Roman Erben

* 3. 10. 1940, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Editor, Poet, graphic artist, Draghtsman

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01030534
VIAF: 9743966

notes:
časopisecké články, kresby, básně surrealistického zaměření

Roman Erben

Po absolvování jedenáctiletého Ruského gymnázia (1957) vystudoval v letech 1957–1962 Fakultu strojního inženýrství ČVUT v Praze. V šedesátých a v sedmdesátých letech pracoval jako inženýr v oborech průmyslové automatizace a stavebních strojů. Od roku 1964 se věnuje psaní, grafice a užité grafice: v letech 1969–1971 byl výtvarným redaktorem časopisu Skauting a grafikem časopisů Větrník a Svoboda; souběžně v letech 1969–1972 pracoval jako arteterapeut ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze-Bohnicích. Po zrušení činnosti experimentální arteterapie a ztrátě zaměstnání redaktora a grafika pracoval v letech 1972–1975 jako noční hlídač v Muzeu Bedřicha Smetany a grafik v podniku Stavoservis. Od roku 1975 je v plném invalidním důchodu. V roce 1980 emigroval do Německa (Mnichov), kde prošel řadou zaměstnání. V letech 1980–1982 se živil jako příležitostný grafik, ilustrátor a autor karikatur pro různé noviny, kreslíř pro Bavaria film a Neue Constantin Filmproduktion; v letech 1982–1986 technik a designér ve strojírenském podniku; od roku 1986 grafik a fotograf na volné noze. V roce 1987 postgraduálně studoval CAD design na Media-digital-Institut v Mnichově. V letech 1986–1992 spolupracoval s nakladatelstvími Callway, Bertelsmann, Goldmann Verlag ad.; v letech 1992–2004 spolupracoval na částečný úvazek jako fotograf a ilustrátor na neurologickém výzkumu Technické univerzity v Mnichově; souběžně v letech 2000–2004 vyučoval výtvarnou výchovu v Kulturním centru v Aschheimu. V současnosti žije v Mnichově a v Praze. – Syn Tomáš Erben (1974) je překladatel a hudebník.
Debutoval v roce 1967 v Orientaci, po roce 1990 publikoval v Mladé frontě Dnes a v časopisech Analogon, Intelektuál, Prostor Zlín, Psí víno, Prostor, Romano hangos, Tvar, Vesmír a Weles. V zahraničí publikoval ve francouzských periodikách Opus international, Phases, La tortue-lièvre, Le Melog, německých Die Mappe, Süddeutsche Zeitung, Vorwärts a italském Hebenon, rivista internazionale di letteratura. V letech 1989–1991 se věnoval designu, typografii, fotografii a napsal text o své tvorbě pro mnichovský informační bulletin skupiny nakladatelství Bertelsmann Verlag Highlights and Headlines. V letech 1993–1997 vedl a v mnichovském studiu Ronx vydával literární revue Humus, v níž publikoval i vlastní texty a kresby (pod vlastním jménem i řadou pseudonymů); vyšla čtyři tematická čísla: České bezcestí (kdo jsme a kam patříme), Podsvětí v literatuře (svět, polosvět, čtvrtsvět a člověk v nich jako originál nebo reprodukce), Dorozumění a nedorozumění (čáry, roury, kanály), Zvíře v člověku (zvíře – nezvíře). Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let vydal v Praze ve formě soukromých bibliofilií své skladby Uhlí (1967); Dříví; Kamení (obé 1970); Holky v lese (1972); Kalmarský domek (1973) a Bougainvillée (1974), které šířil mezi přáteli. Kresby, malby, fotografie, koláže aj. poprvné vystavoval v Praze v roce 1964, od té doby samostatně v České republice, Francii, Německu, Rakousku, USA, Švýcarsku; účastnil se společných expozic v České republice, Francii, Itálii, Kanadě, Německu, Portugalsku, USA a Velké Británii. Je zastoupen v řadě katalogů soukromých i státních sbírek, též např. ve výtvarné publikaci Sensibilités contemporaines: 70 artistes d´origine tchèque et slovaque hors Tchécoslovaquie: 1970–1984 (Aubervilliers 1985). Používal (především v revue Humus) několik pseudonymů: K. Laski, Karel Laski, Kevin Gordon, Jeff Cooney a Wolfgang Meyer; své práce podepisoval také šifrou R. E.
slovnikceskeliteratury.cz, 30.1.2022

Roman Erben

 

Roman Erben

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   České vysoké učení technické, Praha, Fakulta strojní

Roman Erben

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   exil, *
???? - ????   Phases, *
???? - ????   Surrealistická skupina UDS, *
???? - ????   Surrealistická skupina v Československu, *
1980 - ????   český exil (Německo), *, Mnichov

