28
  2011   Jan Švankmajer: Přežít svůj život, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 1.číslo, 16
  2011   Švankmajerův kabinet, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 19.číslo, 9-9
  2012   Co je u nás nového? (Přírůstky, nabídky a další, co se týká moderní a současné kresby v SGK NG), Ars linearis III, 157-167
  2012   Jiný vzduch, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2012   Poezie je jen jedna (S Janem Švankmajerem o filmu, surrealismu, magii a zasvěcení), Art + Antiques, 34-40
  2012   Surrealismus je jiný (vzduch), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2013   Imaginativní dialogy, Art + Antiques, 84-86
  2013   Všechnu moc dítěti v nás, Nový prostor, 20-23
  2014   Kunstkamera Jana Švankmajera, Analogon, 141
  2014   Sochy, Ročenka ART+, 68-70
  2014   Subverzia Švankmajerovej imaginácie, Flash Art, 34-39
  2014   Švankmajer bude vystavovat v Madridu, Hospodářské noviny, 58.ročník, 161.číslo, 18-18
  2014   Taktilní film podle Jana Švankmajera, Flash Art, 40-42
  2015   Sochy, Ročenka ART+, 78-80
  2024   Tipy, Art Antiques, 3.číslo, 76-79
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Jan Švankmajer: Hmat, alchimie a loutka / Touch, alchemy and Marionette, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2010   Jan Švankmajer: Přežít svůj život, Artinbox Gallery, Praha
  2012   Jan Švankmajer, Kerstin Engholm Galerie, Vídeň (Wien)
  2012   Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou / Dimensions of Dialogue. Between Film and Fine Art, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2013   Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou / Dimensions of Dialogue. Between Film and Free Creation, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   Jan Švankmajer: Naturalia, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Tvůrčí skupina Máj ((4)), Svaz československých výtvarných umělců (SČSVU), _
  1969   Ausstellung tschechischer Künstler, Galerie Riehentor, Basilej (Basel)
  1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte), Baukunst, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1983   Sféra snu (Tematická výstava Surrealistické skupiny v Československu)
  1992   Martin Stejskal, Jan Svankmajer, Kabinet Henrik Beekman, Alkmaar
  1993   Das Umzugskabinett, Galerie 13, Hannover
  1997   Jan Švankmajer, Eva Švankmajerová, Obecní galerie Beseda, Praha
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1998   Anima Animus Animace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1998   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Parakabinet, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1999   Jubilanti Mánesa 1999, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
  2000   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky, Obecní galerie Beseda, Praha
  2001   Eva a Jan Švankmajerovi: Imaginativní oko, imaginativní ruka
  2001   Objekt - objekt / Object - Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Erotika, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
  2002   Zvíře (obrazy-kresby-grafika-fotografie-plastika), Sdružení občanů a přátel Malé strany a Hradčan, Praha
  2003   Asociace a paralely / Associations and Parallels, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2003   Surrealismus
  2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích), ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
  2004   Jubilanti S.V.U. Mánes 2004, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2006   His Master´s Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2006   Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Podvědomí
  2006   Svět české grafiky (Výběr)
  2006   Vyvolavači snů / Traumerreger (Hommage a Sigmund Freud)
  2007   Od sochy... (České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2007   Skupina Máj 57 / The Art Group Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let / Striving for Artistic Freedom in the Late 1950s and Early 1960s), Správa Pražského hradu, Praha
  2007   Výstava pro Prahu 1, Galerie La Femme, Praha
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2008   Krajina s fantomem (Surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2008   Skutečná klasika, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2008   Slovem i obrazem, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2009   Jubilanti Mánesa 2009, Mánes, Praha
  2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
  2009   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2010   Evašvankmajerjan, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2010   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2011   Láska je slepá, sex je jinde / Love is blind, sex is elsewhere, Artinbox Gallery, Praha
