Surrealistická skupina v Československu

notes:
Poválečná skupina