Egon Bondy

* 20. 1. 1930, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 9. 4. 2007, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
Poet, Writer, philosopher

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01012610

notes:
viz též (vl.jm.)
Fišer, Zbyněk, 1930-2007
Bondy, 1930-2007
Historie záhlaví
Pod vlastním jménem psal filozofické práce, pod pseudonymem poezii. Některé politologické i filozofické spisy vydal též pod pseudonymem Bondy.
PhDr. CSc.
-
1950-54 tvořil s Vladimírem Boudníkem
1967 - doktor filosofie, kandidát věd, invalidní důchodce
+ Lidové noviny 10.4.2007

Egon Bondy

Jeho otec byl plukovníkem československé armády. V roce 1947 Zbyněk Fišer, budoucí Egon Bondy, přerušil studium na gymnáziu a vydal se na cestu bohémského života bez stálého pracovního poměru.
Jako zapálený marxista vstoupil v roce 1947 do KSČ, ale po únoru 1948 z KSČ vystoupil.
Jak napsal ve vzpomínkové knize Prvních deset let (rukopis 1981, vydáno 2003), žil počátkem 50. let „zjevně jako individuum práce se štítící, kriminální živel a sanktusák – po několik dlouhých let. Byl jsem za tu dobu zase i párkrát v blázinci, ale nepomohlo to. Pro pivo jsem byl schopen všeho“ (s. 61). Stálý pracovní poměr neměl, „živil“ se i žebrotou a drobnými krádežemi.
Koncem 40. let se poznal s Karlem Teigem a Závišem Kalandrou a navázal přátelství s básníkem Ivo Vodseďálkem, nonkonformní literátkou Janou Krejcarovou, později s výtvarníkem Vladimírem Boudníkem a spisovatelem Bohumilem Hrabalem. S Janou Krejcarovou navázal též intimní vztah a v roce 1949 s ní připravil surrealistický sborník Židovská jména, který obsahoval 15 textů. Každý z přispívajících si zvolil židovský pseudonym, též na protest proti antisemitskému zabarvení vykonstruovaných procesů v Sovětském svazu i v Československu. Od tohoto okamžiku Zbyněk Fišer začal užívat jméno Egon Bondy. V následujících letech psal básně, snil o světové revoluci i o snadném zbohatnutí, a žil na hraně zákona.
Ve svém životě na okraji společnosti se nakrátko dostal do vězení[zdroj?] a během svérázného výletu (či pokusu o emigraci) do Rakouska zažil kuriózní dobrodružství s francouzskou tajnou službou, které nabídl provedení atentátu na sovětské vedení. „Věc je jednoduchá jak slunce. Potřebujeme dvě krabičky od sirek s blechami – ty jsem byl dokonce ochoten dodat gratis – naočkovanými všemi prevítskými mory světa… a moji agenti z lásky vypustí ty blechy při manifestaci 7. listopadu pod tribunou na Rudém náměstí. Vznikne sice nějaký ten počet epidemií, ale blechy přeskáčou samozřejmě zaručeně i na tribunu a skočí i na maršála Stalina, na maršála Vorošilova, na soudruha Beriju i na soudruha Molotova a další.“ (tamtéž, s. 54). Z pokusu sešlo, ale Bondy alespoň vyinkasoval nějaké peníze.
Zájem o filozofii, především marxistickou, čínskou a indickou ho přiměl k návratu ke studiu. V roce 1957, ve věku 27 let, odmaturoval na Gymnáziu v Hellichově ulici, téhož roku se dostal na dálkové studium filozofie a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, přestože nepodal včas přihlášku. „Šel jsem rovnou za děkanem. Ten tam samozřejmě nebyl, ale byl tam jeho tajemník Salač. Byl to alkoholik. Jak jsme na sebe dýchli, tak jsme poznali bratry v triku. Salač mne okamžitě, jakožto dělnického kádra, vzal ke zkušební komisi, že naposled mají ještě přezkoušet mne. A tím to ovšem bylo hotovo...“ (tamtéž, s. 88).