  2012   Cykly (Jiří Kolář, Jan Koblasa, Jan Švankmajer, Libor Fára, Michal Šanda, Pavel Holeka), Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2013   Absolutní krása, Galerie Moderna, Praha
  2013   Kabinety Mánesa: Přehlídka tvorby tří generací současných malířů a sochařů, Slovenská výtvarná únia, Bratislava (Bratislava)
  2015   Letní výstava umělců z okruhu galerie, Galerie Millennium, Praha
  2016   Blackout v Altamiře, Pro arte - investiční fond, Praha
  2016   Stejně jsme se sešli, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2017   6. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2017   Hry a sny (Práce na papíře), Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2018   Hry a sny, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   Ááách. Československý filmový plakát 60.-70. let ze sbírky plakátů Terryho Ponožky, Opavská kulturní organizace (OKO), Opava (Opava)
  2021   Než se vzbudí kohouti, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2023   Švankmajer, Stejskal, Knihkupectví Kapitola, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  2024   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Disegno Interno, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2024   Kafkaesque (Franz Kafka & současné umění / Franz Kafka & Contemporary Art), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
animovaný film
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Et cetera, Jan Švankmajer: Krátké filmy (4)
  1967   Historie naturae, Jan Švankmajer: Krátké filmy (4)
  1968   Byt, Jan Švankmajer: Krátké filmy (4)
  1970   Kostnice /verse s dialogem/, Jan Švankmajer: Krátké filmy (4)
  1982   Možnosti dialogu, Jan Švankmajer: Krátké filmy (4)
  1988   Mužné hry, Jan Švankmajer: Krátké filmy (4)
  1989   Tma - světlo - tma, Jan Švankmajer: Krátké filmy (4)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Aukční síň Vltavín, Praha
  2004   3. aukce moderního umění
  2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2005   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla, Portus, o.s., Praha
  2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
  2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie), Galerie 5. patro, Praha
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2011   24. aukce výtvarného umění, 24.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art, Galerie Arcimboldo, Praha
  2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague), Orlys Art Auctions, Praha
  2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   Výtvarné umění, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
  2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
  2017   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2017   Výtvarné umění, Fotografie / Sbírka československého diplomata (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2017   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek (Večerní aukce), Arthouse Hejtmánek, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Etcetera III½ = VI, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2018   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2019   Aukční síň Vltavín: 165. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Surrealism since the Second World War with particular reference to surrealism in Czechoslovakia, University of Greenwich, Londýn (London)
grafika
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Přírodopis, tab. 2
  1973   Přírodopis, tab. 3
  1975   Arcimboldovská hlava
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Das Kabinett des Jan Švankmajer (Das Pendel, die Grube und andere Absonderlichkeiten), Kunsthalle Wien, Vídeň (Wien)
  2013   Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou / Dimensions of Dialogue. Between Film and Free Creation, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   Jan Švankmajer: Naturalia, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Anima Animus Animace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1998   Anima Animus Animace, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2004   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Jídlo / Food (Retrospektivní výstava 1958-2004 / Retrospective exhibition 1958-2004), Správa Pražského hradu, Praha
  2007   Skupina Máj 57 / The Art Group Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let / Striving for Artistic Freedom in the Late 1950s and Early 1960s), Správa Pražského hradu, Praha
  2015   Einfach phantastisch! / Prostě fantastické
