obálka

Revolver Revue

subtitle: 26/1994

type of document: periodikum
imprint date: 1994/06
number: 26
number of page: 363, obálka
the number of reproductions: 119 čb, 1 b
portrait photography: 4 čb
other photos: 88 čb společných, dokumentačních
dimensions [mm]: 243 x 167
language: český

NK ČNB: cnb000358160

Revolver Revue

obálka
str 3
str 7
str 8
str 9
str 10
str 11
str 12
str 13
str 14
str 15
str 16
str 17
str 18
str 19
str 20
str 21
str 22
str 23
str 24
str 25
str 26
 

Revolver Revue

person   born   note
Karlík Viktor   13. 3. 1962    
Straňák Dušan        

Revolver Revue

institution, city
Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1

Revolver Revue

institution, city
Východočeská tiskárna, spol. s r. o., Pardubice (Pardubice)

Revolver Revue

page from - to   author of the text   title, subtitle
    Reegen Hanes (Jan)   Listy příteli, Dopisy Vladimíru Boudníkovi z let 1949 - 52
7 - 26   Zemina Jaromír   Na okraj Divišových pozdních kreseb
27 - 80   Hanč Jan   Neznáme texty
33 - 48   Socha Martin   Telegrafují vlci
81 - 81   Hanč Jan   Okresní město
81 - 82   Hanč Jan   Svoboda
82 - 83   Hanč Jan   Umění
83 - 83   Hanč Jan   Svědomí
83 - 84   Hanč Jan   Věci, které spolu nesouvisí, a přesto
84 - 84   Hanč Jan   Kdy se konečně oženíte?
84 - 85   Hanč Jan   Melancholické variace
85 - 86   Hanč Jan   Sobota v postranních ulicích vinohradských
86 - 88   Hanč Jan   Neóny
88 - 91   Hanč Jan   Skokanka
91 - 92   Hanč Jan   Baba
91 - 91   Hanč Jan   O životním řádu
92 - 92   Hanč Jan   Jaro
92 - 93   Hanč Jan   Prostředí
93 - 94   Hanč Jan   Umění 1960
94 - 94   Hanč Jan   Existence, (str 94)
94 - 95   Hanč Jan   Možnosti
94 - 94   Hanč Jan   Sport
95 - 96   Hanč Jan   Mlhy
95 - 95   Hanč Jan   Nic se nestalo
96 - 97   Hanč Jan   Dušičky apod.
97 - 98   Hanč Jan   Neženatí a neprovdané
98 - 98   Hanč Jan   O psaní a čištění bot
98 - 99   Hanč Jan   Řeč
99 - 100   Hanč Jan   Drama
100 - 102   Hanč Jan   Existence, (str 100 - 102)
102 - 103   Hanč Jan   Moderní
103 - 104   Hanč Jan   Knihy budoucnosti
105 - 105   Hanč Jan   Koleje
105 - 106   Hanč Jan   O psaní, knihách a čtenářích
107 - 124   Hanč Jan   Sešity s poezií
127 - 130   Hanč Jan   Ediční pozvánka
131 - 138   Lahoda Vojtěch   … tam, kde jiskří vzduch
139 - 158   Černý Karel   Dopisy z let 1946 - 1957
159 - 175   Placák Jan   Smrt je požár muzea
190 - 190   Boudník Vladimír   Milý doktore
191 - 192   Bondy Egon   Vzpomínka na Hanese Reegana
192 - 194   Merhaut Vladislav   Za Hanesem Reegenem aneb první beatnici v Čechách
195 - 198   Popel Jiří   Zápisník
199 - 201   Špirit Michael   Lopy, malý ničema, Jan Lopatka ve vzpomínkých a dokumentech
201 - 201   Nedvěd Jan   Za noci měsíčné, Báseň, kterou jsem asi tak před třiceti nebo více lety věnovali s Doležalem Lopatkovi
202 - 203   Doležal Bohumil   Mé vzpomínky na Jana Lopatku