Studium absolvoval v roce 1961, v letech 1957–1962 navíc pracoval jako noční hlídač v Národním muzeu. Mezi roky 1962–1967 byl zaměstnán v bibliografickém oddělení Státní knihovny ČSSR. V té době začal publikovat ve vědeckých časopisech (Dějiny a současnost, Filozofický časopis aj.). V roce 1967 mu vyšly pod vlastním jménem první knihy, a to Otázky bytí a existence a Útěcha z ontologie. Za tyto filozofické práce obdržel v roce 1967 akademický titul doktor filozofie (PhDr.) a vědeckou hodnost kandidát věd (CSc.). Od stejného roku byl v invalidním důchodu.
V 70. letech se seznámil s Ivanem Martinem Jirousem, manažerem hudební skupiny Plastic People of the Universe, která zhudebnila část jeho textů. V 80. letech ovlivnil ranou tvorbu Jáchyma Topola nebo J. H. Krchovského.
Bondy se ve svých textech nikdy neztotožnil s podobou poúnorového režimu a stal se jeho vytrvalým kritikem. Současně však v letech 1952–1955, 1961–1968 (krycí jméno „Klíma“), 1973–1977 (krycí jméno „Mao“) a 1985–1989 (krycí jméno „Oskar“) spolupracoval se Státní bezpečností.
Psal udání na svou bývalou družku Janu Krejcarovou (dceru Mileny Jesenské), jejího muže, sociologa Miloše Černého (na základě Bondyho udání vyloučen ze studia), filosofy Jana Patočku, Ivana Dubského, Jiřího Němce nebo mladé začínající spisovatele. Až do roku 1969 vydával prorežimní marxistické publikace a po tři desetiletí poskytoval režimu důležité kontrarozvědné, a dokonce rozvědné informace.
Velké výhrady měl k politické situaci po sametové revoluci v roce 1989. Angažoval se v ultralevicových politických formacích (strana Levý blok, příspěvky do Haló novin aj.), psal politologické eseje. Hlásil se svého času k trockismu, později k maoismu, blízko měl i k anarchismu.
V roce 1981 obdržel Cenu Egona Hostovského.
V roce 1989 se přestěhoval do Telče, odkud v devadesátých letech přesídlil do Bratislavy, jakožto formy protestu proti rozdělení Československa, kde v letech 1993–1995 vyučoval na tamější Univerzitě Komenského filozofii. V posledním období života působil také jako zpěvák ve skupině Požoň sentimental, hrající hospodské folklórní písně.
Z manželství s Jaroslavou Krčmaříkovou má Bondy syna Zbyňka Fišera ml. (narozen 1959), příležitostného básníka (sbírka Lesbický sen (1993)). Životní družkou se mu ale stala až v roce 1963 Julie Nováková (1920–1994).
V roce 1981 napsal paměti Prvních deset let, zachycující jeho bouřlivé období přibližně v období 1947–1957. Původně měly vyjít padesát let po autorově smrti, nakonec vyšly již v roce 2003. Do obecnějšího povědomí veřejnosti vešel však nejvíce díky knihám Bohumila Hrabala Morytáty a legendy, Něžný barbar (zfilmováno v roce 1989) a některým dalším. On a jeho paměti Prvních deset let inspirovali film 3 sezóny v pekle.
Zemřel v pondělí 9. dubna 2007 v Bratislavě ve věku 77 let na následky popálenin třetího stupně, které utrpěl po vzplanutí pyžama od vlastní cigarety.
cs,wikipedia.org, 11.4.2018