  2018   Salm Modern #1: Možnosti dialogu / Möglichkeiten des Dialogs / Dimensions of Dialogue (Sammlung Hoffmann, Staatliche Kunstsammlungen Dresden), Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Aukce vybraných děl (07/11/2019), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Vanitas, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2021   Nadějné vyhlídky / Great Expectations, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2024   Kafkaesque, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Jindrovi, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Przegląd filmów Jana Švankmajera, Galeria Entropia, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  2014   Kabinet Jana Švankmajera, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Anima Animus Animace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1998   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Anima Animus Animace, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
  2003   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Mediumní kresby a fetiše, Městské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  2004   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Paměť animace - animace paměti, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Kámen barvy papír (Litografická dílna Petra Korbeláře), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
koláž
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Švank-meyers Bilderlexikon (geografie), Benátky
  1972   Švank-meyers Bilderlexikon (přírodopis), Tab. 16, Felační ryba
  1972   Švank-meyers Bilderlexikon (technika), Masturbační stroj pro dámy
kresba
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Et cetera
mapa/plán
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Jan Švankmajer, Kerstin Engholm Galerie, Vídeň (Wien)
návštěvní kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Návštěvní kniha (Mikuláš Medek: Obrazy, Atelér Mikuláše Medka, 20. - 22. 9. 1975)
objekt
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Spád
  1963   Velká korose
  1972   Přírodopisný kabinet I.
  1973   Přírodopisný kabinet IV.
  1982   Možnosti dialogu (z filmu)
  1988   Mužné hry (z filmu)
  1989   Flora (z filmu)
  1989   Tma - světlo - tma (z filmu)
  1989   Tma - světlo - tma (z filmu)
  1990   Androgyne
  1990   Klasicismus
  1994   Lekce Faust (z filmu)
  1994   Lekce Faust (z filmu)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Listy S.V.U. Mánes (O kresbě), 1.ročník, 3.číslo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2004   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti S.V.U Mánes 2004), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2009   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2009), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Parakabinet, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2010   Evašvankmajerjan, Galerie U Betlémské kaple, Praha
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Filmy Jana Švankmajera, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1996   Jan Švankmajer: Spiklenci slasti
  2013   Jan Švankmajer: Napozpátku (Retrospektiva filmů), Umělecké centrum UP, filmový sál, Olomouc (Olomouc)
  nedatováno   Jan Švankmajer: Něco z Alenky (1988), Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Galerie Klatovy / Klenová: Program 1998, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2004   Jan Švakmajer: Kompendium, Kino Ponrepo - Bio Konvikt, Praha
  2011   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Podzim / Herbst 2011), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2013   Galerie hlavního města Prahy, program leden-únor 2013 (Výstava: Jan Švankmajer: Možnosti dialogu / mezi filmem a volnou tvorbou), Galerie hlavního města Prahy, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Galerie české plastiky, ArtPro (Umění od r. 1920 po současnost), ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Roman Fecik Gallery 2012–2014 (Art for Collectors), Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen), Galerie Dolmen, Praha
  2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (3), COLLETT Prague | Munich, a. s., Jirny (Praha-východ)
  2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
seznam osobností / členů
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl), Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let (Seznam umělců a vystavených děl)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Jan Švankmajer, Eva Švankmajerová: Mluvící malířství, němá poezie: Přírodopisný kabinet, Obecní galerie Beseda, Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Český komiks (?) a výtvarné umění, České muzeum výtvarných umění, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Projekt výstav Evy a Jana Švankmajerových
  2006   Vyvolavači snů - Hommage à Sigmund Freud
  2010   Realita je víc než fikce (Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2012   Jan Švankmajer, Kerstin Engholm Galerie, Vídeň (Wien)
  2012   Jan Švankmajer, Kerstin Engholm Galerie, Vídeň (Wien)
videokazeta
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Jan Švankmajer: Krátké filmy (4)
zadání/propozice
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)