Roman Erben

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1971/12/21 - 1972/01/09   Roman Erben: Herny - kresby a grafika 1971, Galerie mladých, Mánes, Praha
1974/04/25 -   Roman Erben: Neilustrace, Kresby a texty, Památník národního písemnictví, Praha
1980/05/30 - 1980/06/21   Roman Erben: Prague, Librairie le Tour du Monde, Nancy
2013/09/05 - 2013/09/29   Roman Erben: Events a jiné drobné akce, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2013/10/25 - 2014/01/15   Roman Erben: Events, Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, Most (Most)
2014/05/17 - 2014/06/30   Roman Erben: Pole působnosti aneb jak zvelebit naši civilizaci - kresba a grafika 1968-2000, Knihovna Libri prohibiti, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1968/02/29 -   Il collage nell´arte ceca moderna, Galleria ferro di cavalo, Řím (Roma)
1969/06/15 - 1969/07/27   Koláž v českém výtvarném umění, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1972/09/08 - 1972/11/11   Le Mouvement Phases, Galerie des Ponchettes, Nice
1978/01/17 - 1978/03/05   Surrealism Unlimited 1968 - 1978, Camden Arts Centre, Londýn (London)
1978/10/28 - 1978/11/12   Phases, Salle des fêtes d'Usinor, Denain
2000/08/04 - 2000/08/31   Přirozené známosti, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2008/04/23 - 2008/05/20   Slovem i obrazem, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2008/10/10 - 2008/11/30   Slovem i obrazem, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2013/06/23 - 2013/11/12   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, Galerie Emila Juliše / Antikvariát Fabio, Černčice (Louny)
autorské čtení/přednes textu
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/11/04   Roman Erben: Honitba v salónu, Divadlo Komedie, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/10/12   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha

Roman Erben

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Roman Erben: Herny (Kresby a grafika 1971)
  1974   Roman Erben: Neilustrace (Kresby a texty), Památník národního písemnictví, Praha
  1980   Roman Erben: Prague
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   collages a praga (1923 - 1967)
  1969   Koláž v českém výtvarném umění, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1978   Phases (5me Salon d'Art Contemporain)
  1978   Surrealism Unlimited 1969 - 1978, Conroy Maddox, Arkwright Arts Trust, _
  2000   Přirozené známosti (Jitka Boková, Roman Erben, Tomáš Frýbert, Ivo Medek, Miloš Síkora, Vlasta Voskovcová), Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
  2013   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, Nakladatelství FABIO - Pavel R. Vejražka, Černčice (Louny)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Realita a poesie (K vývojové dialektice moderního umění), Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1969   Výtvarné projevy surrealismu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic sensibilities (70 artistes d'origine tchégue et slovaque hors tchécoslovaquie / 70 artists of Czech and Slovak origin living outside Czechoslovakia 1970 - 1984), Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1994   Fotografie v surrealismu, Torst, Praha
  2005   Pomalá slunce hlasů (K nové české literatuře. Od Balabána ke Zgublačenkovi), Concordia, Praha
  2008   Slovem i obrazem, Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, Office du Livre S.A., Fribourg
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   En marge des lithos de Roman Erben, Phases, 81-82
  2000   Surrealistické východisko (Roman Erben), Vesmír, 658
  2010   Medailony autorů, Mácha redivivus (1810-2010), 480-487
  2014   Roman Erben - Events a jiné drobné akce - kresby, grafika, obrazy (Výběr z výstav Prácheňského muzea), Prácheňské muzeum v Písku v roce 2013, 151-153
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Roman Erben (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Roman Erben: Herny (Kresby a grafika 1971), Galerie mladých, Mánes, Praha
  2013   Roman Erben: Events, Galerie výtvarného umění, Most (Most)
  2013   Roman Erben: Events a jiné drobné akce, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
  2014   Roman Erben Pole působnosti, Knihovna Libri prohibiti, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Koláž v českém výtvarném umění
  2008   Slovem i obrazem, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Roman Erben: Honitba v salónu, Concordia, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Výtvarné umění / Fine Art, Dorotheum, Praha 1

Roman Erben

bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Kamení (16 litografií), Roman Erben, Praha

Roman Erben

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   Roman Erben: Neilustrace (Kresby a texty), Památník národního písemnictví, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Přirozené známosti (Jitka Boková, Roman Erben, Tomáš Frýbert, Ivo Medek, Miloš Síkora, Vlasta Voskovcová), Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
  2013   Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, Nakladatelství FABIO - Pavel R. Vejražka, Černčice (Louny)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Alena Nádvorníková, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Mácha redivivus (1810-2010) (Sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Hlava bolestivá zářící, Průřez stromu, Stavba, Uhlí, Surrealistické východisko 1938 1968, 187-190
  1973   Rougeur, Phases, 4 (2e série).číslo, 20-20
  2010   Říše, láska a hrob (Potulky s IGZ), Mácha redivivus (1810-2010), 412-421
  2013   Skály hostí (o prvních setkáních s Vratislavem Effenbergem), Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, 15
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973/12   Phases, 4 (2e série).číslo

Roman Erben

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Výtvarné projevy surrealismu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1972   Červený kohout letí k nebi, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Kamení (16 litografií), Roman Erben, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Analogon (Krise vědomí), 1.ročník, 1.číslo, Československý spisovatel, Praha

Roman Erben

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Princip slasti
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Éra živých, Arkýř (Karel Jadrný), Mnichov (München)
  2004   Bar Příroda čili Budoucnost 5 km (Básně o lidech 1961 - 1967)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Spiritisté, Světová literatura, 193-210
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Hlídej, Spolek bibliofilů Máj, Olomouc (Olomouc)
  1970   Kamení (16 litografií), Roman Erben, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Opus international, 19-20.číslo