203 - 204   Šajner Donát   Mít rád svou práci
204 - 210   Stankovič Andrej   Poslední termín
210 - 211   Urbánek Zdeněk   Co mi nadrobil Jan
211 - 213   Bondy Egon   Jedna vzpomínka na pana Lopatku
211 - 211   Heřman Zdeněk   Kritikové
213 - 214   Červenka Miroslav   Můžeš mi říci, jaká váha se ve vašich kruzích dává Lopatkovi?
213 - 213   Brabec Jiří   Od doby, kdy publikoval první kritiky
214 - 215   Plíšková Naděžda   Tři vzpomínky, závěr a neodeslaný dopis
215 - 215   Novotný Vladimír   A proč do textu knihy
216 - 219   Stankovičová Olga   Nový brak
219 - 219   Gruntorád Jiří   Dedikace
219 - 219   Typlt Jaromír   Vadí mi
220 - 221   Havel Ivan   Bermudské tajemství
221 - 221   Janoušek Pavel   Představte si,
222 - 223   Jirous Ivan   O břízách, trávě, sněženkách a vavřínu
224 - 225   Stiborová Putíková Věra   J.L.
224 - 224   Chuchma Josef   Lopatka byl
226 - 226   Vopěnka Martin   Vážený pane Lopatko!
227 - 229   Matoušek Ivan   Nebyl jsem si nikdy jistý,
230 - 321   Jančařík Zdeněk   Jana Lopatku
230 - 230   Lukeš Jan   Každé extrémní vyhranění
231 - 232   Marks Luděk   Cesta domů Nerudovkou
232 - 232   Beneš Jan   Když jsme se po více než dvou dekádách potkali
233 - 235   Šulc Jan   Ze vzpomínek
235 - 236   Vaculík Ludvík   O Janu Lopatkovi
236 - 238   Richterová Sylvie   V konferenčním sále
236 - 236   Machonin Sergej   V Tváři
238 - 240   Svejkovský František   Dvě setkání
240 - 241   Špirit Michael   O prvních odstavcích
241 - 244   Pokorný Jindřich   Dvakrát o J. L.
244 - 244   Grebeníčková Eva   Odmyslíme-li styl,
245 - 245   Fischl Viktor   Když jsem v únoru roku 1990
246 - 246   Vohryzek Josef   Dlouho trvající přítelství
247 - 247   Gruša Jiří   Schlossstiege / Zámecké schody, Fůr Jan Lopatka, ausgestiegen 1993 / Janu Lopatkovi, který se rozloučil r. 1993
248 - 263   Lopatka Jan   V životě je někdy třeba vyjádřit se chodsky, S Janem Lopatkou hovoří František Stárek
248 - 263   Špirit Michael   V životě je někdy třeba vyjádřit se chodsky, S Janem Lopatkou hovoří František Stárek
248 - 263   Stárek František   V životě je někdy třeba vyjádřit se chodsky, S Janem Lopatkou hovoří František Stárek
279 - 293   Kratina Radoslav   O náhrobcích a hřbitovech, Konstruktivní rozhovor s Radoslavem Kratinou
279 - 293   Pokorný Marek   O náhrobcích a hřbitovech, Konstruktivní rozhovor s Radoslavem Kratinou
284 - 302   Pokorný Jindřich   Zemřel, ale žije v nás...
303 - 313   Cudlín Karel   Ale mně to nedalo
315 - 331   Kuběna Jiří   Sedm Jiří Kuběna (Sedm básní - sedm obrazů)
335 - 354   Štyrský Jindřich   Fragmenty z pozůstalosti
335 - 354   Srp Karel   Fragmenty z pozůstalosti
355 - 360   Srp Karel   Štyrský stěhovací kabinet a jiné koláže

Revolver Revue

person   born   note
Diviš Alén   26. 4. 1900   reprodukce na předsádce

Revolver Revue

key word
časopis

Revolver Revue

  institution, city, signature, notes  
  C 6879