Jan Švankmajer

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Hmat a imaginace (Úvod do taktilního umění - Taktilní experimentace 1974-1983 (1994)), Nakladatelství Kozoroh, _
  2001   Síla imaginace, Dauphin, Praha
  2014   Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art, I.B.Tauris & Co. Ltd, Londýn (London)
  2018   Cesty spasení, Dybbuk, Jan Šavrda, Praha 5
  2022   Švank-mayers Bilderlexikon, Dybbuk, Jan Šavrda, Praha 5

Jan Švankmajer

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Eva Švankmajerová: Desátý dům
  1985   Martin Stejskal: Zjištěné polohy (Výběr z tvorby 1971 - 1984)
  1988   Karol Baron: Speculum mundi / Zrkadlo sveta, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1991   Jan Švankmajer (La fuerza de la imaginacion), Semana internacional de Cine de Valladolid, _
  1991   Jan Švankmajer (Het ludicatief principe)
  1993   Das Lexikon der Träume (Jan Švankmajer: Eine Werkschau), Filmcasino, Vídeň (Wien)
  1997   Jan Švankmajer
  1999   Jan Švankmajer (Un surréaliste du cinéma d´animation)
  2003   Jan Švankmajer (Doctor honoris causa), Akademie múzických umění, Praha
  2006   Eva Švankmajerová, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2011   Das Kabinett des / The Cabinet of Jan Švankmajer (Das Pendel, die Grube und andere Absonderlichkeiten / The Pendulum, the Pit, and Other Peculiarities), Verlag für moderne Kunst Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
  2012   Jan Švankmajer: Dimensions of Dialogue / Between Film and Free Creation, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2015   Das Universum des Jan Švankmajer, Verlag für moderne Kunst Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
  2015   Stanislav Tůma: A Different View / Jiný pohled, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2018   Eva Švankmajerová: Vše marno, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Infantile Lüste, Sonnenring Galerie, Rotemburg
  1991   Třetí Archa (Surrealistická skupina v Československu 1970–1991)
  1992   Švankmajer yng Nghymru / in Wales: The Communication of Dreams / Cyfleu breuddwydion, Welsh Arts Council (Arts Council of Wales), Cardiff
  1994   Jan - Eva Švankmajer (El llenguatge de l'analogia / El lenguaje de la analogía)
  1994   Mánes Mánesu, Victoria Publishing, a.s., Praha
  1998   Evašvankmajerjan: Anima animus animace (Mezi filmem a volnou tvorbou), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  1998   Evašvankmajerjan: Anima animus animation (Between film and free expresion), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2000   Tschechischer Surrealismus und Art Brut zum Ende des Jahrtausends
  2002   Eva Švankmajerová & Jan Švankmajer: De bouche à bouche, Les Éditions de l'Œil, Montreuil
  2004   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Jídlo, Správa Pražského hradu, Praha
  2004   Tsjechische l´art brut tchèque
  2008   Salamandr (Výběr z tvorby Evy a Jana Švankmajerových), Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  2011   Surrealistická východiska (1948-1989) (Odklony - návraty - přesahy), Památník národního písemnictví, Praha
  2012   Jiný vzduch (Skupina česko-slovenských surrealistů 1990-2011. Výstava s mezinárodní účastí), Sdružení Analogon (Spolek Analogon), Praha
  2013   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, Nakladatelství FABIO - Pavel R. Vejražka, Černčice (Louny)
  2023   Všechnu moc imaginaci (Česká sezóna v Drážďanech 2022–2023), Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2002   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu (Dílo 1968 - 2002), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2004   Jan Švankmajer (Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2004   Syrové umění (Sbírka Jana a Evy Švakmajerových), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2010   (Ne)očekávané náhody (Třicet rozhovorů o umění), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2010   12 x v hlavní úloze (Rozhovory z Divadelních novin), Nakladatelství Akropolis, Praha
  2010   Biče svědomí, Dybbuk, Jan Šavrda, Praha 5
  2013   Sníh na trávě (Kniha I), Nakladatelství Akademie múzických umění (NAMU), Praha
  2014   Kabinet Jana Švankmajera, i+i print spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
  2014   Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art, I.B.Tauris & Co. Ltd, Londýn (London)
  2018   Cesty spasení, Dybbuk, Jan Šavrda, Praha 5
  2018   Jan Švankmajer, CPress (Albatros Media a.s., pobočka Brno), Brno (Brno-město)
  2022   Švank-mayers Bilderlexikon, Dybbuk, Jan Šavrda, Praha 5
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Sféra snu (Tématická exposice Surrealistické skupiny v Československu)
  1984   Proměny humoru (Tématická exposice Surrealistické skupiny v Československu), Surrelistická skupina v Československu, _