Egon Bondy

 

Egon Bondy

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1957 - 1961   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, filosofie, psychologie

Egon Bondy

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Podolí, Praha (Hlavní město Praha), Podolí, Praha (Hlavní město Praha), Nad Spádem 17, v 70.letech prodal vilu sochaři Rudolfu Svobodovi
1953 - ????   Státní bezpečnost, placený důvěrník, krycí jméno Mao, spisová značka 4980
1957 - 1962   Národní muzeum, Praha, Václavské náměstí 68, zaměstnán jako noční hlídač velryby
1962 - 1967   Státní knihovna, Praha, Klementinum, Mariánské náměstí, zaměstnán v bibliografickém oddělení
1992 - 1995   Košice (Košice), Košice (Košice), přednášel na univerzitě
1992 - 1995   Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava), přednášek

Egon Bondy

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   osobnosti (Praha 4), *
1947 - ????   Surrealistická skupina v Československu, *, člen

Egon Bondy

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1989/03/11 - 1989/03/31   Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici, Vinohradská tržnice, Praha
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Egon Bondy

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2023   „...a viděl jsem nové nebe a novou zemi...“ (Apokalypsa a umění v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1999   Čeští spisovatelé / Tschechische Schriftsteller, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  2001   Kádrový dotazník, Babylon, Praha 3
  2011   Česká inteligence od Jaroslava Golla po Magora, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Slovník české prózy 1945-1994, Sfinga, nakladatelství, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Edice Půlnoc (Bondy, Vodseďálek a edice Půlnoc), Revolver Revue, 119-124
  1990   Kdo je kdo v životě a díle Bohumila Hrabala (Egon Bondy), Hanťa Press, 23
  1994   Egon Bondy, Slovník české prózy 1945-1994, 27-30
  1999   the plastic people of the universe 1986 - 1973, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, 292-299
  2002   Hladový svatý Mikuláš Medek (Malířova cesta zákrutami historie i umění), Týden, 9.ročník, 20.číslo, 76-77
  2006   Mapping Czech Art, East Art Map, 181-188
  2007   Biografie der Autoren, Utopien und Konflikte, 319-325
  2010   Mapování českého umění, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 386-396
  2010   O Toníkovi (I. pokračování), Revolver Revue, 148-151
  2019   Návrat Bondyho dystopie, A2: Kulturní čtrnáctideník, 2
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Egon Bondy (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987/06   Revolver Revue, Jednou nohou (6/87), 3..ročník, 6.číslo
  1995/09   Revolver Revue (29/1995), 29.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů - Revolver Revue, Praha
  1997/12   Revolver Revue (36/1997), 36.číslo
  2010/03   Revolver Revue (78/2010), 78.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze), Památník národního písemnictví, Praha

Egon Bondy

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Invalidní sourozenci (Únor 1974), Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1988   Sklepní práce, Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1990   3x Egon Bondy (Šaman, Mníšek, Nový věk), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1991   Básnické dílo Egona Bondyho svazek I. (Epické básně z padesátých let), Pražská imaginace, Praha
  1991   Básnické dílo, sv. V. (Kádrový dotazník, Básnické sbírky z let 1963-1970), Pražská imaginace, Praha
  1991   Básnické dílo, sv. VI. (Deník dívky, která hledá Egona Bondyho), Pražská imaginace, Praha
  1991   Indická filosofie, Vokno, nakladatelství, Praha
  1991   Invalidní sourozenci, Vydavateľstvo Archa, Bratislava (Bratislava)
  1992   Cesta Českem našich otců (Pikartský román - obžaloba), Česká expedice, _
  1997   Sklepní práce, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
samizdat
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Cs. underground (Volume II)
  nedatováno   Básnické dílo Egona Bondyho svazek 1. (Epické básně z padesátých let), Pražská imaginace, Praha
  nedatováno   Básnické dílo Egona Bondyho svazek 2. (Básnické sbírky z let 1950 - 1953), Pražská imaginace, Praha