  1987   Bouillonnements cachés tableaux dessins gravures, collages, ceramigues, objets et films Eva et Jan Švankmajer, Confédération Pascolaire, _
  2003   Letenka do noci (Antologie současné surrealistické poezie), Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
  2021   Zvuk dýní v zákulisí, Dybbuk, Jan Šavrda, Praha 5
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   O národním a zasloužilém umění, Lidové noviny, 18
  1989   Všechnu moc imaginaci, Lidové noviny, 16
  1990   O národním a zasloužilém umění, Lidové noviny 1988
  1990   Taktilní imaginace, Analogon, 62-63
  1990   Vzdát se vedoucí role, Analogon, 76-77
  1991   Alice, dat ben ik, Jan Švankmajer, 16-22
  1991   Als de aanraking van een dode forel (tactiel gedicht/scenario), Jan Švankmajer, 26-28
  1991   De alchemie van Jan Švankmajer, Jan Švankmajer, 63-70
  1991   De nieuwe erotiek, Jan Švankmajer, 36-37
  1991   Gebarenbeeldhouwkunst, Jan Švankmajer, 40-42
  1991   Het middagmaal - het slachtoffer, Jan Švankmajer, 35-36
  1991   Jan Svankmajer por Jan Svankmajer, Jan Švankmajer, 19-38
  1991   Mentale morfologie (filmscenario), Jan Švankmajer, 22-26
  1991   Perversie voor de vijf zintuigen (synesthesiespel van analogieën), Jan Švankmajer, 37-40
  1991   Uit het tactiele dagboek, Jan Švankmajer, 28-35
  1993   Für das Mögliche. Gegen das Wirkliche, Das Lexikon der Träume
  1993   Taktilismus, Das Lexikon der Träume
  1994   Felaceus Oidipus / Fellaceus Oedipus, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, 23-35
  1994   Humor a sen, Analogon, 85-85
  1994   Imaginární portrét Mikuláše Medka, Hmat a imaginace, 100-105
  1994   J. E. Kostelec, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, 57-58
  1994   Masky a loutky / Masks And Puppets, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, 35-45
  1994   Švankmajerovi (Galerie Labyrint 010), Labyrint revue, 21-25
  1994   Taktilní imaginace / Tactile Imagination, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, 45-57
  1995   Ohoník cudný, Analogon, 28-30
  1995   Otesánek (Ukázka ze scénáře), Analogon, 72-73
  1996   Spiklenci slasti, Analogon, 24-27
  1997   Jan Švankmajer, Listy S.V.U. Mánes, 46-46
  1997   Jan Švankmajer (Tvorba jako nalézání smyslu), Grapheion, 42-51
  1997   Jan Švankmajer (Creation as the search for thought: Interview with Jan Švankmajer.), Grapheion, 42-51
  1997   Kresba členů S. V. U. Mánes (Praha, Mánes, dolní výstavní prostory, O kresbě, 10. 9. - 5. 10.)
  1997   Spiklenci slasti jsou především filmem o absolutní svobodě, Denní telegraf, 10-10
  1998   Anima Animus Animace, Analogon, 82-85
  1998   Apoteóza loutkového divadla, Analogon, 89-90
  1999   LSD (Vzpomínky na intoxikaci LSD), Analogon, 9-10
  1999   Textes de Jan Svankmajer, Jan Švankmajer, 35-41
  2001   Objektivní humor a cynismus fantazie, Rozhovory, 102-106
  2004   Jídlo - výstava Jana a Evy Švankmajerových, Listy S.V.U. Mánes, 17
  2008   Jak přežít život (Jan Švankmajer), Revue Art, 10-17
  2009   Hezké obrázky nejsou důležité, 12-14
  2010   Jak přežít svůj život (Jan Švankmajer), (Ne)očekávané náhody, 314-325
  2010   Papuánský deník, Analogon, 86-91
  2012   Poezie je jen jedna (S Janem Švankmajerem o filmu, surrealismu, magii a zasvěcení), Art + Antiques, 34-40
  2013   Všechnu moc dítěti v nás, Nový prostor, 20-23
  2013   Zrození poesie z ducha obydlí, Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, 47
  2014   An imaginery portrait of Mikuláš Medek (First step), Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art, 76-81
  2014   Fragmenty z deníku, Analogon, 26-30
  2014   Imaginery portrait of Emila Medková (Written with regard to her tactile values), Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art, 134-134
  2014   Subverzia Švankmajerovej imaginácie, Flash Art, 34-39
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Jan Švankmajer: Naturalia, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Anima Animus Animace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1998   Anima Animus Animace, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2004   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Jídlo / Food (Retrospektivní výstava 1958-2004 / Retrospective exhibition 1958-2004), Správa Pražského hradu, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Anima Animus Animace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2003   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Mediumní kresby a fetiše, Městské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  2004   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Paměť animace - animace paměti, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti S.V.U Mánes 2004), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Imaginární portrét Mikuláše Medka

Jan Švankmajer

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Eva Švankmajerová: Útočiště, Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (Uherské Hradiště)

Jan Švankmajer

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Jan - Eva Švankmajer (El llenguatge de l'analogia / El lenguaje de la analogía)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Biče svědomí, Dybbuk, Jan Šavrda, Praha 5
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Tvář, 8.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha

Jan Švankmajer

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Jan Švankmajer, CPress (Albatros Media a.s., pobočka Brno), Brno (Brno-město)

Jan Švankmajer

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/06/09 - 1997/07/06   Jan Švankmajer a Eva Švankmajerová: Přírodopisný kabinet, Galerie Josefa Sudka, Praha
1997/06/09 - 1997/09/07   Eva Švankmajerová a Jan Švankmajer: Mluvící malířství, němá poesie, Obecní galerie Beseda, Praha
2004/02/19 - 2004/03/31   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Animace paměti - paměť animace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/02/10 - 2012/04/04   Jiný vzduch: Skupina česko-slovenských surrealistů 1990–2011, Staroměstská radnice, Praha

Jan Švankmajer

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2013/05/16 - 2013/09/15   Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)

Jan Švankmajer

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  2004   Literáti Kolínska, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum
  1967   Aktualizace a imaginace jako fantazijní aspekt, Výtvarná práce, 15.ročník, 16.číslo, 4
  1967   Dny animovaného filmu v Annecy, Reportér, 2.ročník, 14.číslo, 30-31
  1967   Seventh International Cartoon Film Festival in Annecy, 1967 / Siebente internationale Trickfilmtage, Annecy / Septième festival international du cinéma d’animation, Graphis, 23.ročník, 133.číslo, 466-473
  1984   Il grottesco nell´arte ceca contemporanea, Terzoocchio, 18-21
  1989   Animovaná tvorba a video, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 15.číslo, 5-5
  1989   Členovec v sadech, Tvorba
  1989   Keramická plastika, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 16.číslo, 1
  1989   Kostelecké kulatiny (Na oslavách pětistého výročí jednoho města), Svobodné slovo, 3
  1989   Nápaditá výstava keramické plastiky, Lidová demokracie
  1991   Šedá konzerva, Mladá fronta Dnes, 4-4
  1997   Ztráty a nálezy (Událost), Lidové noviny, 3-3
  1999   Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2001   Sen postavený mimo zákon (Na hradě Sovinci vystavuje skupina českých a slovenských surrealistů), Lidové noviny, 28
  2001   Surrealistická galerie Gambra, Nový prostor, 26
  2001   Výběrová bibliografie autora, Rozhovory, 117-122
  2002   5. Léta normalizace (1969-1980), Náhledy na kolínskou literaturu, 9-9
  2005   20. století, Pohádkové bytosti
  2007   Aukce současného umění, Revue Art
  2011   Láska je slepá, sex je jinde, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 5.číslo, 5
  2011   Realita nejnižšího stupně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 1.číslo, 8
  2012   Údolí neklidu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
  2013   Balcar, Vobecký a Tichý, Art + Antiques, 18-20
  2013   Rozbehnutá spomienka, Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, 36
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Jiří Hůla: Rozhovory
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Symbolika a nová mytologie ve vizuálním umění
fotografie
  published   title (subtitle), publisher, city
  80. léta   Surrealistická skupina (Vratislav Effenberger, Ludvík Šváb, Emila Medková, Karol Baron, Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer, Martin Stejskal, Albert Marenčin)
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Nová kniha z nakladatelství Dauphin (Edice Slovo a tvar) (Jiří Hůla: Rozhovory), Dauphin, Praha
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Otesánek, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Vernisage (Martin Sobotka / 26.7.1999 / Z manžety)

Jan Švankmajer

institution, city  
Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)