Egon Bondy

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Aleš Knotek: Obrazy a sochy, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
  1998   Obrazy a kresby Zbyňka Benýška, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
  2001   Viktor Karlík: Katalog, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2004   Ján Mančuška: Texty, Nakladatelství Divus, Praha 3
  2008   Jan Šafránek: Svět lidí / The World of People, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2018   Kristýna Erbenová: Moondust, Město Kolín, Kolín (Kolín)
  2019   Zbyněk Benýšek: Pocta mistru Ladovi (Malé formáty & kresby), Knihovna Libri prohibiti, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Libenští mušketýři, Galerie Ztichlá klika, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Hostina (Filozofický sborník), Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1990   Benefice (Rozhovor přes oceán), Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1990   Clarissa a jiné texty, Concordia, Praha
  1990   Totální brainwash ((přeloučský román)), Pražská imaginace, Praha
  1992   Cestou do blázince, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1992   Jáma ((Přeloučský román II)), Pražská imaginace, Praha
  1996   Filozofia v budoári (Výber z filozofických textov), Vydavateľstvo PT, Bratislava (Bratislava)
  2001   Kádrový dotazník, Babylon, Praha 3
  2001   Tvář naší země: Krajina domova, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
  2011   Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech (Zápisky Vítězslava Nezvala a jiné dokumenty k smrti Konstantina Biebla), Burian a Tichák, s. r. o., Olomouc (Olomouc)
  2012   Čertovo kopyto (Třicet pohádek), Meander - Ivana Pecháčková, Praha
  2012   Podzemní práce / Underground Work (Zpětný deník / Retroactive Diary), Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2017   Jan Lopatka (1940-1993), Revolver Revue, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Umenie šesťdesiatych rokov (Zborník prednášok o výtvarnom umení a architektúre), Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2007   Utopien und Konflikte (Dokumente und Manifeste zur tschechischen Kunst 1938-1989), Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Atlas of Transformation, tranzit.cz, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Divadlo (Jen tam, kde všichni už déle než sto let...), Paternoster, 93-93
  1987   Odpověď panu H.P., Revolver Revue, Jednou nohou
  1989   Fragment dopisu Egona Bondyho Bohumilu Hrabalovi, Dej to dál, 94
  1989   Milý císaři..., Dej to dál, 95-96
  1990   Egon Bondy Bohumilu Hrabalovi počátkem 50. let, Hanťa Press, 24-26
  1990   Totální realismus (12), Revolver Revue, 15.číslo, 125-136
  1990   V zahrádce otce mého, Revolver Revue, 53-58
  1991   Mainer a Český kód, Tvorba
  1991   Tvrdohlaví a Róna zvláště (Nechce se mi věřit...), Tvorba, 22-22
  1991   Tvrdohlaví a Róna zvláště (Výstava Jaroslava Róny), Tvorba, 22-22
  1994   Vzpomínka na Hanese Reegena, Libenští mušketýři
  1994/06   Jedna vzpomínka na pana Lopatku, Revolver Revue, 211-213
  1994/06   Vzpomínka na Hanese Reegana, Revolver Revue, 191-192
  1995   Kulturně-společenské klima 60. let, Umenie šesťdesiatych rokov, 5-9
  1995   Na filosofický fakultě, Revolver Revue, 160-160
  1996   Sedm, Revolver Revue, 31.číslo, 65-81
  1997   Boudník - Medek, dodatek ke korespondenci a další Texty pro Mikuláše Medka (Archiv), Umění, 45.ročník, 5.číslo, 489-500
  1997   K Praze magické, Analogon, 32-33
  2000   Flaštička antabusu (Kádrový dotazník Egona Bondyho), Babylon, 10.ročník, 2.číslo, 1-2
  2007   2000, Roman, Utopien und Konflikte, 123-125
  2010   O Toníkovi (I. pokračování), Revolver Revue, 148-151
  2011   Malá úvaha a pár reprodukcí, České umění 1980-2010, 134-137
  nedat   Poezie konce století (Věnováno KSČ), Ztichlá klika 1, 21-28
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Almanach ´86
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995/09   Revolver Revue (29/1995), 29.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů - Revolver Revue, Praha
  2001/01   Revolver Revue (45/2001), 45.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  2010/03   Revolver Revue (78/2010), 78.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
samizdat
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Sborník pro Jana Lopatku a Andreje Stankoviče k jejich pětačtyřiceti se zpožděním dvou let

Egon Bondy

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Budete jako bohové, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  1996   Morgenster v Čechách (21 proslulých básní ve 179 českých překladech 36 autorů), Vida vida, vydavatelství české, Praha

Egon Bondy

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/03/08 - 1997/04/27   Vladimír Boudník: Grafika, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)

Egon Bondy

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Kdo jsem: Bohumil Hrabal (Spisovatel, Čech, Středoevropan), Památník národního písemnictví, Praha
  2014   Wer ich bin: Bohumil Hrabal (Schriftsteller - Tscheche - Mitteleuropäer), Památník národního písemnictví, Praha
  2016   Viktor Karlík: Ruce básníků / Hands of Poets, PPF Art, a. s., Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Velmi volně podle sklepních prací Egona Bondyho, Nakladatelství Akropolis, Praha
  2011   Knižní a plakátové ilustrace 1999 - 2011 (Jana Majcherová), Nakladatelství Cherm, Praha
  2015   Pražské Podolí 2 (Podolskými ulicemi včerejška i dneška krok za krokem), Aukční agentura a Antikvariát Prošek, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1951   Abdikace, Něžní barbaři, 103-109
  1987   Zpívá hlasitě, ale falešně, Revolver Revue, Jednou nohou
  1990   Básnické dílo Egona Bondyho..., Hanťa Press, 26
  1995   Les Echos de l´Existencialisme à Prague, Revue K, 57-64
  1996   Konfrontace - Spontánní umělecký výraz 80. let, Výtvarné umění, 145-152
  1996   Na otázku umění odpovídá Medek záchvatem existence, Mladá fronta Dnes, 7.ročník, 28.číslo, 19
  1996   Rebelství jako značka kvality, Detail, 2-6
  2000   Lexigrafie na pranýři aneb postesky české nad polským poloslovníkem literatury, Tvar 13, 12-13
  2004   Utopie a antiutopie v české próze, Labyrint revue, 72-74
  2007   Dramata dějin, jak je viděli umělci, Mladá fronta Dnes
  2010   Decentralizace umění, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 397-403
  2010   Honza Krejcarová (Sex, lži a underground), For Women, 52-53
  2011   Nejen o undergroundu (jedna výstava, dva výtvarníci:malíř Martin Frind a sochař David Janouch), Instinkt, 39
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Čeština doma a ve světě, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha